Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 "Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 22, 156

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 "Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord" muutmine

Vastu võetud 18.04.2005 nr 80

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 2004, 58, 410) § 141 lõike 1 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2003, 37, 251; 2004, 33, 230) § 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Usulistel põhjustel võib isik fotol olla peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav. Usulistel põhjustel peakatet kandev isik esitab koos fotoga Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu taotleja religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse küsimuses.»

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json