Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 «Loobu Metskonna maa riigi omandisse jätmine» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 356, 1509

Keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 «Loobu Metskonna maa riigi omandisse jätmine» muutmine

Vastu võetud 27.11.1998 nr 66

Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698) paragrahvi 31 lõike 1 punkti 6 alusel määran:

1. Muuta keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 «Loobu Metskonna maa riigi omandisse jätmine» punkti 1 asendades arvu «5505,9» arvuga «3803,8», arvu «4886,9» arvuga «3392,1» ja arvu «619,0» arvuga «411,7».

2. Maa-ametil korraldada käesoleva määruse punktist 1 tulenevate muudatuste sisseviimine maakatastrisse.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Rein RATAS

/otsingu_soovitused.json