Teksti suurus:

Kohanimenõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2005
Avaldamismärge:

Kohanimenõukogu moodustamine

Vastu võetud 01.07.2004 nr 478
RTL 2004, 94, 1471
jõustumine 01.07.2004

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)
5.10.2004 nr 745-k (RTL 2004, 132, 2044) 5.10.2004
30.03.2005 nr 169 (RTL 2005, 37, 537) 30.03.2005

«Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 20 alusel:

1. Moodustada regionaalministri valitsemisalas kohanimenõukogu.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets ja liikmeteks:

Aveli Ainsalu

Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist

Katrin Alliksaar

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna nõunik

Raivo Aunap

Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli kartograafia lektor

Lui Hubel

ASi Eesti Kaardikeskus GIS spetsialist

Jüri Jagomägi

ASi Regio peakartograaf

Ants Kraut

Muinsuskaitseameti peainspektor kinnismälestiste alal

Jaak Maandi

Siseministeeriumi planeeringute osakonna peaspetsialist

Kiira Mõisja

Maa-ameti kartograafiabüroo juhataja, geodeesia ja kartograafia osakonna juhataja asetäitja

Valdek Pall

Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi grammatikasektori juhataja

Evar Saar

Võru Instituudi teadur

Uudo Timm

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja

Sirje Tobreluts

Laheda vallavanem, Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige

Ilmar Tomusk

Keeleinspektsiooni peadirektor

 

[RTL 2005, 37, 537 – jõust 30.03.2005]