Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 54, 780

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi määramine

Vastu võetud 13.05.2005 nr 194

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Lõpetada arhitektuurimälestise «Elamu Valgas Sõpruse 2» (reg nr 23339), mis on tunnistatud arhitektuurimälestiseks kultuuriministri 12. augusti 999. a määrusega nr 16 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» (RTL 1999, 122, 1665) mälestiseks olemine, kuna asi on kaotanud enamiku mälestise tunnustest ja nende tunnuste piisavalt autentne taastamine ei ole võimalik.

2. Tunnistada arhitektuurimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

Valga linnas:

1 Elamu Valgas Sõpruse tn 2 tänavapoolsed fassaadid 1893 Valga Sõpruse tn 2

Tallinna linnas:

2 Elamu Maasika tn 4 1931–1932 Tallinn Maasika tn 4

Kehtestada käesoleva punkti alapunktis 2 nimetatud mälestise piirid ja kaitsevöönd vastavalt skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

3. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele ajaloo- ja arhitektuurimälestistele vastavalt lisatud skeemidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

Harju maakonnas:
1) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks tunnistatud Paldiski linnakalmistule (kultuurimälestiste riikliku registri nr 19, Paldiski linn) ja kultuuriministri 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks tunnistatud Paldiski kalmistule (kultuurimälestiste riikliku registri nr 14421, Paldiski linn, Tallinna mnt).
2) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks tunnistatud majale, kus elas ja töötas A. Adamson (kultuurimälestiste registri nr 8302, Paldiski linn, A. Adamsoni tn 3).
3) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks tunnistatud Leetse-Lepiku talu kalmistule (kultuurimälestiste registri nr 8303, Paldiski linn, Leetse).
4) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Vabadussõja Valkla lahingu mälestusmärgile (kultuurimälestiste registri nr 27087, Kuusalu vald, Valkla küla).
5) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 57 (RTL 1997, 165/166, 937) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 3 varemetele koos hilisemate pealeehitustega aastatest 1916, 1920–1927, 1950 (kultuurimälestiste registri nr 8866, Harku vald, Suurupi küla).
6) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 57 (RTL 1997, 165/166, 937) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 3 helgiheitja varjendi varele ja positsioonile aastast 1916 (kultuurimälestiste registri nr 8867, Harku vald, Suurupi küla).
7) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 57 (RTL 1997, 165/166, 937) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suurupi rannakaitsepatarei komando- ja vaatluspunktile aastatest 1950–1956 (kultuurimälestiste registri nr 8862, Harku vald, Suurupi küla).
8) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Valkla mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):

1 Valkla mõisa peahoone, 18.–20. saj 2886 Kuusalu vald Valkla küla
2 Valkla mõisa park, 18.–20. saj 2887 Kuusalu vald Valkla küla
3 Valkla mõisa ait, 18.–20. saj 2888 Kuusalu vald Valkla küla
4 Valkla mõisa tall, 19.–20. saj 2889 Kuusalu vald Valkla küla
5 Valkla mõisa moonakamaja 1, 19.–20. saj 2890 Kuusalu vald Valkla küla
6 Valkla mõisa moonakamaja 2, 19.–20. saj 2891 Kuusalu vald Valkla küla
7 Valkla mõisa härjatall, 19.–20. saj 2892 Kuusalu vald Valkla küla
8 Valkla mõisa viinavabrik, 19.–20. saj 2893 Kuusalu vald Valkla küla
9 Valkla mõisa kelder 1, 19.–20. saj 2894 Kuusalu vald Valkla küla
10 Valkla mõisa kelder 2, 19.–20. saj 2895 Kuusalu vald Valkla küla
11 Valkla mõisa vesiveski, 19.–20. saj 2896 Kuusalu vald Valkla küla

9) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. oktoobri 1997. a määrusega nr 66 (RTL 1997, 172/173, 962) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pakri tuletorni kompleksi kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus):

1 Pakri vana tuletorn, 1760–1808. a 9495 Paldiski linn
2 Pakri tuletorn, 1889. a 9496 Paldiski linn
3 Pakri tuletorni tehniline hoone, 1950. a 9497 Paldiski linn
4 Pakri tuletorni puidust elamu, 1853. a 9498 Paldiski linn
5 Pakri tuletorni kelder, 19. saj 9499 Paldiski linn

10) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Paldiski kindluse bastionidele, muulidele ja vallikraavile aastast 1718 (kultuurimälestiste registri nr 2760, Paldiski linn).
11) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Paldiski sadama piirkonna hoonetele (järjekorranumber, mälestise nimetus, kultuurimälestiste riikliku registri number, omavalitsusüksus, asukoht):
1 Paldiski Nikolai kirik, 1841. a 2758 Paldiski linn Mere 12
2 Paldiski Georgi õigeusu kirik, 18. saj 2759 Paldiski linn Pakri 2

ja kultuuriministri 5. jaanuari 1999. a määrusega nr 1 (RTL 1999, 16, 176) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:
3 Paldiski sadama ait 21523 Paldiski linn Mere 3
4 Paldiski sadama ait 21524 Paldiski linn Mere 7
5 Paldiski sadama ait-kelder 21525 Paldiski linn Mere 7A
6 Paldiski sadama ait 21526 Paldiski linn Sadama 1

12) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 5. jaanuari 1999. a määrusega nr 1 (RTL 1999, 16, 176) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Paldiski raudteejaama peahoonele (kultuurimälestiste registri nr 21522, Paldiski linn, Peetri tn 5).

Jõgeva maakonnas:
13) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks tunnistatud Uhmardu kihelkonnakooli hoonele (kultuurimälestiste registri nr 5867, Tabivere vald, Uhmardu küla).
14) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele (järjekorranumber, mälestise nimetus, kultuurimälestiste riikliku registri number, omavalitsusüksus, asukoht):

1 Äksi kirik 24071 Tabivere vald Voldi küla
2 Äksi kirikuaed 24072 Tabivere vald Voldi küla
3 Äksi pastoraadi peahoone 24073 Tabivere vald Voldi küla

ja kultuuriministri 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud mälestussambale:
4 Vabadussõja mälestussammas 27114 Tabivere vald Voldi küla

Saare maakonnas:
15) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pilguse mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):

1 Pilguse mõisa peahoone 20905 Lümanda vald Jõgela küla
2 Pilguse mõisa piirdemüürid väravatega 20906 Lümanda vald Jõgela küla
3 Pilguse mõisa ait 20907 Lümanda vald Jõgela küla
4 Pilguse mõisa tall-tõllakuur 20908 Lümanda vald Jõgela küla
5 Pilguse mõisa kelder 20909 Lümanda vald Jõgela küla
6 Pilguse mõisa karjakastell 20910 Lümanda vald Jõgela küla
7 Pilguse mõisa saun 20911 Lümanda vald Jõgela küla

16) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pilguse mõisa tuuleveskile (kultuurimälestiste registri nr 20912, Lümanda vald, Jõgela küla).
17) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kotlandi mõisa peahoonele (kultuurimälestiste registri nr 20913, Lümanda vald, Koki küla).
18) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Loona mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):
1 Loona mõisa peahoone 20831 Kihelkonna vald Loona küla
2 Loona mõisa park 20832 Kihelkonna vald Loona küla
3 Loona mõisa piirdemüürid 20833 Kihelkonna vald Loona küla
4 Loona mõisa ait 1 20834 Kihelkonna vald Loona küla
5 Loona mõisa ait 2 20835 Kihelkonna vald Loona küla
6 Loona mõisa laut 20836 Kihelkonna vald Loona küla
7 Loona mõisa pargimaja 20837 Kihelkonna vald Loona küla
8 Loona mõisa tõllakuur 20838 Kihelkonna vald Loona küla
9 Loona mõisa kaev 20839 Kihelkonna vald Loona küla

19) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Laimjala mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):
1 Laimjala mõisa peahoone 20881 Laimjala vallas Laimjala küla
2 Laimjala mõisa lõvifiguur 1 20882 Laimjala vallas Laimjala küla
3 Laimjala mõisa lõvifiguur 2 20883 Laimjala vallas Laimjala küla
4 Laimjala mõisa park 20884 Laimjala vallas Laimjala küla
5 Laimjala mõisa ait-elamu 20885 Laimjala vallas Laimjala küla
6 Laimjala mõisa tall-tõllakuur 20886 Laimjala vallas Laimjala küla
7 Laimjala mõisa kaev 20887 Laimjala vallas Laimjala küla

20) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobti 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ilpla mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):
1 Ilpla mõisa peahoone 21034 Pihtla vald Ilpla küla
2 Ilpla mõisa park 21035 Pihtla vald Ilpla küla
3 Ilpla mõisa abihoone 21036 Pihtla vald Ilpla küla
4 Ilpla mõisa piirdemüürid 21037 Pihtla vald Ilpla küla
5 Ilpla mõisa kaev 21038 Pihtla vald Ilpla küla

21) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kõljala mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):
1 Kõljala mõisa peahoone 21039 Pihtla vald Kõljala küla
2 Kõljala mõisa park 21040 Pihtla vald Kõljala küla
3 Kõljala mõisa pargi piirdemüür väravaga 21041 Pihtla vald Kõljala küla
4 Kõljala mõisa karjalaut 21042 Pihtla vald Kõljala küla
5 Kõljala mõisa ait 21043 Pihtla vald Kõljala küla

22) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste registri number, omavalitsusüksus, asukoht):
1 Haamse koolimaja 20877 Kaarma vald Haamse küla
2 Haamse kooli kõrvalhoone 20878 Kaarma vald Haamse küla

23) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ilpla külas paiknevale kivikalmele (kultuurimälestiste registri nr 12601, Pihtla vald, Ilpla küla).

4. Käesoleva käskkirja aluseks oleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU