Teksti suurus:

Siseministri 25. märtsi 2002. a määruse nr 56 "Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusenõuded" muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 51, 719

Siseministri 25. märtsi 2002. a määruse nr 56 "Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusenõuded" muutmine

Vastu võetud 06.05.2005 nr 48

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653; 2003, 66, 449; 88, 594; 2004, 2, 7; 25, 170; 30, 208; 54, 388) § 84 lõike 7 alusel.

Määrusega muudetakse siseministri 25. märtsi 2002. a määruse nr 56 «Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded» § 23 lõiget 1 ja sõnastatakse see järgmiselt:

« (1) Vastutaval isikul peab olema Eesti Laskurliidu või Eesti Jahispordi Liidu välja antud laskeinstruktori litsents.»

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json