Teksti suurus:

Politseiasutuste määramine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2005, 51, 718

Politseiasutuste määramine

Vastu võetud 04.05.2005 nr 47

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu kodaniku seaduse» (RT I 2002, 102, 599; 2004, 19, 134; 28, 189; 30, 208; 81, 541) § 16 lõike 4 ning « Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 2004, 58, 410; 2005, 20, 128) § 2, § 1024 lõike 3, § 1025 lõike 2 ja § 15 lõike 4 alusel.

§1. Politseiasutuste määramine

(1) Viisa kehtetuks tunnistamise pädevus ning viisaga või viisavaba viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise pädevus on politseiprefektuuridel, Keskkriminaalpolitseil ja Julgestuspolitseil.

(2) Majutatud välismaalase, sh Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku andmetega külastajakaarti on õigus majutusettevõttelt nõuda politseiprefektuuridel, Keskkriminaalpolitseil ja Julgestuspolitseil.

§2. Ametnike määramine

Paragrahvis 1 nimetatud politseiasutuste juhtidel määrata nimetatud menetluste läbiviimiseks pädevad ametnikud.

§3. Siseministri määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 4. mai 2004. a määrus nr 27 «Politseiasutuste määramine» (RTL 2004, 60, 1016) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json