Teksti suurus:

Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 297, 1215

Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine

Vastu võetud 29.09.1998 nr 930

(õ) 13.05.2009 16.40

Kodakondsuse seaduse (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442) paragrahvi 32 ning varem kehtinud kodakondsuse seaduse (RT 1992, 7, 109; 1993, 13, 204) paragrahvi 8 alusel mitte anda Eesti kodakondsust käesoleva korralduse lisas loetletud isikutele, kuna nad on olnud NSV Liidu julgeoleku- ja luureorganite koosseisulised töötajad.

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär UnoVEERING

Lisa
Vabariigi Valitsuse 29. septembri 1998. akorralduse nr 930-k juurde

Isikute loetelu, kellele ei anta Eesti kodakondsust varem kehtinudkodakondsuse seaduse paragrahvi 8alusel

1. A. A. (sünd 19.08.1947)

2. N. A. (sünd 09.10.1959)

3. I. A. (sünd 07.09.1956)

4. S. A. (sünd 05.04.1952)

5. J. A. (sünd 26.06.1957)

6. V. A. (sünd 09.09.1947)

7. J. A. (sünd 14.04.1959)

8. N. A. (sünd 26.07.1952)

9. N. B. (sünd 22.07.1956)

10. T. B. (sünd 17.06.1953)

11. J. B. (sünd 09.07.1950)

12. V. D. (sünd 08.03.1957)

13. S. D. (sünd 04.07.1955)

14. Z. F. (sünd 11.06.1937)

15. A. G. (sünd 01.04.1957)

16. J. G. (sünd 18.02.1950)

17. H. H. (sünd 07.10.1930)

18. J. H. (sünd 14.10.1959)

19. J. H. (sünd 11.04.1961)

20. M. I. (sünd 22.09.1952)

21. E. I. (sünd 11.06.1949)

22. P. J. (sünd 03.09.1927)

23. V. J. (sünd 08.04.1960)

24. N. J. (sünd 22.01.1927)

25. N. J. (sünd 16.09.1935)

26. D. K. (sünd 02.04.1959)

27. J. K. (sünd 17.08.1944)

28. E. K. (sünd 07.10.1921)

29. V. K. (sünd 22.04.1941)

30. G. K. (sünd 23.06.1961)

31. E. K. (sünd 13.04.1968)

32. R. K. (sünd 12.08.1929)

33. L. K. (sünd 27.09.1952)

34. T. K. (sünd 09.10.1926)

35. V. K. (sünd 04.08.1961)

36. S. L. (sünd 28.06.1963)

37. B. M. (sünd 08.02.1955)

38. F. M. (sünd 30.01.1930)

39. V. M. (sünd 29.04.1950)

40. O. N. (sünd 24.12.1950)

41. R. N. (sünd 05.06.1941)

42. I. N. (sünd 07.02.1959)

43. A. N. (sünd 03.08.1965)

44. E. O. (sünd 07.04.1948)

45. V. O. (sünd 26.01.1958)

46. T. P. (sünd 15.08.1958)

47. A. P. (sünd 26.06.1955)

48. V. P. (sünd 01.04.1939)

49. L. P. (sünd 22.05.1956)

50. A. P. (sünd 22.05.1965)

51. A. R. (sünd 19.11.1948)

52. N. R. (sünd 07.09.1951)

53. A. R. (sünd 31.12.1955)

54. L. S. (sünd 10.06.1950)

55. V. S. (sünd 18.12.1951)

56. G. S. (sünd 28.10.1954)

57. V. S. (sünd 10.02.1958)

58. I. S. (sünd 03.08.1961)

59. L. Š. (sünd 05.05.1965)

60. L. Z. (sünd 14.11.1951)

61. V. T. (sünd 20.03.1963)

62. G. T. (sünd 15.08.1936)

63. G. T. (sünd 18.12.1964)

64. P. T. (sünd 07.01.1958)

65. L. T. (sünd 18.01.1953)

66. A. T. (sünd 02.03.1937)

67. H. T. (sünd 08.03.1938)

68. A. V. (sünd 11.07.1953)

69. A. V. (sünd 01.03.1962)

Siseminister Olari TAALÕiend

Isikuandmed on asendatud initsiaalidega.

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 11 lõige 3 ja § 17 lõige 3² ning kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» ja riigisekretäri 2.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01268.

/otsingu_soovitused.json