Teksti suurus:

Eluruumide erastamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 22, 149

Eluruumide erastamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. aprilli 2005. a otsusega nr 815

Eluruumide erastamise seaduses (RT I 1993, 23, 411; 2000, 99, 638; 2001, 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 88, 594; 2004, 53, 368 ja 370) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 213 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud avalduste esitamise tähtpäeva ei kohaldata õigusvastaselt võõrandatud eluruumide suhtes, mis kuni nimetatud tähtpäevani ei kuulunud erastamisele vastavalt käesoleva seaduse § 3 5. lõike punktile 4 või mille kaasomand lõpetati pärast nimetatud tähtpäeva.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud avalduste esitamise tähtpäeva ei kohaldata eluruumide suhtes, mille erastamine või võõrandamine osutus seaduslikul alusel võimalikuks pärast nimetatud tähtpäeva.»

§ 2. Paragrahvi 215 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Reaalkoormatise kustutamisel on riigi kui puudutatud isiku esindajaks maavanem.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json