Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 41, 551

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 01.03.1999 nr 6

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada kunstimälestiseks Narva-Jõesuu linnas (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):

1. Ikoon «Evangelist Johannes» ikonostaasi väravatel, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 291-a
2. Ikoon «Evangelist Matteus» ikonostaasi väravatel, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 292-a
3. Ikoon «Evangelist Luukas» ikonostaasi väravatel, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 293-a
4. Ikoon «Evangelist Markus» ikonostaasi väravatel, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 294-a
5. Ikoon «Jumalaema» ikonostaasi väravatel, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 295-a
6. Ikoon «Peaingel Gabriel» ikonostaasi väravatel, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 296-a
7. Ikoon «Aleksander Nevski» ikonostaasil, 19. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 297-a
8. Ikoon «Esidiakon Stefanos» ikonostaasil, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 298-a
9. Ikoon «Ingel Kaasani Jumalaema kujutisega» ikonostaasil, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 299-a
10. Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» ikonostaasil, 19. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 300-a
11. Ikoon «Kristuse sündimine» ikonostaasil, 19. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 301-a
12. Ikoon «Vürst Vladimir» ikonostaasil, 19. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 302-a
13. Ikoon «Apostel Paulus ja püha Anastassia», 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 303-a
14. Ikoon «Püha Maria, apostel Paulus ja Jevdokia», 19/20. saj (õli, lõuend, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 304-a
15. Ikoon «Egiptuse Maria», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 305-a
16. Ikoon «Egiptuse vaga Maria», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 306-a
17. Ikoon «Jumalaema -- põlematu põõsas», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 307-a
18. Ikoon «Jumalaema Iberioni kuju», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 308-a
19. Ikoon «Jumalaema Kristuse tähisega ja viie pühakuga», 19. saj II pool (tempera, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 309-a
20. Ikoon «Jumalaema templisse viimine», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 310-a
21. Ikoon «Kaasani Jumalaema» kappraamistuses, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 311-a
22. Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj I pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 312-a
23. Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj I pool (õli, puit, messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 313-a
24. Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj II pool (tempera, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 314-a
25. Ikoon «Kaasani Jumalaema», 19. saj II pool (õli, puit, vask, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 315-a
26. Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 316-a
27. Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 317-a
28. Ikoon «Kristuse templisse toomine», 19. saj II pool (õli, lõuend) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 318-a
29. Ikoon «Kristuse käteloominguta kuju», 20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 319-a
30. Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 320-a
31. Ikoon «Maarja kuulutus», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 321-a
32. Ikoon «Nikolai Imetegija kahe pühakuga», 19. saj II pool (tempera, õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 332-a
33. Ikoon «Nikolai Imetegija kuueteistkümne stseeniga elust», 19. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 323-a
34. Ikoon «Nikolai Imetegija nelja pühakuga», 19. saj II pool (tempera, õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 324-a
35. Ikoon «Nikolai Imetegija», 19. saj (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 325-a
36. Ikoon «Nikolai Imetegija», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 326-a
37. Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19/20. saj (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 327-a
38. Ikoon «Püha Panteleimon», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 328-a
39. Ikoon «Püha Triifon hobusel», 19. saj II pool (tempera, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 329-a
40. Ikoon «Smolenski Jumalaema nelja pühakuga», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 330-a
41. Ikoon «Taevaminemine», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 331-a
42. Ikoon «Tihvini Jumalaema», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 332-a
43. Ikoon «Uglitsi Feodossi», 19. saj II pool (õli, puit, messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 333-a
44. Ikoon «Valitud pühakud», 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 334-a
45. Ikoon «Vürst Vladimir» kappraamistuses, 19/20. saj (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 335-a
46. Ikoon «Ülestõusmine kaheteistkümne pühaga», 19. saj II pool (õli, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 336-a
47. Annisäiliti, 19. saj (messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 337-a
48. Diskos, 19/20. saj (messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 338-a
49. Taldrik, 19. saj II pool (messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 339-a
50. Taldrik, 19. saj II pool (messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 340-a
51. Täheke, 19/20. saj (messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 341-a
52. Ristimistarvete kastike, Moskva töö, 19. saj II pool (messing, klaas) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 342-a
53. Kirikulipp Kristuse ristimise -- Kaasani Jumalaema kujutisega, 19. saj (õli, lõuend, tekstiil) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 343-a
54. Kirikulipp Ülestõusmise -- Nikolai Imetegija kujutisega, 19. saj (õli, lõuend, tekstiil) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 344-a
55. Kristuse surikuju, 19/20. saj (tekstiil, õli, lõuend) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 345-a
56. Evangeelium (talituste), Moskva, 1889 (trükis, messingkate) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 346-a
57. Kuuraamat (jaanuar), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 347-a
58. Kuuraamat (veebruar), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 348-a
59. Kuuraamat (aprill), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 349-a
60. Kuuraamat (mai), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 350-a
61. Kuuraamat (juuni), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 351-a
62. Kuuraamat (oktoober), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 352-a
63. Kuuraamat (november), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 353-a
64. Kuuraamat (detsember), Moskva, 1758 (trükis) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 354-a
65. Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 355-a
66. Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 356-a
67. Põrandalühter, 19/20. saj (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 357-a
68. Ripplamp, 19. saj II pool (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 358-a
69. Ripplamp, 19. saj II pool (messing, hõbetatud) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 359-a
70. Ripplamp, 19. saj II pool

(messing)

Narva- Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva Jõesuu EAÕ kirik 361-a
71. Ripplamp, 19/20. saj (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63,

Narva-Jõesuu EAÕ kirik

363-a
72. Ripplamp, 19/20. saj (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 364-a
73. Ripplamp, 20. saj I pool (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 366-a
74. Rist (aujärjepealne), 19. saj II pool (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 367-a
75. Rist (aujärjepealne), 19. saj II pool (messing, email) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 368-a
76. Rist, 19. saj II pool (puit, õlivärv) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 369-a
77. Rist (aujärjetagune), 19. saj II pool (plekk, õlivärv) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 370-a
78. Seitsmikküünlajalg, 20. saj I pool (messing) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 371-a
79. Tornikell, 19. saj II pool (pronks) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 372-a
80. Tornikell, 20. saj I pool (pronks) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 373-a
81. Tornikell, Orlovi tehas, 1900 (pronks) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik 374-a
82. Ikoon «Aleksander Nevski», 19. saj II pool (tempera, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva- Jõesuu EAÕ kirik
83. Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema» kopikatega kappraamistuses, 19. saj II pool (segatehnika, puit) Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik
84. Kroonlühter, 19/20. saj (pronks, klaas, kristall).

Asukohta ei avalikustata

Narva-Jõesuu linn Vabaduse 63, Narva-Jõesuu EAÕ kirik
85. Ikoon «Issandamuutmine» kate, 19. saj (tempera, puit, hõbe) 375-a
86. Ikoon «Jumalaema Vilniuse kuju», 19. saj II pool (õli, lõuend, testiil, hõbe) 376-a
87. Ikoon «Kristuse Kõigevalitseja aujärjel», 1870. aastad (õli, puit, hõbe) 377-a
88. Ikooni «Kristus Ketsemani aias» kate, 19. saj I pool (hõbe) 378-a
89. Ikoon «Tihvini Jumalaema», Peterburi töö, 1861 (õli, puit, hõbe) 379-a
90. Ikoon «Kaasani Jumalaema»,

Moskva töö, 1873 (õli, puit, hõbe)

380-a
91. Ikoon «Kaasani Jumalaema»,

18/19. saj (tempera, puit, hõbe)

381-a
92. Ikoon «Kaasani Jumalaema»,

18/19. saj (tempera, puit, messing)

382-a
93. Ikoon «Kaasani Jumalaema»,

20. saj I pool (tempera, puit, hõbe)

383-a
94. Ikooni «Nikolai Imetegija» kate, Peterburi töö, 1844 (hõbe) 384-a
95. Ikooni «Kristus

kõigevalitseja» kate,

19. saj (hõbe)

385-a
96. Osa ikoonikattest, 19. saj II pool (hõbe) 386-a
97. Karikas, 19/20. saj (hõbe) 387-a
98. Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1857 (puit, hõbe) 388-a
99. Nõu mürri hoidmiseks,

19/20. saj (hõbe, kullatud)

389-a
100. Nõu mürri hoidmiseks,

19/20. saj (hõbe, kullatud)

390-a
101. Nõu mürri hoidmiseks,

19/20. saj (hõbe, kullatud)

391-a
102. Lusikas, Moskva töö, 1889 (hõbe) 392-a
103. Ripplamp, Moskva töö,

1898 (hõbe, messing)

393-a
104. Evangeelium (aujärjepealne),

Moskva, 1829, kate 1833

(trükis, tekstiilköide, hõbe, email, õli)

394-a
105. Ikoon «Kristus-kõigevalitseja,

19. saj II pool (hõbe)

395-a

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL