Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 179, 699

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 18.05.1998 nr 15

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.juuli 1994.a. määrusega nr. 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966) punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada kunstimälestiseks Narva linnas (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):

1 Skulptuur «Kristus ristil», E.Thiele, 17. saj II pool (puit, polükroomia) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 293
2 Ikonostaas, V. A. Astafjevi töökoda, 19/20. saj (puit, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
3 Ikoon «Evangelist Johannes» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
4 Ikoon «Peaingel Gaabriel» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
5 Ikoon «Evangelist Luukas» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
6 Ikoon «Evangelist Matteus» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
7 Ikoon «Evangelist Markus» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
8 Ikoon «Jumalaema» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
9 Ikoon «Jumalaema uinumine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
10 Ikoon «Peaingel Miikael» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
11 Ikoon «Jumalaema Kristuslapsega aujärjel» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
12 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
13 Ikoon «Peaingel Gaabriel» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
14 Ikoon «Ristija Johannes» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
15 Ikoon «Jumalaema sündimine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
16 Ikoon «Jumalaema templisse viimine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
17 Ikoon «Maarja kuulutus» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
18 Ikoon «Kristuse sündimine», ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
19 Ikoon «Kristuse ristimine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
20 Ikoon «Armulaua jagamine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
21 Ikoon «Issandamuutmine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
22 Ikoon «Sissesõit Jeruusalemma» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
23 Ikoon «Ülestõusmine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
24 Ikoon «Taevaminemine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
25 Ikoon «Püha Vaimu väljavalamine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
26 Ikoon «Jumalaema uinumine» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
27 Ikoon «Apostel Jaakobus (Zavedejev?)» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
28 Ikoon «Apostel Andreas Esmakutsutu» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
29 Ikoon «Apostel Johannes» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
30 Ikoon «Apostel Peetrus» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
31 Ikoon «Peaingel Miikael» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
32 Ikoon «Jumalaema» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
33 Ikoon «Kristus (Spas v silah)» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
34 Ikoon «Ristija Johannes» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
35 Ikoon «Peaingel Gaabriel» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
36 Ikoon «Apostel Paulus» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
37 Ikoon «Apostel Matteus» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
38 Ikoon «Apostel Siimon» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
39 Ikoon «Apostel Bartolomeus» ikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
40 Ikoon «Evangelist Johannes» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (lõunaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
41 Ikoon «Peaingel Gaabriel» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
42 Ikoon «Evangelist Luukas» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (lõunaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
43 Ikoon «Evangelist Matteus» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (lõunaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
44 Ikoon «Evangelist Markus» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (lõunaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
45 Ikoon «Jumalaema» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (lõunaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
46 Ikoon «Esidiakon Stefanos» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
47 Ikoon «Kõigi Kurbade Rõõmu Jumalaema» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
48 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja Rodonezi Sergiuse ja Hudõnka Varlaamiga» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
49 Ikoon «Õilis röövel Rah» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
50 Ikoon «Moskva metropoliit Filipp» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
51 Ikoon «Moskva metropoliit Jona» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
52 Ikoon «Moskva metropoliit Aleksius» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
53 Ikoon «Moskva metropoliit Peeter» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
54 Ikoon «Ibeeria Jumalaema» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
55 Ikoon «Kuningas Saalomon» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
56 Ikoon «Esipreester Aron» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
57 Ikoon «Prohvet Hesekiel» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
58 Ikoon «Prohvet Miika» lõunaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
59 Ikoon «Õilis röövel Rah» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
60 Ikoon «Jumalaema Bogoljubovi kuju» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
61 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
62 Ikoon «Esidiakon Laurentsius» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
63 Ikoon «Evangelist Johannes» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
64 Ikoon «Peaingel Gaabriel» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
65 Ikoon «Evangelist Luukas» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
66 Ikoon «Evangelist Matteus» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (põhjaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
67 Ikoon «Evangelist Markus» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
68 Ikoon «Jumalaema» kuninglikel väravatel, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) (põhjaikonostaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
69 Ikoon «Prohvet Miika» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
70 Ikoon «Prohvet Joel» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
71 Ikoon «Prohvet Sakarias» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
72 Ikoon «Kuningas Taavet» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
73 Ikoon «Kristus Veliiki Arhierei» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
74 Ikoon «Apostel Jaakobus» (Issandavend) põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
75 Ikoon «Basileos Suur» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
76 Ikoon «Gregorios Teoloog» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
77 Ikoon «Johannes Kuldsuu» põhjaikonostaasil, Mihhail Dikarevi töökoda, 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
78 Ikoon «Ülestõusmine» ja «Vladimiri Jumalaema» ühises kappraamis, 19. saj lõpp (segatehnika, kullatud) (ikonostaasil) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
79 Ikoon «Nikolai Imetegija» ja «Aleksander Nevski» ühises kappraamis,19. saj lõpp (segatehnika, kullatud) (ikonostaasil) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
80 Ikoon «Kristuse käteloominguta kuju», 19. saj lõpp (segatehnika, puit) (ikonostaasil) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
81 Ikoon «Maarja Magdaleena», «Tsarinna Aleksandra» ja «Kristus Kõigevalitseja» ühises kappraamis, 19. saj lõpp (segatehnika, kullatud) (ikonostaasil) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
82 Ikoon «Vladimiri Jumalaema», 20. saj algus (tempera, puit) (ikonostaasil) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 294
83 Ikoon «Jumal Isa», 19. saj II pool (õli, puit, messingkate hõbetatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 1-a
84 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 2-a
85 Ikoon «Tihvini Jumalaema», Narva linn Bastrakovi 4, 3-a
86 Ikoon «Kristuse ülestõusmine ja Jumalaema sündimine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 4-a
87 Ikoon «Taevaminemine ja Kristuse sündimine» 19.saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 5-a
88 Ikoon «Rist valitud pühakutega», 19. saj (õli, puit, pronks, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 6-a
89 Ikoon «Jumalaema eestkoste», M.I. Ljubavin, 19. saj lõpp (õli, puidule kleebitud lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 7-a
90 Ikoon «Valitud pühakud», 19/20. saj (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 8-a
91 Ikoon «Kristuse piitsutamine», 19. saj lõpp (õli, puit, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 9-a
92 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj lõpp (õli, puit, messingkate hõbetatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 10-a
93 Ikoon «Püha Tihhon Doni tagant», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 12-a
94 Ikoon «Ristilt mahavõtmine», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 14-a
95 Ikoon «Vladimiri Jumalaema», 19. saj lõpp (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 16-a
96 Ikoon «Jumalaema -- Purustamatu Müür», 19. saj lõpp (tempera, puit, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 17-a
97 Ikoon «Risti kandmine», 19. saj lõpp (õli, puit, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 18-a
98 Ikoon «Ülestõusmine», «Valitud pühakud» ja «Kolmainsus», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 19-a
99 Ikoon «Nikolai Imetegija», 20. saj algus (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 20-a
100 Ikoon «Kristus Ketsemani aias», 19. saj lõpp (õli, puit, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 21-a
101 Ikoon «Jumalaema Kristuse tähisega aujärjel», 19. saj lõpp (segatehnika, puit, kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 22-a
102 Ikoon «Nikolai Imetegija», 19/20. saj (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 23-a
103 Ikoon «Jumalaema Tihvini kuju», 19. saj lõpp (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 24-a
104 Ikoon «Ülestõusmine», 20. saj algus (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 25-a
105 Mosaiik «Kristuse käteloominguta kuju», Peterburi töö, 19. saj lõpp (kivi) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 26-a
106 Mosaiik «Nikolai Imetegija», Peterburi töö, 19. saj lõpp (kivi) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 27-a
107 Mosaiik «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», Peterburi töö, 19. saj lõpp (kivi) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 28-a
108 Mosaiik «Pühad Kosmas ja Damianos», Peterburi töö, 19. saj lõpp Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 29-a
109 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 31-a
110 Ikoon «Voronezi Mitrofanius», M. I. Ljubavin, 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 32-a
111 Ikoon «Nikolai Imetegija», M. Ljubavin?, 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 33-a
112 Ikoon «Maarja kuulutus», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 34-a
113 Ikoon «Issandamuutmine», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 35-a
114 Ikoon «Valitud pühakud», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 36-a
115 Ikoon «Peaingel Miikael», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 37-a
116 Ikoon «Püha Antipa», 19. saj II pool (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 38-a
117 Ikoon «Jumalaema Tihvini kuju», 19. saj lõpp (tempera, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 39-a
118 Ikoon «Püha Panteleimon», 19. saj lõpp (segatehnika, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 40-a
119 Ikoon «Issandamuutmine», M. I. Ljubavin, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 41-a
120 Ikoon «Vürst Vladimir», 19. saj lõpp (segatehnika, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 42-a
121 Ikoon «Haudapanemine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 43-a
122 Ikoon «Tihvini Jumalaema», 19. saj lõpp (tempera, puit, messingkate, klaaskivid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 45-a
123 Ikoon «Püha Panteleimon», 19/20. saj (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 46-a
124 Ikoon «Kristus ristil» Ivangorodist, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 47-a
125 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 19. saj lõpp (tempera, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 48-a
126 Ikoon «Kristuse käteloominguta kuju», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 49-a
127 Ikoon «Püha Triifon», 20. saj algus (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 50-a
128 Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj lõpp (õli, puit, metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 51-a
129 Ikoon «Sissesõit Jeruusalemma ja Kolmainsus» 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 54-a
130 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 55-a
131 Ikoon «Jumalaema uinumine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 56-a
132 Ikoon «Egiptuse vaga Maria», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 58-a
133 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 60-a
134 Ikoon «Jumalaema uinumine», 19. saj lõpp (õli, lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 61-a
135 Ikoon «Kaasani Jumalaema ja Püha Jüri», 19. saj lõpp (õli, plekk, kappraam puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 62-a
136 Ikoon «Jumalaema eestkoste», Moskva koolkond, 19. saj lõpp (tempera, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 63-a
137 Ikoon «Kristus ristil» Ivangorodist, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 64-a
138 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 65-a
139 Ikoon «Kristuse käteloominguta kuju kahe pühakuga», 19. saj II pool (tempera, puit, messingkate hõbetatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 66-a
140 Ikoon «Rodonezi Sergius», 19. saj (tempera, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 68-a
141 Ikoon «Kõikide pühakute kogu», 19. saj (segatehnika, puit, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 69-a
142 Ikoon «Jumalaema Kristuse tähisega», 19. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 70-a
143 Ikoon «Kristuse templisse toomine ja Kristuse ristimine», 19. saj (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 72-a
144 Ikoon «Apostlid Peetrus ja Paulus», 20. saj (õli, lõuend puidul) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 73-a
145 Ikoon «Jumalaema Kristuse tähisega», 20. saj algus (õli, lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 74-a
146 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 20. saj algus (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 75-a
147 Ikoon «Johannes Sõdalane», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 76-a
148 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19/20. saj (õli, puit, messingkate) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 77-a
149 Ikoon «Kristuse templisse toomine», 20. saj algus (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 78-a
150 Ikoon «Rodonezi Sergius», 1997 (segatehnika, puit), ülemaalitud M. I. Ljubavini 19. saj ikoon «Ülestõusmine» Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 79-a
151 Ikoon «Jumalaema -- Purustamatu Müür», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 80-a
152 Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj II pool (õli, puit, messingkate) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 81-a
153 Rist (aujärjetagune), 19/20. saj (metall, õli) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 82-a
154 Rist (aujärjetagune), 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 84-a
155 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj Narva linn Bastrakovi 4, 85-a
156 Taldrik (Jumalaema figuuriga), 19/20. saj (valge metall, graveeritud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 101-a
157 Taldrik, 19/20. saj (valge metall, hõbetatud, graveeritud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 102-a
158 Karikas, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 108-a
159 Lusikas, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 109-a
160 Karp, 19/20. saj (messing, hõbetatud, graveeritud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 117-a
161 Põrandalühter viieteistkümne tulega, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 121-a
162 Põrandalühter kaheteistkümne tulega, 19. saj (valge ja kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 122-a
163 Põrandalühter seitsme tulega, 19. saj (messing, hõbetatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 123-a
164 Põrandalühter kolmekümne üheksa tulega, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 124-a
165 Põrandalühter kuue tulega, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 125-a
166 Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 126-a
167 Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 127-a
168 Põrandalühter kuueteistkümne tulega, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 128-a
169 Põrandalühter üheksa tulega, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 129-a
170 Põrandalühter üheksa tulega, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 130-a
171 Põrandalühter neljakümne tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 131-a
172 Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 132-a
173 Põrandalühter kaheksateistkümne tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 133-a
174 Põrandalühter kahekümne nelja tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 134-a
175 Põrandalühter kolmekümne seitsme tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 135-a
176 Põrandalühter kahekümne nelja tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 136-a
177 Põrandalühter kahekümne tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 137-a
178 Põrandalühter kaheksateistkümne tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 138-a
179 Põrandalühter kuueteistkümne tulega, 19/20. saj (kollane metall, nikeldatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 139-a
180 Küünlajalg, 19. saj (valge metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 140-a
181 Küünlajalg, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, 141-a
182 Küünlajalg, 19/20. saj (kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 142-a
183 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj (metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 143-a
184 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj (metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 144-a
185 Ripplamp kümne tulega, 19. saj lõpp (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 145-a
186 Ripplamp, 19/20. saj (metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 146-a
187 Ripplamp, 19. saj (metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 147-a
188 Ripplamp, 19/20. saj (klaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 148-a
189 Ripplamp kümne tulega, 19. saj lõpp (vask, nikeldatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 149-a
190 Ripplamp kümne tulega, 19. saj lõpp (vask, nikeldatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 150-a
191 Seinalühter, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 151-a
192 Seinalühter, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 152-a
193 Kantav latern, 19/20. saj (metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 153-a
194 Evangeelium, 1900 (nahkköide, messingpanused) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 155-a
195 Kuuraamat (aprill), Moskva, 1876 (nahkköide) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 156-a
196 Kuuraamat, Moskva, 1876 (nahkköide) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 157-a
197 Kuuraamat, Moskva, 1876 (nahkköide) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 158-a
198 Kuuraamat, Moskva, 1876 (nahkköide) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 159-a
199 Kuuraamat, Moskva, 1876 (nahkköide) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 160-a
200 Kuuraamat, Moskva, 1876 (nahkköide) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 161-a
201 Evangeelium, Kiiev, 1898 (sametköide, esikaas messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 162-a
202 Rist, raamitud, 19. saj (pronks, puitraam, samettaust) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 164-a
203 Kristuse surikuju, 19/20. saj (õli, trükk, samet, tikand, brokaat) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 165-a
204 Analoogion, 19. saj lõpp (puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 166-a
205 Analoogion, 19. saj lõpp (puit) Narva linn Bastrakovi 4, 167-a
206 Hingepalvelaud, 19/20. saj (puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 168-a
207 Hingepalvelaud, 19/20. saj (puit, metall, graveeritud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 169-a
208 Kirikulipp «Ülestõusmise ja Jumalaema Kristuslapsega kujutisega», 19. saj lõpp (messing, vask, õli, plekk) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 170-a
209 Kirikulipp «Vladimiri Jumalaema ja Jumalaema uinumise stseenidega», 19. saj lõpp, (messing, vask. õli, plekk) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 171-a
210 Kirikulipp «Kristus Kõigevalitseja, Nikolai Imetegija ja Radonezi Sergiuse kujutisega», 19. saj lõpp (messing, vask, õli) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 172-a
211 Kirikulipp «Apostlite Peetruse, Pauluse ja peaingel Miikaeli» kujutistega, 19. saj lõpp (messing, vask, õli, plekk) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 173-a
212 Kirikulipp «Johannes Kuldsuu, Gregorios Teoloog, Basileios Suure ja pühade Kosmase ja Damianose» kujutistega, 19. saj lõpp (messing, vask, õli, plekk) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 174-a
213 Kirikulipp «Kaasani Jumalaema ja Kristuse ristimise» kujutistega, 19. saj lõpp (samet, kuldniit, tikand, õli, lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 175-a
214 Kirikulipp «Ülestõusmise ja Nikolai Imetegija» kujutisega, 19. saj lõpp (samet, kuldniit, tikand, õli, lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 176-a
215 Tornikell, A. S. Lavrov, Gatðina, 1895 (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 177-a
216 Tornikell, A. S. Lavrov, Gatðina, 1895 (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 178-a
217 Tornikell, A. S. Lavrov, Gatðina, 1895 (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 179-a
218 Tornikell, 19. saj lõpp (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 180-a
219 Tornikell, 19. saj lõpp (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 181-a
220 Tornikell, 19. saj lõpp (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 182-a
221 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 20. saj algus (kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 183-a
222 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 20. saj algus (kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 184-a
223 Kroonlühter viiekümne tulega, 20. saj algus (kollane metall, graveeritud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 185-a
224 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19/20. saj (pronks) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 186-a
225 Laelühter, 19/20. saj (messing, klaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 187-a
226 Laelühter, 19/20. saj (messing, klaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 188-a
227 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, tinaraamid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 189-a
228 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, tinaraamid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 190-a
229 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, tinaraamid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 191-a
230 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, Narva linn Bastrakovi 4, 192-a
231 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, tinaraamid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 193-a
232 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, tinaraamid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 194-a
233 Vitraaþaken, 20. saj algus (klaas, tinaraamid) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 195-a
234 Ikoon «Kristus ristil», 20. saj (õli, puit, messingnimbus) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 196-a
235 Ikoon «Esidiakon Stefanos», M.I. Ljubavin?, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 198-a
236 Ikoon «Jumalaema Kristuslapsega», M.I. Ljubavin?, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 199-a
237 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», M.I. Ljubavin?, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 200-a
238 Ikoon «Esidiakon Laurentsius», M.I. Ljubavin?, 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 201-a
239 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja aujärjel», 19. saj II pool (õli, puit, raam metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 202-a
240 Ikoon «UT Kolmainsus», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 203-a
241 Ikoon «Püha Paulus Teebast», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 204-a
242 Ikoon «Taevaminemine», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 206-a
243 Ikoon «Valitud pühakud koos vürst Aleksander Nevskiga», 19/20. saj (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 207-a
244 Ikoon «Saarovi Serafim», 20. saj algus (õli, puit, kappraam) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 210-a
245 Ikoon «Nikolai Imetegija», 19/20. saj (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 212-a
246 Ikoon «Tulge minu juurde», 19. saj (õli, lõuend puidul) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 213-a
247 Rist (aujärjetagune), 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 215-a
248 Põrandalühter seitsme tulega, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 216-a
249 Põrandalühter, 19/20. saj (valge metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 217-a
250 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj (messing, graveeritud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 218-a
251 Ristimisnõu (kolme tulega), 19. saj (kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 219-a
252 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 220-a
253 Ikoon «Pühad Dmitri Prilutski ja Marfa», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 221-a
254 Ikoon «Voronezi Mitrofanius kahe pühakuga», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 223-a
255 Ikoon «Jumalaema sündimine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 224-a
256 Ikoon «Jumalaema uinumine», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 226-a
257 Ikoon «Sissesõit Jeruusalemma», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 231-a
258 Ikoon «Maarja ja Eliisabeti kohtumine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 232-a
259 Ikoon «Kristuse templisse toomine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 233-a
260 Ikoon «Jumalaema templisse viimine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 234-a
261 Ikoon «Jumalaema sündimine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 237-a
262 Ikoon «Prohvet Eelija», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 238-a
263 Ikoon «Aleksander Nevski», 19. saj keskpaik (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 242-a
264 Ikoon «Peaingel Gaabriel», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 243-a
265 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 245-a
266 Ikoon «Apostlite kogu», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 246-a
267 Ikoon «Püha Katariina», 19/20. saj (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 249-a
268 Ikoon «Nikolai Imetegija», 19. saj lõpp (õli, puit, messingkate) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 250-a
269 Ikoon «Jumalaema Kristuse tähisega» pöördel «Nikolai Imetegija», 19. saj (õli, puit, messingraam hõbetatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 255-a
270 Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj lõpp (õli, puit, messingkate, kappraam kullatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 256-a
271 Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj lõpp (õli, puit, messingkate) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 257-a
272 Ikoon «Peaingel Gaabriel», 19. saj lõpp (õli, lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 258-a
273 Ikoon «Kolmainsus», 19. saj lõpp (õli, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 259-a
274 Kuuikoon «September», 19/20. saj (segatehnika, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 260-a
275 Kuuikoon «Juuni», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 261-a
276 Kuuikoon «Juuli», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 262-a
277 Kuuikoon «Oktoober», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 263-a
278 Kuuikoon «September», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 264-a
279 Kuuikoon «Juuli», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 265-a
280 Kuuikoon «Detsember», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 266-a
281 Kuuikoon «Veebruar», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 267-a
282 Kuuikoon «Märts», 19. saj lõpp (tempera, puit) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 268-a
283 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 20. saj algus (õli, lõuend) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 273-a
284 Skulptuur «Kristus», 19. saj lõpp (marmor) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 275-a
285 Seitsmikküünlajalg, 20. saj algus (messing, klaas) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 276-a
286 Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 277-a
287 Pühaveenõu, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 280-a
288 Pühaveenõu, 19. saj (messing) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 281-a
289 Rist, 19. saj (valutsink, pronksvärv) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 282-a
290 Nimbus, 19. saj (kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 284-a
291 Nimbus silmaga, 19. saj (kollane metall) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 285-a
292 Suitsuti, 18. saj (messing, hõbetatud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 286-a
293 Karikakate?, 19. saj (kuldbrokaat, kardpael, tikand hävinud) Narva linn Bastrakovi 4, Narva EAÕ kirik 290-a
294 Ikoon «Püha Nil Stolbenski kõrbe taustal Jumalaema kujutise ees», 18/19. saj (õli, puit) Asukohta ei avaldata 11-a
295 Ikoon «Püha õhtusöömaaeg», 19. saj; kate Peterburi töö, 19. saj II pool (hõbe) Asukohta ei avaldata 13-a
296 Ikoon «Prohvet Eelija», 19. saj (õli, puit); kate Peterburi töö, 1860 (hõbe) Asukohta ei avaldata 15-a
297 Ikoon «Püha Jüri» 19/20. saj (õli, puit, hõbekate) Asukohta ei avaldata 44-a
298 Ikoon «Jumalaema Kristuse tähisega», 18. saj lõpp (tempera, puit, messingkate hõbetatud, klaaskivid, pärlid) Asukohta ei avaldata 52-a
299 Ikoon «Aleksander Nevski ja Gregorius Suur», 19. saj (õli, puit); kate Peterburi töö, 1869 (hõbe) Asukohta ei avaldata 53-a
300 Ikoon «Nikolai Imetegija», 16.? saj (puit, tempera, klaaskivid, email, messingkate kullatud); nimbus Peterburi töö (hõbe, kullatud) Asukohta ei avaldata 67-a
301 Rist (aujärjetagune), Peterburi töö, 1873 (õli, puit, hõbekate) Asukohta ei avaldata 83-a
302 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj (hõbe, email, graveeritud) Asukohta ei avaldata 86-a
303 Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1855 (hõbe, email, graveeritud) Asukohta ei avaldata 87-a
304 Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1796 (hõbe, graveeritud, klaaskivid, email) Asukohta ei avaldata 88-a
305 Rist (aujärjepealne), 19. saj II pool (hõbe?) Asukohta ei avaldata 89-a
306 Rist (aujärjepealne), 17/18. saj Asukohta ei avaldata 90-a
307 Peeker, 1885 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 91-a
308 Peeker, 1838 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 92-a
309 Peeker, 1856 (hõbe, kullatud, graveeritud) Asukohta ei avaldata 93-a
310 Peeker, Moskva töö, 1869 (hõbe) Asukohta ei avaldata 94-a
311 Peeker ?, 19/20. saj (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 95-a
312 Õlinõu, Moskva töö, 1870 (hõbe) Asukohta ei avaldata 96-a
313 Diskos, 20. saj I pool (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 97-a
314 Diskos, Moskva töö, 1884 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 98-a
315 Täheke, 19. saj I pool (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 99-a
316 Täheke, Moskva töö, 1885 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 100-a
317 Taldrik, 19/20. saj (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 103-a
318 Taldrik, 19/20. saj (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 104-a
319 Taldrik, 19/20. saj (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 105-a
320 Karikas, Moskva töö, 19/20. saj (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 106-a
321 Karikas, Moskva töö, 1885 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 107-a
322 Lusikas, Moskva töö, 19/20. saj (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 110-a
323 Karikas, Moskva töö, 19. saj (hõbe) koduse armulaua komplekt Asukohta ei avaldata 111-a
324 Karp, Moskva töö, 19. saj (hõbe) koduse armulaua komplekt Asukohta ei avaldata 112-a
325 Lusikas, Moskva töö, 19. saj (hõbe) koduse armulaua komplekt Asukohta ei avaldata 113-a
326 Annisäiliti, Moskva töö, 19. saj (hõbe) koduse armulaua komplekt Asukohta ei avaldata 114-a
327 Annisäiliti, Peterburi, 1854 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 115-a
328 Veinipudeli kate koos pudeliga, Peterburi töö, 1843 (hõbe, klaas) Asukohta ei avaldata 116-a
329 Oda, 19/20. saj (hõbe) Asukohta ei avaldata 118-a
330 Veinikann, Narva? töö, 1798 (hõbe) Asukohta ei avaldata 119-a
331 Lusikas, 1908 (hõbe, graveeritud) Asukohta ei avaldata 120-a
332 Evangeelium, Moskva, 1892 (sametköide, hõbepanused) Asukohta ei avaldata 154-a
333 Evangeelium, Moskva, 1800, hõbekate 1805 (sametköide, viis emailmedalit, hõbepanused) Asukohta ei avaldata 163-a
334 Ikoon «Voronezi Mitrofanius», 19. saj (õli, puit); raam Peterburi töö, 1889 (hõbe) Asukohta ei avaldata 214-a
335 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» kate, Asukohta ei avaldata 252-a
336 Ikoon «Jumalaema eestkoste» kate, Narva meister?, 18. saj (hõbe) Asukohta ei avaldata 253-a
337 Keerdsammas, vana ikonostaasi detail, 17. saj (puit, kullatud) Asukohta ei avaldata 269-a
338 Keerdsammas, vana ikonostaasi detail, 17. saj (puit, kullatud) Asukohta ei avaldata 270-a
339 Keerdsammas, vana ikonostaasi detail, 17. saj (puit, kullatud) Asukohta ei avaldata 271-a
340 Keerdsammas, vana ikonostaasi detail, 17. saj (puit, kullatud) Asukohta ei avaldata 272-a
341 Ikoon «Ristilt võtmine» kate, Peterburi töö, 18. saj (hõbe) Asukohta ei avaldata 274-a
342 Kaunistus, Peterburi töö, 19. saj (hõbe) Asukohta ei avaldata 278-a
343 Küünlajalg, O. Tammeraid?, 1930. aastad (messing, hõbetatud, graveeritud) Asukohta ei avaldata 279-a
344 Nimbus, 19. saj (hõbe, perforeeritud) Asukohta ei avaldata 283-a
345 Rist (kaelaskantav), 1903 (hõbe, aþuurne) Asukohta ei avaldata 287-a
346 Rist (kaelaskantav, krutsifiksiga), 19. saj (hõbe) Asukohta ei avaldata 288-a
347 Rist (kaelaskantav), Vene töö, 19. saj (kuld) Asukohta ei avaldata 289-a

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json