Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2005
Avaldamismärge:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Vastu võetud 08.02.2000 nr 94
RTL 2000, 21, 298
jõustumine 08.02.2000

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse korraldustega (vastuvõtmise kuupäev, number, avaldamine Riigi Teataja Lisas, jõustumise/rakendamise aeg):

25. 07. 2000 nr 624-k (RTL 2000, 87, 1328) vastavalt §-le 6  

19. 12. 2000 nr 1045-k (RTL 2000, 131, 2127) 1. 01. 2001  

24. 04. 2001 nr 263-k (RTL 2001, 53, 737) 1. 01. 2001  

19. 06. 2001 nr 418-k (RTL 2001, 78, 1078) 1. 07. 2001  

28. 12. 2001 nr 852-k (RTL 2002, 4, 48) 1. 01. 2002  

10. 07. 2002 nr 464-k (RTL 2002, 81, 1249) 1. 07. 2002  

10. 07. 2002 nr 467-k (RTL 2002, 81, 1252) 1. 07. 2002  

17. 12. 2002 nr 868-k (RTL 2003, 2, 11) 17. 12. 2002 rakendatakse alates 1. 01. 2003

17. 12. 2002 nr 869-k (RTL 2003, 2, 12) 17. 12. 2002 rakendatakse alates 1. 01. 2003

1. 07. 2003 nr 406-k (RTL 2003, 81, 1191) 1. 07. 2003  

1. 07. 2003 nr 407-k (RTL 2003, 81, 1192) 1. 07. 2003  

5. 09. 2003 nr 544-k (RTL 2003, 100, 1517) 5. 09. 2003 rakendatakse 1.07.2003

22. 12. 2003 nr 853-k (RTL 2003, 133, 2173) 22.12.2003 rakendatakse 1.01.2004

22. 12. 2003 nr 854-k (RTL 2003, 133, 2174) 22.12.2003 rakendatakse 1.01.2004

27.02.2004 nr 119-k (RTL 2004, 24, 376) 27.02.2004 kohaldatakse alates 1.01.2004

1.07.2004 nr 474-k (RTL 2004, 93, 1453) 1.07.2004  

1.07.2004 nr 475-k (RTL 2004, 94, 1468) 1.07.2004  

6.01.2005 nr 2 (RTL 2005, 6, 48) 6.01.2005 rakendatakse 1.01.2005

6.01.2005 nr 3 (RTL 2005, 6, 49) 6.01.2005 rakendatakse 1.01.2005

14.02.2005 nr 83 (RTL 2005, 21, 289) 14.02.2005 rakendatakse 1.01.2004

18.03.2005 nr 156 (RTL 2005, 36, 515) 18.03.2005 rakendatakse 1.01.2005

 

Muudatusi sisaldaval real on sulgudes viide korraldus(t)e kuupäeva(de)le, millega kehtestati praegune sõnastus.

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544) paragrahvi 11 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» (juurde lisatud).

2. Nimekirja kantud isikutele kingituste ja annetuste tegijate suhtes rakendatakse tulumaksusoodustust alates 1. jaanuarist 2000. a.

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k

TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRI

1. Tallinn

 

Reg. kood

Anna Levandi Iluuisutamisklubi

 

80070888

Ansambel-Stuudio Linnamuusikud

 

80043615

Arheoloogiakeskus [22.12.2003]

 

80177600

ASSITEJ Eesti Keskus [25.07.2000]

 

80013436

Audentese Spordiklubi [19.06.2001]

 

80132187

Audentese Ülikooli Võrkpalliklubi [19.06.2001]

 

80132193

Avalik Sõna

 

80013146

Avatud Eesti Fond

 

90000334

Avatud Piibli Ühing

 

80064971

Balthasar Russowi Ühing

 

80100000

Balti Haridus- ja Kultuuriühing

 

80007387

Budoklubi Mitsubachi [1.07.2004]

 

80201706

Caritas Eesti [22.12.2003]

 

80005460

EELK Kirikumuusika Liit [1.07.2004]

 

80199501

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus [1.07.2004]

 

80197040

Eesti 470 Klassiliit

 

80086323

Eesti Afaasialiit [28.12.2001]

 

80023972

Eesti Allergialiit

 

80048848

Eesti Allveeliit

 

80088109

Eesti Assotsiatsioon Anti-Aids

 

80010219

Eesti Automudelspordi Klubi [28.12.2001]

 

80039588

Eesti Autospordi Liit

 

80076023

Eesti Beneventum Grupp [6.01.2005]

 

80188182

Eesti Diabeediliit

 

80044520

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus

 

80064741

Eesti Filmi Sihtasutus

 

90000357

Eesti Genealoogia Selts

 

80027817

Eesti Gregoriaani Ühing

 

80018445

Eesti Harrastusteatrite Liit

 

80070776

Eesti Homöopaatia Ühing [1.07.2003]

 

80010886

Eesti Indiaca Liit

 

80102134

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus [19.12.2000]

 

90005872

Eesti Inseneride Liit

 

80007571

Eesti Interpreetide Liit

 

80085453

Eesti Invaspordi Liit

 

80018936

Eesti Jahispordi Liit

 

80011710

Eesti Jahtklubide Liit

 

80074834

Eesti Jalgratturite Liit

 

80057497

Eesti Judoliit

 

80056457

Eesti Jungi Selts [19.12.2000]

 

80119732

Eesti Jääpurjetamise Liit

 

80075822

Eesti Kabeliit

 

80070233

Eesti Kahevõistluse ja Suusahüpete Veteranide Klubi

 

80014878

Eesti Kandleliit [22.12.2003]

 

80166855

Eesti Karate Föderatsioon

 

80066792

Eesti Kardioloogide Selts [19.12.2000]

 

80086412

Eesti Kaubandus-, Ärindus-, Rahandus- ja Majanduskoolide Vilistlaskogu Kärm [19.06.2001]

 

80032592

Eesti Kergejõustikuliit

 

80079122

Eesti Kick-Boxingu Liit

 

80043348

Eesti Kinoliit

 

80064853

Eesti Kirikute Nõukogu [17.12.2002]

 

80044678

Eesti Kirjanike Liit

 

80080786

Eesti Klavessiinisõprade Tsunft [19.06.2001]

 

80140882

Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselts

 

80107338

Eesti Koolispordi Liit

 

80086369

Eesti Koolitusettevõtete Keskliit [1.07.2003]

 

80177161

Eesti Kooriühing

 

80039536

Eesti Korvpalliliit

 

80007140

Eesti Kristlik Konfessioonidevaheline Misjon Agape

 

80063807

Eesti Kujurite Ühendus [19.12.2000]

 

80086820

Eesti Kurtide Liit

 

80007861

Eesti Kurtide Spordiliit

 

80092803

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit

 

80000540

Eesti Käsipalliliit

 

80066355

Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant

 

80036845

Eesti Langevarjuklubi [19.12.2000]

 

80049612

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon [6.01.2005]

 

80086033

Eesti Laskurliit [25.07.2000]

 

80059094

Eesti Laste Südameliit

 

80100773

Eesti Lastemisjon

 

80048417

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

 

90005188

Eesti Lennuspordi Föderatsioon

 

80060967

Eesti Lihasehaigete Selts

 

80043118

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

 

80067455

Eesti Looduskaitse Selts

 

80015004

Eesti Loomakaitse Selts [1.07.2004]

 

80118299

Eesti Lugemisühing [19.06.2001]

 

80111084

Eesti Maaspordi Liit Jõud

 

80040031

Eesti Meestelaulu Selts

 

80071327

Eesti Metallikunstnike Liit

 

80071511

Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Sihtasutus [22.12.2003]

 

90008181

Eesti Moodsa Viievõistluse Liit

 

80071758

Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts

 

80085654

Eesti Muusika Infokeskus [22.12.2003]

 

80092430

Eesti Muusikaühing Classic [19.12.2000]

 

80115013

Eesti Mälumänguliit

 

80075012

Eesti Naabrivalve [19.12.2000]

 

80130248

Eesti Naislaulu Selts

 

80035521

Eesti Naisliit

 

80106161

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

 

80005690

Eesti Neeruhaigete Liit

 

80022694

Eesti Noorteühenduste Liit [22.12.2003]

 

80174062

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts [18.03.2005]

 

80209530

Eesti Olümpiakomitee

 

80059467

Eesti Olümpiasportlaste Ühendus [22.12.2003]

 

80188974

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

 

80091554

Eesti Orienteerumisliit

 

80040568

Eesti Paraolümpiakomitee

 

80097278

Eesti Patsientide Esindusühing [1.07.2004]

 

80071184

Eesti Pensionäride Liit [6.01.2005]

 

80100649

Eesti Pensionäride Ühendus

 

80000528

Eesti Pereplaneerimise Liit

 

80102393

Eesti Piibliselts

 

80040723

Eesti Pimedate Liit

 

80000600

Eesti Pimekurtide Tugiliit

 

80096296

Eesti Pimemassööride Ühing [28.12.2001]

 

80067596

Eesti Poksiliit [19.12.2000]

 

80089586

Eesti Psoriaasi Liit

 

80048127

Eesti Punane Rist

 

80064706

Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

80014660

Eesti Raadioamatööride Ühing [1.07.2003]

 

80064729

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium [25.07.2000]

 

80013459

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts [19.12.2000]

 

80075472

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu [19.06.2001]

 

80007921

Eesti Rannavolle Klubi

 

80028840

Eesti Reservohvitseride Kogu

 

80018646

Eesti Reumaliit

 

80035225

Eesti Saalihoki Liit [6.01.2005]

 

80089971

Eesti Samboliit [17.12.2002]

 

80067900

Eesti Sclerosis Multiplex-I Tugiliit [17.12.2002]

 

80167659

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts [6.01.2005]

 

80115579

Eesti Skautide Ühing

 

80048529

Eesti Spordiselts Põhjakotkas [25.07.2000]

 

80080734

Eesti Spordiseltsi «Kalev» Veteranide Ühendus

 

80044611

Eesti Spordiveteranide Liit

 

80018066

Eesti Sportlaste Ühendus

 

80099248

Eesti Squashiföderatsioon [22.12.2003]

 

80188609

Eesti Suurperede Abistamise Selts

 

80000037

Eesti Suusaliit [28.12.2001]

 

80071971

Eesti Sõjainvaliidide Abistamise Sihtasutus [10. 07. 2002]

 

90006453

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing

 

80028679

Eesti Sõudeliit

 

80071221

Eesti Südameliit

 

80004294

Eesti Tauramusoryu Kobujutsu Liit [1.07.2004]

 

80201675

Eesti Tehnika- ja Spordiliit

 

80017724

Eesti Tekstiilikunstnike Liit

 

80085418

Eesti Tennise Liit

 

80064221

Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing [19.12.2000]

 

80085594

Eesti Triatloni Liit [22.12.2003]

 

80075839

Eesti Turniiribridžiliit

 

80088457

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras [19.12.2000]

 

80070339

Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutus

 

90000593

Eesti Uisuliit

 

80048860

Eesti Ujumisliit

 

80086145

Eesti Vabadusvõitlejate Liit

 

80089014

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus

 

80028292

Eesti Vabagraafikute Ühendus

 

80091117

Eesti Vaimse Tervise Ühingute Liit [22.12.2003]

 

80017411

Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit

 

80032400

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

 

80023392

Eesti Vehklemisliit

 

80044804

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

 

80048400

Eesti Võimlemisliit [25.07.2000]

 

80036970

Eesti Võistlustantsu Liit [5.09.2003]

 

80088821

Eesti Võrkpalli Föderatsioon

 

80023481

Eesti Vähiliit

 

80010716

Eesti Väitlusselts

 

80039660

Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO Tallinna Ühendus

 

80071244

Eestimaa Rahvuste Ühendus

 

80085737

EKE Inseneride Meeskoor

 

80052657

Elioni Spordiklubi [22.12.2003]

 

80013034

Ellerheina Selts

 

80044046

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus «Innove» [6.01.2005]

 

90008287

E-riigi Akadeemia Sihtasutus [1.07.2003]

 

90007000

Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee [28.12.2001]

 

80005268

Gošhin Klubi [6.01.2005]

 

80022814

GSK Perearstide Täiendamise Sihtasutus [18.03.2005]

 

90008608

Harjumaa Huvijuhtide Ühendus [19.06.2001]

 

80123892

Hea Muusika Selts

 

80097640

Heateo Sihtasutus [22.12.2003]

 

90008175

HI-TO Ühing

 

80040829

Hokiklubi Viiking Sport [22.12.2003]

 

80022949

Huvi- ja spordiklubi ABC-SPORT [17.12.2002]

 

80167624

Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK [17.12.2002]

 

80064095

Iluuisutamise Klubi SKATING [22.12.2003]

 

80017150

Iluuisutamise Klubi Hõbeuisk [28.12.2001]

 

80099840

Iluuisutamise Klubi Serpantiin [19.12.2000]

 

80123969

Iluuisutamisklubi Medal [19.06.2001]

 

80039648

Iluuisutamisklubi Oiler

 

80044230

Inglise Kolledži Sihtasutus

 

90000883

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus [19.12.2000]

 

90005219

Jaan Künnapi alpinismiklubi [28.12.2001]

 

80091652

Jaan Tõnissoni Instituut

 

80088411

Jalgpalliklubi Ajax TLMK [28.12.2001]

 

80100885

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool [6.01.2005]

 

80059220

Jalgpalliklubi Tondi [1.07.2003]

 

80166466

Johannes Aaviku Selts

 

80092559

Jäähokiklubi T.H.S.K.2002 [22.12.2003]

 

80167903

Kalevi Kammerkoor [19.12.2000]

 

80135085

Karate-do Klubi Nüke

 

80060826

Karateklubi IVL [22.12.2003]

 

80079470

Karla Auto Racing Club [28.12.2001]

 

80130099

Katleri Lastekaitsekeskus [1.07.2003]

 

80130366

Keskhaigla Sisehaiguste Kliiniku Arenduskeskus

 

80048481

Kesklinna Lastekaitse Ühing

 

80011549

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

 

90000951

Kodanikuhariduse Sihtasutus

 

80110607

Korvpalliklubi Kalev

 

80048908

Korvpalliklubi Kalevi Pojad

 

80052614

Korvpalliklubi Meelis [19.06.2001]

 

80044974

Kristliku Muusika Ühing SONICO [10. 07. 2002]

 

80157419

Kultuuriselts Hirvepark [17.12.2002]

 

80167168

Kunsti ja Käsitööklubi TÄRN

 

80018190

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi

 

80088552

Käsipalliklubi Chocolate Boys [18.03.2005]

 

80206589

Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutus [1.07.2003]

 

90006976

Lasnamäe Male-Kabeklubi

 

80092542

Laste- ja Noortekeskus Tuluke

 

80017533

Lasteansambel Neposedõ

 

80005371

Lastekaitse Liit

 

80013442

Laste Teatrikunstikeskus Grotesk [19.12.2000]

 

80052347

Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1

 

80079398

Liturgilise Muusika Ühing Scandicus

 

80106089

Ma kuulan teid

 

80010863

Maadlusklubi Dünamo [28.12.2001]

 

80122817

Maadlusklubi Nelson

 

80115680

Magistrite Klubi [28.12.2001]

 

80153151

Martensi Selts [18.03.2005]

 

80212696

Merimetsa Tugikeskus

 

80014281

Metsanoorte Ühendus

 

80052531

Mitmespordiklubi [19.06.2001]

 

80111914

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

 

90000788

Mittetulundusühing AIESEC Eesti [1.07.2004]

 

80052592

Mittetulundusühing Aitado Klubi

 

80080316

Mittetulundusühing Ansambel Romanss [17.12.2002]

 

80103079

Mittetulundusühing Arno Tali Sihtkapital

 

80107290

Mittetulundusühing Eesti Demograafia Assotsiatsioon

 

80031954

Mittetulundusühing Eesti Eriolümpia

 

80039022

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum [19.06.2001]

 

80135866

Mittetulundusühing Eesti Instituut

 

80007298

Mittetulundusühing Eesti Iseseisva Elu Keskus

 

80027616

Mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond

 

80086091

Mittetulundusühing Eesti Koolinoorte Segakoor EKNS [6.01.2005]

 

80166996

Mittetulundusühing Eesti Kristlik Televisioon [25.07.2000]

 

80097686

Mittetulundusühing Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus

 

80031948

Mittetulundusühing Eesti Maadlusliit

 

80040381

Mittetulundusühing Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

 

80005069

Mittetulundusühing Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

 

80087009

Mittetulundusühing Eesti Muusikakultuuri Jäädvustamise Fond

 

80100253

Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu [17.12.2002]

 

80088291

Mittetulundusühing Eesti Spordiselts Kalev

 

80028946

Mittetulundusühing Eesti Vaimse Tervise Ühing

 

80010432

Mittetulundusühing Eesti Õpetajate Meeskoor [25.07.2000]

 

80106244

Mittetulundusühing Eksperimentaalse Liikumise Keskus

 

80060223

Mittetulundusühing Eluliin

 

80011957

Mittetulundusühing Ensemble Voces Musicales [1.07.2004]

 

80195265

Mittetulundusühing Evald Kree Spordimaailm [19.12.2000]

 

80043199

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum [1.07.2003]

 

80140867

Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus

 

80057988

Mittetulundusühing Fond Rõõmukuulutus [28.12.2001]

 

80066450

Mittetulundusühing Gals [22.12.2003]

 

80099805

Mittetulundusühing Golfiklubi Mark I [1.07.2003]

 

80182446

Mittetulundusühing Harrastajate Hokiliiga [22.12.2003]

 

80123716

Mittetulundusühing Halastaja Samariitlane [19.12.2000]

 

80133169

Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA [6.01.2005]

 

80099662

Mittetulundusühing HC Panter [28.12.2001]

 

80149041

Mittetulundusühing Hea Laps

 

80022234

Mittetulundusühing HEREDITAS

 

80103926

Mittetulundusühing Iluuisutamisklubi Kristalluisk

 

80088894

Mittetulundusühing Inimõiguste Instituut [19.12.2000]

 

80013293

Mittetulundusühing Inimõiguste Teabekeskus

 

80005922

Mittetulundusühing I.V.K. Estonian Sitting Volleyball Club [1.07.2003]

 

80118615

Mittetulundusühing Jüriöö Park [17.12.2002]

 

80119425

Mittetulundusühing Korvpalli Toetusgrupp [18.03.2005]

 

80166571

Mittetulundusühing Kuljus Klubi [17.12.2002]

 

80027579

Mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu

 

80060341

Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm [28.12.2001]

 

80154088

Mittetulundusühing Laste Rõõm [22.12.2003]

 

80191770

Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn [28.12.2001]

 

80142599

Mittetulundusühing Maarjamaa Konvent

 

80060602

Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut [19.12.2000]

 

80075928

Mittetulundusühing Miikaeli Ühendus

 

80017581

Mittetulundusühing Motorex

 

80031150

Mittetulundusühing Mustpeade Maja [17.12.2002]

 

80157572

Mittetulundusühing Männiku Lastepäevakeskus [10. 07. 2002]

 

80161600

Mittetulundusühing Noor Muusik [28.12.2001]

 

80143653

Mittetulundusühing Noorte Kodupaik [19.06.2001]

 

80080042

Mittetulundusühing Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes

 

80099366

Mittetulundusühing Olde Hansa Keskaja Kool [10. 07. 2002]

 

80157069

Mittetulundusühing Oleviste Hoolekanne [1.07.2004]

 

80196431

Mittetulundusühing Pelgulinna Tantsurühmad

 

80096824

Mittetulundusühing Perekeskus Varjulill

 

80013169

Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond [19.12.2000]

 

80119413

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival [22.12.2003]

 

80044767

Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi [6.01.2005]

 

80112339

Mittetulundusühing Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaal

 

80018356

Mittetulundusühing Päikeselapsed [28.12.2001]

 

80147125

Mittetulundusühing Riho Pätsi Koolimuusika Fond [22.12.2003]

 

80187550

Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi GKG [10. 07. 2002]

 

80151730

Mittetulundusühing Saagu Valgus [28.12.2001]

 

80131495

Mittetulundusühing Segakoor Noorus [19.06.2001]

 

80011101

Mittetulundusühing S-KESKUS [19.12.2000]

 

80091488

Mittetulundusühing Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis [19.12.2000]

 

80031440

Mittetulundusühing Soome Mereväes Teeninud Eestlaste Gild

 

80079079

Mittetulundusühing Spordiklubi Meduus [1.07.2004]

 

80174122

Mittetulundusühing Spordiklubi “Rafter” [22.12.2003]

 

80115935

Mittetulundusühing Stuudio Theatrum

 

80092246

Mittetulundusühing Subboteja [17.12.2002]

 

80171572

Mittetulundusühing Suitsidoloogia Instituut

 

80011851

Mittetulundusühing Suurte Tegude Fond [1.07.2003]

 

80187412

Mittetulundusühing Tallinna Allergiaühendus [19.12.2000]

 

80043644

Mittetulundusühing Tallinna Iluuisutamiskool [1.07.2004]

 

80141387

Mittetulundusühing Tallinna Jalgpalliklubi [22.12.2003]

 

80107947

Mittetulundusühing Tallinna Kohanemiskeskus Danko

 

80049279

Mittetulundusühing Tallinna Loomaaia Sõprade Selts [6.01.2005]

 

80088767

Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital

 

80070960

Mittetulundusühing Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus

 

80085878

Mittetulundusühing Tallinna Töö- ja Tehnikaõpetajate Selts

 

80040025

Mittetulundusühing TALLINNMEETING [6.01.2005]

 

80178002

Mittetulundusühing Tantsustuudio KREEDO DANCE [22.12.2003]

 

80151302

Mittetulundusühing Teater BEL-ETAGE [1.07.2004]

 

80142642

Mittetulundusühing Teine Tants [17.12.2002]

 

80097812

Mittetulundusühing Tolaram Foundation [17.12.2002]

 

80173453

Mittetulundusühing Triatloniklubi 21,CC

 

80023357

Mittetulundusühing UNIC [25.07.2000]

 

80039987

Mittetulundusühing Vanglamisjon [10. 07. 2002]

 

80151747

Mittetulundusühing VAT Teater [25.07.2000]

 

80071149

Mittetulundusühing Vene Koorikapell [1.07.2004]

 

80133034

Mittetulundusühing Venemaa Kultuurifondi Balti Osakond

 

80060536

Mittetulundusühing Viivo Muusika [19.12.2000]

 

80028509

Mittetulundusühing Võrgustik

 

80039312

Mittetulundusühing Ökoskaudid [19.06.2001]

 

80142843

Mittetulundusühing YFU Eesti [25.07.2000]

 

80011526

MTÜ Eesti Jäähoki Liit [1.07.2003]

 

80048096

MTÜ H. Spordiklubi [1.07.2004]

 

80188822

MTÜ Noorte Kardiklubi Kardistart [6.01.2005]

 

80213135

MTÜ Sõjaväemuusika Sõprade Selts [22.12.2003]

 

80188704

MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts [22.12.2003]

 

80187129

Mulkide Selts Tallinnas

 

80067136

Munkācsy M. nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühing

 

80089631

Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing OMOS [19.12.2000]

 

80053507

Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus

 

90000096

Muusikute Täiendõppe Keskus [1.07.2004]

 

80182742

Mäe Ratturite Klubi

 

80071959

Naiskoor BALTIKA [1.07.2003]

 

80184327

Natalja Zentšenko vokaal- ja tantsukeskus Diapasoon [28.12.2001]

 

80004512

Noorte Spordi- ja Tehnikaklubi Master [17.12.2002]

 

80150156

Noorteühing Eesti Pyladese Liit [10. 07. 2002]

 

80040516

Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis [19.12.2000]

 

80131288

Nõmme Erahariduse Sihtasutus [17.12.2002]

 

90006549

Nõmme Kergejõustikuklubi

 

80011532

Nõmme Lastekaitse Liit

 

80067076

Nõmme Vaegkuuljate Selts

 

80107508

Nõmme Vanurite Abistamise Selts VALGE RIST [25.07.2000]

 

80023305

Orienteerumisklubi Kooperaator [28.12.2001]

 

80063078

Orienteerumisklubi Orion

 

80080875

Orienteerumisklubi TON [10. 07. 2002]

 

80004058

Patsiendikaitse Keskus RADIX

 

80040858

Paul Kerese Maleklubi

 

80056026

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus [1.07.2003]

 

80118750

Perekonna ja Lapse Rehabilitatsiooni ning Integratsiooni Keskus Logosvita

 

80040730

Pirita Palliklubi [1.07.2003]

 

80172353

Poiste Kooristuudio Cantilena [19.12.2000]

 

80088776

Positiivse Mõtlemise ja Kultuuri Edendamise Sihtasutus [19.06.2001]

 

90005679

Purjetamisklubi 470

 

80086180

Põhja-Eesti Neeruhaigete Selts

 

80007683

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

 

80059823

Päästearmee Eestis

 

80057936

Püha Nikolause Õigeusuühing [10. 07. 2002]

 

80070138

Raadio 7

 

80072002

Rahvajooksu Klubi

 

80086547

Rahvakunsti Klubi

 

80011615

Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing [17.12.2002]

 

80140376

Rahvusvaheline Integraalteaduste Instituut

 

80107077

Rahvusvahelise Teabe Ühing Pimedatele [22.12.2003]

 

80193007

Ratsaspordiklubi CAF [6.01.2005]

 

80198654

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus [18.03.2005]

 

90008494

Riveta Spordiklubi [28.12.2001]

 

80089273

Rocca al Mare Kooli Sihtasutus [25.07.2000]

 

90005828

Sally Stuudio

 

80036012

Sathya Sai Baba Ühendus Eestis

 

80017902

Seiklusklubi Xdream [6.01.2005]

 

80212615

Sihtasutus Anti-Liew &Hingehooldus [1.07.2003]

 

90005685

Sihtasutus Balti Meedia- ja Kultuuriarenduse Fond [19.12.2000]

 

90006064

Sihtasutus Children’s Fire & Burn Trust Estonia [1.07.2003]

 

90007017

Sihtasutus DHARMA [10. 07. 2002]

 

90006518

Sihtasutus EBS Vilistlasfond [25.07.2000]

 

90000972

Sihtasutus Edukool

 

90000736

Sihtasutus EELK Misjonikeskus [1.07.2004]

 

90008407

Sihtasutus Eesti Krediidipanga Suurperede Fond [19.12.2000]

 

90006041

Sihtasutus Eesti Kunsti Toetusfond [1.07.2004]

 

90008301

Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform

 

90000722

Sihtasutus Eesti Lastefond

 

90000653

Sihtasutus Eesti Migratsioonifond [10. 07. 2002]

 

90000937

Sihtasutus Eesti Muusikafond

 

90000742

Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond

 

90000535

Sihtasutus Eesti Polaarfond [17.12.2002]

 

90000191

Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond

 

90000145

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

 

90000340

Sihtasutus Eesti – Rumeenia Suhete Arendamise Fond [28.12.2001]

 

90005998

Sihtasutus Eesti Sotsiaalarengukeskus

 

90000943

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus [1.07.2003]

 

90006822

Sihtasutus Eesti Teatri Festival [6.01.2005]

 

90008560

Sihtasutus Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fond

 

90005389

Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut [17.12.2002]

 

90006087

Sihtasutus EHF [22.12.2003]

 

90005120

Sihtasutus Erki Noole kümnevõistluse fond [22.12.2003]

 

90006682

Sihtasutus Fine 5 Tantsuteater [1.07.2003]

 

90006845

Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond [6.01.2005]

 

90008620

Sihtasutus Junior Achievement’i Arengufond

 

90000587

Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond [28.12.2001]

 

90006302

Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

 

90000920

Sihtasutus Kuningas Arturi Fond [28.12.2001]

 

90006265

Sihtasutus Lootsi Koda [22.12.2003]

 

90006905

Sihtasutus Lutreola [28.12.2001]

 

90005573

Sihtasutus MDAC [28.12.2001]

 

90006288

Sihtasutus Mänguväljaku Fond [10. 07. 2002]

 

90000564

Sihtasutus Neeme Järvi Fond [28.12.2001]

 

90006147

Sihtasutus Niguliste Pastoraat [22.12.2003]

 

90006785

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

 

90000676

Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond [19.12.2000]

 

90005937

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS [14.02.2005]

 

90005952

Sihtasutus Professor Heinrich Laulu Nimeline Fond [22.12.2003]

 

90008212

Sihtasutus Pühavaimu Seek

 

90005277

Sihtasutus Robin et Marion

 

90005610

Sihtasutus Sipelgad [6.01.2005]

 

90008577

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus [17.12.2002]

 

90000966

Sihtasutus Tallinna Graafikatriennaal [19.12.2000]

 

90005892

Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond

 

90005295

Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond

 

90000127

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond

 

90000647

Sihtasutus Tallinna Poistekoori Fond

 

90000185

Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

 

90005596

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond

 

90000771

Sihtasutus Tuletorn Fond [22.12.2003]

 

90008241

Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon [10. 07. 2002]

 

90005797

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu [25.07.2000]

 

90005780

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo [28.12.2001]

 

90006236

Sihtasutus Õpilasmalev [1.07.2003]

 

90006271

Sihtasutus Ühtsus [25.07.2000]

 

90005538

Slaavi Kultuuride ühing

 

80048668

Soomepoiste Pärimusühing [25.07.2000]

 

80123981

SOS Lasteküla Eesti Ühing

 

80088606

SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus

 

80039565

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Edendamise Sihtasutus SORES [1.07.2003]

 

90006957

Spordiklubi Aeg [19.12.2000]

 

80079205

Spordiklubi Biathlon [22.12.2003]

 

80177913

Spordiklubi Budo

 

80007694

Spordiklubi Bu-Sport 2000 [22.12.2003]

 

80127393

Spordiklubi Condor

 

80050006

Spordiklubi Dvigatel

 

80067254

Spordiklubi Elite Sport [28.12.2001]

 

80005046

Spordiklubi Erger

 

80086139

Spordiklubi Garant [19.12.2000]

 

80066757

Spordiklubi HC Tallas [19.06.2001]

 

80022688

Spordiklubi HOOLER [25.07.2000]

 

80011992

Spordiklubi Impact

 

80107858

Spordiklubi Kivilind

 

80048216

Spordiklubi KLAVIS [1.07.2003]

 

80174464

Spordiklubi Leksi 44 [19.12.2000]

 

80063983

Spordiklubi Marcus [19.12.2000]

 

80131727

Spordiklubi MENS SPORT [17.12.2002]

 

80111601

Spordiklubi Raua [17.12.2002]

 

80135122

Spordiklubi Reval-Sport

 

80092565

Spordiklubi Roi [19.06.2001]

 

80135493

Spordiklubi RULLEST

 

80028277

Spordiklubi Sinimäe [19.12.2000]

 

80013962

Spordiklubi Taifu [19.12.2000]

 

80040717

Spordiklubi THK-88 [22.12.2003]

 

80080378

Spordimeditsiini Sihtasutus [28.12.2001]

 

90000682

Spordiürituste Korraldamise Klubi [28.12.2001]

 

80140548

Stuudio Sonare

 

80052502

Sylvesteri Spordiklubi [10. 07. 2002]

 

80154450

Šmigunide Suusaklubi

 

80011874

TA Orienteerumisklubi

 

80071899

Tallinna 21. Keskkooli Arengu Edendamise Ühing [1.07.2003]

 

80099627

Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugühing [1.07.2004]

 

80066836

Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts

 

80075638

Tallinna Epilepsiaühendus

 

80088440

Tallinna Humanitaargümnaasiumi Arengu Sihtasutus [6.01.2005]

 

90006992

Tallinna Invaspordiühing

 

80064793

Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing [1.07.2004]

 

80099165

Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing [19.06.2001]

 

80118321

Tallinna Jahtklubi

 

80097657

Tallinna Jalgpalliklubi Stivet [19.12.2000]

 

80126726

Tallinna Joogaühing

 

80096095

Tallinna Keskhaigla Sünnitusabi Sihtasutus

 

90005231

Tallinna Kolmikute Pereklubi

 

80031380

Tallinna Kurtide Spordiselts Talkur

 

80044916

Tallinna Laste Tugikeskus

 

80036549

Tallinna Lastekaitse Ühing

 

80064818

Tallinna Lauatenniseklubi Kalev

 

80100827

Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühing

 

80048601

Tallinna Noorteklubi Kodulinn

 

80080125

Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing [22.12.2003]

 

80007720

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts [22.12.2003]

 

80044796

Tallinna Pensionäride Ühendus

 

80004259

Tallinna Pereraadio Ühing [10. 07. 2002]

 

80075975

Tallinna Psüühikahäiretega Inimeste Tugikeskus [10. 07. 2002]

 

80164164

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

 

80010550

Tallinna Raskejõustiku Liit

 

80070368

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts [6.01.2005]

 

80007163

Tallinna Saarlaste Segakoor

 

80036153

Tallinna Saarlaste Ühendus

 

80056664

Tallinna Sadama Puhkpilliorkester [19.12.2000]

 

80036064

Tallinna Sparta Käsipalliklubi [17.12.2002]

 

80153114

Tallinna Spordiklubi Jõud

 

80091531

Tallinna spordiklubi MELLA [10. 07. 2002]

 

80132448

Tallinna Spordiselts Kalev

 

80031960

Tallinna Spordiveteranide Koondis

 

80036928

Tallinna Suhkruhaigete Selts

 

80039507

Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus [6.01.2005]

 

80035509

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor [22.12.2003]

 

80106706

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor

 

80040999

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi

 

80011466

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu

 

80086122

Tantsuansambel Sõprus

 

80064468

Tiigrihüppe Sihtasutus

 

90000200

Tiit Soku Korvpallikool

 

80007329

TOP-i Ujumisklubi

 

80080869

TTÜ Korvpalliklubi [6.01.2005]

 

80177787

Vaata Maailma Sihtasutus [28.12.2001]

 

90006377

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing

 

80007335

Vehklemisklubi Espada [28.12.2001]

 

80140287

Vehklemisklubi Rünnak [1.07.2003]

 

80079636

Vehklemisklubi Tallinna Mõõk

 

80052904

Veloplus Klubi Mittetulundusühing [10. 07. 2002]

 

80160083

Vene Romansi Klubi [28.12.2001]

 

80048653

Võimlemisklubi Janika Tallinn [1.07.2004]

 

80192545

Ühendus Alkoholivaba Eesti [22.12.2003]

 

80112575

Ühendus R.A.A.A.M. [19.06.2001]

 

80127306

Ühendus Sinilind [1.07.2004]

 

80192232

Ühendus Sport Kõigile [22.12.2003]

 

80064333

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus [22.12.2003]

 

90007081

Üliõpilaskorporatsioon Tehnola Vilistlaskogu [22.12.2003]

 

80118543

Üliõpilaste Praktikavahetuse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni Eesti Rahvuskomitee

 

80064445

2. Harju maakond

 

 

Aruküla Kultuuriselts [19.12.2000]

 

80057480

Diabeetikute toetusklubi AIREIN [19.12.2000]

 

80118313

Eesti Kurnimänguliit

 

80086889

Haiba Lastekodu Sihtasutus [19.12.2000]

 

90005414

Haiba Spordiklubi

 

80057155

Harju Kehalise Kasvatuse Õpetajate Ühendus

 

80085111

Harju KEK Ralliklubi

 

80070894

Harju Matkaklubi

 

80039499

Harju Spordiliit Jõud

 

80035780

Harju Spordiveteranide Klubi

 

80104050

Harjumaa Diabeetikute Selts

 

80043555

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda

 

80064801

Ida-Harjumaa Invaühing

 

80052235

Jalgpalliklubi FS Junior

 

80031368

Jalgpalliklubi Kernu Kadakas [19.12.2000]

 

80049227

Jalgpalliklubi Tempori

 

80039625

Jooksuklubi Jotai [1.07.2003]

 

80028722

Keila Kabeklubi

 

80056687

Keila Korvpalliklubi [19.12.2000]

 

80127016

Keila Maleklubi

 

80074277

Keila Mudellennu Klubi

 

80100738

Keila Pesapalliklubi

 

80070173

Keila Suusaklubi [19.12.2000]

 

80000422

Kergejõustikuklubi Kose 2000 [19.12.2000]

 

80133933

Kergejõustikuklubi TIPP [19.06.2001]

 

80043489

Kindral Johan Laidoneri Selts

 

80102697

Kolgaküla Spordiklubi Rada

 

80040812

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus [19.06.2001]

 

80140637

Koroonaklubi Tirts

 

80048452

Koroonamänguklubi Kehra

 

80049322

Koroonamänguklubi KeSa

 

80023088

Koroonamänguklubi KiiNa

 

80031026

Koroonamänguklubi Purekkari

 

80044827

Koroonamänguklubi Vaida

 

80028656

Koroonamänguklubi Viimsi

 

80048765

Koroonamänguklubi Viinistu

 

80040189

Kose Korvpalliklubi

 

80048759

Kose Orienteerumisklubi

 

80040098

Kose RG Ujumisklubi

 

80040746

Kose Võimula Maadlusklubi [19.12.2000]

 

80059214

Kuusalu Karateklubi

 

80075271

Kuusalu Koroonaklubi Litter

 

80032764

Kuusalu Spordiklubi [19.06.2001]

 

80052850

Loksa Rahvaspordiklubi

 

80040485

Maardu Gümnaasiumi Käsipalliklubi [28.12.2001]

 

80126985

Maardu Kabeklubi

 

80089505

Maleklubi Olympic

 

80070925

Mittetulundusühing Aktiivsünnituse Perekeskus [1.07.2003]

 

80005483

Mittetulundusühing Ecologia Eesti [28.12.2001]

 

80154237

Mittetulundusühing Eesti Heategu [22.12.2003]

 

80188377

Mittetulundusühing Eestimaa Puhtaks [19.06.2001]

 

80142352

Mittetulundusühing Harju KEK Rahvaspordiklubi [1.07.2004]

 

80039861

Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester [19.06.2001]

 

80136498

Mittetulundusühing Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus [28.12.2001]

 

80133761

Mittetulundusühing Ohtu Külaselts [19.12.2000]

 

80118425

Mittetulundusühing Saku Suusaklubi [1.07.2004]

 

80010745

Mittetulundusühing Silver Spur Equestrian Team [28.12.2001]

 

80066823

Mittetulundusühing Uks Ellu [6.01.2005]

 

80111096

Nissi Noorte Spordiklubi

 

80070397

Oru Külaarendamise Selts [28.12.2001]

 

80127157

Paldiski Ujumisklubi Majakas [17.12.2002]

 

80063948

Pakri Spordiklubi [10. 07. 2002]

 

80005626

Peningi Koroonamänguklubi

 

80027154

Raasiku Jalgpalliklubi

 

80040479

Rae Rahvaspordi Orienteerumisklubi [19.12.2000]

 

80133175

Rahvaspordiklubi Kuuse

 

80036532

Rahvaspordiklubi Loo

 

80044744

Rahvaspordiklubi Rae

 

80080065

Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus [19.06.2001]

 

80136825

Rävälä Skautide Malev [19.06.2001]

 

80114835

Saku Jalgpalliklubi [19.12.2000]

 

80115964

Saku Maleklubi

 

80032221

Saku Orienteerumisklubi

 

80079317

Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing [28.12.2001]

 

80136630

Saue Gümnaasiumi spordiklubi KS Saue

 

80059970

Saue Naisselts [19.12.2000]

 

80114829

Saue Orienteerumisklubi

 

80063109

Sihtasutus Alma Fond

 

90001003

Sihtasutus Kuusalu Almakeskus [10. 07. 2002]

 

90006526

Spordiklubi Kehra Käsipall

 

80096505

Spordiklubi Saue Tammed

 

80040491

Spordiklubi Talke

 

80049380

Sulgpalliklubi Saku Sulg

 

80060335

TA Raasiku valla orienteerujate ühing

 

80074395

Tabasalu Palliklubi

 

80044905

Tabasalu Triatloniklubi [25.07.2000]

 

80079837

Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi [1.07.2004]

 

80131360

Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing [10. 07. 2002]

 

80115734

Vasalemma Aedlinna Selts

 

80010194

Veljo Tormise Kultuuriselts [17.12.2002]

 

80027763

Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus [17.12.2002]

 

90006213

Viimsi Maleklubi

 

80036584

Viimsi Perekodu

 

80100170

Viimsi Võrkpalliklubi

 

80060358

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus [28.12.2001]

 

90005834

Ühendus Maardu Sport

 

80079228

3. Hiiu maakond

 

 

Emmaste Spordiklubi [19.06.2001]

 

80135524

Haridusselts EDU [19.12.2000]

 

80067509

Hiiu Purjelaeva Selts [25.07.2000]

 

80027444

Hiiumaa Arengupuuetega Laste Tugiliit

 

80011638

Hiiumaa Diabeediselts [19.12.2000]

 

80127819

Hiiumaa Laskespordi Klubi [19.12.2000]

 

80027473

Hiiumaa Maleklubi [19.06.2001]

 

80091169

Hiiumaa Orienteerujate Klubi [25.07.2000]

 

80031701

Hiiumaa Võrkpalliklubi [19.06.2001]

 

80035254

Jalgpalliklubi Kärdla Linnameeskond [17.12.2002]

 

80167211

Mittetulundusühing Kassari Haridusselts [19.06.2001]

 

80031859

Mittetulundusühing Kassari Ratsamatkad [19.06.2001]

 

80023512

Pühalepa Suusaklubi Põhjakotkas [22.12.2003]

 

80150127

Sihtasutus Hiiumaa Lastefond

 

90000601

Soera kodu-uurimise selts [28.12.2001]

 

80150311

Ühendus Hiiumaa EELK Diakooniakeskus

 

80067001

Ühendus Hiiumaa Spordiliit [25.07.2000]

 

80075905

Ühendus Kodukant Hiiumaa [22.12.2003]

 

80177020

Ühendus Käina Valla Harrastusteater [1.07.2004]

 

80135665

Ühing Meedia Misjon [1.07.2004]

 

80199062

4. Narva

 

 

Heategevusselts ALGUS [17.12.2002]

 

80162455

Hokiklubi Idasport [19.06.2001]

 

80113907

Ida-Eesti Pimedate Ühing [22.12.2003]

 

80054048

Jalgpalliklubi Narva Trans [28.12.2001]

 

80069833

Laste Päevakeskus LAD

 

80069371

Mittetulundusühing Campus Caritas Estonia [17.12.2002]

 

80170360

Mittetulundusühing Narva Heategevuse Kultuuriselts

 

80015412

Narva Elektrijaamade Spordiklubi

 

80105405

Narva Evangeelsete Kristlaste-Nelipühilaste Misjon HALASTUS

 

80045465

Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke [28.12.2001]

 

80033947

Narva Invaliidide Ühing EENAR

 

80029874

Narva Juudi Kogukond [19.06.2001]

 

80038040

Narva Linna Slaavi Kultuuriselts SVÄTOGOR  [10. 07. 2002]

 

80033315

Narva Muusikaselts [17.12.2002]

 

80162685

Narva Paljulapseliste Perede Ühendus Suur Perekond

 

80076655

Narva Spordiveteranide Koondis [1.07.2003]

 

80082118

Narva Võistlustantsu Liit

 

80070003

Poksiklubi Mere [19.12.2000]

 

80069218

Sihtasutus Narva Elektrijaamade Sotsiaalfond [28.12.2001]

 

90003189

Spordiklubi Albatros [17.12.2002]

 

80077057

Spordiklubi Narva Ski Team [22.12.2003]

 

80170199

Spordiklubi Paemurru [1.07.2004]

 

80128719

Spordiklubi Viktoria [19.06.2001]

 

80061955

Spordiklubi White River [19.12.2000]

 

80113942

Õigusvastaselt Represseeritute Narva koondis [19.12.2000]

 

80113209

Üksikemade Selts Emme [19.12.2000]

 

80033210

5. Ida-Viru maakond

 

 

Alutaguse Suusaklubi

 

80069081

Aseri Spordiklubi

 

80061300

Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve Õppekeskus

 

80045577

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus [19.12.2000]

 

80121918

Eesti Koolimetsade Ühendus [1.07.2004]

 

80189773

Hokiklubi Järve Keemik [6.01.2005]

 

80189112

Ida-Viru Jahilaskurklubi [6.01.2005]

 

80076678

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts

 

80082845

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit [6.01.2005]

 

80189879

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

 

80069916

Ida-Virumaa Spordiliit

 

80045596

Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus [1.07.2004]

 

80170803

Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing

 

80054625

Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutus [10. 07. 2002]

 

90003226

Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts BEZ

 

80069827

Jalgpalliklubi PENALTI [28.12.2001]

 

80137606

Jõhvi Muuseumi Selts [6.01.2005]

 

80121597

Jõhvi Puuetega Laste Vanemate Ühendus

 

80069520

Jõhvi Rahvatantsu ja Folklooriselts GEVI [17.12.2002]

 

80158778

Kergejõustikuklubi Visa

 

80045169

Kiviõli Suusaklubi [1.07.2003]

 

80175417

Kohtla-Järve Invaühing [1.07.2004]

 

80038028

Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika [19.12.2000]

 

80021134

Kohtla-Järve Spordiklubi EOLA [19.12.2000]

 

80008576

Kohtla-Järve Veespordiklubi [6.01.2005]

 

80170684

Maarahvaselts Vanatare [17.12.2002]

 

80113511

Mittetulundusühing Avatud Värav [19.06.2001]

 

80128435

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Külade Esindus

 

80033723

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus [28.12.2001]

 

80145126

Mittetulundusühing Lille Turvakodu [19.12.2000]

 

80045643

Mittetulundusühing Miloserdie

 

80022010

Mittetulundusühing Sportpaintball Klubi X-Treme Games [19.06.2001]

 

80137629

Mittetulundusühing Teekond Elu Juurde [22.12.2003]

 

80189313

Mittetulundusühing Virumaa Info- ja Koolituskeskus [19.06.2001]

 

80128300

Mittetulundusühing Virumaa Teabekeskus [28.12.2001]

 

80145741

Muusika-lauluselts Metsakaja [19.12.2000]

 

80029615

Poksiklubi Järve Boxing [19.12.2000]

 

80054398

Poksiklubi Loit

 

80021950

Poksiveteranide Ühing [10. 07. 2002]

 

80137322

Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing [28.12.2001]

 

80138043

Rahvaspordiklubi Jõhvikas

 

80054033

Sihtasutus EMK Kristlik Laager Gideon [17.12.2002]

 

90003137

Spordiklubi Diagonaal

 

80054323

Spordiklubi Dilan [28.12.2001]

 

80137440

Spordiklubi EDU [6.01.2005]

 

80033551

Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS [17.12.2002]

 

80145758

Spordiklubi Fööniks [19.12.2000]

 

80038324

Spordiklubi Indever [28.12.2001]

 

80137813

Spordiklubi INTRO [10. 07. 2002]

 

80137546

Spordiklubi Järve [28.12.2001]

 

80145474

Spordiklubi Kuldkaru [28.12.2001]

 

80129067

Spordiklubi Muskel-Sport

 

80025296

Spordiklubi TAISEI [19.06.2001]

 

80045471

Spordiklubi Valge Ratsu [6.01.2005]

 

80204461

Spordiklubi Viru Sputnik [22.12.2003]

 

80158933

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi

 

80096043

Ühing Uus Elu [10. 07. 2002]

 

80137997

6. Jõgeva maakond

 

 

Avita Klubi

 

80041485

Esku Külaselts [6.01.2005]

 

80207421

Hiina võitluskunstide klubi

 

80109550

Jõgeva Diakooniakeskus

 

80072249

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda [17.12.2002]

 

80134476

Jõgeva meeskoor «Mehis»

 

80077382

Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim

 

80087423

Jõgeva Spordiklubi Tähe

 

80051106

Jõgeva Spordiklubi Visa

 

80077637

Jõgeva Spordiveteranide Selts

 

80041697

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing [1.07.2004]

 

80144894

Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus [1.07.2003]

 

80169291

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

 

80087558

Kultuuri- ja Spordiklubi Torma

 

80019108

Linnamäe Krossiklubi [19.06.2001]

 

80139338

Lions-klubi Palamuse [19.12.2000]

 

80124851

Lustivere Hooldekodu [19.12.2000]

 

80134157

Mittetulundusühing MELIMAR [17.12.2002]

 

80166039

Mittetulundusühing Saduküla Hooldekodu [6.01.2005]

 

80101873

Mittetulundusühing The Alexandrine Christian Tradition Charitable Society [19.12.2000]

 

80041912

Mittetulundusühing Tootsi toa selts [22.12.2003]

 

80186728

Palamuse Naisselts

 

80012230

Palamuse Spordiklubi

 

80109411

Põltsamaa Emadeklubi [28.12.2001]

 

80046938

Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport

 

80030073

Põltsamaa Käsitööselts [25.07.2000]

 

80077531

Põltsamaa LIONS-klubi [19.06.2001; 28.12.2001]

 

80016908

Sihtasutus Betti Alveri Fond

 

90001440

Sihtasutus Põltsamaa Lossi Fond [28.12.2001]

 

90001888

Spordiklubi «W-Willem»

 

80112115

Spordiklubi NIPI

 

80110027

7. Järva maakond

 

 

Imavere Sotsiaalkapital

 

80048357

Järva Diabeetikute Selts

 

80040462

Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts [25.07.2000]

 

80067700

Järva Noorte Maleklubi

 

80057178

Järvamaa Kabeklubi

 

80060499

Järvamaa Noorte Spordiliit

 

80092691

Järvamaa Pensionäride Koondis

 

80013264

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda [25.07.2000]

 

80027935

Järvamaa Spordiliit

 

80057126

Järvamaa Südamehaigete Ühing [28.12.2001]

 

80136191

Järvamaa Sümfoniettorkester

 

80052488

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing [25.07.2000]

 

80115556

Järvamaa Vähihaigete Ühing [19.06.2001]

 

80022381

Järva Reumaselts [10. 07. 2002]

 

80160953

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts [28.12.2001]

 

80136162

Karateklubi Täht [25.07.2000]

 

80052940

Kergejõustikuklubi JÄRVALA [10. 07. 2002]

 

80092766

Kesk-Eesti Noortekeskus [19.12.2000]

 

90005923

Koigi Kultuuriselts [10. 07. 2002]

 

80136087

Kodukant Järvamaa MTÜ [22.12.2003]

 

80000942

Kodumetsa Sihtasutus [25.07.2000]

 

90005840

Koigi Spordiklubi [19.12.2000]

 

80119175

Korvpalliklubi SEITSE

 

80056546

Linnape Küla Selts

 

80031138

Lions Klubi Paide Bastion [19.12.2000]

 

80070248

Mittetulundusühing Eesti Ringhäälingumuuseum

 

80100023

Mittetulundusühing Järvamaa Kutsehaigete Ühing

 

80036457

Mittetulundusühing Reaalsuse Misjon Eestis [1.07.2004]

 

80171448

Müüsleri Küla Selts [22.12.2003]

 

80110760

Orienteerumisklubi Järva Karud

 

80074627

Paide Linna Eakate Klubi Hämarik

 

80043443

Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts [10. 07. 2002]

 

80147674

Paide Võimlemisklubi

 

80074107

Paide Võrkpalliklubi [25.07.2000]

 

80115177

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts

 

80032907

Sihtasutus Eesti Forell [1.07.2004]

 

90008413

Spordiklubi Esto

 

80070919

Spordiklubi Imavere

 

80056210

Spordiklubi Vargamäe [28.12.2001]

 

80127619

Taadikvere Küla Selts [17.12.2002]

 

80114108

Taastuskeskus Uuestisünd [1.07.2004]

 

80164112

Türi Inner Wheel Klubi

 

80032480

Türi Rotary Klubi

 

80072031

Türi Spordiklubide Liit

 

80049061

Ühiskonna Arhitektid [17.12.2002]

 

80167607

8. Lääne maakond

 

 

Eesti Koduabi Selts

 

80005052

Eesti Primaarse Immuunpuudulikkusega Patsientide Ühing [19.06.2001]

 

80027065

Eesti Raudteemuuseumi Selts

 

80060811

Haapsalu Jalgpalliklubi FC Haapsalu

 

80091502

Haapsalu Käsitööselts

 

80085967

Haapsalu Lauatenniseklubi [6.01.2005]

 

80126643

Haapsalu Pereraadio Ühing

 

80064913

Haapsalu Rotary Klubi [19.06.2001]

 

80096422

Haapsalu Vaegliikujate Ühendus Semud

 

80031078

Hanila Muuseumi Selts

 

80097195

Korvpalliklubi Haapsalu [19.06.2001]

 

80097901

Kristlik Pensionäride Ühing Eelim

 

80070285

Kullamaa Muusika Selts [6.01.2005]

 

80205377

Laste Koreograafiastuudio Lootos [19.12.2000]

 

80044833

Lihula LIONS Klubi

 

80052790

Lihula Meeskoor

 

80063546

Lossi Squashi Klubi [10. 07. 2002]

 

80161177

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela

 

80092335

Lääne Skautide Malev

 

80097172

Läänemaa Invaühing

 

80018095

Läänemaa Kergejõustikuklubi

 

80088629

Läänemaa Koolispordi Liit [25.07.2000]

 

80053720

Läänemaa Lasteabikeskus

 

80075124

Läänemaa Lastekaitse Ühing [28.12.2001]

 

80079607

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda

 

80059846

Läänemaa Reumaliit [19.12.2000]

 

80118158

Läänemaa Suhkruhaigete Selts

 

80044721

Läänemaa Suusaklubi Sula

 

80011911

Läänemaa Usaldustelefon

 

80014246

Mittetulundusühing Läänemaa Kriisiabikeskus [22.12.2003]

 

80119028

Mittetulundusühing Teater Randlane [10. 07. 2002]

 

80088121

Mittetulundusühing T-Stuudio [10. 07. 2002]

 

80160982

NMKÜ Haapsalu Liiga [1.07.2003]

 

80074159

Noarootsi Koolituskeskus

 

80014140

Orienteerumisklubi Okas

 

80070078

Ralliklubi Oru Ralli Team

 

80049345

Samaaria Eesti Misjon

 

80031109

Segarahvatantsurühm WEST

 

80089787

Sihtasutus Edward ja Madli Kirchhoff (Roosiorg) Stipendiumi Fond [19.12.2000]

 

90005981

Sihtasutus Läänemaa Kutseõpe [1.07.2004]

 

90008330

Silma Laskurklubi [19.06.2001]

 

80092045

Spordiklubi Nõva

 

80106586

Spordiklubi Palivere

 

80092128

Spordiklubi Reket

 

80048630

Spordiklubi Topten

 

80040841

Tantsuklubi Liilia

 

80007447

Tantsurühm Lustlik [28.12.2001]

 

80156466

Tenniseklubi Promenaad

 

80088664

Vehklemisklubi En Garde

 

80110412

Võrkpalliklubi Hani

 

80089712

9. Lääne-Viru maakond

 

 

A. J. von Krusensterni nimeline mittetulundusühing [19.06.2001]

 

80082443

Eesti Biokütuste Ühing

 

80038985

Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi

 

80076187

Helmi Elleri nimeline mittetulundusühing [1.07.2004]

 

80181010

Huviklubi NELSON [19.12.2000]

 

80121947

Imastu Kooli Selts [25.07.2000]

 

80121367

Jaaka Klubi [19.12.2000]

 

80095658

Kadrina Puuetega Inimeste Ühing [28.12.2001]

 

80121427

Korvpalliklubi Rakvere [19.12.2000]

 

80105954

Linnakalmistu Hoolduse Ühing [19.06.2001]

 

80105575

Lions-Klubi Tamsalu [25.07.2000]

 

80082093

Loominguline Selts Athena Maja [28.12.2001]

 

80021097

Lääne-Viru Maaspordi Selts «Jõud»

 

80069388

Lääne-Virumaa Kutsehaigete Ühing [19.12.2000]

 

80121255

Lääne-Virumaa Mõisakoolide Ühendus [19.06.2001]

 

80069767

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

 

80045838

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis

 

80033962

Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus

 

80045459

Mittetulundusühing Arenduskoda

 

80015180

Mittetulundusühing Juhan Kunderi Selts

 

80054085

Mittetulundusühing Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu [17.12.2002]

 

80145422

Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus [17.12.2002]

 

80145646

Mittetulundusühing Kunda Elulõng [19.12.2000]

 

80128629

Mittetulundusühing Männikumägi

 

80008798

Mittetulundusühing Rahvamuusikaansambel Kungla [10. 07. 2002]

 

80152623

Mittetulundusühing Rakvere Diakooniakeskus

 

80076336

Mittetulundusühing Roela Rahva Maja [28.12.2001]

 

80015820

Mittetulundusühing Rõõmus päev [1.07.2003]

 

80175400

Mittetulundusühing Tamsalu Naiskoor [19.12.2000]

 

80076164

Mittetulundusühing Tarvanpää Selts [19.06.2001]

 

80054240

Mittetulundusühing Vajangu Noorsootöö Keskus [6.01.2005]

 

80189610

Mittetulundusühing Vinni Vaba Aja Keskus [1.07.2003]

 

80106008

Mittetulundusühing Viru Varjupaik [28.12.2001]

 

80152112

Nurmekund’i-nimeline Germanistika Sihtasutus

 

90003019

Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus KIRILILL [19.12.2000]

 

80121396

Rahvaspordiklubi SPORTKUNDA

 

80038407

Rakvere Lastekaitse Ühing [22.12.2003]

 

80076750

Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing [19.06.2001]

 

80050118

Rakvere Orienteerumisklubi

 

80082124

Rakvere Spordiselts Kalev

 

80045867

Rakvere Teatri Sihtasutus [25.07.2000]

 

90003108

Rakvere Tenniseklubi

 

80082489

Sihtasutus Roheline Maakond [6.01.2005]

 

90003249

Sihtasutus Vanamõisa Härrastemaja [10. 07. 2002]

 

90003114

Spordiklubi LOS TOROS

 

80021559

Spordiklubi Pinx [28.12.2001]

 

80003975

Spordiklubi Rakvere Kontra’99 [10. 07. 2002]

 

80106043

Spordiklubi Rakvere Koroonaklubi

 

80076514

Spordiklubi SAKURA

 

80045270

Spordiklubi STEV [22.12.2003]

 

80180312

Spordiklubi Tapa

 

80054837

Tamsalu AO suusaklubi [19.12.2000]

 

80128369

Tapa Lauluselts

 

80029733

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

 

80050242

Tapa linna Naisselts [28.12.2001]

 

80152480

Vajangu Tuletõrjeühing [28.12.2001]

 

80054854

Vinni Spordiklubi Tammed [1.07.2003]

 

80180795

Virumaa Noorteorkestri Selts

 

80025155

Virumaa Poistekoor [25.07.2000]

 

80061346

Võrkpalliklubi Rivaal [19.12.2000]

 

80021387

Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi [19.12.2000]

 

80114031

Õigeusuühing FILOTHEOS [1.07.2003]

 

80162946

10. Põlva maakond

 

 

AS Põlva Piim Spordiklubi MUMUU [10. 07. 2002]

 

80155550

Eesti-Vene Kultuuride Ühing [28.12.2001]

 

80139255

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts [19.12.2000]

 

80041604

Jalgpalliklubi «Lootos» [28.12.2001]

 

80031013

Kanepi Naiste Selts

 

80078714

Karateklubi Keiko [1.07.2004]

 

80062280

Korvpalliklubi Põlva Basket

 

80101353

Krootuse Kultuuriselts [17.12.2002]

 

80165608

Lumelauaklubi Mässer

 

80026054

Maadlusklubi LAPITI

 

80093547

Mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio [19.06.2001]

 

80139485

Mittetulundusühing Põlva Valla Avatud Noortekeskus [6.01.2005]

 

80186823

Mittetulundusühing SÜRE [17.12.2002]

 

80144256

Orienteerumisklubi Põlva Kobras

 

80016512

Põlva Kergejõustikuklubi

 

80112144

Põlva Käsipalliklubi

 

80081834

Põlva Laskespordiklubi

 

80041579

Põlva Maakonna Spordiliit

 

80081544

Põlva Maleklubi [1.07.2003]

 

80084330

Põlva Matkaklubi [19.06.2001]

 

80068621

Põlva Naiste Terviseklubi [10. 07. 2002]

 

80155294

Põlva Vaegkuuljate Ühing [19.06.2001]

 

80139114

Põlva valla Spordiklubi Serviti

 

80072344

Põlva Võrkpalliklubi VOLLY

 

80084732

Põlva Väikese Kooli Selts

 

80046217

Põlvamaa Lastekaitse Ühing [25.07.2000]

 

80109231

Põlvamaa Nõustamiskeskus

 

80055736

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

 

80081797

Põlvamaa Reumaliit

 

80081290

Põlvamaa Spordiveteranide Klubi

 

80081076

Põlvamaa Suhkruhaigete Selts [28.12.2001]

 

80078111

Põlvamaa Südameliit [19.12.2000]

 

80110062

Põlvamaa Vaimse Tervise Selts [19.12.2000]

 

80078157

Räpina Spordiklubi

 

80055854

Seto Infoselts [1.07.2004]

 

80187064

Sihtasutus «Maarja küla» [28.12.2001]

 

90001990

Sihtasutus Nycomed Eesti Fond [25.07.2000]

 

90001724

Spordiklubi Põlva Piim [19.12.2000]

 

80078306

Spordiklubi VERKO [28.12.2001]

 

80144888

Tantsuklubi Maarja [28.12.2001]

 

80046513

Valgjärve Spordiklubi [28.12.2001]

 

80068638

Vastse-Kuuste naisteklubi «Kolmapäev»

 

80084815

Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru [19.06.2001]

 

80134884

Ühendus Roheline Meedia

 

80041734

11. Pärnu maakond

 

 

Aktiviseerimiskeskus Tulevik [19.12.2000]

 

80116656

Audru Lastekaitse Ühing

 

80104073

Avatud Hariduse Liidu Pärnumaa Keskus [19.06.2001]

 

80034846

C. R. Jakobsoni Sihtasutus [1.07.2004]

 

90004042

Eesti Lasterikaste Perede Liit

 

80090320

Eesti Muuseumraudtee Lavassaare Muuseum

 

80002088

Eesti Tulevikulapse Sihtasutus

 

90004390

Jalgrattaklubi Viko

 

80042449

Karateklubi Corpore

 

80065781

Kilingi-Nõmme Invaliidide Ühendus

 

80094825

Klubi Püha Loomaaed [17.12.2002]

 

80090307

Kollisti Selts [19.12.2000]

 

80117064

Korvpalliklubi Pärnu [19.12.2000]

 

80125744

Korvpalliklubi Viko [1.07.2003]

 

80168363

Lauluselts Endla

 

80073958

Lions Club Pärnu [25.07.2000; 19.12.2000]

 

80047435

Lääne-Eesti Pimedate Ühing

 

80065723

Mittetulundusühing Hingerahu

 

80020666

Mittetulundusühing Krims-Krams [1.07.2004]

 

80168601

Mittetulundusühing Linnutaja

 

80024173

Mittetulundusühing Lüster

 

80065203

Mittetulundusühing Maarjakodu [22.12.2003]

 

80125715

Mittetulundusühing Maleklubi Kuusiku [19.06.2001]

 

80138439

Mittetulundusühing Neptun Roadrunner

 

80094469

Mittetulundusühing Pärnu David Oistrahhi Festival [19.06.2001]

 

80116372

Mittetulundusühing Pärnu Kammerkoor [22.12.2003]

 

80042834

Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo [28.12.2001]

 

80116188

Mittetulundusühing Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival [22.12.2003]

 

80180045

Mittetulundusühing Raeküla Kooli Keldriteater

 

80002579

Mittetulundusühing Tulilind [17.12.2002]

 

80159536

Mittetulundusühing Varbla Muuseum [10. 07. 2002]

 

80159982

Orienteerumisklubi West

 

80098705

Purjespordiselts Maru [19.06.2001]

 

80138787

Pärnu Jahtklubi [25.07.2000]

 

80058516

Pärnu Jalgpalliklubi

 

80024919

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus [19.06.2001]

 

80125566

Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi [19.12.2000]

 

80020749

Pärnu Klubi «Tervisesport»

 

80090141

Pärnu Kurtide Spordiselts Eero

 

80042975

Pärnu Lastekaitseühing [22.12.2003]

 

80098378

Pärnu lauatenniseklubi Vint-90

 

80083514

Pärnu Loomakaitseselts

 

80094854

Pärnu Naisliit

 

80094587

Pärnu rahvatantsu ja rahvamuusika selts «Kiigeselts»

 

80083508

Pärnu Ratastooli Klubi

 

80083566

Pärnu Roheline Malev

 

80009765

Pärnu Shalomi Abikeskus

 

80020287

Pärnu Spordiklubi Junior K&V

 

80094943

Pärnu Spordiliit [19.06.2001]

 

80002786

Pärnu Spordiselts Kalev

 

80083879

Pärnu Spordiveteranide Koondis

 

80065338

Pärnu Suhkruhaigete Selts

 

80091005

Pärnu Sõudekeskus Kalev

 

80073504

Pärnu Vibuklubi Meelis [19.06.2001]

 

80073549

Pärnu Võrkpalliklubi

 

80020502

Pärnu Väikese Vabakooli Selts [19.12.2000]

 

80002384

Pärnumaa D-klubi

 

80020471

Pärnumaa Kurtide Ühing [17.12.2002]

 

80042937

Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit [17.12.2002]

 

80095055

Pärnumaa Maleklubi

 

80104995

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda

 

80065961

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts [22.12.2003]

 

80139025

Pärnumaa Sangpommiklubi Sapo

 

80105017

Pärnumaa Spordiliit [19.06.2001]

 

80083922

Pärnumaa Tšernobõli Ühendus «Gamma»

 

80065249

Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing [19.12.2000]

 

80034869

Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing [10. 07. 2002]

 

80083164

Rahvatantsuselts Simuna

 

80073255

Sauga Lions Club

 

80083595

Sauga Valla Spordiklubi

 

80073757

Sihtasutus Aita Jätkata Elu [1.07.2004]

 

90004697

Sihtasutus Avatud Kihnu Fond

 

90004243

Sihtasutus Dr Aleksander Martinsoni mälestuseks

 

90004326

Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond [1.07.2004]

 

90004757

Sihtasutus Pärnu Uue Kunsti Muuseum

 

90004237

Spordiklubi Altius [25.07.2000]

 

80065732

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi [1.07.2004]

 

80179651

Spordiklubi Raudmees

 

80047116

Spordiklubi Rääma

 

80042066

Spordiklubi Tervis

 

80065717

Sõudeklubi Pärnu [17.12.2002]

 

80090721

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus [17.12.2002]

 

80058841

Tantsuklubi K&T

 

80098941

Tantsuklubi Sole

 

80090359

Tori Kiriku Taastajate Ühendus [19.12.2000]

 

80024291

Vaimse Rutiini Preventsiooni Sihtasutus [19.12.2000]

 

90004510

Võimlemisklubi Rüht

 

80073935

Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nimeline mittetulundusühing

 

80065172

Vändra Naisselts

 

80090371

12. Rapla maakond

 

 

Juuru Spordiklubi [19.12.2000]

 

80132129

Järvakandi Vibuklubi Ilves [22.12.2003]

 

80075437

Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts [6.01.2005]

 

80141097

Kohila Turvakeskus

 

80043319

Korvpalliklubi Rapla [22.12.2003]

 

80048897

Kristlik kodu PETRULA [28.12.2001]

 

80041007

Käru Hariduse Selts

 

80067403

Mahtra Rahvakooli Liit [19.12.2000]

 

80115289

Mittetulundusühing Elupuu

 

90005521

Mittetulundusühing Kapa Kohila [19.12.2000]

 

80118276

Mittetulundusühing Maidla Lastekodu Toetajate Ühendus [22.12.2003]

 

80182239

Mittetulundusühing Segakoor Cantus [6.01.2005]

 

80192930

Naiskoor ÕNNEHEIN [6.01.2005]

 

80184942

Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus

 

90005337

Rapla Invaspordi Klubi Refleks

 

80049701

Rapla Maakonna Spordiliit [1.07.2004]

 

80085134

Rapla Meeskoor

 

80071451

Rapla Noorte Nõukoda [19.12.2000]

 

80123975

Rapla Spordiveteranide Koondis

 

80028745

Raplamaa Diabeetikute Selts

 

80064126

Raplamaa Kutsehaigete Ühing

 

80060364

Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus [28.12.2001]

 

80151032

Riinimanda Kooristuudio [6.01.2005]

 

80212041

Sihtasutus Eesti Camphilli Küla Fond

 

90000280

Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond [1.07.2004]

 

90005544

13. Saare maakond

 

 

EELK Kuressaare Laurentiuse Kiriku Oreli Taastamise Sihtasutus Sauer

 

90002014

Eesti Hobuse Kaitse Ühing [19.12.2000]

 

80125649

Karala Külaelu Arendamise Selts

 

80094340

Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing

 

80002243

Kihelkonna Külakultuuriselts Rukkilill [19.06.2001]

 

80108668

Koigi küla arengu selts [25.07.2000]

 

80020614

Kuressaare Kristlik Diakooniapunkt [19.12.2000]

 

80020583

Kuressaare Kristlik Terviseklubi [19.06.2001]

 

80126063

Kuressaare Linnaorkester

 

80009274

Kuressaare Pereraadio

 

80073303

Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühing [1.07.2004]

 

80108817

Saare Maakonna Invaühing

 

80090282

Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking [17.12.2002]

 

80098487

Saaremaa Maleklubi [19.06.2001]

 

80020264

Saaremaa Meeskoor SÜM [25.07.2000]

 

80047613

Saaremaa Merekultuuri Selts [19.12.2000]

 

80009891

Saaremaa Merispordi Selts [22.12.2003]

 

80094699

Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus [1.07.2003]

 

90002037

Saaremaa Pereklubi

 

80090566

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

 

80009535

Saaremaa Rahvateater [1.07.2004]

 

80109047

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon [17.12.2002]

 

80116082

Saaremaa Tarbijate Ühistu Volleklubi [19.06.2001]

 

80138221

Sihtasutus Saaremaa Fond [28.12.2001]

 

90004562

SÜG Sihtasutus [17.12.2002]

 

90004556

14. Tartu maakond

 

 

Aita Eesti Peret [10. 07. 2002]

 

80012419

Alpiklubi Firn [19.12.2000]

 

80112471

Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus

 

80001232

Avatud Hariduse Liit [17.12.2002]

 

80096936

B. G. Forseliuse Selts

 

80012678

Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsioon

 

80046341

Balti Investeeringute Grupi Mittetulundusühing [24.04.2001]

 

80134329

CP Mittetulundusühing

 

80062771

Eesti Aerutamisföderatsioon [10. 07. 2002]

 

80071801

Eesti Akadeemiline Spordiliit

 

80030498

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts [28.12.2001]

 

80062050

Eesti Arstiteadusõpilaste Selts [19.06.2001]

 

80068213

Eesti Autismiühing

 

80101488

Eesti Epilepsialiit

 

80068934

Eesti Evangeelne Allianss [10. 07. 2002]

 

80120847

Eesti Fenüülketonuuria Ühing

 

80041846

Eesti Füüsika Selts [28.12.2001]

 

80046424

Eesti Gaidide Liidu Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus [25.07.2000]

 

90001670

Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon [19.12.2000]

 

80012980

Eesti Goethe-Selts [19.12.2000]

 

80120416

Eesti Heade Templerite Organisatsioon

 

80117851

Eesti Hemofiiliaühing

 

80016222

Eesti Hüpertensiooni Ühing [19.12.2000]

 

80134080

Eesti Ingerisoomlaste Liit [10. 07. 2002]

 

80082012

Eesti Inimesegeneetika Ühing [19.12.2000]

 

80120770

Eesti Keele Kaitse Ühing [10. 07. 2002]

 

80120899

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit [19.12.2000]

 

80068963

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon

 

80046306

Eesti Kiirabi Liit

 

80041941

Eesti Kirjanduse Selts

 

80085016

Eesti Kogelejate Ühing [6.01.2005]

 

80109395

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

 

80006672

Eesti Kutsehaigete Liit [25.07.2000]

 

80012632

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts [1.07.2004]

 

80101712

Eesti Lastearstide Selts [19.12.2000]

 

80068265

Eesti Lastevanemate Liit [6.01.2005]

 

80046358

Eesti Loodusuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures [25.07.2000]

 

80006078

Eesti Matemaatika Selts

 

80051520

Eesti Mikrobioloogide Ühendus

 

80084809

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts [19.06.2001]

 

80112411

Eesti Ornitoloogiaühing

 

80041898

Eesti Perinatoloogia Selts

 

80101270

Eesti Psühhiaatrite Selts [1.07.2003]

 

80026686

Eesti Puuetega Naiste Ühing

 

80055707

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

 

80077198

Eesti Reumatoloogide Selts [22.12.2003]

 

80072640

Eesti Roheline Liikumine

 

80001670

Eesti Straussi Ühing

 

80072491

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing Lootus [1.07.2004]

 

80186303

Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing

 

80037879

Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus

 

80026367

Eesti Valu Selts [1.07.2003]

 

80165362

Eesti ÜRO Assotsiatsioon [1.07.2004]

 

80124532

Eesti-Tiibeti Kultuuriselts

 

80006436

Elva jalgrattaklubi VELORÕÕM

 

80068868

Elva Laskespordiklubi [25.07.2000]

 

80072775

Elva Naisselts [19.12.2000; 19.06.2001]

 

80012224

Elva Perekeskus [19.12.2000; 19.06.2001]

 

80093091

Elva Spordiliit [17.12.2002]

 

80149466

Elva Suusaklubi [17.12.2002]

 

80139965

Elva Võrkpalliklubi Sponte [10. 07. 2002]

 

80145037

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus [19.12.2000]

 

80019522

Jaan Praggi Koda

 

80001019

Jalgpalliklubi Fauna [28.12.2001]

 

80117696

Jalgpalliklubi «Tammeka» [22.12.2003]

 

80078915

Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts

 

80027007

Johannes Esto Ühing

 

80051201

Kambla Laulu- ja Mänguselts [19.12.2000]

 

80001485

Kammerkoor Solenne

 

80051879

Karateklubi FALCO

 

80068555

Keskkonnaklubi Scarabaeus

 

80084212

Klubi Tartu Maraton

 

80037038

Klubi Wiking-Narva [19.12.2000]

 

80078536

Korvpalliklubi Taba 89

 

80019077

Liivimaa Ratsaklubi

 

80087647

Lõuna-Eesti Invakeskus [19.12.2000]

 

80001580

Lõuna-Eesti Itaalia Selts

 

80016133

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

 

80016825

Maadlusklubi Jaan [19.12.2000]

 

80112865

Maarja Kooli Lastevanemate Ühendus [19.12.2000]

 

80051553

Metsahoiu Sihtasutus [17.12.2002]

 

90007193

Mittetulundusühing Agathe

 

80012402

Mittetulundusühing Anni Mängumaa [22.12.2003]

 

80178829

Mittetulundusühing Aus Mäng [1.07.2003]

 

80186409

Mittetulundusühing Eesti Folkloori Instituut [19.12.2000]

 

80134186

Mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts [17.12.2002]

 

80019870

Mittetulundusühing Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus AUDIERE [1.07.2004]

 

80200262