Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 24, 185

Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. mai 2005. a otsusega nr 827

§ 1. Pühade ja tähtpäevade seaduse (RT I 1998, 13, 162; 1999, 18, 299; 2004, 29, 193) § 2 täiendatakse punktiga 8 1 järgmises sõnastuses:

« 81) 24. detsember – jõululaupäev;».

§ 2. Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78; 102, 675; 2002, 56, 347; 61, 375; 99, 576; 2003, 23, 137; 2004, 86, 584) §-s 25 asendatakse sõnad «esimesele jõulupühale» sõnaga «jõululaupäevale».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json