Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse § 11 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 15, 86

Riigipiiri seaduse § 11 muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. märtsi 2005. a otsusega nr 795

Riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 24, 164; 28, 189; 30, 208; 81, 541; 89, 606) § 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Sõjalise valmisoleku tõstmisel, mobilisatsiooni läbiviimisel, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal, kui kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195; 2004, 2, 7; 49, 342; 88, 599) alusel on kehtestatud Eestist lahkumise keeld, on piirivalve pädevuses kontrollida, kas Eestist lahkuva kodaniku suhtes on kehtestatud Eestist lahkumise keeld või piirangud. Piirivalve kohaldab keeldu või piirangut kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri andmete alusel.»

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json