Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 36, 515

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 18.03.2005 nr 156

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) § 11 lõike 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12; 81, 1191 ja 1192; 100, 1517; 133, 2173 ja 2174; 2004, 24, 376; 93, 1453; 94, 1468; 2005, 6, 48 ja 49; 21, 289) ja kanda nimekirja punkti 1 «Tallinn» järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts 80209530
GSK Perearstide Täiendamise Sihtasutus 90008608
Käsipalliklubi Chocolate Boys 80206589
Martensi Selts 80212696
Mittetulundusühing Korvpalli Toetusgrupp 80166571
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus 90008494.

2. Korraldust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json