Teksti suurus:

Teavikute müügi korra kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2007
Avaldamismärge:RTL 1999, 41, 554

Teavikute müügi korra kinnitamine

Vastu võetud 04.03.1999 nr 9

Rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696) paragrahvi 13 lõike 2 alusel määran:

1. Kinnitada «Teavikute müügi kord» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi 24. juuli 1992. a määrus nr 2 «Raamatukogu trükiste müügi juhend».

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL

Kinnitatud
kultuuriministri 4. märtsi 1999. a määrusega nr 9

TEAVIKUTE MÜÜGI KORD

1. Rahvaraamatukogudel on lubatud pärast pakkumist Eesti Hoiuraamatukogule müüa teavikuid (välja arvatud enne 1945. a Eestis ilmunud trükised), mis on liigses eksemplaarsuses või sisult aegunud.

2. Teavikuid müüakse vahetult raamatukogudest füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

3. Raamatukogust valib müügiks pakutavad teavikud välja ja kehtestab hinna raamatute kustutuskomisjon. Teavikute hinda võib määrata ka kokkuleppe teel ostjaga.

4. Müügiks eraldatud teavikutest eemaldatakse raamatukaart. Müümisel lüüakse teavikusse raamatukogutempli kõrvale kustutustempli jäljend ning kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ja inventarinumbrid.

5. Teaviku müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostja soovil ostjale.

6. Teavikute müügist saadud raha edastatakse koos kviitungitega raamatukogu raamatupidamisele.

7. Müümata jäänud teavikute kohta koostatakse kustutusaktid vastavalt märkusega «aegunud» või «liigne eksemplaarsus».

8. Teavikute müügist saadud raha kantakse raamatukogu jooksvale arvele.

9. Teavikute müügist saadud raha võib kasutada teavikute ostmiseks, köitmiseks, raamatute kiletamiseks jms.

/otsingu_soovitused.json