Teksti suurus:

Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2002, 2, 22

Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

Vastu võetud 21.12.2001 nr 145

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 31 lõike 3 alusel.

§ 1. Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm, mille näidis on toodud lisas.

§ 2. Tervishoiutöötaja registreerimistõend on Tervishoiuameti haldusdokument, mis on valmistatud ja trükitud turvaelementide ning taustmustriga plangil formaadis A4, mille rekvisiitide nõuded on järgmised:
1) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega «TERVISHOIUAMET», selle kohale väikese riigivapi kujutis;
2) haldusdokumendi nimetus «REGISTREERIMISTÕEND» ja tõendi number trükitakse suurte tähtedega üksteise alla keskele;
3) plangil trükitava teksti paigutus ja trükikirja suurus peab olema selline, et kogu tekst mahub ühele leheküljele;
4) registreerimistõendi vormistamisel peab andmed kandma plangile kas arvutil või kirjutusmasinal Tervishoiuameti kehtestatud kirja suuruse ja šriftiga.

§ 3. Tervishoiuamet väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi näidises toodud kõigi rekvisiitide vormistamise järgselt, mille allkirjastab ning paneb numbri ja kuupäeva Tervishoiuametis peetava tervishoiutöötajate riikliku registri pädev ametnik.

§ 4. Tervishoiuamet kehtestab registreerimistõendi plangi nõuetekohase kujundamise, paberi ja selle turvaelementide, taustmustri valiku ning korraldab valmistamise.

§ 5. Tervishoiuamet vastutab trükitud plankidel rekvisiitide püsiva paigutuse, plangi paberi säilivuskindluse ja turvaelementide samasuse eest tagamaks registreerimistõendi võltsimiskindluse.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Kehtestatud
sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määrusega nr 145

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json