Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 20, 128

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. aprilli 2005. a otsusega nr 809

Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2004, 58, 410; 61, õiendid; RT III 2004, 20, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 107 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 1 järgmises sõnastuses:

« 31) välislepingus määratud isik, välislepingus sätestatud tingimustel;»;

2) paragrahvi 132 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Riigikogu ratifitseeritud välislepingus sätestatud juhtudel ja tingimustel ei pea välismaalane lühiajalist töötamist registreerima.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json