Teksti suurus:

Palgaseaduse § 3 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 29, 213

Palgaseaduse § 3 muutmise seadus

Vastu võetud 04.05.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. mai 2005. a otsusega nr 836

Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662; RT III 2003, 2, 16; RT I 2003, 88, 591; 2004, 71, 504) § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Palgatingimustena käsitatakse käesolevas seaduses palgamäära, lisatasu ja juurdemakset summana, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinnipidamisele kuuluvad maksud. Palgatingimustena käsitatakse ka palga arvutamise viisi ning maksmise korda.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json