Teksti suurus:

Tubakaseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Tubakaseadus

Kehtetu - RT I 2005, 29, 210 - jõust. 5. 06. 2005