Teksti suurus:

Relvade laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete kahtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 133, 1934

Relvade laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete kahtestamine

Vastu võetud 04.12.2001 nr 93

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 78 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse relvade laskekõlbamatuks muutmise tehnilised nõuded.

§ 2. Püstolite ja gaasipüstolite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

Püstolite ja gaasipüstolite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
1) padrunipesa keevitatakse kinni või sellesse puuritakse auk vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp ning see keevitatakse kinni;
2) lööknõel eemaldatakse või selle pikkust vähendatakse 3–5 mm võrra;
3) sulgur (luku esiosa) freesitakse 45° nurga all ära;
4) lööknõela ava laiendatakse kuni kahe läbimõõduni 3–5 mm sügavuselt ning keevitatakse kinni.

§ 3. Revolvrite ja gaasirevolvrite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

Revolvrite ja gaasirevolvrite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
1) relvaraua trumlipoolne osa keevitatakse kinni või sellesse puuritakse auk vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp ning see keevitatakse kinni;
2) revolvritrumli pesad lööknõelapoolses osas laiendatakse vähemalt 5 mm sügavuselt ja keevitatakse kinni;
3) lööknõel eemaldatakse;
4) lööknõela ava laiendatakse kuni kahe läbimõõduni ning keevitatakse kinni.

§ 4. Vintpüsside, karabiinide, automaatide ja püstolkuulipildujate laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

Vintpüsside, karabiinide, automaatide ja püstolkuulipildujate laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
1) padrunipesa keevitatakse kinni või sellesse puuritakse auk vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp ning see keevitatakse kinni;
2) lööknõel eemaldatakse või selle pikkust otsast vähendatakse 3–5 mm võrra;
3) sulgur (luku esiosa) freesitakse 45° all ära;
4) lööknõela pesa laiendatakse kuni kahe läbimõõduni 3–5 mm sügavuselt ning keevitatakse kinni.

§ 5. Haavlipüsside laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

Haavlipüsside laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
1) padrunipesa(d) keevitatakse kinni või sellesse (nendesse) puuritakse auk (augud) vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp (tapid) ning see (need) keevitatakse kinni;
2) lööknõel(ad) eemaldatakse;
3) lööknõela(de) pesa(d) laiendatakse kuni kahe läbimõõduni 5 mm sügavuselt ning keevitatakse kinni.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Tarmo LOODUS

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json