Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 147, 554

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 11.02.1998 nr 4

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada arhitektuurimälestiseks Järva maakonnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):

1 Järva-Madise kirik 13--19. saj Albu vald Järva-Madise küla 376
2 Järva-Madise kirikuaed Albu vald Järva-Madise küla 376
3 Järva-Madise kirikuaia kabel 1 19. saj Albu vald Järva-Madise küla 376
4 Järva-Madise kirikuaia kabel 2 19. saj Albu vald Järva-Madise küla 376
5 Järva-Madise kirikuaia piirdemüür Albu vald Järva-Madise küla 376
6 Seidla mõisa peahoone 1785 Albu vald Seidla küla 377
7 Seidla mõisa park Albu vald Seidla küla 377
8 Seidla mõisa pargi piirdemüür 18--19. saj Albu vald Seidla küla 378
9 Seidla mõisa tõllakuuri varemed 18. saj Albu vald Seidla küla 378
10 Seidla mõisa ait 18. saj Albu vald Seidla küla 378
11 Seidla mõisa jääkelder 19. saj Albu vald Seidla küla 378
12 Seidla mõisa viinavabrik 19. saj Albu vald Seidla küla 378
13 Seidla mõisa munakivitee 19. saj Albu vald Seidla küla --
14 Seidla mõisa tuuleveski 19. saj Albu vald Seidla küla 379
15 Albu mõisa peahoone 17--18. saj Albu vald Albu küla k
16 Albu mõisa park Albu vald Albu küla k
17 Albu mõisa sild 19. saj Albu vald Albu küla k
18 Albu mõisa ait 19. saj Albu vald Albu küla --
19 Ambla kirik 13. saj Ambla vald Ambla alevik 380
20 Ambla kirikuaed Ambla vald Ambla alevik 380
21 Ambla kirikuaia kabel 19. saj Ambla vald Ambla alevik 380
22 Ambla kirikuaia piirdemüür Ambla vald Ambla alevik 380
23 Ambla pastoraadi peahoone 19. saj Ambla vald Ambla alevik --
24 Ambla vallamaja 1893 Ambla vald Ambla alevik 381
25 Käravete mõisa peahoone 18. saj II pool Ambla vald Käravete alevik k
26 Käravete mõisa park Ambla vald Käravete alevik --
27 Käravete mõisa pargivaas 1 20. saj I pool Ambla vald Käravete alevik k
28 Käravete mõisa pargivaas 2 20. saj I pool Ambla vald Käravete alevik k
29 Käravete mõisa ait 19. saj I pool Ambla vald Käravete alevik k
30 Käravete mõisa tall-tõllakuur 19. saj I pool Ambla vald Käravete alevik k
31 Käravete mõisa valitsejamaja 19. saj II pool Ambla vald Käravete alevik --
32 Käravete mõisa koertemaja 19. saj II pool Ambla vald Käravete alevik --
33 Käravete mõisa aednikumaja 19. saj II pool Ambla vald Käravete alevik --
34 Käravete mõisa kelder 19. saj II pool Ambla vald Käravete alevik k
35 Käravete mõisa sild 1877 Ambla vald Käravete alevik k
36 Käravete mõisa küün 19. saj I pool Ambla vald Käravete alevik --
37 Käravete mõisa härjatall 19. saj II pool Ambla vald Käravete alevik --
38 Käravete mõisa viinavabrik 19. saj II pool Ambla vald Käravete alevik --
39 Käravete mõisa karjakastell 1876 Ambla vald Käravete alevik --
40 Käravete mõisa vesiveski 19. saj I pool Ambla vald Käravete alevik --
41 Kurisoo mõisa peahoone 19. saj I pool Ambla vald Kurisoo küla --
42 Kurisoo mõisa park 19. saj Ambla vald Kurisoo küla --
43 Kurisoo mõisa ait 19. saj Ambla vald Kurisoo küla --
44 Kurisoo mõisa moonakatemaja 19. saj Ambla vald Kurisoo küla --
45 Kurisoo mõisa tuuleveski 19. saj Ambla vald Kurisoo küla --
46 Järva-Jaani kirik 14. saj Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik 384
47 Järva-Jaani kirikuaed Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik 384
48 Järva-Jaani kirikuaia

piirdemüür

Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik 384
49 Karinu mõisa peahoone 18. saj Järva-Jaani vald Karinu küla k
50 Karinu mõisa park Järva-Jaani vald Karinu küla --
51 Karinu mõisa allee Järva-Jaani vald Karinu küla --
52 Karinu mõisa pargi piirdemüür 19. saj Järva-Jaani vald Karinu küla --
53 Karinu mõisa kuivati 19. saj II pool Järva-Jaani vald Karinu küla --
54 Karinu mõisa küün 19. saj II pool Järva-Jaani vald Karinu küla --
55 Järva-Jaani sae-, jahu- ja villaveski hoone 19. saj Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik k
56 Kabala mõisa peahoone 18. saj Kabala vald Kabala küla k
57 Kabala mõisa park Kabala vald Kabala küla --
58 Kabala mõisa allee Kabala vald Kabala küla --
59 Kabala mõisa pargi piirdemüürid 19. saj Kabala vald Kabala küla --
60 Kabala mõisa ait 19. saj Kabala vald Kabala küla k
61 Kabala mõisa kelder 19. saj Kabala vald Kabala küla --
62 Kabala mõisa aednikumaja 19. saj I pool Kabala vald Kabala küla --
63 Kabala mõisa tõllakuur 19. saj I pool Kabala vald Kabala küla --
64 Kabala mõisa valitsejamaja 19. saj I pool Kabala vald Kabala küla --
65 Järva-Peetri kirik 14. saj Kareda vald Peetri alevik 382
66 Järva-Peetri kirikuaed Kareda vald Peetri alevik 382
67 Järva-Peetri kirikuaia piirdemüür Kareda vald Peetri alevik 382
68 Järva-Peetri kirikuaia kabel 19. saj Kareda vald Peetri alevik 382
69 Köisi tuuleveski 1800 Kareda vald Köisi küla 383
70 Aruküla mõisa peahoone 18. saj Koeru vald Koeru alevik 387
71 Aruküla mõisa park Koeru vald Koeru alevik 387
72 Aruküla mõisa pargi

piirdemüür sepisväravaga

Koeru vald Koeru alevik 387
73 Aruküla mõisa kaevumaja 19. saj I pool Koeru vald Koeru alevik 387
74 Aruküla mõisa ait 19. saj Koeru vald Koeru alevik --
75 Aruküla mõisa tõllakuur 19. saj Koeru vald Koeru alevik --
76 Aruküla mõisa kelder 19. saj Koeru vald Koeru alevik --
77 Aruküla mõisa kabel 19. saj I pool Koeru vald Koeru alevik --
78 Koeru kirik 13. saj Koeru vald Koeru alevik 388
79 Koeru kirikuaed Koeru vald Koeru alevik 388
80 Koeru kirikuaia piirdemüür Koeru vald Koeru alevik 388
81 Koeru kirikuaia kabel 19. saj Koeru vald Koeru alevik 388
82 Koeru kõrtsihoone 19. saj I pool Koeru vald Koeru alevik 389
83 Norra mõisa peahoone 1792 Koeru vald Norra küla 390
84 Norra mõisa park Koeru vald Norra küla 390
85 Vao magasiait 19. saj I pool Koeru vald Vao küla k
86 Vao mõisa peahoone 19. saj I pool Koeru vald Vao küla --
87 Vao mõisa park Koeru vald Vao küla --
88 Vao mõisa kuivati 19. saj II pool Koeru vald Vao küla --
89 Väinjärve mõisa peahoone 19. saj II pool Koeru vald Väinjärve küla k
90 Väinjärve mõisa park 19. saj Koeru vald Väinjärve küla --
91 Väinjärve mõisa aednikumaja 19. saj Koeru vald Väinjärve küla --
92 Väinjärve mõisa ait-kuivati 19. saj Koeru vald Väinjärve küla --
93 Väinjärve mõisa tall-tõllakuur 19. saj Koeru vald Väinjärve küla --
94 Väinjärve mõisa kuivati 19. saj Koeru vald Väinjärve küla --
95 Väinjärve mõisa moonakatemaja 19. saj Koeru vald Väinjärve küla --
96 Ervita mõisa peahoone 19. saj I pool Koeru vald Ervita küla --
97 Ervita mõisa park Koeru vald Ervita küla --
98 Ervita mõisa ait 19. saj I pool Koeru vald Ervita küla --
99 Ervita mõisa tuuleveski 19. saj Koeru vald Ervita küla --
100 Ervita mõisa möldrimaja 18. saj Koeru vald Ervita küla --
101 Koigi mõisa peahoone 1771 Koigi vald Koigi küla k
102 Koigi mõisa park Koigi vald Koigi küla k
103 Koigi mõisa allee Koigi vald Koigi küla --
104 Koigi mõisa pargi

piirdemüürid

Koigi vald Koigi küla --
105 Koigi mõisa aednikumaja 19. saj Koigi vald Koigi küla --
106 Koigi mõisa tall 19. saj Koigi vald Koigi küla --
107 Koigi mõisa valitsejamaja 19. saj Koigi vald Koigi küla --
108 Koigi mõisa meierei 19. saj Koigi vald Koigi küla k
109 Koigi mõisa karjalaut 19. saj Koigi vald Koigi küla --
110 Koigi mõisa sepikoda 19. saj II pool Koigi vald Koigi küla --
111 Jäneda mõisa peahoone 1915 Lehtse vald Jäneda küla 391
112 Jäneda mõisa park Lehtse vald Jäneda küla 391
113 Jäneda mõisa viinavabrik 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
114 Jäneda mõisa tall 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
115 Jäneda mõisa tõllakuur 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
116 Jäneda mõisa härjatall 1 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
117 Jäneda mõisa härjatall 2 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
118 Jäneda mõisa karjalaut 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
119 Jäneda mõisa valitsejamaja 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
120 Jäneda mõisa ait 20. saj I pool Lehtse vald Jäneda küla 392
121 Jäneda mõisa sepikoda 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
122 Jäneda mõisa kaalukoda 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
123 Jäneda mõisa puutöökoda 19. saj II pool Lehtse vald Jäneda küla 392
124 Jäneda mõisa turbiinihoone 20. saj I pool Lehtse vald Jäneda küla 392
125 Jäneda mõisa vesiveski 19. saj Lehtse vald Jäneda küla 393
126 Lehtse raudteejaama hoone 1897 Lehtse vald Lehtse alevik k
127 Lehtse mõisa peahoone varemed 19. saj II pool Lehtse vald Lehtse alevik --
128 Paide kaubahoovi ärihoone 18--19. saj Paide linn Pikk 1 370
129 Paide kirik 1767--1848 Paide linn Keskväljak 1 371
130 Paide kirikuaed Paide linn Keskväljak 1 371
131 Paide kirikuaia piirdemüür Paide linn Keskväljak 1 371
132 Paide magasiait 18. saj Paide linn Tallinna 29 372
133 Paide kohtuhoone 1783 Paide linn Tallinna 18 373
134 Elamu Paides Tallinna 31 19. saj Paide linn Tallinna 31 374
135 Elamu pesuköök Paides Tallinna 31 19. saj Paide linn Tallinna 31 374
136 Elamu kuur Paides Tallinna 31 19. saj Paide linn Tallinna 31 374
137 Paide linnuse varemed 13--17. saj Paide linn Vallimägi 375
138 Paide linnuse bastionid ja vallikraavid 16--17. saj Paide linn Vallimägi 375
139 Elektrialajaam Paides Lai 8 20. saj I pool Paide linn Lai 8 k
140 Koolihoone Paides Tallinna 60 19. saj I pool Paide linn Tallinna 60 k
141 Simsoni vesiveski 18--19. saj Paide linn Parkali 2 k
142 Paide raekoda 1928 Paide linn Keskväljak 14 k
143 Purdi mõisa peahoone 18. saj Paide vald Purdi küla 394
144 Purdi mõisa park Paide vald Purdi küla 394
145 Purdi mõisa alleed Paide vald Purdi küla 394
146 Purdi mõisa pargi piirdemüür 18. saj Paide vald Purdi küla 395
147 Purdi mõisa valitsejamaja 18. saj Paide vald Purdi küla 395
148 Purdi mõisa ait 18. saj Paide vald Purdi küla 395
149 Purdi mõisa kuivati 19. saj Paide vald Purdi küla 395
150 Purdi mõisa teenijatemaja 18. saj Paide vald Purdi küla 395
151 Purdi mõisa kelder 19. saj Paide vald Purdi küla 395
152 Purdi mõisa töölistemaja 19. saj Paide vald Purdi küla 395
153 Purdi mõisa viinaait 19. saj Paide vald Purdi küla 395
154 Purdi mõisa viinavabriku varemed 19. saj Paide vald Purdi küla 395
155 Purdi mõisa tuuleveski 19. saj Paide vald Purdi küla 395
156 Purdi mõisa kabel 18. saj Paide vald Purdi küla 395
157 Sargvere mõisa peahoone 18. saj Paide vald Sargvere küla 396
158 Sargvere mõisa park Paide vald Sargvere küla 396
159 Sargvere mõisa pargi piirdemüürid Paide vald Sargvere küla 396
160 Sargvere mõisa tööriistakuur 19. saj Paide vald Sargvere küla 396
161 Eivere mõisa peahoone 1912 Paide vald Eivere küla k
162 Eivere mõisa park Paide vald Eivere küla --
163 Kükita kivisild 19. saj I pool Paide vald Tarbja küla k
164 Põhjaka mõisa peahoone 18. saj Paide vald Mäeküla küla k
165 Põhjaka mõisa vesiveski 1869 Paide vald Mäeküla küla --
166 Anna kirik 1780 Paide vald Anna küla --
167 Anna kirikuaed Paide vald Anna küla --
168 Anna kirikuaia piirdemüür Paide vald Anna küla --
169 Mäo mõisa peahoone 19. saj I pool Paide vald Mäo küla --
170 Mäo mõisa park Paide vald Mäo küla --
171 Mäo mõisa valitsejamaja 19. saj Paide vald Mäo küla --
172 Roosna-Alliku mõisa peahoone 1786 Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 385
173 Roosna-Alliku mõisa valitsejamaja 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
174 Roosna-Alliku mõisa park Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 385
175 Roosna-Alliku mõisa

alleed

Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 385
176 Roosna-Alliku mõisa meierei 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
177 Roosna-Alliku mõisa tall 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
178 Roosna-Alliku mõisa karjalaut 1 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
179 Roosna-Alliku mõisa karjalaut 2 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
180 Roosna-Alliku mõisa karjalaut 3 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
181 Roosna-Alliku mõisa kelder 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
182 Roosna-Alliku mõisa piirdemüürid 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
183 Roosna-Alliku mõisa kasvuhoone 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
184 Roosna-Alliku mõisa moonakatemaja 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
185 Roosna-Alliku mõisa kabel 19. saj Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 386
186 Koordi mõisa peahoone 18. saj Roosna-Alliku vald Koordi küla --
187 Koordi mõisa park Roosna-Alliku vald Koordi küla --
188 Koordi mõisa pargi

piirdemüür

Roosna-Alliku vald Koordi küla --
189 Koordi mõisa ait 18. saj Roosna-Alliku vald Koordi küla --
190 Esna mõisa peahoone 19. saj I pool Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
191 Esna mõisa park Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
192 Esna mõisa ait-kuivati Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
193 Esna mõisa piimaköök 19. saj Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
194 Esna mõisa tall 19. saj Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
195 Esna mõisa kasvuhoone varemed 19. saj Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
196 Esna mõisa viinavabrik 19. saj Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
197 Esna mõisa kabel 19. saj II pool Roosna-Alliku vald Kodasema küla --
198 Türi kirik 13. saj Türi linn Wiedemanni 7 397
199 Türi kirikuaed Türi linn Wiedemanni 7 397
200 Türi kirikuaia piirdemüür Türi linn Wiedemanni 7 397
201 Türi kirikuaia kabel 19. saj Türi linn Wiedemanni 7 397
202 Kirna mõisa peahoone 18. saj Türi vald Kirna küla 398
203 Kirna mõisa park Türi vald Kirna küla 398
204 Kolu mõisa peahoone 1890 Türi vald Kolu küla k
205 Kolu mõisa park Türi vald Kolu küla k
206 Kolu mõisa ait 19. saj Türi vald Kolu küla --
207 Laupa mõisa peahoone 1915 Türi vald Laupa küla k
208 Laupa mõisa park Türi vald Laupa küla --
209 Laupa mõisa kelder 19. saj II pool Türi vald Laupa küla --
210 Laupa mõisa sõiduhobuste tall 19. saj II pool Türi vald Laupa küla --
211 Laupa mõisa kuivati 19. saj II pool Türi vald Laupa küla --
212 Laupa mõisa valitsejamaja 19. saj Türi vald Laupa küla --
213 Laupa mõisa viinavabrik 19. saj II pool Türi vald Laupa küla --
214 Särevere mõisa peahoone 18--19. saj Türi vald Särevere küla k
215 Särevere mõisa park 19. saj Türi vald Särevere küla --
216 Särevere mõisa ait 19. saj Türi vald Särevere küla --
217 Särevere mõisa kelder 19. saj Türi vald Särevere küla --
218 Särevere mõisa kuivati 19. saj II pool Türi vald Särevere küla --
219 Jändja puumassivabriku hoone varemed 20. saj I pool Türi vald Jändja küla --
220 Jändja puumassivabriku tamm 20. saj I pool Türi vald Jändja küla --
221 Jändja vesiveski varemed 20. saj I pool Türi vald Jändja küla --
222 Väätsa mõisa peahoone 19. saj Väätsa vald Väätsa alevik --
223 Väätsa mõisa park Väätsa vald Väätsa alevik --
224 Väätsa mõisa pargi

piirdemüürid

Väätsa vald Väätsa alevik --
225 Väätsa mõisa ait 19. saj Väätsa vald Väätsa alevik --
226 Väätsa mõisa karjalaut 19. saj Väätsa vald Väätsa alevik --

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Toivo KULDSEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json