Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 136, 1979

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 12.12.2001 nr 108

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544) paragrahvi 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks, millest madalama intressimääraga laenu andmine loetakse erisoodustuseks, 7% aastas.»

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json