Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1998, 40, 191

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 15.12.1997 nr 79

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada arhitektuurimälestiseks Viljandi maakonnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):
21.02.2012 9:40
Parandatud sõna Viljandi. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lõige 3 ja Kultuuriministeeriumi 17.02.2012 taotlus nr 5.2-1/293.

1

Abja-Paluoja postkontor, 1929 Abja-Paluoja linn Posti 3 k
2 Abja mõisa peahoone, 18.­20. saj. Abja vald Põlde küla k
3 Abja mõisa park, 19. saj. k
4 Abja mõisa allee, 19. saj. ­
5 Abja mõisa ait, 18.­19. saj. k
6 Abja mõisa mõisapreilide maja, 19.­20. saj. k
7 Abja mõisa aednikumaja-kasvuhoone, 19. saj. --
8 Abja mõisa kelder, 19. saj. --
9 Abja mõisa sepikoda, 19. saj. --
10 Abja mõisa väravapostid, 19. saj. k
11 Abja mõisa kivisild, 19.saj. --
12 Abja mõisa munakivitee, 19. saj. --
13 Laatre raudteejaama hoone, 1925 Laatre küla k
14 Õisu mõisa peahoone, 18.­19. saj. Halliste vald Õisu alevik 558
15 Õisu mõisa park, 18.­19. saj. 558
16 Õisu mõisa piirdemüürid, 19. saj. --
17 Õisu mõisa valitsejamaja, 18.­19. saj. 559
18 Õisu mõisa tall-tõllakuur, 18. saj. II pool 559
19 Õisu mõisa ait, 18. saj. II pool 559
20 Õisu mõisa teenijatemaja, 19. saj. --
21 Õisu mõisa puukuur, 19. saj. --
22 Õisu mõisa veinikelder, 19. saj. --
23 Õisu mõisa kelder, 19. saj. --
24 Õisu mõisa kaalukoda, 19.saj. --
25 Õisu mõisa rehi, 19.saj. --
26 Õisu mõisa tall, 19. saj. --
27 Õisu mõisa karjalaut, 19. saj. --
28 Õisu mõisa moonakatemaja 1, 19. saj. --
29 Õisu mõisa moonakatemaja 2, 19. saj. --
30 Õisu mõisa moonakatemaja 3 tiibhoonega, 19. saj. --
31 Õisu mõisa vesiveski, 19. saj. --
32 Õisu mõisa pesuköök, 19. saj. --
33 Õisu mõisa sepikoda, 19. saj. --
34 Õisu mõisa õlleköök, 19. saj. --
35 Õisu mõisa kelder-küün, 19. saj. --
36 Õisu mõisa küün, 19. saj. --
37 Õisu mõisa saeveski, 19. saj. --
38 Õisu mõisa magasiait, 19. saj. --
39 Õisu mõisa moonakamaja 4, 19. saj. --
40 Õisu mõisa kõrts, 19. saj. --
41 Halliste kirik, 15.­20. saj. Pornuse küla k
42 Uue-Kariste mõisa valitsejamaja, 19. saj. Uue-Kariste küla k
43 Uue-Kariste mõisa moonakatemaja-laut, 19. saj. --
44 Uue-Kariste mõisa kaalukoda, 19. saj. k
45 Uue-Kariste mõisa meierei, 19. saj. --
46 Uue-Kariste mõisa vesiveski, 19. saj. k
47 Uue-Kariste mõisa tall, 1840 --
48 Uue-Kariste mõisa kelder, 19. saj. --
49 Uue-Kariste mõisa sepikoda, 19. saj. --
50 Karksi mõisa valitsejamaja, 18.­19. saj. Karksi vald Karksi küla k
51 Karksi mõisa park, 19. saj. --
52 Karksi mõisa tall-tõllakuur, 19. saj. k
53 Karksi mõisa ait, 19. saj. k
54 Karksi mõisa sepikoda, 19. saj. --
55 Karksi mõisa metsnikumaja, 19.saj. --
56 Morna mõisa peahoone, 19. saj. Morna küla k
57 Morna mõisa park, 19. saj. --
58 Morna mõisa piirdemüürid, 19. saj. --
59 Morna mõisa töölistemaja 1, 19. saj. k
60 Morna mõisa töölistemaja 2, 19. saj. k
61 Morna mõisa ait, 19. saj. k
62 Morna mõisa aednikumaja, 19. saj. --
63 Morna mõisa tall, 19. saj. --
64 Morna mõisa tõllakuur, 19. saj. --
65 Morna mõisa kasvuhoone, 19. saj. --
66 Morna mõisa kasvuhoone korsten, 19. saj. --
67 Tuhalaane õigeusu kirik, 1872 Tuhalaane küla k
68 Polli mõisa peahoone, 19. saj. Polli küla k
69 Polli mõisa park, 19. saj. k
70 Polli mõisa pargi väravapostid, 19. saj. k
71 Polli mõisa aia piirdemüür, 19. saj. k
72 Polli mõisa koertemaja, 19. saj. k
73 Polli mõisa jääkelder, 19. saj. k
74 Polli mõisa ait-kuivati, 19. saj. k
75 Polli mõisa valitsejamaja, 19. saj. k
76 Polli mõisa kasvuhoone, 19. saj. k
77 Polli mõisa aednikumaja, 19. saj. k
78 Polli mõisa moonakatemaja, 19. saj. k
79 Polli mõisa tall, 19. saj. k
80 Polli mõisa karjalaut, 19. saj. k
81 Polli mõisa härjatall, 19. saj. k
82 Polli mõisa lihaait, 19. saj. k
83 Polli mõisa ametnikemaja 1, 19. saj. --
84 Polli mõisa ametnikemaja 2, 19. saj. --
85 Polli mõisa viinavabrik, 19. saj. k
86 Polli mõisa viinameistri maja, 19. saj. k
87 Polli mõisa viinaait, 19. saj. --
88 Tätta talu rehielamu, 1860 Metsaküla küla k
89 Tätta talu keldrimaja, 1936.a. k
90 Tätta talu ait-riistakuur, 1919 k
91 Tätta talu ait-viljakuivati, 1927 k
92 Tätta talu küün, 1894 k
93 Tätta talu laut, 1894 k
94 Tätta talu saun, 1915 k
95 Turva vesiveski, 19. saj. Hirmu küla k
96 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.­16. saj. Karksi-Nuia linn Lossimäed 561
97 Karksi kirik, 1778 562
98 Karksi kabel, 18. saj. 564
99 Karksi pastoraadi peahoone, 19. saj. Lossi 1 --
100 Karksi pastoraadi kelder, 19. saj. --
101 Karksi-Nuia õigeusu kirik, 1876 Pärnu mnt. 16 k
102 Kolga-Jaani kirik, 14.­19. saj. Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani alevik 569
103 Kolga-Jaani kirikuaed, 14.­19. saj. 569
104 Kolga-Jaani kirikuaia kabel, 19. saj. 569
105 Kolga-Jaani kirikuaia piirdemüür, 19. saj. --
106 Kolga-Jaani õigeusu kirik, 1871­1873 Lalsi küla k
107 Rõika peeglivabriku veskihoone, 19. saj. k
108 Rõika peeglivabriku veski tamm, 20. saj. I pool --
109 Rõika peeglivabriku ait, 19. saj. --
110 Meleski klaasivabriku hoone, 19. saj. Meleski küla --
111 Pilistvere kirik, 13.­20. saj. Kõo vald Pilistvere küla 570
112 Pilistvere kirikuaed, 13.­20. saj. 570
113 Pilistvere kirikuaia piirdemüür väravaehitisega, 19. saj. --
114 Pilistvere kirikuaia kabel, 19. saj. 570
115 Kõo mõisa peahoone, 18. saj. II pool Kõo küla 571
116 Kõo mõisa park, 19. saj. 571
117 Kõo mõisa viinaköök, 19. saj. 571
118 Arussaare õigeusu kirik, 1873 Arussaare küla k
119 Suure-Kõpu mõisa peahoone, 19. saj. Kõpu vald Kõpu alevik k
120 Suure-Kõpu mõisa park, 19. saj. --
121 Suure-Kõpu mõisa pargisild, 19. saj. --
122 Suure-Kõpu mõisa kuivati, 19. saj. --
123 Suure-Kõpu mõisa valitsejamaja, 18. saj. k
124 Kõpu kirik, 17.­20. saj. --
125 Kõpu apteek, 19.­20. saj. k
126 Kõpu apteegi abihoone, 19.­20. saj. --
127 Mõisaküla õigeusu kirik, 1932­1938 Mõisaküla linn Kiikre 37 k
128 Olustvere mõisa peahoone, 1900­1915 Olustvere vald Olustvere alevik k
129 Olustvere mõisa park, 19.­20. saj. k
130 Olustvere mõisa piirdemüür väravapostidega, 20. saj. I pool --
131 Olustvere mõisa alleed, 19.­20. saj. k
132 Olustvere mõisa valitsejamaja, 19.­20. saj. k
133 Olustvere mõisa abihoone, 19.­20. saj. k
134 Olustvere mõisa ametnikemaja, 19.­20. saj. --
135 Olustvere mõisa teenijatemaja, 19.­20. saj. k
136 Olustvere mõisa töölistemaja, 19.­20. saj. k
137 Olustvere mõisa tallid, 19.­20. saj. k
138 Olustvere mõisa laudad, 19.­20. saj. k
139 Olustvere mõisa meierei, 19.­20. saj. k
140 Olustvere mõisa viinavabrik, 19.­20. saj. k
141 Olustvere mõisa härjatall, 19.­20. saj. k
142 Olustvere mõisa sepikoda, 19.­20. saj. k
143 Olustvere mõisa kaevupaviljon, 19.­20. saj. k
144 Olustvere mõisa allikapaviljon, 19.­20. saj. k
145 Olustvere mõisa kelder 1, 19.­20. saj. k
146 Olustvere mõisa kelder 2, 19.­20. saj. k
147 Olustvere mõisa kelder 3, 19.­20. saj. --
148 Olustvere mõisa meistrimaja, 19.­20. saj. --
149 Olustvere mõisa aednikumaja, 19.­20. saj. --
150 Olustvere mõisa magasiait, 19.­20. saj. --
151 Olustvere mõisa kuivati 1, 19.­20. saj. k
152 Olustvere mõisa kuivati 2, 19.­20. saj. k
153 Olustvere mõisa rehi 1, 19.­20. saj. k
154 Olustvere mõisa rehi 2, 19.­20. saj. k
155 Olustvere mõisa suur ait, 19.­20. saj. --
156 Olustvere mõisa tallisild, 19.­20.saj. --
157 Olustvere raudteejaama peahoone, 20. saj. I pool k
158 Olustvere raudteejaama abihoone, 20. saj. I pool --
159 Olustvere raudteejaama elamu, 20. saj. I pool --
160 Paistu kirik, 13.­19. saj. Paistu vald Paistu küla 573
161 Paistu kirikuaed, 13.­19. saj. 573
162 Paistu pastoraadi peahoone, 18. saj. 574
163 Paistu pastoraadi ait, 19. saj. --
164 Paistu pastoraadi tall, 19. saj. --
165 Paistu pastoraadi kelder, 19. saj. --
166 Holstre mõisa valitsejamaja, 19. saj. Holstre küla --
167 Holstre mõisa magasiait, 19. saj. --
168 Loodi mõisa peahoone, 18.­20. saj. Loodi küla k
169 Loodi mõisa park, 19. saj. --
170 Loodi mõisa valitsejamaja, 19. saj. I pool --
171 Loodi mõisa puukuur, 19.­20. saj. k
172 Loodi mõisa kuivati, 19. saj. --
173 Loodi mõisa moonakatemaja, 19. saj. --
174 Loodi mõisa ait, 19. saj. --
175 Loodi mõisa tall, 1874 k
176 Loodi mõisa karjalaut, 1874 k
177 Loodi mõisa munakivitee, 19. saj. --
178 Loodi mõisa meierei, 19. saj. k
179 Risti kabeli varemed, 15. saj. Pärsti vald Vanamõisa küla 1810-A
180 Heimtali mõisa peahoone, 19. saj. Heimtali küla 575
181 Heimtali mõisa park, 19. saj. 575
182 Heimtali mõisa ringtall, 19. saj. 576
183 Heimtali mõisa teenijatemaja, 19. saj. 576
184 Heimtali mõisa ait-kuivati, 19. saj. 576
185 Heimtali mõisa kelder, 19. saj. --
186 Heimtali mõisa küüni varemed, 19. saj. --
187 Heimtali mõisa piirdemüürid, 19. saj. --
188 Heimtali mõisa viinaköök, 19. saj. 577
189 Heimtali mõisa pargivahimaja, 19. saj. --
190 Heimtali mõisa moonakatemaja, 19. saj. --
191 Heimtali mõisa sepikoda, 19. saj. --
192 Päri mõisa masinarehi, 19.­20. saj. Päri küla k
193 Pärsti mõisa peahoone, 19. saj. Pärsti küla k
194 Pärsti mõisa park, 19. saj. k
195 Pärsti mõisa pargipaviljon, 19. saj. k
196 Pärsti mõisa moonakatemaja, 19. saj. k
197 Pärsti mõisa ait-kuivati, 19. saj. k
198 Pärsti mõisa vesiveski, 1883 k
199 Pärsti mõisa jääkelder, 19. saj. --
200 Pärsti mõisa laut, 19. saj. --
201 Pärsti mõisa tuuleveski, 19. saj. --
202 Peetri mõisa peahoone, 1900­1915 Turva küla k
203 Peetri mõisa tall-tõllakuur, 1900­1915 k
204 Väikemõisa mõisa peahoone, 20. saj. I pool Saarepeedi vald Peetrimõisa küla k
205 Väikemõisa mõisa abihoone, 20. saj. I pool --
206 Välgita mõisa peahoone, 18. saj. Välgita küla 578
207 Peetrimõisa mõisa laut 1, 1885 Peetrimõisa küla k
208 Peetrimõisa mõisa laut 2, 19. saj. II pool k
209 Peetrimõisa mõisa valitsejamaja, 19. saj. II pool --
210 Suure-Jaani kirik, 13.­18. saj. Suure-Jaani linn Järve 2 581
211 Suure-Jaani kirikuaed, 13.­18. saj. 581
212 Suure-Jaani kirikuaia piirdemüür, 19. saj. --
213 Suure-Jaani pastoraadi peahoone, 18. saj. Järve 5 k
214 Suure-Jaani pastoraadi ait, 19. saj. Järve 2 --
215 Suure-Jaani pastoraadi tall, 19. saj. Järve 5 --
216 Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906­1908 Köleri 128 k
217 Lahmuse mõisa peahoone, 19. saj. I pool Suure-Jaani vald Lahmuse küla k
218 Lahmuse mõisa park, 19. saj. --
219 Lahmuse mõisa allee, 19. saj. --
220 Lahmuse mõisa ait, 1846 k
221 Lahmuse mõisa tall-tõllakuur, 1846 k
222 Lahmuse mõisa sepikoda, 19. saj. --
223 Lahmuse mõisa juustumaja, 19. saj. --
224 Lahmuse mõisa tall, 19. saj. I pool k
225 Lahmuse mõisa sigala, 19. saj. --
226 Lahmuse mõisa vesiveski, 19. saj. k
227 Tarvastu kirik, 14.­19. saj. Tarvastu vald Porsa küla 566
228 Tarvastu kirikuaed, 14.­19. saj. 566
229 Tarvastu mõisa allee, 19. saj. Tarvastu küla --
230 Tarvastu mõisa viinavabrik-härjatall, 19. saj. k
231 Tarvastu mõisa ait-kuivati, 19. saj. --
232 Tarvastu mõisa valitsejamaja, 19. saj. --
233 Tarvastu mõisa kelder, 19. saj. --
234 Tarvastu mõisa tall-tõllakuur, 19. saj. --
235 Tarvastu mõisa tall, 19. saj. --
236 Tarvastu mõisa meierei, 19. saj. --
237 Tarvastu mõisa moonakatemaja, 19. saj. --
238 Tarvastu vesiveski varemed, 19. saj. Sooviku küla 568
239 Tarvastu ordulinnuse varemed, 14.­15. saj. Tarvastu küla 567
240 Tarvastu mõisa kabel, 1825 567
241 Kärstna mõisa peahoone, 18.­20. saj. Kärstna küla 572
242 Kärstna mõisa park, 18.­19. saj. 572
243 Kärstna mõisa teenijatemaja, 19. saj. --
244 Kärstna mõisa tõllakuur, 19. saj. --
245 Kärstna mõisa ait, 19. saj. --
246 Kärstna mõisa kabeli varemed, 19. saj. 572
247 Uue-Suislepa mõisa peahoone, 18.­20. saj. Suislepa küla k
248 Uue-Suislepa mõisa park, 19. saj. k
249 Uue-Suislepa mõisa valitsejamaja, 19. saj. --
250 Uue-Suislepa mõisa tõllakuur, 19. saj. --
251 Uue-Suislepa mõisa meierei, 19. saj. --
252 Uue-Suislepa mõisa kuur-kelder, 19. saj. --
253 Uue-Suislepa mõisa kelder, 19. saj. --
254 Uue-Suislepa mõisa tuuleveski, 19. saj. 579
255 Suislepa õigeusu kirik, 1890­1891 k
256 Vana-Võidu mõisa peahoone, 19. saj. Viiratsi vald Vana-Võidu küla k
257 Vana-Võidu mõisa park, 19. saj. k
258 Vana-Võidu mõisa aia piirdemüür, 19. saj. --
259 Vana-Võidu mõisa aiatööriistade kuur, 19. saj. --
260 Vana-Võidu mõisa kelder, 19. saj. k
261 Vana-Võidu mõisa ait, 19. saj. k
262 Vana-Võidu mõisa karjakastell, 19. saj. k
263 Vana-Võidu mõisa rehi, 19. saj. --
264 Vana-Võidu mõisa küün, 19. saj. --
265 Tänassilma õigeusu kirik, 1897 Tänassilma küla k
266 Tusti mõisa peahoone, 19. saj. Tusti küla --
267 Tusti mõisa park, 19. saj. --
268 Tusti mõisa sepikoda, 1874 k
269 Tusti mõisa karjakastell, 1904 --
270 Tusti mõisa ait-kuivati, 19. saj. --
271 Tusti mõisa abihoone, 1902 --
272 Elamu Viljandis Lossi 11, 19. saj. Viljandi linn Lossi 11 546
273 Ait Viljandis Lossi 11, 19. saj. I pool 546
274 Pangahoone-elamu Viljandis Lossi 35 / Posti 18, 1913­1915 Lossi 35 / Posti 18 547
275 Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.­17. saj. Lossimäed 548
276 Viljandi linnusepargi rippsild, 19.­20. saj. 548
277 Viljandi Jaani kirik, 15. saj. Pikk 6 549
278 Kasiinohoone Viljandis Posti 11, 1843 Posti 11 550
279 Viljandi linnakindlustused, 14.­16. saj. Kesklinn 551
280 Elamu Viljandis Posti 2 / Tallinna 14, 19. saj. I pool Posti 2 / Tallinna 14 552
281 Elamu Viljandis Tallinna 16, 19. saj. I pool Tallinna 16 553
282 Pansionaadihoone Viljandis Tallinna 20 / Jakobsoni 21, 1790­1820 Tallinna 20/ Jakobsoni 21 554
283 Elamu Viljandis Tartu 19, 18. saj. II pool Tartu 19 555
284 Viljandi Katariina kabeli varemed, 15. saj. Lossipark 556
285 Viljandi muuseumihoone, 1779­1780 Laidoneri pl. 10 557
286 Viljandi Pauluse kirik, 1866 Kiriku 5 k
287 Uueveski vesiveski, 19. saj. Uueveski 27 k
288 Viljandi tuletikuvabriku torn, 1904 Vabriku 2 k
289 Viljandi lennukitehase hoone, 20. saj. I pool Hariduse 12 k
290 Viljandi mõisa peahoone, 19. saj. Tasuja 4 k
291 Viljandi mõisa ait, 19. saj. Tasuja 6 --
292 Elamu Viljandis Jakobsoni 8, 1908­1910 Jakobsoni 8 k
293 Elamu Viljandis Tallinna 11a, 20. saj. I pool Tallinna 11a k
294 Kösti veski Viljandis, 20. saj. I pool Oja tee k
295 Viljandi kohtuhoone, 1895 Posti 22 Ajal. 636
296 Viljandi maagümnaasiumi hoone, 1867­1877 Uueveski 1 k
297 Elamu Viljandis Supeluse 12 / Roosi 6, 20. saj. I pool Supeluse 12 / Roosi 6 --
298 Elamu Viljandis Pikk 4, 1909 Pikk 4 --
299 Elamu Viljandis Lutsu 5, 1906­1907 Lutsu 5 --
300 Võhma tuletõrjehoone, 1939 Võhma linn Tallinna 15 k

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Toivo KULDSEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json