Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 37, 537

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine

Vastu võetud 30.03.2005 nr 169

«Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 20 alusel teha Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduses nr 478-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RTL 2004, 94, 1471; 132, 2044) järgmised muudatused:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Elvi Sepp ja Priit Vene.

2. Nimetada kohanimenõukogu liikmeteks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist Aveli Ainsalu ja Võru Instituudi teadur Evar Saar.

3. Lugeda Katrin Alliksaare ametinimetuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna nõunik, Lui Hubeli ametinimetuseks ASi Eesti Kaardikeskus GIS spetsialist ning Jüri Jagomäe ametinimetuseks ASi Regio peakartograaf.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT