Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 179, 697

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 21.04.1998 nr 13

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada arhitektuurimälestiseks Pärnu maakonnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):

1 Audru kirik 1680 Audru vald Audru alevik 411
2 Audru kirikuaed Audru vald Audru alevik 411
3 Audru kirikuaia piirdemüür Audru vald Audru alevik 411
4 Audru magasiait 19. saj I pool Audru vald Audru alevik 412
5 Audru mõisa valitsejamaja 19. saj I pool Audru vald Audru alevik k
6 Audru mõisa park Audru vald Audru alevik -
7 Audru mõisa maneeþ 19. saj Audru vald Audru alevik -
8 Audru mõisa viinavabrik 1907 Audru vald Audru alevik k
9 Audru mõisa viinaait 19. saj I pool Audru vald Audru alevik k
10 Audru mõisa moonakatemaja 1 19. saj Audru vald Audru alevik -
11 Audru mõisa tall 19. saj Audru vald Audru alevik -
12 Audru mõisa ait 19. saj Audru vald Audru alevik k
13 Audru mõisa teenijatemaja-kellatorn 1858 Audru vald Audru alevik k
14 Audru mõisa moonakatemaja 2 19. saj Audru vald Audru alevik -
15 Audru mõisa koertemaja 19. saj Audru vald Audru alevik -
16 Audru mõisa piimaköök 19. saj I pool Audru vald Audru alevik -
17 Audru mõisa õlleköök 19. saj Audru vald Audru alevik -
18 Audru mõisa kõrts 19. saj I pool Audru vald Audru alevik -
19 Audru mõisa kalmistu väravapostid 19. saj Audru vald Audru alevik -
20 Jõõpre õigeusu kirik 1879 Audru vald Jõõpre küla k
21 Uruste õigeusu kirik 1873 Audru vald Kihlepa küla k
22 Uruste õigeusu kiriku piirdemüürid väravapostidega 19. saj II pool Audru vald Kihlepa küla -
23 Audru «Kuldlõvi» kõrtsihoone 19. saj I pool Audru vald Papsaare küla 413
24 Sauga-Kambi karjamõisa valitsejamaja 1780 Audru vald Papsaare küla k
25 Võlla-Ellamaa kõrtsihoone 19. saj I pool Audru vald Põhara küla 414
26 Kaelase mõisa peahoone 18. saj Halinga vald Kaelase küla k
27 Kaelase mõisa park Halinga vald Kaelase küla -
28 Kaelase mõisa valitsejamaja 19. saj II pool Halinga vald Kaelase küla -
29 Kaelase mõisa E. v. Derfeldeni mälestussammas 1881 Halinga vald Kaelase küla -
30 Pärnu-Jaagupi kirik 16--19. saj Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev 419
31 Pärnu-Jaagupi kirikuaed Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev 419
32 Pärnu-Jaagupi kirikuaia piirdemüür Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev 419
33 Pärnu-Jaagupi pastoraadi peahoone 19. saj I pool Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev -
34 Pärnu-Jaagupi kalmistu kabel 18. saj Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev k
35 Pööravere mõisa peahoone varemed 19. saj Halinga vald Pööravere küla k
36 Pööravere mõisa viinavabriku varemed 19. saj II pool Halinga vald Pööravere küla k
37 Roodi mõisa peahoone 20. saj algus Halinga vald Roodi küla k
38 Roodi mõisa park Halinga vald Roodi küla -
39 Roodi mõisa ait 19. saj II pool Halinga vald Roodi küla -
40 Roodi mõisa sepikoda 19. saj II pool Halinga vald Roodi küla -
41 Häädemeeste kirik 1874 Häädemeeste vald Häädemeeste alevik -
42 Häädemeeste õigeusu kirik 1872 Häädemeeste vald Häädemeeste alevik k
43 Reederi talu elamu Kablis 1889 Häädemeeste vald Kabli küla 416
44 Reederi talu ait Kablis 19. saj II pool Häädemeeste vald Kabli küla -
45 Reederi talu kelder Kablis 19. saj II pool Häädemeeste vald Kabli küla -
46 Orajõe mõisa magasiait 19. saj Häädemeeste vald Orajõe küla k
47 Treimani õigeusu kirik 1935 Häädemeeste vald Treimani küla k
48 Kergu õigeusu kirik 1877 Kaisma vald Kergu küla k
49 Kergu õigeusu kiriku piirdemüür 19. saj II pool Kaisma vald Kergu küla -
50 Kihnu õigeusu kirik 1862 Kihnu vald Lemsi küla k
51 Kilingi-Nõmme tuletõrjedepoo 1930 Kilingi- Nõmme linn Pargi 4 k
52 Koonga mõisa peahoone 18. saj Koonga vald Koonga küla k
53 Koonga mõisa park Koonga vald Koonga küla -
54 Koonga mõisa pargi piirdemüür 19. saj Koonga vald Koonga küla -
55 Koonga mõisa valitsejamaja-tall 19. saj Koonga vald Koonga küla -
56 Kõima mõisa peahoone 19. saj I pool Koonga vald Kõima küla k
57 Kõima mõisa park Koonga vald Kõima küla -
58 Kõima mõisa ait 19. saj I pool Koonga vald Kõima küla -
59 Kõima mõisa piirdemüürid 19. saj Koonga vald Kõima küla -
60 Keblaste mõisa valitsejamaja 19. saj Koonga vald Mihkli küla k
61 Keblaste mõisa ait-kuivati 19. saj Koonga vald Mihkli küla k
62 Keblaste mõisa kelder 19. saj Koonga vald Mihkli küla k
63 Keblaste mõisa tuuleveski 19. saj Koonga vald Mihkli küla -
64 Mihkli kirik 13--19. saj Koonga vald Mihkli küla 418
65 Mihkli kirikuaed Koonga vald Mihkli küla 418
66 Mihkli kirikuaia piirdemüür Koonga vald Mihkli küla 418
67 Mihkli kirikuaia kabel I 19. saj Koonga vald Mihkli küla 418
68 Mihkli kirikuaia kabel II 19. saj Koonga vald Mihkli küla 418
69 Mihkli kirikuaia kabel III 19. saj Koonga vald Mihkli küla 418
70 Mihkli pastoraadi peahoone 19. saj Koonga vald Mihkli küla k
71 Mihkli pastoraadi park Koonga vald Mihkli küla k
72 Mihkli pastoraadi pargi vaas 19. saj II pool Koonga vald Mihkli küla k
73 Mihkli pastoraadi kelder 19. saj Koonga vald Mihkli küla k
74 Mihkli pastoraadi tall-tõllakuur 19. saj Koonga vald Mihkli küla k
75 Tarva doktoraadi elamu 1870 Koonga vald Tarva küla k
76 Tarva doktoraadi tall-tõllakuur 1870 Koonga vald Tarva küla k
77 Tarva doktoraadi kaev 1870 Koonga vald Tarva küla k
78 Tarva doktoraadi haigla 1879 Koonga vald Tarva küla k
79 Tarva doktoraadi kelder 1870 Koonga vald Tarva küla k
80 Pärnu linnakindlustused 14-17. saj Pärnu linn Pika, Malmö, Uue, Hommiku, Pühavaimu, Nikolai, Vee, Akadeemia t piirkonnas 167
81 Pärnu Alevi kalmistu J. Jacke kabel 1778 Pärnu linn Alevi kalmistu 179
82 Pärnu Alevi kalmistu 1782 Pärnu linn Alevi kalmistu 180
83 Pärnu Alevi kalmistu H. D. Schmidti kabel 1780 Pärnu linn Alevi kalmistu 181
84 Välisuks Pärnus Hommiku 7 20. saj algus Pärnu linn Hommiku 7 k
85 Pärnu linnamüüri «Punane» torn 15.saj Pärnu linn Hommiku 11 170
86 Koolihoone Pärnus Kooli 13 1940 Pärnu linn Kooli 13 k
87 Pärnu «Tallinna värav» 17. saj Pärnu linn Kuninga t 175
88 Elamu Pärnus Kuninga 24 17--20. saj Pärnu linn Kuninga 24 173
89 Elamu Pärnus Kuninga 28 1690--1762 Pärnu linn Kuninga 28 174
90 Pärnu Eliisabeti pastoraadi peahoone 18. saj Pärnu linn Kuninga 30 k
91 Välisuks Pärnus Lastepargi 11 19. saj II pool Pärnu linn Lastepargi 11 k
92 Elamu Pärnus Lõuna 2a 1936 Pärnu linn Lõuna 2a k
93 Elamu Pärnus Lõuna 6 18. saj Pärnu linn Lõuna 6 k
94 Elamu Pärnus Malmö 19 16--20. saj Pärnu linn Malmö 19 k
95 Pärnu Ammende villa 1905 Pärnu linn Mere pst 7 176
96 Pärnu Ammende villa kõrvalhoone 1905 Pärnu linn Mere pst 7 -
97 Pärnu Ammende villa piirdeaed väravatega 1905 Pärnu linn Mere pst 7 -
98 Elamu Pärnus Nikolai 8 18. saj Pärnu linn Nikolai 8 k
99 Pärnu Eliisabeti kirik 1747 Pärnu linn Nikolai 22 186
100 Elamu Pärnus Nikolai 24 18. saj Pärnu linn Nikolai 24 k
101 Koolihoone Pärnus Nikolai 26 1904 Pärnu linn Nikolai 26 187
102 Elamud Pärnus Pühavaimu 8 17--18. saj Pärnu linn Pühavaimu 8 168
103 Võimla Pärnus Pühavaimu 19 1810--1906 Pärnu linn Pühavaimu 19 169
104 Pärnu mudaravila 1927 Pärnu linn Ranna pst 1 177
105 Pärnu rannahotell 1937 Pärnu linn Ranna pst 5 178
106 Välisuks portaaliga Pärnus Riia mnt 6 19. saj Pärnu linn Riia mnt 6 k
107 Välisuks Pärnus Rüütli 1 19. saj II pool Pärnu linn Rüütli 1 k
108 Elamu Pärnus Rüütli 1a 1933 Pärnu linn Rüütli 1a 171
109 Välisuks Pärnus Rüütli 3 19. saj Pärnu linn Rüütli 3 k
110 Elamu Pärnus Rüütli 21 1681 Pärnu linn Rüütli 21 172
111 Ait Pärnus Rüütli 21 18. saj Pärnu linn Rüütli 21 172
112 Elamu Pärnus Rüütli 41/43 19--20. saj Pärnu linn Rüütli 41/43 k
113 Komandant Possieti elamu Pärnus Suur-Posti 2 18. saj Pärnu linn Suur-Posti 2 k
114 Elamu Pärnus Uus 3 16--18. saj Pärnu linn Uus 3 183
115 Pärnu raekoda 1797--1911 Pärnu linn Uus 4 182
116 Pärnu raekoja kõrvalhoone 18. saj Pärnu linn Uus 4 -
117 Pärnu raekoja piirdemüür 18. saj Pärnu linn Uus 4 -
118 Välisuks Pärnus Uus 5 19. saj Pärnu linn Uus 5 k
119 Pärnu postijaam 19. saj Pärnu linn Vee 12 184
120 Pärnu Jekateriina õigeusu kirik 1768 Pärnu linn Vee 16 185
121 Elamu Pärnus Võimlemise 6 1936 Pärnu linn Võimlemise 6 k
122 Elamu fassaad Pärnus Väike-Jõe 3 19. saj Pärnu linn Väike-Jõe 3 k
123 Jäärja mõisa peahoone 19. saj I pool Saarde vald Jäärja küla k
124 Jäärja mõisa park Saarde vald Jäärja küla -
125 Jäärja mõisa valitsejamaja 19. saj I pool Saarde vald Jäärja küla k
126 Jäärja mõisa ait 19. saj I pool Saarde vald Jäärja küla k
127 Jäärja mõisa tõllakuur Saarde vald Jäärja küla k
128 Jäärja mõisa tall 19. saj I pool Saarde vald Jäärja küla k
129 Jäärja mõisa kutsarimaja 19. saj Saarde vald Jäärja küla -
130 Jäärja mõisa jääkelder Saarde vald Jäärja küla -
131 Kärsu mõisa peahoone 1890 Saarde vald Kärsu küla k
132 Kärsu mõisa tall-tõllakuur 19. saj Saarde vald Kärsu küla k
133 Lodja postijaama peahoone 1794 Saarde vald Lodja küla 423
134 Lodja postijaama tall 1794 Saarde vald Lodja küla 423
135 Lodja postijaama postipoiste elamu 1794 Saarde vald Lodja küla 423
136 Lodja postijaama vana tõllakuur 19. saj Saarde vald Lodja küla 423
137 Lodja postijaama uus tõllakuur 19. saj Saarde vald Lodja küla 423
138 Lodja postijaama küün 19. saj Saarde vald Lodja küla 423
139 Lodja postijaama kelder 19. saj Saarde vald Lodja küla 423
140 Saarde kirik 1684--1859 Saarde vald Saarde küla -
141 Saarde kirikuaed Saarde vald Saarde küla -
142 Saarde kirikuaia piirdemüür 19. saj Saarde vald Saarde küla -
143 Saarde pastoraadi peahoone 1869 Saarde vald Saarde küla -
144 Saarde pastoraadi ait 19. saj Saarde vald Saarde küla -
145 Saarde pastoraadi tõllakuur 19. saj Saarde vald Saarde küla -
146 Voltveti mõisa peahoone 19. saj I pool Saarde vald Tihemetsa alevik k
147 Voltveti mõisa park Saarde vald Tihemetsa alevik -
148 Voltveti mõisa pargi piirdeaed 20. saj algus Saarde vald Tihemetsa alevik -
149 Voltveti mõisa pargigrott 20. saj algus Saarde vald Tihemetsa alevik -
150 Voltveti mõisa ait 1795 Saarde vald Tihemetsa alevik -
151 Voltveti kõrtsihoone 1803 Saarde vald Tihemetsa alevik 424
152 Allikukivi kalevivabriku direktori elamu 1879 Saarde vald Tihemetsa alevik k
153 Allikukivi park Saarde vald Tihemetsa alevik -
154 Sauga magasiait 19. saj I pool Sauga vald Eametsa küla k
155 Ullaste mõisa peahoone 19. saj I pool Sauga vald Nurme küla k
156 Ullaste mõisa ait 19. saj Sauga vald Nurme küla k
157 Sindi linna haigla 20. saj I pool Sindi linn Jaama 1 -
158 Elamu Sindis Kooli 2 19. saj Sindi linn Kooli 2 -
159 Elamu Sindis Kooli 3 19. saj Sindi linn Kooli 3 -
160 Elamu kõrvalhoone Sindis Kooli 3 19. saj Sindi linn Kooli 3 -
161 Elamu Sindis Kooli 4 19. saj Sindi linn Kooli 4 -
162 Elamu Sindis Kooli 6 19. saj Sindi linn Kooli 6 -
163 Elamu Sindis Kooli 8 19. saj Sindi linn Kooli 8 -
164 Kool-kiriku hoone Sindis Kooli 9 1901 Sindi linn Kooli 9 -
165 Sindi vanadekodu hoone 20. saj I pool Sindi linn Mänguvälja 7 -
166 Sindi raudteejaama peahoone 1928 Sindi linn Paide mnt 1 -
167 Sindi raudteejaama pagasiruum 1928 Sindi linn Paide mnt 1 -
168 Sindi raudteejaama käimla 1928 Sindi linn Paide mnt 1 -
169 Elamu Sindis Paide mnt 3 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 3 -
170 Elamu kuur Sindis Paide mnt 3 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 3 -
171 Elamu Sindis Paide mnt 5 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 5 -
172 Elamu kuur Sindis Paide mnt 5 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 5 -
173 Elamu Sindis Paide mnt 7 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 7 -
174 Elamu kuur Sindis Paide mnt 7 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 7 -
175 Elamu kelder Sindis Paide mnt 7 20. saj I pool Sindi linn Paide mnt 7 -
176 Elamu Sindis Pikk 2 20. saj I pool Sindi linn Pikk 2 -
177 Elamu kõrvalhoone Sindis Pikk 2 20. saj I pool Sindi linn Pikk 2 -
178 Elamu Sindis Pärnu mnt 11 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 11 -
179 Sindi raekoda 1937 Sindi linn Pärnu mnt 12 -
180 Elamu Sindis Pärnu mnt 13 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 13 -
181 Elamu Sindis Pärnu mnt 15 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 15 -
182 Sindi õigeusu kirik 1899 Sindi linn Pärnu mnt 16 -
183 Sindi õigeusu kiriku park Sindi linn Pärnu mnt 16 -
184 Elamu Sindis Pärnu mnt 17 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 17 -
185 Elamu Sindis Pärnu mnt 19 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 19 -
186 Elamu Sindis Pärnu mnt 21 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 21 -
187 Elamu Sindis Pärnu mnt 25 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 25 -
188 Sindi tarvitajate ühisuse hoone 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 26a -
189 Sindi kalevivabriku hoone 1 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 28 -
190 Sindi kalevivabriku hoone 2 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 30 -
191 Sindi kalevivabriku hoone 3 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 36 -
192 Elamu Sindis Pärnu mnt 51 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 51 -
193 Elamu Sindis Pärnu mnt 53 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 53 -
194 Elamu Sindis Pärnu mnt 54 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 54 -
195 Elamu Sindis Pärnu mnt 55 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 55 -
196 Elamu Sindis Pärnu mnt 56 20. saj I pool Sindi linn Pärnu mnt 56 -
197 Elukasarm Sindis Pärnu mnt 61 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 61 -
198 Elukasarm Sindis Pärnu mnt 63 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 63 -
199 Rullikuur Sindis Pärnu mnt 63a 19. saj Sindi linn Pärnu mnt 63a -
200 Elamu Sindis Raudtee 2 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 2 -
201 Elamu Sindis Raudtee 4 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 4 -
202 Elamu Sindis Raudtee 6 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 6 -
203 Elamu Sindis Raudtee 8 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 8 -
204 Elamu Sindis Raudtee 10 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 10 -
205 Elamu Sindis Raudtee 12 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 12 -
206 Elamu Sindis Raudtee 14 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 14 -
207 Elamu Sindis Raudtee 15 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 15 -
208 Elamu Sindis Raudtee 16 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 16 -
209 Elamu Sindis Raudtee 18 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 18 -
210 Kauplus-elamu Sindis 20. saj I pool Sindi linn Raudtee 20 -
211 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 2 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 2 -
212 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 4 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 4 -
213 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 6 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 6 -
214 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 8 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 8 -
215 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 10 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 10 -
216 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 12 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 12 -
217 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 14 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 14 -
218 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 18 19. saj I pool Sindi linn Wöhrmanni pst 18 -
219 Surju raudteejaama peahoone 1896 Surju vald Jaamaküla k
220 Tahkuranna õigeusu kirik 1872 Tahkuranna vald Tahkuranna küla k
221 Uulu mõisa kirik 1880 Tahkuranna vald Uulu küla k
222 Uulu mõisa Stael von Holsteinide hauakamber 19. saj Tahkuranna vald Uulu küla k
223 Tori pastoraadi peahoone 19. saj Tori vald Randivälja küla k
224 Taali mõisa peahoone 19. saj I pool Tori vald Taali küla k
225 Taali mõisa park Tori vald Taali küla -
226 Taali mõisa valitsejamaja 19. saj Tori vald Taali küla k
227 Taali mõisa tall 19. saj Tori vald Taali küla -
228 Taali mõisa kaev 19. saj Tori vald Taali küla -
229 Taali mõisa ait 19. saj Tori vald Taali küla -
230 Taali mõisa laut 19. saj Tori vald Taali küla -
231 Taali mõisa sepikoda 19. saj Tori vald Taali küla -
232 Taali mõisa moonakatemaja 19. saj Tori vald Taali küla k
233 Tori mõisa peahoone 18. saj Tori vald Tori alevik k
234 Tori mõisa jääkelder 19. saj Tori vald Tori alevik -
235 Tori mõisa tallikompleksi piirdemüür väravaehitisega 1856 Tori vald Tori alevik k
236 Tori mõisa tallihoone nr 1 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
237 Tori mõisa tallihoone nr 2 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
238 Tori mõisa tallihoone nr 3 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
239 Tori mõisa tallihoone nr 4 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
240 Tori mõisa tallihoone nr 5 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
241 Tori mõisa tallihoone nr 6 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
242 Tori mõisa viljaait 1814 Tori vald Tori alevik k
243 Tori mõisa uus sepikoda 1927 Tori vald Tori alevik -
244 Tori mõisa kõrts 1844 Tori vald Tori alevik 426
245 Tori mõisa viinakelder 19. saj Tori vald Tori alevik -
246 Tori mõisa viinaköök 19. saj Tori vald Tori alevik -
247 Tori mõisa vana sepikoda 19. saj II pool Tori vald Tori alevik -
248 Tori mõisa rehi 19. saj II pool Tori vald Tori alevik k
249 Tori mõisa küün 19. saj II pool Tori vald Tori alevik -
250 Tori kirik 1854 Tori vald Tori alevik -
251 Tori kalmistu väravaehitis 19. saj II pool Tori vald Tori alevik -
252 Tori uus vallamaja 1889 Tori vald Tori alevik -
253 Tori vallamaja arestikamber 19. saj II pool Tori vald Tori alevik -
254 Tori vana vallamaja 19. saj Tori vald Tori alevik -
255 Pootsi-Kõpu õigeusu kirik 1873 Tõstamaa vald Pootsi küla k
256 Pootsi mõisa peahoone portikus 19. saj I pool Tõstamaa vald Pootsi küla k
257 Pootsi mõisa park ja allee Tõstamaa vald Pootsi küla -
258 Pootsi mõisa kasvuhoone varemed 19. saj II pool Tõstamaa vald Pootsi küla -
259 Pootsi mõisa ait-kuivati 19. saj Tõstamaa vald Pootsi küla -
260 Pootsi mõisa tuuleveski 19. saj Tõstamaa vald Pootsi küla k
261 Pootsi mõisa tall 19. saj II pool Tõstamaa vald Pootsi küla -
262 Tõstamaa mõisa peahoone 19. saj II pool Tõstamaa vald Tõstamaa alevik k
263 Tõstamaa mõisa park Tõstamaa vald Tõstamaa alevik -
264 Tõstamaa mõisa tall 19. saj II pool Tõstamaa vald Tõstamaa alevik k
265 Tõstamaa mõisa kutsarimaja 1888 Tõstamaa vald Tõstamaa alevik -
266 Tõstamaa mõisa aia piirdemüür 19. saj Tõstamaa vald Tõstamaa alevik -
267 Tõstamaa kirik 1768 Tõstamaa vald Tõstamaa alevik -
268 Paadrema õigeusu kirik 1889 Varbla vald Paadrema küla k
269 Paatsalu mõisa jääkelder 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla k
270 Paatsalu mõisa kuivati 19. saj Varbla vald Paatsalu küla k
271 Paatsalu mõisa sepikoda 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla k
272 Paatsalu mõisa viinavabrik 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla k
273 Paatsalu mõisa viinakelder 1 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla k
274 Paatsalu mõisa viinakelder 2 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla k
275 Paatsalu mõisa härjatall 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla k
276 Illuste mõisa peahoone 1912 Varbla vald Paatsalu küla k
277 Illuste mõisa park Varbla vald Paatsalu küla -
278 Illuste mõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Varbla vald Paatsalu küla -
279 Paadrema mõisa ait 18. saj Varbla vald Sookalda küla k
280 Paadrema mõisa tall-tõllakuur 19. saj Varbla vald Sookalda küla -
281 Paadrema mõisa park Varbla vald Sookalda küla -
282 Uue-Varbla mõisa peahoone 18. saj Varbla vald Varbla küla k
283 Uue-Varbla mõisa park Varbla vald Varbla küla -
284 Uue-Varbla mõisa kelder 1 19. saj II pool Varbla vald Varbla küla -
285 Uue-Varbla mõisa tall 19. saj Varbla vald Varbla küla -
286 Uue-Varbla mõisa ait 19. saj Varbla vald Varbla küla -
287 Uue-Varbla mõisa teenijatemaja 19. saj Varbla vald Varbla küla -
288 Uue-Varbla mõisa kelder 2 19. saj II pool Varbla vald Varbla küla -
289 Uue-Varbla mõisa kuivati 19. saj II pool Varbla vald Varbla küla -
290 Varbla kirik 1861 Varbla vald Varbla küla -
291 Varbla kirikuaed Varbla vald Varbla küla -
292 Varbla kirikuaia piirdemüür 19. saj Varbla vald Varbla küla -
293 Vändra kirikumõisa peahoone 18. saj Vändra vald Kirikumõisa küla -
294 Vändra kirikumõisa magasiait 1844 Vändra vald Kirikumõisa küla -
295 Suurejõe vesiveski hoone 19--20. saj Vändra vald Suurejõe küla k
296 Võidula mõisa peahoone 20. saj algus Vändra vald Võidula küla k
297 Võidula mõisa park Vändra vald Võidula küla -

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json