Teksti suurus:

Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 136, 1976

Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine

Vastu võetud 30.11.2001 nr 50

Määrus kehtestatakse «Maa hindamise seaduse» (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953; 2000, 92, 598; 2001, 31, 172) § 51 lõike 4 alusel.

Kehtestada 2001. a maa korralise hindamise tulemused hinnatsoonide ja sihtotstarvete kaupa vastavalt määruse lisadele 1–247*.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Õiend 19.02.2010

Lisatud puuduvad lisad.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

Lisa 16

Lisa 17

Lisa 18

Lisa 19

Lisa 20

Lisa 21

Lisa 22

Lisa 23

Lisa 24

Lisa 25

Lisa 26

Lisa 27

Lisa 28

Lisa 29

Lisa 30

Lisa 31

Lisa 32

Lisa 33

Lisa 34

Lisa 35

Lisa 36

Lisa 37

Lisa 38

Lisa 39

Lisa 40

Lisa 41

Lisa 42

Lisa 43

Lisa 44

Lisa 45

Lisa 46

Lisa 47

Lisa 48

Lisa 49

Lisa 50

Lisa 51

Lisa 52

Lisa 53

Lisa 54

Lisa 55

Lisa 56

Lisa 57

Lisa 58

Lisa 59

Lisa 60

Lisa 61

Lisa 62

Lisa 63

Lisa 64

Lisa 65

Lisa 66

Lisa 67

Lisa 68

Lisa 69

Lisa 70

Lisa 71

Lisa 72

Lisa 73

Lisa 74

Lisa 75

Lisa 76

Lisa 77

Lisa 78

Lisa 79

Lisa 80

Lisa 81

Lisa 82

Lisa 83

Lisa 84

Lisa 85

Lisa 86

Lisa 87

Lisa 88

Lisa 89

Lisa 90

Lisa 91

Lisa 92

Lisa 93

Lisa 94

Lisa 95

Lisa 96

Lisa 97

Lisa 98

Lisa 99

Lisa 100

Lisa 101

Lisa 102

Lisa 103

Lisa 104

Lisa 105

Lisa 106

Lisa 107

Lisa 108

Lisa 109

Lisa 110

Lisa 111

Lisa 112

Lisa 113

Lisa 114

Lisa 115

Lisa 116

Lisa 117

Lisa 118

Lisa 119

Lisa 120

Lisa 121

Lisa 122

Lisa 123

Lisa 124

Lisa 125

Lisa 126

Lisa 127

Lisa 128

Lisa 129

Lisa 130

Lisa 131

Lisa 132

Lisa 133

Lisa 134

Lisa 135

Lisa 136

Lisa 137

Lisa 138

Lisa 139

Lisa 140

Lisa 141

Lisa 142

Lisa 143

Lisa 144

Lisa 145

Lisa 146

Lisa 147

Lisa 148

Lisa 149

Lisa 150

Lisa 151

Lisa 152

Lisa 153

Lisa 154

Lisa 155

Lisa 156

Lisa 157

Lisa 158

Lisa 159

Lisa 160

Lisa 161

Lisa 162

Lisa 163

Lisa 164

Lisa 165

Lisa 166

Lisa 167

Lisa 168

Lisa 169

Lisa 170

Lisa 171

Lisa 172

Lisa 173

Lisa 174

Lisa 175

Lisa 176

Lisa 177

Lisa 178

Lisa 179

Lisa 180

Lisa 181

Lisa 182

Lisa 183

Lisa 184

Lisa 185

Lisa 186

Lisa 187

Lisa 188

Lisa 189

Lisa 190

Lisa 191

Lisa 192

Lisa 193

Lisa 194

Lisa 195

Lisa 196

Lisa 197

Lisa 198

Lisa 199

Lisa 200

Lisa 201

Lisa 202

Lisa 203

Lisa 204

Lisa 205

Lisa 206

Lisa 207

Lisa 208

Lisa 209

Lisa 210

Lisa 211

Lisa 212

Lisa 213

Lisa 214

Lisa 215

Lisa 216

Lisa 217

Lisa 218

Lisa 219

Lisa 220

Lisa 221

Lisa 222

Lisa 223

Lisa 224

Lisa 225

Lisa 226

Lisa 227

Lisa 228

Lisa 229

Lisa 230

Lisa 231

Lisa 232

Lisa 233

Lisa 234

Lisa 235

Lisa 236

Lisa 237

Lisa 238

Lisa 239

Lisa 240

Lisa 241

Lisa 242

Lisa 243

Lisa 244

Lisa 245

Lisa 246

Lisa 247

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json