Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 "Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 23, 175

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 "Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused" muutmine

Vastu võetud 29.04.2005 nr 87

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554; 2004, 30, 208; 41, 278; 43, 299; 45, 315; 75, 523; 89, 603; 2005, 13, 63) § 39 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 214 «Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused» (RT I 2004, 49, 346; 84, 574) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Leedu Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 1500 krooni.»;

2) paragrahv 18 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Välisminister Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json