Teksti suurus:

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2022
Avaldamismärge:RTL 1999, 30, 381

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine

Vastu võetud 11.02.1999 nr 8

Vastavalt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149) paragrahvile 46 määran:

1. Kinnitada laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrus nr 35 «Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu» (RTL 1998, 212/213, 834).

Minister Raivo VARE

Kantsler Ruth MARTIN

Kinnitatud
teede- ja sideministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 8

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja ohutusalaste dokumentide loetelu

1. Laeva kinnistamiseks esitatakse järgmised dokumendid:

1) esmaselt Eestis registreeritava laeva puhul esitatakse vormikohane ankeet laeva meresõiduohutusalase esmase tehnilise ülevaatuse kohta;

2) merelaeva puhul esitatakse mõõtekiri;

3) Eesti laevaregistrist või Eesti laevaraamatust kustutatud laeva puhul esitatakse Veeteede Ameti tõend laeva laevakinnistusregistrisse ümberregistreerimise kohta;

4) laeva puhul, mis kantakse Eesti laevaregistrisse esmaselt või mis vahetab nime, esitatakse Veeteede Ameti tõend nime kooskõlastamise kohta;

5) esmaselt Eestis registreeritava kalalaeva puhul esitatakse Veeteede Ameti tõend pardanumbri omistamise kohta;

6) laeva puhul, millel on raadiosagedusi kiirgavaid seadmeid, esitatakse Sideameti poolt väljastatud veesõiduki raadioluba.

2. Ehitatava laeva kinnistamiseks esitatakse järgmised dokumendid:

1) Veeteede Ameti tõend ehituses oleva laeva peamiste mõõtmete kohta;

2) Veeteede Ameti või klassiühingu tõend kiilu mahapaneku kohta, mis on püsivalt nime või numbriga tähistatud;

3) Veeteede Ameti tõend ehitatava laeva, mille kerest on 75% valmis või pärast ehitatava laeva nime vahetamist, nime kooskõlastamise kohta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json