Teksti suurus:

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 47, 652

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" muutmine

Vastu võetud 21.04.2005 nr 31

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87) § 51 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» (RTL 2004, 87, 1362) paragrahvis 2 esitatud tabeli punkti 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 46) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke 103830».

Minister Villu REILJAN

Halduse ja õiguse asekantsler
kantsleri ülesannetes Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json