Teksti suurus:

Linna lipu ja vapi kasutamise korra kinnitamine [määrus nr 32/21]

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 234, 952

Linna lipu ja vapi kasutamise korra kinnitamine [määrus nr 32/21]

Linna lipu ja vapi kasutamise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 14. jaanuari 1998. a määrus nr 32/21

Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Narva linna lipu ja vapi kasutamise kord (lisatud).

2. Määrus jõustub vastuvõtmisel.

Alus: Narva linna põhimääruse punkt 1.7.5.

Volikogu esimees Anatoli PAAL

Kinnitatud
Narva Linnavolikogu 14. jaanuari 1998. a määrusega nr 32/21

Narva linna lipu ja vapi kasutamise kord

1. Narva linna lipp ja vapp

1.1. Narva linna lipp koosneb kahest võrdse laiusega horisontaalribast: ülemine riba on kollast värvi (küpse nisu värvi), alumine riba on rohekassinist värvi (mere värvi).

1.2. Narva linna lipu normaalmõõtmed on 105x165 cm ning laiuse ja pikkuse suhe on 7:11.

1.3. Narva linna vapp kujutab endast helesinise põhjaga kilpi, mille ülaosas asetseb paljastatud mõõk, kummalgi pool mõõka on üks kahurikuul, keskosas on kujutatud kaks hõbedavärvi kala, nende all kõver mõõk, millest omakorda allpool asetseb veel üks kahurikuul.

1.4. Narva linna vapi laiuse ja kõrguse suhe on 9:12.

2. Narva linna lipu kasutamise kord

2.1. Narva linna lipp heisatakse linna tähtpäevadel ja muude sündmuste korral, milleks Narva Linnavalitsus annab sellekohase korralduse. Narva Linnavolikogu hoonele heisatakse lipp istungite toimumise ajal.

2.2. Lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipu varda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest.

2.3. Heisatud lippudel jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

2.4. Narva linna lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipu ülemisse otsa 100 millimeetri laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.

2.5. Narva linna lipp heisatakse suveajal kell 8.00, talveajal kell 9.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.

2.6. Narva linna lipu võib heisata üksi või koos Eesti riigilipuga. Üks lipp teist ei asenda. Linna lipu mõõtmed ei või koos riigilipuga heiskamisel ületada riigilipu mõõtmeid.

2.7. Kui Narva linna lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, asub riigilipp lippude poolt vaadates paremal, linna lipp vasakul.

2.8. Kui linna lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne välisriigi lipuga ning maakondade ja linnade-valdade lippudega, siis lippude poolt vaadates asetseb paremal Eesti riigilipp, sellest vasakul välisriikide lipud prantsuskeelsete riiginimede tähestikulises järjekorras, seejärel maakondade lipud maakondade tähestikulises järjekorras, seejärel linnade-valdade lipud linnade-valdade tähestikulises järjekorras ja seejärel Narva linna lipp vasakul äärel. Lipud peavad olema ühelaiused, iga lipp heisatud eri lipuvardasse või masti ja samale kõrgusele.

2.9. Narva linna lippu võib kasutada ka miitingutel, demonstratsioonidel ja pidustustel Narva Linnavalitsuse sellekohase korralduse alusel.

2.10. Narva Linnavalitsus võib anda loa Narva linna lipuvärvide kasutamiseks ettevõtete või asutuste kirjablankettidel, reklaamil jne lepingu alusel.

2.11. Kasutamiskõlbmatuks muutunud linna lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

3. Narva linna vapi kasutamise kord

3.1. Narva linna vapi kujutist võivad oma pitsatitel kasutada ainult Narva Linnavolikogu ja Linnavalitsus.

3.2. Narva linna vapi kujutist võivad kirjablankettidel kasutada ainult Narva Linnavolikogu ja Linnavalitsus.

3.3. Narva Linnavalitsus võib anda loa kleebiste valmistamiseks linna vapi alusel.

3.4. Narva Linnavalitsus võib anda loa Narva linna vapi kujutise kasutamiseks muudel eesmärkidel lepingu alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json