Teksti suurus:

Pakendi tagatisraha suurus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2005, 37, 523

Pakendi tagatisraha suurus

Vastu võetud 23.03.2005 nr 19

Määrus kehtestatakse «Pakendiseaduse» (RT I 2004, 41, 278; 89, 611) § 21 lõigete 2, 3, 5 ja 6 alusel.

§ 1. Pakendi tagatisraha suurus

Pakendi tagatisraha ehk pandi suurus ühe müügiühiku kohta kehtestatakse järgmiselt:
1) korduskasutuse klaaspakendile 1 kroon;
2) korduskasutuse plastpakendile 1 kroon;
3) ühekorra klaaspakendile 1 kroon;
4) ühekorra metallpakendile 0,5 krooni;
5) ühekorra plastpakendile mahuga kuni 0,5 liitrit (0,5 liitrit kaasa arvatud) 0,5 krooni;
6) ühekorra plastpakendile, mille maht on suurem, kui 0,5 liitrit (0,5 liitrit välja arvatud) 1 kroon.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2005. aasta 1. mail.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json