Teksti suurus:

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 136, 1981

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu

Vastu võetud 11.12.2001 nr 98

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) paragrahvi 20 lõike 5 alusel.

§ 1. Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite liigid

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite liigid on:
1) erilaskemoonaga summutita helitud tulirelvad;
2) püsisummutiga tulirelvad;
3) tulirelvad veealuseks laskmiseks;
4) tulirelvad alates cal 50 laskmiseks padrunitega 12,7 × 99 mm ja 12,7 × 108 mm ning nendest suurema kaliibriga vintraudse relva padruniga;
5) reaktiivrelvad;
6) tulirelv, milles kasutatakse ainult eriti ohtlikku laskemoona.

§ 2. Tsiviilkäibes keelatud eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liigid

Tsiviilkäibes keelatud, eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liigid on:
1) eri ja sõjalise kasutusalaga laskemoon, millel puudub Politseiameti poolt väljastatud müügi- või kasutusluba (kehtib iga laskemoona tüübi kohta eraldi);
2) soomustläbistava kuuliga padrun;
3) kõrgendatud läbistusvõimega kuuliga padrun;
4) soomustläbistava süütekuuliga padrun;
5) süütekuuliga padrun;
6) trasseeriva kuuliga padrun;
7) padrun summutita tulirelvast helituks laskmiseks;
8) laskemoon, mille pihtamislaengu (konteiner, kassett) toime avaldub selle osadeks eraldumisel (kild, süüde, reaktiiv, suits, valgus, volframkartetš).

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Tarmo LOODUS

Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json