Teksti suurus:

Ohvriabi seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 29, 212

Ohvriabi seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmine

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. mai 2005. a otsusega nr 835

OHVRIABI SEADUSE JA PROKURATUURISEADUSE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 4. mail 2005. a

§ 1. Ohvriabi seaduse muutmine

Ohvriabi seaduse (RT I 2004, 2, 3; 30, 208) §-s 4, § 5 lõikes 3 ja § 32 lõikes 1 asendatakse sõna «Sotsiaalministeerium» sõnaga «Sotsiaalkindlustusamet» vastavas käändes.

§ 2. Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 2004, 66, 457; 2005, 20, 127) §-s 532 tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Prokuröri abi volitused ja ametisse nimetamise erisused ».

(2) Paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud prokuröri abi volituste piirang kehtib pärast 2004. aasta 1. juulit üldkorras kohtusse saadetud kriminaalasjade kohtulikus menetluses.»

Riigikogu aseesimees Andres LIPSTOK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json