Teksti suurus:

Kohanimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2004
Avaldamismärge:RTL 1998, 177, 683

Kohanimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine

Vastu võetud 18.05.1998 nr 6

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3) paragrahvi 15 lõike 2 alusel määran:

1. Kinnitada tähetabel «Eesti nimede transkribeerimine vene keelde» (juurde lisatud).

2. Kohanime transkribeerimisel keeltesse, mille kohta tähetabelid puuduvad, on nimekuju fikseerimise aluseks nimeteadusliku usaldusasutuse ekspertiis.

3. Kirillitsas kirjutatud kohanime transkribeerimisel eesti keelde kohaldada Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1998. a määruse nr 66 (RT I 1998, 31/32, 427) punktiga 2 kehtestatud tähetabelit «Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides».

4. Tunnistada kehtetuks haridusministri 8. veebruari 1996. a määrus nr 5 «Ümberkirjutusreeglite kehtestamine» (RTL 1996, 40, 259).

Minister Mait KLAASSEN

Kantsler Georg AHER

Kinnitatud
haridusministri 18. mai 1998. a määrusega nr 6

Eesti nimede transkribeerimine vene keelde

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json