Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 24, 183

Avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. mai 2005. a otsusega nr 825

§ 1. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 19, õiend; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601; 2004, 22, 148; 29, 194) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) soolise võrdõiguslikkuse volinik – soolise võrdõiguslikkuse seaduse (RT I 2004, 27, 181) § 15 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks.»;

2) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) soolise võrdõiguslikkuse volinikule.»

§ 2. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduses (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376; 2002, 21, 117; 2003, 51, 349; 2004, 54, 390) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) soolise võrdõiguslikkuse volinik.»;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk on Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 3,2 korrutis. Voliniku ametipalka korrigeeritakse iga aasta 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks, võttes aluseks Statistikaameti poolt avalikustatud eelmise aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga. Soolise võrdõiguslikkuse volinikule ei laiene avaliku teenistuse seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud lisatasud.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json