Teksti suurus:

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2016
Avaldamismärge:

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu

Vastu võetud 15.06.2004 nr 73
RTL 2004, 87, 1362
jõustumine 03.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2005RTL 2005, 47, 65206.05.2005

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi nimistu).

§ 2.  Nimistu

  Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud

Jrk nr Veekogud või veekogude lõigud Veekogu kood veekatastris
1) Ahja jõgi Valgupera oja suudmest Tartu–Räpina maantee sillani 104720
2) Ahtama oja Raikküla–Valgu maanteest suubumiseni Vigala jõkke 111150
3) Altja oja Oandu paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte 107660
4) Antsla jõgi Ojalepa oja suudmest suubumiseni Väike-Emajõkke 100950
5) Avijõgi kogu ulatuses 105690
6) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni 103650
7) Esna jõgi Esna allikajärvest suubumiseni Pärnu jõkke 112410
8) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke 115930
9) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke 101480
10) Hilba jõgi Hilba paisjärve paisust suubumiseni Ahja jõkke 104760
11) Höbringi oja kogu ulatuses 110410
12) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke 104500
13) Illi oja Elva-Laguja maantee sillast suubumiseni Elva jõkke 103760
14) Ilmandu jõgi kogu ulatuses 103010
15) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke 108790
16) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni Soome lahte 108350
17) Jänijõgi Jäneda veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke 108500
18) Järveoja kanaliseeerimata, loodusliku sängiga alamjooks suubumiseni Soome lahte 107581
19) Kaberla oja kogu ulatuses 108310
20) Keila jõgi Keila joast suubumiseni Soome lahte 109610
21) Kivioja Viieharolätte suudmest suubumiseni Piusa jõkke 100090
22) Koiva jõgi Eesti piires 115420
23) Kolga jõgi kogu ulatuses 108150
24) Kolga jõgi Vastse-Roosa–Krabi maanteest suubumiseni Pähni jõkke 115840
25) Kolga oja kogu ulatuses 112090
26) Kongla oja kogu ulatuses 107230
27) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke 109050
28) Kunda jõgi kogu ulatuses 107290
29) Laguja oja Laguja maantee sillast suubumiseni Elva jõkke 103740
30) Leevi jõgi Poka paisjärve paisust suubumiseni Ahja jõkke 104790
31) Leisi jõgi Angla kraavi suudmest suubumiseni merre 117090
32) Lemmejõgi kogu ulatuses 115210
33) Loo jõgi Loo paisust suudmeni 108210
34) Loobu jõgi kogu ulatuses 107790
35) Loode oja kogu ulatuses 115230
36) Loodi oja kogu ulatuses 114020
37) Läsna jõgi kogu ulatuses 107890
38) Meeksi oja Vastseliina–Meremäe maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke 100110
39) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke 115480
40) Mustoja Vihula mõisa paisust suubumiseni Soome lahte 107600
41) Männiku oja kogu ulatuses 112140
42) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva veehoidla paisust suubumiseni Narva lahte 106220
43) Navesti jõgi Tallinna–Viljandi maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres 113160
44) Norra oja kogu ulatuses 103211
45) Nõmme jõgi kogu ulatuses 103020
46) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke 103830
47) Nõva jõgi kogu ulatuses 110370
48) Obinitsa oja Obinitsa paisjärve paisust suubumiseni Piusa jõkke 100190
49) Onga jõgi Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke 102560
50) Oostriku jõgi Oostriku allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke 103210
51) Paadrema jõgi Paadrema–Risti maantee sillast suudmeni 111960
52) Pada jõgi Viru-Kabala–Sonda maanteest suubumiseni Soome lahte 107190
53) Palu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke 112450
54) Pedetsi jõgi Siksali oja suudmest allavoolu Eesti piires 115970
55) Peeda jõgi Suure-Kambja paisjärve paisust suubumiseni Porijõkke 104480
56) Peeli jõgi Pähni jõe suudmest suubumiseni Vaidava jõkke 115810
57) Peetri jõgi Eesti piires 115870
58) Pelska jõgi Eesti piires 100220
59) Pidula oja kogu ulatuses 116890
60) Piigaste oja Tõdu–Krootuse maantee sillast suubumiseni Ahja jõkke 104830
61) Pirita jõgi Vaskjala veehoidla paisust suubumiseni Soome lahte 108920
62) Piusa jõgi Avimehe oja suudmest allavoolu Eesti piires 100020
63) Porijõgi Sipe peakraavi suudmest Tartu–Põlva raudteeni 104440
64) Prandi jõgi kogu ulatuses 112570
65) Preedi jõgi kogu ulatuses 103150
66) Pudisoo jõgi kogu ulatuses 108060
67) Punapea jõgi Purtsa kraavi suudmest suubumiseni merre 117050
68) Purtsi jõgi Pästra oja suudmest suubumiseni Väike-Emajõkke 101310
69) Põltsamaa jõgi Vao–Väike-Maarja maantee sillast Alevisaare peakraavini 103000
70) Pähni jõgi Pähni paisjärve paisust suubumiseni Peeli jõkke 115820
71) Pärlijõgi Rõuge–Krabi maantee sillast suubumiseni Mustjõkke 115570
72) Pärnu jõgi Tarbja veehoidla paisust suubumiseni Pärnu lahte 112350
73) Pöögle oja Kassepa veehoidla paisust suubumiseni Halliste jõkke 113630
74) Pühajõgi Mägara oja suudmest suubumiseni Soome lahte 106700
75) Rannametsa jõgi Laiksaare paisjärve paisust suubumiseni Riia lahte 115080
76) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni 113910
77) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke 114540
78) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni Väinamerre 110390
79) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke 113470
80) Selja jõgi kogu ulatuses 107460
81) Sinialliku oja Imavere – Karksi-Nuia maanteesillast suubumiseni Raudna jõkke 113990
82) Soodla jõgi Soodla veehoidla paisust suubumiseni Jägala jõkke 108700
83) Sõmeru jõgi kogu ulatuses 107560
84) Tatra jõgi Aarikese paisust suubumiseni Porijõkke 104550
85) Timmkanal kogu ulatuses 115110
86) Tirtsi jõgi Kestri oja suudmest suubumiseni merre 116940
87) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni Soome lahte 107410
88) Treppoja kogu ulatuses 109890
89) Tuderna oja Marga oja suudmest suubumiseni Piusa jõkke 100150
90) Udriku oja kogu ulatuses 107820
91) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke 102920
92) Ura jõgi Rae paisjärve paisust Timmkanali alguseni 114810
93) Vaidava jõgi Eesti piires 115800
94) Vainupea jõgi Karula oja suudmest kuni suubumiseni Soome lahte 107580
95) Valgejõgi kogu ulatuses 107920
96) Valkla oja Valkla paisust suubumiseni Soome lahte 108280
97) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre 116260
98) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni Soome lahte 109920
99) Vesiku oja Vedruka oja suudmest suubumiseni merre 116830
100) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni Soome lahte 110170
101) Visula jõgi Punde paisjärve paisust suubumiseni Väike-Emajõkke 100920
102) Vodja jõgi Olliküla maantee sillast kuni suubumiseni Pärnu jõkke 112380
103) Voore oja Pühajärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke 107350
104) Võhandu jõgi Kurvitsa sillast Sõmerpalu maantee sillani ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani 100300
105) Võika oja Nõo-Luke maantee sillast suubumiseni Elva jõkke 103810
106) Võllinge (Võlingi) oja Võllinge (Võlingi) allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke 103250
107) Võlupe jõgi Tõre peakraavi suudmest suubumiseni merre 117130
108) Võsu jõgi Laviku paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte 107710
109) Väike-Emajõgi Sihva–Sangaste maantee sillast Antsla jõe suudmeni 100820
110) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni Soome lahte 109450
111) Õhne jõgi Jeti–Holdre maantee Koorküla sillast Leebiku sillani 101370
112) Ädara jõgi kogu ulatuses 107310

[RTL 2005, 47, 652 - jõust. 06.05.2005]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Villu REILJAN
Minister

Sulev VARE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json