Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 35, 500

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 17.03.2005 nr 47

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520; 89, 604 ja 614) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482; 80, 1285; 127, 1971; 156, 2361) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2005. a.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Sotsiaalministeeriumi 22.03.2005. a kiri nr 1-10/2839 ja riigisekretäri 23.03.2005. a resolutsioon nr 17-1/0502657.)

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa
Sotsiaalministri 17. märtsi 2005. a
määruse nr 47 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 ""Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine" juurde

 

“Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused:

1) loetelu täiendatakse ridadega nr 3456- 3460 järgmises sõnastuses:

3456
ramipriil
C09AA05
RAMICOR 10 MG TABLETID tablett 10 mg N30
Hexal AG
50%
      
75%
(I10-13)*; I15*; I50
*(1)
      
      
      
3457
ramipriil
C09AA05
RAMICOR 10 MG TABLETID tablett 10 mg N100
Hexal AG
50%
      
75%
(I10-13)*; I15*; I50
*(1)
      
      
      
3458
simvastatiin
C10AA01
SIMVACOR 80 kaetud tablett 80mg N30
Hexal AG
50%
      
75%
E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*
*(4)
      
      
      3459enalapriil +hüdroklorotiasiidC09BA02
ENAHEXAL COMP 20/12,5 tablett 20mg +12,5mg N30Hexal AG50%
      75%(I10-13)*; I15*; I50*(1)
      
      
      
3460
enalapriil +hüdroklorotiasiid
C09BA02
ENAHEXAL COMP 10/25 tablett 10mg +25mg N20
Hexal AG
50%
      
75%
(I10-13)*; I15*; I50
*(1)
                    

2) loetelu täiendatakse reaga nr 3461 järgmises sõnastuses:
3461
ranitidiin
A02BA02
RANISAN 150 MG tablett 150mg N60
Pro.Med CS.Praha a.s.
50%
      
75%
K25- 27
      
      
      
      

3) loetelu täiendatakse reaga nr 3466 järgmises sõnastuses:
3466
omeprasool
A02BC01
GASEC-40 GASTOCAPS kapsel 40mg N14
Mepha Lda.
50%
      
75%
(K25-27)*
*(3)
      
      
      

4) loetelu täiendatakse reaga nr 3467 järgmises sõnastuses:
3467
Kandesartaan+ hüdroklorotiasiid
C09DA06
ATACAND PLUS tablett 16mg+12,5mg N28
AstraZeneca AB
50%
                           
      
      
      

5) loetelu täiendatakse ridadega nr 3468- 3469 järgmises sõnastuses
3468
sumatriptaan
N02CC01
IMIGRAN FDT kaetud tablett 50mg N2
GlaxoSmith
Kline Export Ltd
50%
                           
      
      
      
3469
sumatriptaan
N02CC01
IMIGRAN FDT kaetud tablett 100mg N2
GlaxoSmith
Kline Export Ltd
50%
                                                

6) loetelu täiendatakse ridadega nr 3470-3471 järgmises sõnastuses:
3470
mesalasiin
A07EC02
ASACOL 400 MG modifitseeritud tablett 400mg N20
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
(K50-51)*
*rv gastroenteroloogil ja pediaatril
      
      
      
3471
mesalasiin
A07EC02
ASACOL 400 MG modifitseeritud tablett 400mg N100
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
(K50-51)*
*rv gastroenteroloogil ja pediaatril
                    

7) loetelu täiendatakse ridadega nr 3472-3475 järgmises sõnastuses:
3472
ropinirool
N04BC04
REQUIP tablett 0,25mg N84
SmithKline Beecham Plc
50%
      
             
100%
G20*,**
*rev neuroloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

3473

ropinirool

N04BC04

REQUIP tablett 1mg N84

SmithKline Beecham Plc

50%
                           

100%

G20*,**

*rev neuroloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
3474
ropinirool
N04BC04
REQUIP tablett 2mg N84
SmithKline Beecham Plc
50%
                           
100%
G20*,**
*rev neuroloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
3475
ropinirool
N04BC04
REQUIP tablett 5mg N84
SmithKline Beecham Plc
50%
                           
100%
G20*,**
*rev neuroloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

8) read nr 1504–1506 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1504
medroksüprogesteroon
G03DA02
PROVERA tablett 10mg N100
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
      
      
      
                    
1505
medroksüprogesteroon
G03DA02
PROVERA tablett 10mg N40
Pfizer Enterprises Sarl
50%
                                                
1506
medroksüprogesteroon
G03DA02
PROVERA tablett 5mg N24
Pfizer Enterprises Sarl
50%
                                                

9) rida nr 273–275 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
273
budesoniid+
formoterool
R03AK83
SYMBICORT TURBUHALER inhalatsiooni
pulber 160mcg
+4,5mcg/annus 120annust N1
AstraZeneca AB
50%
      
75%
J45*,**
*rev pediaatril ja pulmonoloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
                    
275
budesoniid+
formoterool
R03AK83
SYMBICORT TURBUHALER inhalatsiooni
pulber 80mcg+
4,5mcg/annus 120annust N1
AstraZeneca AB
50%
      
75%
J45*,**
*rev pediaatril ja pulmonoloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
                    

10) rida nr 351 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
351
desogestreel+etünüülöstradiool
G03AB05
GRACIAL tabl 25mcg+40mcg N7;125mcg+30mcg N15
N.V. Organon
50%
      
75%
Z30
                           

11) loetelu täiendatakse reaga nr 351a järgmises sõnastuses:
351a
desogestreel+etünüülöstradiool
G03AB05
GRACIAL tabl (25mcg+40mcg N7;125mcg+30mcg N15)x3
N.V. Organon
50%
      
75%
Z30
                           

12) read nr 1379, 1380, 1382 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1379
leflunomiid
L04AA13
ARAVA tabletid 10mg N30
Aventis-Pharma Deutchland GmbH
50%
      
75%
(M05; M06)*,**
*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsioonteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
                    
1380
leflunomiid
L04AA13
ARAVA tabletid 100mg N3
Aventis-Pharma Deutchland GmbH
50%
      
75%
(M05; M06)*,**
*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsioonteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
                    
1382
leflunomiid
L04AA13
ARAVA tabletid 20mg N30
Aventis-Pharma Deutchland GmbH
50%
      
75%
(M05; M06)*,**
*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsioonteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
                    

13) rida nr 863–864 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
863
furosemiid
C03CA01
Furosemid Nycomed 40 MG tablett 40mg N100
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
I50
                           
864
furosemiid
C03CA01
Furosemid Nycomed 40 MG tablett 40mg N20
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
I50
                           

14) rida nr 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
3337
betaksolool
C07AB05
LOKREN tablett 20 mg N28
Sanofi-Synthelabo France
50%
                                                

15) read nr 1633–1635 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1633
metüülprednisoloon
H02AB04
MEDROL tablett 16mg N50
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
75%
K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***
*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100%
G35*; T86**
*rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1634
metüülprednisoloon
H02AB04
MEDROL tablett 4mg N100
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
75%
K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***
*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100%
G35*; T86**
*rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1635
metüülprednisoloon
H02AB04
MEDROL tablett 4mg N30
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
75%
K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***
*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100%
G35*; T86**
*rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

16) rida nr 2132 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2132
ranitidiin
A02BA02
RANISAN 150 MG tablett 150mg N20
Pro.Med CS.Praha a.s.
50%
      
75%
K25- 27
     
      
      
      

17) read nr 8, 55, 60–81, 83, 86–97, 128–133, 220, 223, 229, 381, 383–399, 3228, 408–433, 436–440, 442, 443, 445, 3185, 3186, 618, 695–704, 708, 709, 979–997, 3023, 1333, 2174–2177, 1013–1017, 3455, 3003–3007 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
8
alendroonhape
M05BA04
FOSAMAX tablett 10mg N28
Merck Sharp & Dohme OÜ
50%
      
75%
M80*
*rev ortopeedil alla 16-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
55
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N20
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
60
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N10
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
61
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 250 TS suspensioonigraanulid 50mgml 100ml
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
62
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 tablett 500mg N10
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
63
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 tablett 500mg N20
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
64
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 tablett 750mg N10
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
65
amoksitsilliin
J01CA04
AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 tablett 750mg N20
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
66
amoksitsilliin
J01CA04
BACTOX 125MG/5ML pulber peroraalseks suspensiooniks 25mgml 60ml
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
67
amoksitsilliin
J01CA04
BACTOX 250MG/5ML pulber peroraalseks suspensiooniks 50mgml 60ml
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
68
amoksitsilliin
J01CA04
BACTOX 500MG/5ML pulber peroraalseks suspensiooniks 100mgml 60ml
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
69
amoksitsilliin
J01CA04
BACTOX pulber suspensiooniks 1g N6
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
70
amoksitsilliin
J01CA04
ERAMOX tablett 500mg N10
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
71
amoksitsilliin
J01CA04
ERAMOX tablett 500mg N100
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
73
amoksitsilliin
J01CA04
ERAMOX tablett 500mg N30
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
74
amoksitsilliin
J01CA04
FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 250mg N14
YAMANOUCHI EUROPE B.V.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
75
amoksitsilliin
J01CA04
FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 250mg N20
YAMANOUCHI EUROPE B.V.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
76
amoksitsilliin
J01CA04
FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N14
YAMANOUCHI EUROPE B.V.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
77
amoksitsilliin
J01CA04
FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N20
YAMANOUCHI EUROPE B.V.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
78
amoksitsilliin
J01CA04
FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N30
YAMANOUCHI EUROPE B.V.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
79
amoksitsilliin
J01CA04
HICONCIL 100 MG/ML graanulid 100mgml 10ml
KRKA, d.d.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
80
amoksitsilliin
J01CA04
HICONCIL 125 MG/5 ML suspensioonigraanulid 25mgml 60ml
KRKA, d.d.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
81
amoksitsilliin
J01CA04
HICONCIL 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mgml 100ml
KRKA, d.d.
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele lastele
83
amoksitsilliin
J01CA04
OSPAMOX 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1
Sandoz GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
86
amoksitsilliin
J01CA04
OSPAMOX tablett 1000mg N10
Sandoz GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
87
amoksitsilliin
J01CA04
OSPAMOX tablett 1000mg N100
Sandoz GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
88
amoksitsilliin
J01CA04
OSPAMOX tablett 1000mg N12
Sandoz GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
89
amoksitsilliin
J01CA04
OSPAMOX tablett 500mg N10
Sandoz GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
90
amoksitsilliin
J01CA04
OSPAMOX tablett 500mg N12
Sandoz GmbH
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
91
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX kapsel 250mg N12
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
92
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX kapsel 250mg N24
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
93
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX kapsel 500mg N12
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
94
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX kapsel 500mg N24
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
72
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX suspensioonigraanulid 25mgml 100ml
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
95
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX suspensioonigraanulid 25mgml 60ml
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
96
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX suspensioonigraanulid 50mgml 100ml
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
97
amoksitsilliin
J01CA04
UPSAMOX suspensioonigraanulid 50mgml 60ml
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*; H66*
*rv alla 16-aastastele lastele
128
ampitsilliin
J01CA01
PENTREXYL kapsel 250mg N12
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
129
ampitsilliin
J01CA01
PENTREXYL kapsel 500mg N12
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
130
ampitsilliin
J01CA01
PENTREXYL suspensioonigraanulid 25mgml 60ml N1
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
130a
ampitsilliin
J01CA01
PENTREXYL suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
131
ampitsilliin
J01CA01
PENTREXYL suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1
Bristol-Myers Squibb Eesti AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
131a
ampitsilliin
J01CA01
STANDACILLIN kapsel 500mg N10
Biochemie GmbH
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
132
ampitsilliin
J01CA01
STANDACILLIN kapsel 500mg N1000
Biochemie GmbH
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
133
ampitsilliin
J01CA01
STANDACILLIN kapsel 500mg N12
Biochemie GmbH
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
220
beklometasoon
R01AD01
BECLONASAL FORTE AQUA ninasprei 0,1mg/annuses 200 annust
ORION CORPORATION ORION PHARMA
50%
      
75%
J30*
*rv alla 16-aastastele lastele
223
beklometasoon
R01AD01
BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 200annust
Glaxo Wellcome Operations
50%
      
75%
J30*
*rv alla 16-aastastele lastele
229
beklometasoon
R03BA01
NASOBEC sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml
IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
50%
      
75%
J30*
*rv alla 16-aastastele lastele


381


diklofenak


M01AB05


CATAFLAM tablett 50mg N20


Novartis Finland OY


50%
      


75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;


*rv üle 63-aastastele
383
diklofenak
M01AB05
DICLAC 100 suposiit 100mg N10
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
384
diklofenak
M01AB05
DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N10
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
385
diklofenak
M01AB05
DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N100
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
386
diklofenak
M01AB05
DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N20
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
387
diklofenak
M01AB05
DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N50
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
388
diklofenak
M01AB05
DICLAC 50 suposiit 50mg N10
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
389
diklofenak
M01AB05
DICLAC 50 suposiit 50mg N5
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
390
diklofenak
M01AB05
DICLAC 50 TABL tablett 50mg N20
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
391
diklofenak
M01AB05
DICLAC 50 TABL tablett 50mg N50
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;
*rv üle 63-aastastele
392
diklofenak
M01AB05
DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N10
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
393
diklofenak
M01AB05
DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N100
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
394
diklofenak
M01AB05
DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N20
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
395
diklofenak
M01AB05
DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N50
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
396
diklofenak
M01AB05
DICLAC RETARD retardtablett 100mg N100
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
397
diklofenak
M01AB05
DICLAC RETARD retardtablett 100mg N20
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
398
diklofenak
M01AB05
DICLAC RETARD retardtablett 100mg N50
Hexal AG
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
3228
diklofenak
M01AB05
DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N20
Berlin-Chemie
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
399
diklofenak
M01AB05
DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N50
Berlin-Chemie
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
408
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC- RATIOPHARM 25 enterotablett 25mg N20
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
409
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC- RATIOPHARM 25 enterotablett 25mg N50
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
410
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N20
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
411
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N50
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
412
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 suposiit 100mg N10
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
413
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N10
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
414
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N50
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
415
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N10
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;
*rv üle 63-aastastele
416
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N100
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
417
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N20
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;
*rv üle 63-aastastele
418
diklofenak
M01AB05
DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N50
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
419
diklofenak
M01AB05
DICLOMELAN 50 mg tablett 50mg N10
LANNACHER HEILMITTEL GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
420
diklofenak
M01AB05
DICLOMELAN RETARD 100 mg retardtablett 100mg N30
LANNACHER HEILMITTEL GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
421
diklofenak
M01AB05
DICLOMELAN suposiit 100mg N6
LANNACHER HEILMITTEL GmbH
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
422
diklofenak
M01AB05
INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50mg N20
Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
423
diklofenak
M01AB05
INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N20
Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
424
diklofenak
M01AB05
NAKLOFEN DUO modif kapsel 75mg N20
KRKA, d.d.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
425
diklofenak
M01AB05
NAKLOFEN ENTEROTABLETT enterotablett 50mg N20
KRKA, d.d.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
426
diklofenak
M01AB05
NAKLOFEN RETARD retardtablett 100mg N20
KRKA, d.d.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
427
diklofenak
M01AB05
NAKLOFEN SUPOSIIT suposiit 50mg N10
KRKA, d.d.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
428
diklofenak
M01AB05
OLFEN-100 RECTOCAPS rektaalkapsel 100 mg N 5
Mepha LDA
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
429
diklofenak
M01AB05
OLFEN-100 SR DEPOCAPS retardkapsel 100mg N20
Mepha LDA
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
430
diklofenak
M01AB05
OLFEN-25 LACTAB enterotablett 25mg N30
Mepha LDA
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
431
diklofenak
M01AB05
OLFEN-50 LACTAB enterotablett 50mg N20
Mepha LDA
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
432
diklofenak
M01AB05
OLFEN-50 RECTOCAPS rektaalkapsel 50 mg N10
Mepha LDA
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
433
diklofenak
M01AB05
OLFEN-75 SR DEPOTABS retardtablett 75mg N30
Mepha LDA
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
436
diklofenak
M01AB05
VERAL 100 MG suposiit 100mg N10
Slovakofarma
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
437
diklofenak
M01AB05
VERAL 50 MG enterotablett 50mg N20
Slovakofarma
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
438
diklofenak
M01AB05
VERAL 50 MG enterotablett 50mg N50
Slovakofarma
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
439
diklofenak
M01AB05
VOLTAREN 100 suposiit 100mg N5
Novartis Finland OY
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
440
diklofenak
M01AB05
VOLTAREN 25 enterotablett 25mg N30
Novartis Finland OY
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;
*rv üle 63-aastastele
442
diklofenak
M01AB05
VOLTAREN 50 enterotablett 50mg N20
Novartis Finland OY
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
443
diklofenak
M01AB05
VOLTAREN 50 suposiit 50mg N10
Novartis Finland OY
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;
*rv üle 63-aastastele
445
diklofenak
M01AB05
VOLTAREN RETARD retardtablett 100mg N30
Novartis Finland OY
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
3185
diklofenak
M01AB05
INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50mg N100
Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
3186
diklofenak
M01AB05
INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N60
Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.
50%
      
75%
L40; M07; M05; M06; M08;
M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;
*rv üle 63-aastastele
618
erütromütsiin
J01FA01
ERYTHROMYCIN NYCOMED tablett 500mg N10
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
695
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
OSPEN 500 tablett 500 000 TÜ N12
Biochemie GmbH
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
696
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
OSPEN 1000 tablett 1 000 000 TÜ N12
Biochemie GmbH
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
697
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
OSPEN 400 000 IU/5 ml Oral Suspension siirup 400 000 TÜ/5 ml 60 ml
Biochemie GmbH
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
698
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N10
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
699
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N100
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
700
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N20
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
701
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N30
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
702
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ tablett 500000TÜ N20
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
703
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ tablett 500000TÜ N30
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
704
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
VEPICOMBIN NOVUM 85 000TÜ/ML graanulid lahuseks 85000TÜ/ml 100ml N1
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
708
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA tablett 250mg N30
Slovakofarma
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
709
fenoksümetüülpenitsilliin
J01CE02
V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA tablett 500mg N30
Slovakofarma
50%
      
75%
J13-J15*
*rv alla 16-aastastele lastele
979
ibuprofeen
M01AE01
BURANA tablett 400mg N30
ORION CORPORATION ORION PHARMA
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
980
ibuprofeen
M01AE01
IBUMAX tablett 400mg N100
Vitabalans OY
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
981
ibuprofeen
M01AE01
IBUMAX tablett 400mg N30
Vitabalans OY
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
982
ibuprofeen
M01AE01
IBUMAX tablett 600mg N10
Vitabalans OY
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
983
ibuprofeen
M01AE01
IBUMAX tablett 600mg N100
Vitabalans OY
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
984
ibuprofeen
M01AE01
IBUMAX tablett 600mg N30
Vitabalans OY
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
985
ibuprofeen
M01AE01
IBUMETIN 400 tablett 400mg N100
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
986
ibuprofeen
M01AE01
IBUMETIN 400 tablett 400mg N50
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
987
ibuprofeen
M01AE01
IBUMETIN 600 tablett 600mg N100
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
988
ibuprofeen
M01AE01
IBUMETIN 600 tablett 600mg N20
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
989
ibuprofeen
M01AE01
IBUMETIN 600 tablett 600mg N50
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
990
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN 400 tablett 400mg N20
>Grindex
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
991
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N20
ALPHARMA Limited
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
992
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N50
ALPHARMA Limited
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
993
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N84
ALPHARMA Limited
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
994
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 600MG tablett 600mg N20
ALPHARMA Limited
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
995
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 600MG tablett 600mg N50
ALPHARMA Limited
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
996
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN LANNACHER tablett 400mg N30
LANNACHER HEILMITTEL GmbH
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
997
ibuprofeen
M01AE01
IBUPROFEN LANNACHER tablett 600mg N30
LANNACHER HEILMITTEL GmbH
50%
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
3023
ibuprofeen
M01AE01
IBUMETIN 400 tablett 400mg N30
Nycomed Sefa AS
50%
      
75%
M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46
*rv üle 63-aastastele
1333
kromoglütsiinhape
R01AC01
CROMO-RATIOPHARM NASENSPRAY ninasprei 2%/ml 15ml N1
ratiopharm GmbH
50%
      
75%
J30*
*rv alla 16-aastastele lastele
2174
risedroonhape
M05BA07
ACTONEL 30 MG tablett 30mg N28
Aventis Pharma AB
50%
      
75%
M80*
*rev ortopeedil alla 16-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2175
risedroonhape
M05BA07
ACTONEL 5 MG tablett 5mg N14
Aventis Pharma AB
50%
      
75%
M80*
*rev ortopeedil alla 16-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2176
risedroonhape
M05BA07
ACTONEL 5 MG tablett 5mg N28
Aventis Pharma AB
50%
      
75%
M80*
*rev ortopeedil alla 16-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2177
risedroonhape
M05BA07
ACTONEL 5 MG tablett 5mg N84
Aventis Pharma AB
50%
      
75%
M80*
*rev ortopeedil alla 16-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1013
imikute toitesegu
      
SOIJA TUTTELI 400 g
Valio
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
1014
imikute toitesegu
      
ISOMIL 400 g (laktoosivaba)
Abbot
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
1015
imikute toitesegu
      
NAN SOYA (DS032-A) 450 g
Nestle
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
1016
imikute toitesegu
      
PEPTIDI TUTTELI 400 g
Valio
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
1017
imikute toitesegu
      
ALFARE (DS24) 400 g (vadaku)
Nestle
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
3455
imikute toitesegu
      
NUTRI JUNIOR 400 g
N.V. Nutricia
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
3003
imikute toitesegu
      
Neocate 400 g (aminohapete segu)
N.V. Nutricia
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
3004
imikute toitesegu
      
Nutrilon Pepti 450 g
N.V. Nutricia
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
3005
imikute toitesegu
      
Almiron Pepti 450 g
N.V. Nutricia
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
3006
imikute toitesegu
      
Pepti-Junior 450 g (vadaku)
N.V. Nutricia
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele
3007
imikute toitesegu
      
Nutrilon soya 400 g
N.V. Nutricia
      
      
75%
K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*
*rv alla 1-aastastele lastele

18) read nr 300, 2087, 2287- 2290, 2292- 2297, 2301- 2303, 2461, 2462 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
300
deksametasoon
H02AB02
DEXAMETHASON KRKA tablett 0,5mg N10
KRKA, d.d.
50%
      
75%
L10*; L12*; L13.0*
*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril
100%
(C00-D48)*; E23**;
E25**;
E27**;
E89.3**;
E89.6**;
T86***
*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2087
prednisoloon
H02AB06
PREDNISOLON tablett 5mg N100
GEDEON RICHTER Ltd.
50%
      
75%
K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; (M30-M33)****; M35****; M45****; M46****; (N00-N08)*****; J45******
*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; ***rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; ****rev reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefroloogil ja pediaatril; ******rev pediaatril ja pulmonoloogil
100%
(C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70****
*rv hematoloogil, onkoloogil, uroloogil ja pediaatril; **rv hematoloogil ja pediaatril; ***rev endokrinoloogil ja pediaatril; ****rev neuroloogil ja pediaatril
2287
somatropiin
H01AC01
GENOTROPIN injektsioonisubstants 16TÜ amp N1
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2288
somatropiin
H01AC01
GENOTROPIN injektsioonisubstants 16TÜ amp N5
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2289
somatropiin
H01AC01
GENOTROPIN injektsioonisubstants 36TÜ kaheosaline kolbampull N1
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2290
somatropiin
H01AC01
GENOTROPIN injektsioonisubstants 36TÜ kaheosaline kolbampull N5
Pfizer Enterprises Sarl
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2292
somatropiin
H01AC01
HUMATROPE injektsioonisubstants 18 TÜ viaal+eeltäidetud süstal N1
Eli Lilly Holding Limited
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2293
somatropiin
H01AC01
HUMATROPE injektsioonisubstants 18 TÜ viaal+eeltäidetud süstal N10
Eli Lilly Holding Limited
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2294
somatropiin
H01AC01
HUMATROPE injektsioonisubstants 18 TÜ viaal+eeltäidetud süstal N5
Eli Lilly Holding Limited
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2295
somatropiin
H01AC01
HUMATROPE injektsioonisubstants 36 TÜ viaal+eeltäidetud süstal N1
Eli Lilly Holding Limited
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2296
somatropiin
H01AC01
HUMATROPE injektsioonisubstants 36 TÜ viaal+eeltäidetud süstal N10
Eli Lilly Holding Limited
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2297
somatropiin
H01AC01
HUMATROPE injektsioonisubstants 36 TÜ viaal+eeltäidetud süstal N5
Eli Lilly Holding Limited
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2301
somatropiin
H01AC01
SAIZEN 8 MG CLICK.EASY injektsioonisubstants 24TÜ viaal+1 ml lahustiga täidetud viaalid N1
Sereno Austria GmbH
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2302
somatropiin
H01AC01
SAIZEN 8 MG CLICK.EASY injektsioonisubstants 24TÜ viaal+1 ml lahustiga täidetud viaalid N5
Sereno Austria GmbH
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2303
somatropiin
H01AC01
ZOMACTON injektsioonisubstants 4 mg+3,5 ml lahustit
Ferring GmbH
50%
      
      
      
      
100%
E23*; E89.3*; N18*; Q96*
*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2461
testosteroon
G03BA03
ANDRIOL TESTOCAPS kapsel 40 mg N60
N.V. ORGANON
50%
      
      
      
      
100%
(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**
*rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
2462
testosteroon
G03BA03
SUSTANON "250" süstelahus 250mgml AMP 1ml N1
N.V. ORGANON
50%
      
      
      
      
100%
(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**
*rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
                                                                                          


19) read nr 1103, 1139, 1140, 1141, 1216, 1217, 1218, 1220, 1235, 1236, 1245, 1246, 1254, 1290, 1385, 1386, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1473, 1475, 1476, 1477, 1479, 1484, 1486, 1487, 1488, 1490, 1500, 1501, 1632, 1669, 1670, 1671, 1705, 1706, 1708, 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1720, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 1740, 1742, 1743, 1745, 1746, 1888, 1906, 1907, 1908, 1923, 1925, 1928, 1968, 1969, 1970, 1975 tunnistatakse kehtetuks;

20) rida nr 135, 136, 187, 188, 191, 196, 249, 331, 332, 333, 334, 338, 348, 379, 380, 382, 441, 444, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 503, 504, 621, 622, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 852, 903, 904, 905, 922 tunnistatakse kehtetuks;

21) read nr 2031, 2034, 2088, 2091, 2092, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2143, 2144, 2146, 2300, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2449, 2451, 2453, 2475, 2476, 2503, 2526, 2535, 2540, 2545, 2812, 2814, 2815, 2816, 2817, 2832, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2844, 2846, 2847, 2848, 2850, 2851, 2924, 2926, 2928, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972 tunnistatakse kehtetuks.

22) read nr 3452, 3453, 3454 tunnistatakse kehtetuks.


Lühendite selgitus:
rv - ravimi väljakirjutamise õigus
rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus
(1) rv juhul, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja monoteraapia tiasiididiureetikumiga pole olnud efektiivne või on vastunäidustatud
(2) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus ainult primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt pole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l
(3) rv Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardi infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem
(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json