Teksti suurus:

Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2008
Avaldamismärge:

Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord

Vastu võetud 07.03.2000 nr 81
RT I 2000, 23, 131
jõustumine 31.03.2000 

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
8.08.2000 nr 268 (RT I 2000, 66, 428) 14.08.2000
30.04.2002 nr 148 (RT I 2002, 40, 248) 19.05.2002
6.11.2003 nr 280 (RT I 2003, 72, 482) 1.12.2003
17.01.2005 nr 4 (RT I 2005, 3, 9) 1.02.2005
18.05.2005 nr 101 (RT I 2005, 28, 206) 1.06.2005

 

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608) paragrahvi 16 lõike 3 ning paragrahvi 38 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse rakendusala

(1) Toidu käitlemisel võib kasutada üksnes  määruse lisas 1 toodud toidus lubatud lisaainete (edaspidi lisaained) loetelus nimetatud lisaaineid. Lisaainete piirnormid toidugruppide kaupa on toodud määruse lisas 2.

(11) Kui tavatoitu käsitatakse eritoiduna vastavalt «Toiduseaduse» paragrahvile 14, tohib selle käitlemisel kasutada lisaaineid vastava tavatoidu lisaainete piirnormide kohaselt, mis on toodud määruse lisas 2.

(2) Määrust ei kohaldata järgmiste ainete suhtes:
1) joogivee töötlemiseks kasutatavad keemilised ained;
2) kuivatatud õuntest või tsitruseliste koortest lahjendatud happega töötlemise ja järgneva naatriumi- või kaaliumisooladega neutraliseerimise abil saadud pektiinitooted (vedel pektiin);
3) närimiskummi alused;
4) valge või kollane dekstriin, röstitud või dekstrineeritud tärklis, mis on töödeldud happe ja alusega, valgendatud tärklis, mehaaniliste meetoditega modifitseeritud tärklis ja amülolüütiliste ensüümidega töödeldud tärklis;
5) ammooniumkloriid, naatriumkloriid;
6) vereplasma, toiduželatiin, valguhüdrolüsaadid ja nende soolad, piimavalk ja gluteen;
7) aminohapped ja nende soolad (välja arvatud L(+)glutamiinhape, glütsiin, tsüsteiin ja tsüstiin ning nende soolad), millel ei ole kindlat lisaaine funktsiooni;
8) kaseinaadid ja kaseiin;
9) inuliin;
10) abiained, mida kasutatakse toidu käitlemisel ning mis eemaldatakse toidust, kuid mille jäägid või derivaadid võivad tehnoloogilise paratamatuse tõttu toidus säilida;
11) tehislikud lõhna- ja maitseained;
12) värviva kõrvaltoimega kuivatatud ja kontsentreeritud toit, mida lisatakse toidule  lõhna- ja maitseomaduste või toiteväärtuse tõttu (paprika, kurkum ja safran);
13) värvid, mida kasutatakse toitude mittesöödavate välispindade värvimiseks;
14) taimekaitsevahendid;
15) ained, mida lisatakse toidule toiteväärtuse tõstmiseks (vitamiinid, mineraaltoitained).

[RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]

§ 2. Lisaainete rühmad

Lisaained jaotatakse tulenevalt nende põhifunktsioonist rühmadeks, kuid kuulumine põhirühma ei välista lisaainete teisi funktsioone. Lisaainete rühmad on järgmised:
1) toiduvärvid - ained, mis parandavad toidu värvust või annavad toidule värvi;
2) säilitusained ehk konservandid - ained, mis pikendavad toidu säilimisaega, kaitstes seda mikrobioloogilise riknemise eest;
3) antioksüdandid - ained, mis pikendavad toidu säilimisaega, kaitstes seda oksüdeerumisprotsessidest tingitud riknemise eest (rasva rääsumine, värvuse muutumine ja muud sellised muutused);
4) vahutamisvastased ained - ained, mis väldivad või vähendavad vahu teket;
5) kergitusained või küpsetuspulber - ained või segud, millest vabaneva gaasi tõttu suureneb taigna maht;
6) emulgaatorid - ained, mis muudavad toidus kaks või enam segunematut koostisfaasi homogeenseks emulsiooniks või säilitavad tekkinud emulsiooni;
7) stabilisaatorid - ained, mis säilitavad toidu füüsikalis-keemilist seisundit. Stabilisaatorite hulka kuuluvad ained, mis hoiavad kahe või enama segunematu faasi ühtlast dispersiooni, säilitavad või tugevdavad toidu värvust või suurendavad toidu sidumisvõimet, sealhulgas valkudevaheliste võrkstruktuuride teket, mis võimaldavad siduda toidu osi taastatud toiduks;
8) paksendajad - ained, mis suurendavad toidu viskoossust;
9) tardained - ained, mis tugevdavad puu- ja köögiviljatoodete konsistentsi või annavad koos želeerivate ainetega tugeva tarde;
10) želeerivad ained - ained, mis annavad tarde;
11) paakumisvastased ained - ained, mis vähendavad toiduosakeste kokkukleepuvust;
12) jahu parendajad - ained, mida lisatakse jahule küpsetusomaduste või värvuse parandamiseks;
13) lõhna- ja maitsetugevdajad - ained, mis tugevdavad toidule omast maitset ja lõhna või mõlemat;
14) glaseerained - ained, mida kasutatakse toidu välispinna katmiseks ning mis moodustavad sellel dekoratiivse läikiva või kaitsva kihi;
15) happesuse regulaatorid - ained, mis muudavad või reguleerivad toidu happelisust või aluselisust;
16) happed - ained, mis suurendavad toidu happelisust või annavad talle vajaliku hapu maitse;
17) emulgeerivad soolad - ained, mis dispergeerivad juustuvalke ja soodustavad sellega rasvade ja teiste koostisosade homogeenset jaotumist;
18) magusained - ained (välja arvatud suhkrud), mis annavad toidule magusa maitse;
19) mahuained - ained (välja arvatud õhk ja vesi), mis suurendavad toidu mahtu tema energiasisaldust oluliselt suurendamata;
20) vahustusained - ained, mis võimaldavad gaasilise faasi homogeenset jaotumist toidus;
21) niiskusesäilitajad - ained, mis takistavad toidu kuivamist õhu toimel või soodustavad pulbrite lahustumist vesikeskkonnas;
22) propellandid - gaasid (välja arvatud õhk), mis suruvad toidu pakendist välja;
23) pakendamisgaasid - gaasid (välja arvatud õhk), mis surutakse pakendisse enne toidu pakendamist, pakendamise jooksul või pärast pakendamist;
24) modifitseeritud tärklised - keemiliselt töödeldud (kaasa arvatud happe või alusega hüdrolüüsitud või valgendatud) toidutärklis, mis on eelnevalt füüsikaliselt või ensümaatiliselt töödeldud;
25) kandjad - ained, millega lisaaineid lahustatakse, lahjendatakse, dispergeeritakse või töödeldakse mõne teise füüsikalise meetodiga nende kasutamise lihtsustamise eesmärgil, seejuures lisaaine tehnoloogilist funktsiooni muutmata;
26) sekvestrandid - ained, mis seovad toidus metalliioonid kompleksi;
27) [kehtetu - RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]

[RT I 2005, 3, 9 - jõust. 1.02.2005]

§ 3. Lisaainete vajalik kogus

Lisaainete vajalik kogus (ladina keeles quantum satis) on heale tootmistavale tuginev normeerimata kogus, mis ei ületa soovitud tulemuse saavutamiseks vajalikku hulka ega eksita tarbijat.

§ 4. Vajalikus koguses lisaainete kasutamine

(1) Välja arvatud määruse lisas 2 nimetatud juhud, ei ole määruse lisas 3 toodud lisaaineid lubatud kasutada järgmiste toidugruppide puhul:
1) piim ja pett (välja arvatud steriliseeritud pett);
2) maitsestamata hapu- või laabipiimatooted;
3) pastöriseeritud koor;
4) emulgeerimata rasvad ja õlid;
5) või;
6) töötlemata puu- ja köögiviljad ning marjad;
7) teravili, tangud ja helbed;
8) jahu, tärklised ja kliid;
9) makarontooted;

10) töötlemata liha (sealhulgas värske kodulooma- ning ulukiliha ja hakkliha);
11) töötlemata kala, vähilaadsed ja molluskid;
12) munad ja munatooted;
13) suhkrud ja suhkrutooted (loetelu on toodud määruse lisa 2 punktides 11.1 ja 11.2);
14) mesi;
15) sool ja soolaasendajad;
16) värsked ürdid;
17) pärm;
18) imiku- ja väikelapsetoidud;
19) naturaalsed mineraalveed ja allikavesi;
20) kohv ja kohviasendajad, maitsestamata tee.

(2) Käesolevas paragrahvis ja määruse lisas 2 käsitatakse töötlemata toiduna ka toitu, mida on töödeldud viisil, mille käigus toidu esialgsed omadused oluliselt ei muutu, nagu näiteks tükeldatud, lõigatud, raiutud, konditustatud, hakitud, nahatustatud (nülitud), kooritud, peenestatud, puhastatud, korrastatud, külmutatud (kaasa arvatud sügavkülmutatud), jahutatud, jahvatatud või kestast vabastatud, pakitud või lahti pakitud toit.

(3) Lõikes 1 loetletud toidugruppide pakendamisel võib kasutada pakendusgaase E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ja E 949.

(4) Paksendajaid E 410, E 412, E 415 ja E 417 ei kasutata söömisel rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

[RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]

§ 5. Toiduvärvide kasutamine

(1) Välja arvatud määruse lisas 2 toodud juhud, ei ole toiduvärve lubatud kasutada järgmiste toidugruppide puhul:
1) maitsestamata piim ja pett;
2) šokolaadipiim;
3) maitsestamata hapu- või laabipiimatooted;
4) [kehtetu - RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]
5) kondenseeritud piim;
6) pastöriseeritud, kõrgpastöriseeritud (UHT) või steriliseeritud koor;
7) piima- ja koorepulbrid;
8) valmimata ja valminud maitsestamata juustud;
9) emulgeerimata õlid ja rasvad;
10) lamba- ja kitsepiimast valmistatud või;
11) puu- ja köögiviljad ning marjad;
12) ekstra džemmid ja želeed, kastanipüree ning Crčme de pruneaux;
13) kakao- jašokolaaditooted;
14) teravili, tangud ja helbed;
15) jahud, tärklised ja kliid;
16) makarontooted;
17) leib ja teised lihtpagaritooted;
18) liha ja lihatooted;
19) kala ja kalatooted, kaasa arvatud vähilaadsed ja molluskid;
20) munad ja munatooted;
21) suhkrud ja suhkrutooted;
22) mesi;
23) sool ja soolaasendajad;
24) vürtsid ja maitsesegud;
25) veiniäädikas;
26) konserveeritud tomatid, tomatipasta ja tomatipõhised kastmed;
27) pärm;
28) imiku- ja väikelapsetoidud;
29) pakendatud veed;
30) puu- ja köögivilja- ning marjamahlad ja -nektarid;
31) röstitud kohv, tee, sigur; tee- ja siguriekstraktid; tooted taimsete tõmmiste baasil, nende toodete segud ja lahustuvad segud;
32) linnas ja linnasetooted;
33) naturaalsed viinamarjaveinid;
34) kanged alkohoolsed joogid: teraviljapiiritus: Korn, Kornbrand; puuvilja piiritusjoogid; puuviljapiiritus; aniisiga maitsestatud joogid; Ouzo; Grappa; viinamarja marc piiritus: Tsikoude de Crete, Tsipouro de Macedonie, Tsipouro de Thessaly, Tsipouro de Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie seigle Marque luxembourgeoise; kadakamarjadega maitsestatud jook: London gin; aniisiga maitsestatud liköörid: Sambuca, Mistra; kirssidega maitsestatud liköör: Marachino;
35) maitsestatud veini baasil joogid: Sangria, Clarea ja Zurra.

(2) Toiduvärve võib kasutada munakoorte värvimiseks või tembeldamiseks.

(3) Rümpade märgistamiseks või tembeldamiseks on lubatud kasutada ainult toiduvärve E 129, E 133 ja E 155 ning nende segu.

[RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]

§ 6. Lisaainete kasutamine imiku- ja väikelapsetoitudes

(1) Lisaainete kasutamine imiku- ja väikelapsetoitudes on lubatud vastavalt määruse lisa 2 punktidele 13.1 - 13.3.

(2) Imiku- ja väikelapsetoitudes, mida kasutatakse meditsiiniliste näidustuste korral, võib lisaaineid kasutada määruse lisa 2 punkti 13.3 kohaselt.

(3) Imiku- ja väikelapsetoidud võivad sisaldada kummiaraabikut (E 414) ja ränidioksiidi (E 551) neid sisaldavate toidu koostisosade kasutamise tulemusena. Nimetatud toidu koostisosad ei tohi sisaldada kummiaraabikut üle 150 g/kg ja ränidioksiidi üle 10 g/kg. Tarvitamiseks valmis toidus ei tohi kummiaraabikut sisalduda üle 10 g/kg. Samuti võib esineda ka mannitool (E 421) juhul, kui seda kasutatakse vitamiini B12 lahustajana (mitte vähem kui 1 osa vitamiini B12 1000 osale mannitoolile, see tähendab 1:1000). Imiku- ja väikelapsetoitude polüküllastumata rasvhappeid sisaldavate koostisosade katted võivad sisaldada naatrium-L-askorbaati (E 301) lisatuna vajalikus koguses. Tarvitamiseks valmis toidus ei tohi naatrium-L-askorbaati sisalduda üle 75 mg/l. Imiku- ja väikelapsetoidud võivad sisaldada polüküllastumata rasvhapete preparaatide või vitamiinipreparaatide lisanditest tingituna naatriumoktenüülsuktsinaattärklist (E 1450). Tarvitamiseks valmis toitu võib vitamiinipreparaatidest üle kanduda naatriumoktenüülsuktsinaattärklist kuni 100 mg/kg ning polüküllastumata rasvhapete preparaatidest kuni 1000 mg/kg.

(4) Hapendatud piimatoodete valmistamisel võib kasutada L(+)piimhapet produtseerivaid mittepatogeensete mikroorganismide kultuure.

(5) Kui toidule lisatakse korraga kas letsitiine (E 322), rasvhapete mono- ja diglütseriide (E 471), rasvhapete mono- ja diglütseriidide estreid sidrunhappega (E 472c) või rasvhapete sahharoosestreid (E 473), siis vähendatakse iga lisaaine lubatud kogust proportsionaalselt nende lisaainete lubatud koguste summast selles toidus.

(6) Kui toidule lisatakse rohkem kui ühte tardainet (karrageen (E 407), jaanileivapuujahu (E 410) ja guarkummi (E 412)), siis iga tardaine lubatud kogust vähendatakse proportsionaalselt nende lisaainete lubatud koguste summast selles toidus.

[RT I 2005, 3, 9 - jõust. 1.02.2005]

§ 7. Lisaainete koguste iseloomustus

(1) Määruse lisas 2 toodud toidus lubatud lisaainete sisalduse piirnormid arvestatakse tarbijale üleandmiseks ettenähtud tarvitamiseks valmis toidu või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud toidu kohta, välja arvatud ortofosforhappe (E 338), fosfaatide (E 339-341, E 343) ning di-, tri- ja polüfosfaatide (E 450 - 452) piirnormid, mille puhul on lisas 2 esitatud maksimaalne lubatud lisatav kogus valmistoote kohta.

(2) Pulbritest või kontsentraatidest teiste koostisosade lisamisega saadav tarvitamiseks valmis toit peab vastama selle toidugrupi suhtes esitatud nõuetele, millesse ta kuulub, kui ei ole eraldi vastavate pulbrite või kontsentraatide toidugruppi.

(3) Enam kui ühest koostisosast koosnev toit tohib sisaldada lisaaineid tema koostisosades kasutada lubatud kogustes, välja arvatud lõigetes 4-7 nimetatud juhtudel.

(4) Lisaaineid, välja arvatud toiduvärvid ja magusained, ei tohi esineda paragrahvi 4 lõikes 1 toodud toidugruppi kuuluvas enam kui ühest koostisosast koosnevas toidus.

(5) Järgmistes enam kui ühest koostisosast koosnevates toitudes tohib esineda vaid lisas 2 esitatud lisaaineid, välja arvatud toiduvärvid ja magusained, sealtoodud koguses:
1) kondenseeritud piim (lisa 2 punktis 1.3.1);
2) piimapulbrid ja koorepulbrid (lisa 2 punktis 1.5.1);
3) Mozzarella (lisa 2 punktis 1.6.1);
4) valminud juustud, sealhulgas viilutatud ja riivitud valminud juustud (lisa 2 punktis 1.6.2);
5) vadakujuustud (lisa 2 punktis 1.6.3);
6) konserveeritud puu- ja köögivili, kaasa arvatud marjad (lisa 2 punktis 4.2.3);
7) džemmid, želeed, keedised ja teised sarnased tooted (lisa 2 punktis 4.2.4);
8) puuvilja-marjakompotid (lisa 2 punktis 4.2.8);
9) kakao- ja šokolaaditooted (lisa 2 punktis 5.1);
10) üksnes nisujahust, veest, soolast, pärmist või juuretisest valmistatud pagaritooted ja pain courant française (lisa 2 punktis 7.1);
11) pakendatud värskest hakklihast tooted ja Gehakt (lisa 2 punktis 8.4.1);
12) Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras (lisa 2 punktis 8.4.2);
13) puuvilja- ja marjamahlad (lisa 2 punktis 14.1.2);
14) puuvilja- ja marjanektarid (lisa 2 punktis 14.1.3);
15) õlu (lisa 2 punktis 14.2.1);
16) veinid ja vahuveinid (lisa 2 punktis 14.2.3).

(6) Toiduvärve ei tohi esineda paragrahvi 5 lõikes 1 toodud toidugruppidesse kuuluvates enam kui ühest koostisosast koosnevates toitudes.

(7) Magusaineid tohib esineda üksnes järgmistes enam kui ühest koostisosast koosnevates toitudes, välja arvatud imiku- ja väikelapsetoit:
1) toit, mille energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega;
2) toit, millele ei ole lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil;
3) vähese energiasisaldusega eritoit;
4) kauasäiliv toit.

(8) Lisaainet võib esineda toidus, mida kasutatakse üksnes enam kui ühest koostisosast koosneva toidu valmistamiseks, kui selline toit vastab määruse lisas 2 esitatud lisaainete piirnormidele.

(9) Toidus võib lõhna- ja maitseaines lubatud piirnormi piires sisalduda tema koostises kasutatud lõhna- ja maitseainest ülekandunud lisaainet eeldusel, et toitu ülekandunud lisaainel ei ole toidus tehnoloogilist funktsiooni.

(10) Lõhna- ja maitseainetes võib lisaaineid sisalduda minimaalses lõhna- ja maitseaine ohutuse ja kvaliteedi ning säilitamise tagamiseks vajalikus koguses. Lisaainete kasutamine lõhna- ja maitseainetes ei tohi eksitada tarbijat või ohustada nende tervist. Kui toitu lõhna- ja maitseainest ülekandunud lisaainel on selles tehnoloogiline funktsioon, käsitatakse seda toidu lisaainena, mitte lõhna- ja maitseaine lisaainena.

[RT I 2005, 3, 9 - jõust. 1.02.2005]

 

§ 8. Proportsionaalsuse reegel

(1) Kui kasutatakse rohkem kui ühte käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud lisaainetest, peavad nende üksikkogused olema proportsionaalselt vähendatud (vähendatakse selle suhtelise osa võrra, milline on teise lisaaine sisaldus selles toidus).

(2) Proportsionaalsuse reeglit kasutatakse järgmistel juhtudel:
1) määruse lisa 2 grupis 2.1 «Emulgeerimata rasvad ja õlid» gallaatide (E 310-312), BHA (E 320) ja BHT (E 321) puhul;
2) määruse lisa 2 grupis 5.3 «Närimiskumm» atsesulfaamkaaliumi (E 950), aspartaami (E 951), taumatiini (E 957) ja neohesperidiin DC (E 959) puhul;
3) määruse lisa 2 gruppides 13.1 «Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud» ja 13.3 «Imiku- ja väikelapsetoidud meditsiinilise näidustuse korral» letsitiini (E 322), rasvhapete mono- ja diglütseriidide (E 471), rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrite sidrunhappega (E 472c) ja rasvhapete sahharoosestrite (E 473) ning karrageeni (E 407), jaanileivapuujahu (E 410) ja guarkummi (E 412) puhul;
4) määruse lisa 2 grupis 8 «Liha ja lihatooted» nitritite (E 249-250) ja nitraatide (E 251-252) puhul;
5) määruse lisas 2 aspartaam-atsesulfaamsoola (E 962) puhul, mille piirnormid on tuletatud selle koostisosade aspartaami (E 951) ja atsesulfaam-K (E 950) piirnormidest. Aspartaami (E 951) ja atsesulfaam-K (E 950) piirnorme ei tohi ületada, kui aspartaam-atsesulfaamsoola kasutatakse kas üksinda või koos ainetega E 950 või E 951.

[RT I 2005, 28, 206 - jõust. 1.06.2005]

§ 9. Lisaainete sisalduse määramine

Lisaainete sisaldus toidus määratakse toimeainete alusel, välja arvatud järgmistel juhtudel:
1) erinevate keemiliste ühendite segust koosnevate ainete puhul on piirnorm kehtestatud ainele kui tervikule;
2) happe ja happe soolade puhul on piirnorm väljendatud happe ekvivalendina, kui pole teisiti määratud;
3) vääveldioksiidi ja sulfitite (E 220-224 ja E 226-228) puhul on piirnorm väljendatud vääveldioksiidina (SO2), arvestatult kõikidest võimalikest allikatest. Kui kogus ei ületa 10 mg/kg või 10 mg/l, loetakse ta toidus puuduvaks. Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 1;
4) naatriumortofenüülfenolaadi (E 232) puhul on piirnorm väljendatud ortofenüülfenoolina;
5) heksametüleentetraamiini (E 239) puhul on piirnorm väljendatud formaldehüüdina;
6) kaaliumnitriti ja naatriumnitriti (E 249 ja E 250) puhul on piirnorm väljendatud naatriumnitritina. Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 2;
7) naatriumnitraadi ja kaaliumnitraadi (E 251 ja E 252) puhul  on piirnorm väljendatud naatriumnitraadina. Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 2;
8) fosforhappe ja fosfaatide (E 338-341, E 343 ja E 450-452) puhul on piirnorm väljendatud difosforpentaoksiidina (P2O5). Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 3;
9) tinakloriidi (E 512) puhul on piirnorm  väljendatud tinana;
10) alumiiniumsulfaatide (E 520-523) ja naatriumalumiiniumfosfaadi (E 541) puhul on piirnorm väljendatud alumiiniumina;
11) naatriumheksatsüanoferraadi (E 535), kaaliumheksatsüanoferraadi (E 536) ja kaltsiumheksatsüanoferraadi (E 538) puhul on piirnorm väljendatud veevaba kaaliumheksatsüanoferraadina;
12) raud(II)glükonaadi (E 579) ja raud(II)laktaadi (E 585) puhul on piirnorm väljendatud rauana;
13) inosiinhappe, inosinaatide ja ribonukleotiidide (E 630-635) puhul on piirnorm väljendatud guanüülhappena;
14) quillaia ekstrakti (E 999) puhul on piirnorm kehtestatud veevabale ekstraktile.

§ 10. Bensoehappe, propioonhappe ja propionaatide ning nisiini esinemine

Fermenteeritud toidus võivad fermentatsiooni tagajärjel esineda bensoehappe (E 210), propioonhappe (propaanhappe) ja propionaatide (E 280-282) ning nisiini (E 234) väikesed sisaldused. Bensoehappe väikesed sisaldused võivad esineda ka fermenteerimata piimas ja piimatoodetes.

§ 11. Lisaainete kandjad

(1) Lisaainete kandjatena on lubatud kasutada aineid vastavalt määruse lisas 5 toodud loetelule.

(2) Loetelu ei hõlma aineid, mida kasutatakse toiduna. Loetelus ei ole aineid, mille esmane ülesanne on happesuse reguleerimine, näiteks sidrunhape ja ammooniumhüdroksiid.

§ 12. Märgistamise erinõuded ja kord

(1) Müümisel või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmisel peab lisaainete pakendi märgistus vastama käesolevas paragrahvis toodud märgistamise erinõuetele ja korrale.

(2) Toiduainetööstuses kasutamiseks ettenähtud lisaaine või lisaainete segu pakendi märgistusel esitatakse järgmine teave:
1) lisaaine nimetus;
2) lisaaine numbriline tunnus (E number);
3) teiste ainetega segatud lisaaine pakendi märgistusel esitatakse koostisosade nimetused osamasside alanevas järjekorras. Lisaainete segu pakendi märgistusel esitatakse punktides 1 ja 2 toodud teave iga segus oleva lisaaine kohta osamasside alanevas järjekorras;
4) märge «kasutamiseks toidus» või «piiratud kasutusalaga toidus» või täpsem viide toidule;
5) säilitamise ja tarvitamise tingimused juhul, kui need on vajalikud tulenevalt lisaaine olemusest;
6) tarvitamisjuhis, kui selle puudumise korral ei ole tagatud lisaaine tarvitamine ettenähtud viisil;
7) partii tähistus;
8) valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja nimi ja aadress2;
81) [kehtetu - RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.05.2004]
9) kui teiste ainetega segatud lisaainete ja lisaainete segus olevate lisaainete sisalduse kohta toidus on kehtestatud piirnorm, tuleb näidata segu koostisesse kuuluvate üksikute lisaainete sisaldus protsentides või täpne informatsioon koostise kohta. Kui piirnorm on kehtestatud lisaainete rühma suhtes, millesse kuuluvaid lisaaineid võib kasutada eraldi või üksteisega kombineerituna, võib sellesse rühma kuuluvate lisaainete sisalduse segus esitada ühise sisaldusena;
10) netokogus;
11) vajaduse korral muu täiendav teave.

(3) Lõike 2 punktides 3, 7, 8, 9, 10 ja 11 toodud teave võib olla esitatud kaasasolevatel dokumentidel eeldusel, et lisaaine pakendil on selgestiloetav märge «Kasutamiseks toiduainetööstuses, mitte jaemüügiks».

(4) Jaemüügiks ettenähtud lisaaine või lisaainete segu pakendi märgistusel esitatakse järgmine teave:
1) lisaaine nimetus;
2) lisaaine numbriline tunnus (E number);
3) teiste ainetega segatud lisaaine pakendi märgistusel esitatakse koostisosade nimetused osamasside alanevas järjekorras. Lisaainete segu pakendi märgistusel esitatakse punktides 1 ja 2 toodud teave iga segus oleva lisaaine kohta osamasside alanevas järjekorras;
4) märge «kasutamiseks toidus», «piiratud kasutusalaga toidus» või täpsem viide toidule;
5) minimaalne säilimisaeg vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusele nr 324 «Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord» (RT I 2003, 83, 562; 2004, 63, 442);
6) säilitamise ja tarvitamise tingimused juhul, kui need on vajalikud tulenevalt lisaaine olemusest;
7) tarvitamisjuhis, kui selle puudumise korral ei ole tagatud lisaaine tarvitamine ettenähtud viisil;
8) partii tähistus;
9) valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja nimi ja aadress2;
91) [kehtetu - RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.05.2004]
10) netokogus;
11) vajadusel muu täiendav teave;
12) polüoole sisaldava lauamagusaine märgistusel esitatakse tekst «Üleliigne tarbimine võib põhjustada kõhulahtisust»; aspartaami sisaldava lauamagusaine märgistusel esitatakse tekst «Sisaldab fenüülalaniini allikat»; aspartaam-atsesulfaamsoola sisaldava lauamagusaine märgistusel esitatakse tekst «Sisaldab fenüülalaniini allikat»;
13) lauamagusaine kirjelduses esitatakse nende magusainete loetelu, millest see lauamagusaine on valmistatud, kasutades väljendit «... põhine lauamagusaine».

(5) Märgistus trükitakse, pressitakse sisse või kantakse pakendile muul selle püsivust tagaval tehnilisel viisil hästi loetavalt ja üheselt mõistetavalt.

(6) Eestis müüdava lisaaine puhul esitatakse lõigetes 2 ja 4 nõutav teave eesti keeles, välja arvatud juhul, kui teave on teises keeles või muul viisil esitatuna ostjale arusaadav.

[RT I 2005, 28, 206 - jõust. 1.06.2005]

§ 13. Rakendussätted

(1) - (2) [käesolevast tekstist välja jäetud]

(3) Enne 4. novembrit 2000. a valmistatud, lõikes 1 nimetatud määruse nõuetele vastavat toitu võib müüa kuni kauba lõppemiseni.

(4) [käesolevast tekstist välja jäetud]

(5) Määruse 1. veebruaril 2005. a jõustunud nõuetele mittevastavate toodetega kauplemine ja nende kasutamine on lubatud kuni 27. jaanuarini 2006. a. Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või märgistatud tooteid, mis ei vasta 1. veebruaril 2005. a jõustunud nõuetele, võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

(6) Määruse 1. juunil 2005. a jõustunud nõuetele mittevastavalt magusainete kasutamine toidu koostises ning nõuetele mittevastavate toodete turule viimine on lubatud kuni 29. juulini 2005. a. Enne nimetatud kuupäeva turule viidud tooteid, mis ei vasta määruse 1. juunil 2005. a jõustunud nõuetele, võib turustada kuni 29. jaanuarini 2006. a, § 12 lõike 4 punktides 12 ja 13 toodud, 1. juunil 2005. a jõustunud nõuetele mittevastavate toodete puhul kuni kauba lõppemiseni.

[RT I 2005, 28, 206 - jõust. 1.06.2005]

¹Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Ühenduse direktiivide 89/107/EÜ (EÜT L 40, 11.02.1989, lk 27), 94/35/EÜ (EÜT L 237, 10.09.1994, lk 3), 94/36/EÜ (EÜT L 237, 10.09.1994, lk 1), 95/2/EÜ (EÜT L 61, 18.03.1995, lk 1), 96/83/EÜ (EÜT L 48, 19.02.1996, lk 16), 96/85/EÜ (EÜT L 86, 28.03.1996, lk 4), 98/72/EÜ (EÜT L 295, 14.11.1998, lk 18), 2003/114/EÜ (ELT L 24, 29.01.2004, lk 58), 2003/115/EÜ (ELT L 24, 29.01.2004, lk 65)nõuetega.

2Tuleb esitada juriidilise isiku asukoht ja aadress, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtte asukoht ja aadress või mõni muu aadress, mille kaudu on võimalik ühendust saada valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüjaga.

[RT I 2005, 28, 206 - jõust. 1.06.2005]

 

 Vabariigi Valitsuse  7. märtsi  2000. a  määruse nr  81   «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaaine kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord»

lisa 1

[RT I 2002, 40, 248 - jõust. 19. 05. 2002]

 

LISAAINETE LOETELU1

 

Lisaaine nimetus                                            Numbriline tunnus E number2Lisaaine rühm

1                                                                      2                           3

Kurkumiin (75 300)3                                         E 100                    Toiduvärv

Riboflaviin, riboflaviin-5´-fosfaat                     E 101                    Toiduvärv

Tartrasiin (19 140)                                          E 102                    Toiduvärv

Kinoliinkollane, Quinoline Yellow (47 005)         E 104                    Toiduvärv

Päikeseloojangukollane, Sunset Yellow FCF, oranžkollane S (15 985)  E 110   Toiduvärv

Karmiin, karmiinhape, Cochineal (75 470)        E 120                    Toiduvärv

Asorubiin, karmoisiin (14 720)                         E 122                    Toiduvärv

Amarant (16 185)4                                           E 123                    Toiduvärv

Erkpunane 4R, Ponceau 4R, Cochineal Red A (16 255)                   E 124           Toiduvärv

Erütrosiin (45 430)4                                         E 127                    Toiduvärv

Punane 2G, Red 2G (18 050)4                          E 128                    Toiduvärv

Võlupunane AC, Allura Red AC  (16 035)          E 129                    Toiduvärv

Patentsinine V, Patent Blue V (42 051)            E 131                    Toiduvärv

Indigokarmiin, indigotiin (73 015)                    E 132                    Toiduvärv

Briljantsinine FCF, Brilliant Blue FCF (42 090)   E 133                    Toiduvärv

Klorofüll (75 810), klorofülliinid (75 815)          E 140                    Toiduvärv

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid (75 815)                         E 141           Toiduvärv

Roheline S, Green S (44 090)                           E 142                    Toiduvärv

Karamell, karamell I                                         E 150a                  Toiduvärv

Sulfitkaramell, karamell II                                E 150b                  Toiduvärv

Ammooniumkaramell, karamell III                   E 150c                   Toiduvärv

Ammooniumsulfitkaramell, karamell IV            E 150d                  Toiduvärv

Briljantmust BN, Brilliant Black BN, must PN, Black PN (28 440)     E 151           Toiduvärv

Taimne süsi                                                     E 153                    Toiduvärv

Pruun FK4                                                        E 154                    Toiduvärv

Pruun HT, Brown HT (20 285)                          E 155                    Toiduvärv

Karoteenid:
1) karoteenide segud (75 130),
2) beeta-karoteen (40 800)                            E 160a                  Toiduvärv

Annaato, biksiin, norbiksiin (75 120)4              E 160b                  Toiduvärv

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin        E 160c                   Toiduvärv

Lükopeen                                                        E 160d                  Toiduvärv

ß-apo-8´-karotenaal (C 30) (40 820)              E 160e                  Toiduvärv

ß-apo-8´-karoteenhappe etüülester  (40 825)                            E 160f          Toiduvärv

Luteiin                                                             E 161b                  Toiduvärv

Kantaksantiin4                                                 E 161g                  Toiduvärv

Betaniin, peedipunane                                    E 162                    Toiduvärv

Antotsüaanid                                                   E 163                    Toiduvärv

Kaltsiumkarbonaat (77 220)                            E 170                    pinnatoiduvärv, paakumisvastane aine, stabilisaator

Titaandioksiid (77 891)                                    E 171                    Toiduvärv

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid (77491, 77492, 77499)                  E 172           Toiduvärv

Alumiinium4                                                      E 173                    Toiduvärv

Hõbe                                                               E 174                    Toiduvärv

Kuld                                                                 E 175                    Toiduvärv

Litoolrubiin BK4                                                E 180                    Toiduvärv

Sorbiinhape                                                     E 200                    Säilitusaine

Kaaliumsorbaat                                               E 202                    Säilitusaine

Kaltsiumsorbaat                                              E 203                    Säilitusaine

Bensoehape                                                    E 210                    Säilitusaine

Naatriumbensoaat                                          E 211                    Säilitusaine

Kaaliumbensoaat                                            E 212                    Säilitusaine

Kaltsiumbensoaat                                           E 213                    Säilitusaine

Etüül-p-hüdroksübensoaat                              E 214                    Säilitusaine

Etüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool      E 215                    Säilitusaine

Propüül-p-hüdroksübensoaat                          E 216                    Säilitusaine

Propüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool  E 217                    Säilitusaine

Metüül-p-hüdroksübensoaat                           E 218                    Säilitusaine

Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool   E 219                    Säilitusaine

Vääveldioksiid                                                 E 220                    Säilitusaine, antioksüdant

Naatriumsulfit                                                  E 221                    Säilitusaine, antioksüdant

Naatriumvesiniksulfit                                       E 222                    Säilitusaine, antioksüdant

Naatriumdisulfit                                               E 223                    Säilitusaine, antioksüdant

Kaaliumdisulfit                                                 E 224                    Säilitusaine, antioksüdant

Kaltsiumsulfit                                                   E 226                    Säilitusaine, antioksüdant

Kaltsiumvesiniksulfit                                        E 227                    Säilitusaine, antioksüdant

Kaaliumvesiniksulfit                                         E 228                    Säilitusaine, antioksüdant

Ortofenüülfenool                                             E 231                    Säilitusaine

Naatriumortofenüülfenolaat                            E 232                    Säilitusaine

Nisiin                                                               E 234                    Säilitusaine

Natamütsiin                                                     E 235                    Säilitusaine

Heksametüleentetraamiin                               E 239                    Säilitusaine

Dimetüüldikarbonaat                                       E 242                    Säilitusaine

Kaaliumnitrit                                                    E 249                    Säilitusaine

Naatriumnitrit                                                  E 250                    Säilitusaine, värvifiksaator

Naatriumnitraat                                               E 251                    Säilitusaine, värvifiksaator

Kaaliumnitraat                                                 E 252                    Säilitusaine, värvifiksaator

Äädikhape                                                       E 260                    säilitusaine, happesuse regulaator

Kaaliumatsetaadid                                          E 261                    säilitusaine, happesuse regulaator

Naatriumatsetaadid:
1) naatriumatsetaat
2) naatriumatsetaadi ja äädikhappe kompleks                            E 262           Säilitusaine, happesuse regulaator, sekvestrant

Kaltsiumatsetaat                                             E 263                    Säilitusaine, stabilisaator, happesuse regulaator

Piimhape (L-, D-, DL-)                                      E 270                    happesuse regulaator

Propioonhape                                                  E 280                    Säilitusaine

Naatriumpropionaat                                        E 281                    Säilitusaine

Kaltsiumpropionaat                                         E 282                    Säilitusaine

Kaaliumpropionaat                                          E 283                    Säilitusaine

Boorhape                                                        E 284                    Säilitusaine

Naatriumtetraboraat (booraks)                       E 285                    Säilitusaine

Süsinikdioksiid                                                 E 290                    Pakendusgaas

Õunhape (DL-)                                                E 296                    happesuse regulaator

Fumaarhape                                                    E 297                    happesuse regulaator

Askorbiinhape (L-)                                           E 300                    antioksüdant

Naatriumaskorbaat                                         E 301                    antioksüdant

Kaltsiumaskorbaat                                          E 302                    antioksüdant

Rasvhapete askorbüülestrid:
1) askorbüülpalmitaat
2) askorbüülstearaat                                      E 304                    antioksüdant

Tokoferoolikontsentraat                                  E 306                    antioksüdant

Alfa-tokoferool                                                 E 307                    antioksüdant

Gamma-tokoferool                                           E 308                    antioksüdant

Delta-tokoferool                                              E 309                    antioksüdant

Propüülgallaat                                                 E 310                    antioksüdant

Oktüülgallaat                                                   E 311                    antioksüdant

Dodetsüülgallaat                                             E 312                    antioksüdant

Isoaskorbiinhape                                            E 315                    antioksüdant

Naatriumisoaskorbaat                                     E 316                    antioksüdant

Butüülhüdroksüanisool (BHA)                          E 320                    antioksüdant

Butüülhüdroksütolueen (BHT)                         E 321                    antioksüdant

Letsitiin                                                           E 322                    antioksüdant, emulgaator

Naatriumlaktaat                                              E 325                    antioksüdandi võimendaja, niiskusesäilitaja, mahuaine

Kaaliumlaktaat                                                E 326                    antioksüdandi võimendaja, happesuse regulaator

Kaltsiumlaktaat                                               E 327                    happesuse regulaator, jahu parendaja

Sidrunhape                                                      E 330                    happesuse regulaator, antioksüdant, sekvestrant

Naatriumtsitraadid:
1) naatriumdivesiniktsitraat
2) naatriumvesiniktsitraat
3) naatriumtsitraat                                          E 331                    happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator

Kaaliumtsitraadid:
1) kaaliumdivesiniktsitraat
2) kaaliumvesiniktsitraat                                 E 332                    happesuse regulaator, sekvestrant, stabilisaator

Kaltsiumtsitraadid:
1) kaltsiumdivesiniktsitraat
2) kaltsiumvesiniktsitraat
3) kaltsiumtsitraat                                           E 333                    happesuse regulaator, tardaine, sekvestrant

Viinhape [(L) (+)-]                                           E 334                    happesuse regulaator, sekvestrant, antioksüdant

Naatriumtartraadid:
1) naatriumvesiniktartraat
2) naatriumtartraat                                         E 335                    stabilisaator, sekvestrant

Kaaliumtartraadid:
1) kaaliumvesiniktartraat
2) kaaliumtartraat                                           E 336                    stabilisaator, sekvestrant

Naatriumkaaliumtartraat                                 E 337                    stabilisaator, sekvestrant

Ortofosforhape                                                E 338                    antioksüdant

Naatriumfosfaadid:
1) naatriumdivesinikfosfaat
2) dinaatriumvesinikfosfaat
3) trinaatriumfosfaat                                       E 339                    happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja

Kaaliumfosfaadid:
1) kaaliumdivesinikfosfaat
2) dikaaliumvesinikfosfaat
3) trikaaliumfosfaat                                         E 340                    happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja

Kaltsiumfosfaadid:
1) kaltsiumvesinikfosfaat
2) dikaltsiumfosfaat
3) trikaltsiumfosfaat                                        E 341                    happesuse regulaator, jahu parendaja, tardaine, kergitusaine, paakumis- vastane aine, veesiduja

Magneesiumfosfaadid:
1) magneesiumdivesinikfosfaat
2) magneesiumvesinikfosfaat                          E 343                    happesuse regulaator, paakumisvastane aine

Naatriummalaadid:
1) naatriumvesinikmalaat
2) naatriummalaat                                           E 350                    happesuse regulaator, niiskusesäilitaja

Kaaliummalaadid:
1) kaaliumvesinikmalaat
2) kaaliummalaat                                             E 351                    happesuse regulaator

Kaltsiummalaadid:
1) kaltsiumvesinikmalaat
2) kaltsiummalaat                                            E 352                    happesuse regulaator

Metaviinhape                                                   E 353                    happesuse regulaator

Kaltsiumtartraat                                              E 354                    happesuse regulaator

Adipiinhape                                                     E 355                    happesuse regulaator

Naatriumadipaadid                                          E 356                    happesuse regulaator

Kaaliumadipaadid                                            E 357                    happesuse regulaator

Merevaikhape                                                  E 363                    happesuse regulaator

Ammooniumtsitraat                                         E 380                    happesuse regulaator

Kaltsiumdinaatriumetüleendiamiintetraatsetaat (EDTA kaltsiuminaatriumisool)          E 385   antioksüdant, säilitusaine, sekvestrant

Algiinhape                                                       E 400                    Paksendaja, stabilisaator

Naatriumalginaat                                             E 401                    paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine

Kaaliumalginaat                                               E 402                    Paksendaja, stabilisaator

Ammooniumalginaat                                        E 403                    Paksendaja, stabilisaator

Kaltsiumalginaat                                              E 404                    paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine, vahutamisvastane aine

Propüleenglükoolalginaat                                E 405                    Paksendaja, emulgaator

Agar                                                                E 406                    paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator

Karrageen6

                                                                         E 407                    paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator

Tselluloosi sisaldav karrageen6

                                                                         E 407a                  Paksendaja

Jaanileivapuujahu                                           E 410                    Paksendaja, stabilisaator

Guarkummi                                                      E 412                    Paksendaja, stabilisaator

Tragakant                                                        E 413                    emulgaator, stabilisaator, paksendaja

Kummiaraabik                                                  E 414                    Paksendaja, stabilisaator

Ksantaankummi                                               E 415                    Paksendaja, stabilisaator

Karaiakummi                                                    E 416                    Paksendaja, stabilisaator

Tarakummi                                                       E 417                    Paksendaja, stabilisaator

Gellankummi                                                    E 418                    paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine

Sorbitool5:
1) tahke sorbitool
2) sorbitoolisiirup                                            E 420                    magusaine, niiskusesäilitaja, sekvestrant, emulgaator

Mannitool5                                                       E 421                    magusaine, paakumisvastane aine

Glütserool                                                        E 422                    niiskusesäilitaja

Rivieri titaanjuur
1) Rivieri titaanjuure jahu
2) Rivieri titaanjuurest saadud glükomannaan                             E 425           paksendaja, stabilisaator, emulgaator, želeeriv aine

Polüoksüetüleen(40)stearaat                         E 431                    emulgaator

Polüsorbaat 20                                                E 432                    emulgaator

Polüsorbaat 80                                                E 433                    emulgaator

Polüsorbaat 40                                                E 434                    emulgaator

Polüsorbaat 60                                                E 435                    emulgaator

Polüsorbaat 65                                                E 436                    emulgaator

Pektiinid:
1) pektiin6
2) amiiditud pektiin6                                        E 440                    paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine

Fosfatiidhappe ammooniumisoolad                 E 442                    emulgaator

Sahharoosdiatsetaatheksaisobutüraat           E 444                    emulgaator, stabilisaator

Kampoli glütseroolestrid                                  E 445                    emulgaator, stabilisaator

Difosfaadid:
1) dinaatriumdivesinikdifosfaat
2) trinaatriumvesinikdifosfaat
3) naatriumdifosfaat
4) dikaaliumdivesinikfosfaat
5) kaaliumdifosfaat
6) dikaltsiumdifosfaat
7) kaltsiumdivesinikdifosfaat                           E 450                    emulgaator, stabilisaator, happesuse regulaator, kergitusaine, sekvestrant, veesiduja

Trifosfaadid:
1) pentanaatriumtrifosfaat
2) pentakaaliumtrifosfaat                                E 451                    sekvestrant, happesuse regulaator

Polüfosfaadid:
1) naatriumpolüfosfaat
2) kaaliumpolüfosfaat
3) naatriumkaltsiumpolüfosfaat
4) kaltsiumpolüfosfaat                                     E 452                    emulgaator, stabilisaator, sekvestrant, veesiduja

Beeta-tsüklodekstriin                                      E 459                    stabilisaator

Tselluloos:
1) mikrokristalne tselluloos
2) pulbertselluloos                                          E 460                    emulgaator, paakumisvastane aine

Metüültselluloos                                              E 461                    emulgaator, stabilisaator, paksendaja

Hüdroksüpropüültselluloos                              E 463                    emulgaator, stabilisaator, paksendaja

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos                   E 464                    emulgaator, stabilisaator, paksendaja

Metüületüültselluloos                                      E 465                    emulgaator, stabilisaator, paksendaja, vahustusaine

Naatriumkarboksümetüültselluloos, karboksümetüültselluloos, tsellulooskummi        E 466   Paksendaja, stabilisaator

Võrkstruktuuriga naatriumkarboksümetüültselluloos                   E 468           Paksendaja

Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos, ensümaatiliselt hüdrolüüsitud tsellulooskummi      E 469                                                                        Paksendaja

Rasvhapete soolad:
a) rasvhapete naatriumi-, kaaliumi- ja kaltsiumisoolad
b) rasvhapete magneesiumisoolad                 E 470                    emulgaator, stabilisaator, paakumisvastane aine

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid                 E 471                    emulgaator, stabilisaator

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid:
a) äädikhappega
b) piimhappega
c) sidrunhappega
d) viinhappega
e) mono-ja diatsetüülviinhappega
f) äädik- ja viinhappe seguga                          E 472                    emulgaator, stabilisaator, sekvestrant

Rasvhapete sahharoosestrid                          E 473                    emulgaator

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid                 E 474           emulgaator

Rasvhapete polüglütseroolestrid                    E 475                    emulgaator

Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid                E 476                    emulgaator

Rasvhapete propüleenglükoolestrid                E 477                    emulgaator

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid    E 479b emulgaator

Naatriumlaktülaadid                                        E 481                    emulgaator, stabilisaator

Kaltsiumlaktülaadid                                         E 482                    emulgaator, stabilisaator

Stearüültartraat                                              E 483                    jahu parendaja

Sorbitaanmonostearaat                                  E 491                    emulgaator

Sorbitaantristearaat                                        E 492                    emulgaator

Sorbitaanmonolauraat                                    E 493                    emulgaator

Sorbitaanmonooleaat                                      E 494                    emulgaator

Sorbitaanmonopalmitaat                                 E 495                    emulgaator

Naatriumkarbonaadid:
1) naatriumkarbonaat
2) naatriumvesinikkarbonaat
3) naatriumkarbonaadi ja naatriumvesinikkarbonaadi segu 1:1  E 500           happesuse regulaator, kergitusaine, paakumisvastane aine

Kaaliumkarbonaadid:
1) kaaliumkarbonaat
2) kaaliumvesinikkarbonaat                            E 501                    happesuse regulaator, stabilisaator

Ammooniumkarbonaadid:
1) ammooniumkarbonaat
2) ammooniumvesinikkarbonaat                     E 503                    happesuse regulaator, kergitusaine

Magneesiumkarbonaadid:
1) magneesiumkarbonaat
2) magneesiumvesinikkarbonaat                    E 504                    happesuse regulaator, paakumisvastane aine, stabilisaator

Soolhape                                                         E 507                    happesuse regulaator

Kaaliumkloriid                                                  E 508                    Tardaine

Kaltsiumkloriid                                                 E 509                    Tardaine

Magneesiumkloriid                                           E 511                    Tardaine

Tinakloriid                                                        E 512                    antioksüdant

Väävelhape                                                     E 513                    happesuse regulaator

Naatriumsulfaat ja naatriumvesiniksulfaat      E 514                    happesuse regulaator

Kaaliumsulfaat ja kaaliumvesiniksulfaat          E 515                    happesuse regulaator

Kaltsiumsulfaat                                                E 516                    jahu parendaja, sekvestrant, tardaine

Ammooniumsulfaat                                          E 517                    jahu parendaja, stabilisaator

Alumiiniumsulfaat                                            E 520                    Tardaine

Alumiiniumnaatriumsulfaat                              E 521                    Tardaine

Alumiiniumkaaliumsulfaat                                E 522                    happesuse regulaator, stabilisaator

Alumiiniumammooniumsulfaat                         E 523                    stabilisaator, tardaine

Naatriumhüdroksiid                                         E 524                    happesuse regulaator

Kaaliumhüdroksiid                                           E 525                    happesuse regulaator

Kaltsiumhüdroksiid                                          E 526                    happesuse regulaator, tardaine

Ammooniumhüdroksiid                                    E 527                    happesuse regulaator

Magneesiumhüdroksiid                                    E 528                    happesuse regulaator, stabilisaator

Kaltsiumoksiid                                                 E 529                    happesuse regulaator, jahu parendaja

Magneesiumoksiid                                           E 530                    paakumisvastane aine

Naatriumheksatsüanoferraat(II)                     E 535                    paakumisvastane aine

Kaaliumheksatsüanoferraat(II)                       E 536                    paakumisvastane aine

Kaltsiumheksatsüanoferraat(II)                      E 538                    paakumisvastane aine

Naatriumalumiiniumfosfaat                              E 541                    happesuse regulaator, emulgaator

Amorfne ränidioksiid                                        E 551                    paakumisvastane aine

Kaltsiumsilikaat                                               E 552                    paakumisvastane aine

Magneesiumsilikaadid:
1) magneesiumsilikaat
2) magneesiumtrisilikaat                                 E 553a                  paakumisvastane aine

Talk (asbestivaba)                                           E 553b                  paakumisvastane aine

Naatriumalumiiniumsilikaat                              E 554                    paakumisvastane aine

Kaaliumalumiiniumsilikaat                                E 555                    paakumisvastane aine

Kaltsiumalumiiniumsilikaat                               E 556                    paakumisvastane aine

Bentoniit                                                          E 558                    paakumisvastane aine

Alumiiniumsilikaat, kaoliin                                E 559                    paakumisvastane aine

Rasvhapped                                                    E 570                    stabilisaator, glaseeraine, vahutamisvastane aine

D(-)glükoonhape                                             E 574                    happesuse regulaator, kergitusaine

Glükoondeltalaktoon                                       E 575                    happesuse regulaator, kergitusaine

Naatriumglükonaat                                          E 576                    sekvestrant

Kaaliumglükonaat                                            E 577                    sekvestrant

Kaltsiumglükonaat                                           E 578                    happesuse regulaator, tardaine

Raud(II)glükonaat                                           E 579                    stabilisaator

Raud(II)laktaat                                                E 585                    stabilisaator

L(+)glutamiinhape                                           E 620                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Naatriumvesinikglutamaat                               E 621                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Kaaliumvesinikglutamaat                                 E 622                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Kaltsiumglutamaat                                          E 623                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Ammooniumvesinikglutamaat                          E 624                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Magneesiumglutamaat                                    E 625                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Guanüülhape                                                   E 626                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Dinaatrium-5'-guanülaat                                  E 627                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Dikaalium-5'-guanülaat                                    E 628                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Kaltsium-5'-guanülaat                                      E 629                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Inosiinhape                                                     E 630                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Dinaatrium-5'-inosinaat                                    E 631                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Dikaalium-5'-inosinaat                                      E 632                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Kaltsium-5'-inosinaat                                        E 633                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Kaltsium-5'-ribonukleotiidid                              E 634                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Dinaatrium-5'-ribonukleotiidid                          E 635                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Glütsiin ja tema naatriumisool                          E 640                    lõhna- ja maitsetugevdaja

Tsinkatsetaat                                                   E 650                     lõhna- ja maitsetugevdaja 

Dimetüülpolüsiloksaan                                    E 900                    vahutamisvastane aine, emulgaator, paakumisvastane aine

Meevaha                                                         E 901                    Glaseeraine

Candelilla vaha                                                E 902                    Glaseeraine

Karnaubavaha                                                 E 903                    Glaseeraine

šellak                                                              E 904                    Glaseeraine

Mikrokristalne vaha                                         E 905                    Glaseeraine

Hüdrogeenitud polü-1-detseen                       E 907                    glaseeraine

Montaanhappe estrid                                      E 912                    Glaseeraine

Oksüdeeritud polüetüleenvaha                       E 914                    Glaseeraine

L-tsüsteiin                                                       E 920                    jahu parendaja

Karbamiid                                                        E 927b                  jahu parendaja

Argoon                                                            E 938                    pakendusgaas

Heelium                                                           E 939                    pakendusgaas

Lämmastik                                                       E 941                    pakendusgaas

Dilämmastikmonooksiid                                   E 942                    Propellant

Butaan                                                             E 943a                   propellant 

2-metüülpropaan                                             E 943b                   propellant 

Propaan                                                           E 944                     Propellant

Hapnik                                                             E 948                    pakendusgaas

Vesinik                                                              E 949                     pakendusgaas 

Atsesulfaamkaalium (atsesulfaam K) 5             E 950                    Magusaine

Aspartaam5                                                     E 951                    magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja

Tsüklamiinhape ja tema naatriumi- ning kaltsiumisool5                E 952           Magusaine

Isomalt (isomaltitool)5                                     E 953                    magusaine, paakumisvastane aine, mahuaine, glaseeraine

Sahhariin ja tema naatriumi-, kaaliumi- ning kaltsiumisool5          E 954           Magusaine

Sukraloos                                                        E 955                    magusaine

Taumatiin5                                                       E 957                    magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja

Neohesperidiin DC5                                         E 959                    Magusaine

Aspartaam-atsesulfaamsool                            E 962                    magusaine

Maltitool5:
1) tahke maltitool
2) maltitoolisiirup                                             E 965                    magusaine, stabilisaator, emulgaator

Laktitool5                                                         E 966                    Magusaine

Ksülitool5                                                         E 967                    magusaine, niiskusesäilitaja, stabilisaator, emulgaator, paksendaja

Quillaia ekstrakt                                              E 999                    vahustusaine

Invertaas                                                        E 1103                  stabilisaator

Lüsotsüüm                                                      E 1105                  Säilitusaine

Polüdekstroos                                                 E 1200                  mahuaine, stabilisaator, paksendaja, niiskusesäilitaja

Polüvinüülpürrolidoon                                      E 1201                  stabilisaator

Polüvinüülpolüpürrolidoon                               E 1202                  stabilisaator

Oksüdeeritud tärklis                                        E 1404                  emulgaator, paksendaja

Monotärklisfosfaat                                           E 1410                  stabilisaator, paksendaja

Ditärklisfosfaat                                                E 1412                  stabilisaator, paksendaja

Fosfaaditud ditärklisfosfaat                             E 1413                  stabilisaator, paksendaja

Atsetüülitud ditärklisfosfaat                            E 1414                  emulgaator, paksendaja

Atsetüülitud tärklis                                          E 1420                  stabilisaator, paksendaja

Atsetüülitud ditärklisadipaat                           E 1422                  stabilisaator, paksendaja

Hüdroksüpropüültärklis                                   E 1440                  emulgaator, paksendaja

Hüdroksüpropüültärklisfosfaat                        E 1442                  stabilisaator, paksendaja

Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis                  E 1450                  stabilisaator, paksendaja, emulgaator

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis                    E 1451                  Paksendaja

Trietüültsitraat                                                E 1505                  stabilisaator

Glütserüüldiatsetaat                                       E 1517                  lisaainete kandja

Glütserüültriatsetaat                                       E 1518                  niiskusesäilitaja

Bensüülalkohol                                                E 1519                  lisaainete kandja

Propaan-1,2-diool (propüleenglükool)               E 1520                  lisaainete kandja 

Polüetüleenglükool 6000                                                               lisaainete kandja 

1Tabel sisaldab lisaaine täisnimetust, kuid lisas 2 toodud tabelites on kasutatud ainult ühte nimetust või grupi üldnime.

2Lisaainete identifitseerimise number Euroopa Liidus, mis tõendab, et lisaained vastavad puhtuse ja teiste kvaliteedinäitajate osas JECFA (Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives) spetsifikaatides olevatele kriteeriumidele.

3Värviindeksi number vastavalt Colour Index'ile, kolmas trükk (1982), vol. 1-7, 1315. Parandused 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

4Ainult toiduainetööstusele müüdavad toiduvärvid.

5Magusainena müüdavad lisaained.

6Lisaainet võib standardida suhkrutega eeldusel, et sellealane teave antakse lisaks nimetusele ja numbrile.

[RT I 2005, 28, 206 - jõust. 1.06.2005]

 

 

 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruse nr 81 «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord»

lisa 2

(Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2002. a määruse nr 148 sõnastuses)

[RT I 2002, 40, 248 - jõust. 19. 05. 2002]

 

LISAAINETE KASUTAMINE JA PIIRNORMID TOIDUGRUPPIDE KAUPA

 

1. Piim ja piimatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

1.1. Piim ja piimal põhinevad joogid

1.1.1. Piim ja pett

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Steriliseeritud piim ja kõrgpastöriseeritud (UHT) piim, kokku 1 g/l

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

Steriliseeritud pett, 10 g/l

Süsinikdioksiid

E 290

 

 

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Steriliseeritud pett, vajalik kogus

1.1.2. Piimal põhinevad maitsestatud ja/või hapendatud joogid ja nende analoogid

Toiduvärvid

Riboflaviin

E 101

 

 

 

 Vajalik kogus, välja arvatud šokolaadipiim ja maitsestamata joogid

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliinide vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiid ja -hüdroksiid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l

1)

Aspartaam

E 951

600 mg/l

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 80 mg/l

Sukraloos

E 955

300 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/l, arvestatuna
atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

šokolaadi- ja linnasejoogid, kokku 2 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l, välja arvatud maitsestamata joogid

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

 Kokku 5 g/l

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

 

Välja arvatud maitsestamata joogid

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

 Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

 

 Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata joogid

1.2. Hapu- või laabipiimatooted, välja arvatud juust

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kalgendatud piim, kokku 1 g/kg

Toiduvärvid

Riboflaviin

E 101

 

 

 

 Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata tooted

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliinide vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiid ja -hüdroksiid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

  1)

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

 Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

 

 

Välja arvatud maitsestamata tooted

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

 

 Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

 

 Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

 

 

Vajalik kogus 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata tooted

1.3. Kondenseeritud piim

1.3.1. Kondenseeritud piim(magustamata: kondenseeritud piim, kondenseeritud lõss, madala rasvasisaldusega kondenseeritud piim, kõrge rasvasisaldusega kondenseeritud piim; magustatud: kondenseeritud piim, kondenseeritud lõss, madala rasvasisaldusega kondenseeritud piim)

Segarühm

Askorbiinhape

E 300

 

 Vajalik kogus

 

 

Naatriumaskorbaat

E 301

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Letsitiin

E 322

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaaliumtsitraadid

E 332

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/l; tooted, mis sisaldavad 28% kuivainet, kokku 1,5 g/l

Karrageen

E 407

 Vajalik kogus

 

 

Naatriumvesinikkarbonaat

E 500 (2)

Kaaliumvesinikkarbonaat

E 501 (2)

Kaltsiumkloriid

E 509

Süsinikdioksiid

E 290

 

 

 Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

1.3.2. Joogivalgendajad

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

 Vajalik kogus

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

 

 

 

 Vajalik kogus

 

 

 

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 30 g/kg; müügiautomaatides kasutatavad tooted, kokku 50 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

500 mg/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 20 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

3 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

  

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tahked tooted, vajalik kogus mitte magusainena

 

  

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.4. Koored

1.4.1. Pastöriseeritud, kõrgpastöriseeritud (UHT) ja steriliseeritud koored

Segarühm

Naatriumalginaat, kaaliumalginaat

E 401-402

Pastöriseeritud koor, vajalik kogus

 

  

Karrageen

E 407

Naatriumkarboksümetüültselluloos

E 466

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Naatriumtsitraadid

E 331

UHT kitsepiim, 4 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud pastöriseeritud koor

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Steriliseeritud koor, vähendatud rasvasisaldusega steriliseeritud koor, kokku 5 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud pastöriseeritud koor

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud pastöriseeritud koor

1.4.2. Clotted cream

Antioksüdandid, säilitusained

Nisiin

E 234

10 mg/kg

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

  

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

  

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.4.3. Kooreanaloogid

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

  

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Vajalik kogus

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg; dessertide vahustatud kaunistused, 30 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tahked tooted, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.5. Piimapulbrid ja koorepulbrid

1.5.1. Piimapulbrid ja koorepulbrid(piimapulber, madala rasvasisaldusega piimapulber, kõrge rasvasisaldusega piimapulber, lõssipulber)

Antioksüdandid, säilitusained

Gallaadid

E 310-312

Piimapulbrid, mida kasutatakse müügiautomaatides, kokku 200 mg/kg    2)

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Segarühm

Askorbiinhape

E 300

Vajalik kogus

 

 

 

Naatriumaskorbaat

E 301

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Letsitiin

E 322

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaaliumtsitraadid

E 332

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Piimapulbrid ja lõssipulbrid, kokku 2,5 g/kg

Karrageen

E 407

Vajalik kogus

 

 

  

Naatriumvesinikkarbonaat

E 500 (2)

Kaaliumkarbonaadid

E 501 (2)

Kaltsiumkloriid

E 509

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

 

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

1.5.2. Pulbrid, välja arvatud punktis 1.5.1 toodud

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 304

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.6. Juustud

1.6.1. Valmimata juustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nisiin

E 234

Mascarponejuust, 10 mg/kg

Natamütsiin

E 235

Kõvade, poolkõvade ja poolpehmete juustude pealispinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Nitraadid

E 251-252

Kõvad, poolkõvad ja poolpehmed juustud, kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Maitsestatud juustud, vajalik kogus

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Maitsestatud juustud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Söödavad juustukoorikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litoolrubiin BK

E 180

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkumiin

E 100

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Pruun HT

E 155

Karoteenid

E 160a

Lükopeen

E 160d

Paprikaekstrakt

E 160c

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Äädikhape

E 260

Mozzarellajuust, vajalik kogus

 

Piimhape

E 270

Sidrunhape

E 330

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 2 g/kg

Välja arvatud Mozzarella juust

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

 

Pulbertselluloos

E 460 (2)

Viilutatud ja riivitud Mozzarella juust, vajalik kogus

Glükoondeltalaktoon

E 575

Mozzarellajuust, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud Mozzarella juust

 

 

 

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud Mozzarella juust

1.6.2. Valminud juustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Viilutatud ja pakendatud juust, määrdejuust ja lisanditega juust, kokku 1 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nisiin

E 234

12,5 mg/kg

Natamütsiin

E 235

Kõvade, poolkõvade ja poolpehmete juustude pealispinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Heksametüleentetraamiin

E 239

Provolonejuust, 25 mg/kg

Nitraadid

E 251-252

Kõvad, poolkõvad ja poolpehmed juustud, kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Lüsotsüüm

E 1105

Vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

 

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

 

Tartrasiin

E 102

 

Kinoliinkollane

E 104

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

 

Karmiin

E 120

Punane marmorjuust 125 mg/kg

Asorubiin

E 122

 

Erkpunane 4R

E 124

 

Võlupunane AC

E 129

 

Patentsinine V

E 131

 

Indigotiin

E 132

 

Briljantsinine FCF

E 133

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Derbyjuust salveiga, vajalik kogus

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

 

 

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Morbierjuust, vajalik kogus

Pruun HT

E 155

Vajalik kogus

 

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Annaatoekstraktid

E 160b

15 mg/kg; Mimolette juust, 35 mg/kg; Red Leicesteri juust, 50 mg/kg; söödavad juustukoorikud, 20 mg/kg

Lükopeen

E 160d

 

 

 

 

 

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Beeta-apo-8 '-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Punane marmorjuust, vajalik kogus

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

 

 

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Litoolrubiin BK

E 180

Segarühm

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Vajalik kogus

Tselluloos

E 460

Viilutatud ja riivitud juust, vajalik kogus

Magneesiumkarbonaadid

E 504

Vajalik kogus

Kaltsiumkloriid

E 509

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Kõva ning poolkõva juust viilutatuna või riivituna, kokku 10 g/kg

Glükoondeltalaktoon

E 575

Vajalik kogus

 

 

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

1.6.3. Vadakujuustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nitraadid

E 251-252

Kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Pruun HT

E 155

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Lükopeen

E 160d

 

 

 

 

 

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Litoolrubiin BK

E 180

Segarühm

Äädikhape

E 260

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Piimhape

E 270

Sidrunhape

E 330

Glükoondeltalaktoon

E 575

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Pulbertselluloos

E 460 (2)

Viilutatud ja riivitud juustud, vajalik kogus

1.6.4. Sulatatud juustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nisiin

E 234

12,5 mg/kg

Nitraadid

E 251-252

Kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

Maitsestamata tooted, 15 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 100 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitsestatud tooted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Maitsestatud ja maitsestamata tooted, vajalik kogus

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Maitsestatud tooted

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 20 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Viilutatud ja riivitud juust, kokku 10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.6.5. Juustu ja sulatatud juustu analoogid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Valkudel põhinevad tooted, kokku 2 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nitraadid

E 251-252

Kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus

 

 

 

 

Söödavad juustukoorikud

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Lükopeen

E 160d

Vajalik kogus

 

 

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Litoolrubiin BK

E 180

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 20 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Viilutatud ja riivitud tooted, 10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.7. Piimatoodetel põhinevad desserdid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Ostkaka, 2 g/kg; pasha, 1 g/kg

Järelkuumutamata tooted, kokku 300 mg/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

 

 

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

1)

 

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; dessertide kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ning desserdid, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
2) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
3) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.

2. Rasvad ja õlid

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

2.1. Emulgeerimata rasvad ja õlid

Antioksüdandid, säilitusained

Gallaadid

E 310-312

Kokku 200 mg/kg

 

Tooted termiliselt töödeldud toidu tootmiseks tööstuses; praadimiseks ettenähtud tooted, välja arvatud oliivide teisest pressimisest saadud õli  1)   2)

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Butüülhüdroksütolueen

E 321

100 mg/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus  

Karoteenid

E 160a

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Segarühm

Piimhape

E 270

Tooted küpsetamiseks, praadimiseks ja lihakastmete valmistamiseks, välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli, vajalik kogus

Askorbiinhape

E 300

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Vajalik kogus, välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli  

Tokoferoolikontsentraat

E 306

Alfa-tokoferool

E 307

Vajalik kogus, välja arvatud rafineerimata õlid; rafineeritud oliiviõli, k.a oliivide teisest pressimisest saadud õli, 200 mg/l

Gamma-tokoferool

E 308

Vajalik kogus

Välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli

 

 

Delta-tokoferool

E 309

Letsitiin

E 322

30 g/l

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

10 g/l

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

E 472c

Tooted küpsetamiseks, praadimiseks ja lihakastmete valmistamiseks, välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli, vajalik kogus

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Küpsetusplaatide määrded, 30 g/kg

Butaan

E 943a

Taimsel õlil baseeruvad küpsetusplaatide pihustusmäärded kasutamiseks toiduainetööstuses ja toitlustusettevõttes, vajalik kogus  

2-metüülpropaan

E 943b

Propaan

E 944

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

Praadimiseks ettenähtud tooted, 10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

2.2. Rasvaemulsioonid

2.2.1. Rasvaemulsioonid, mille rasvasisaldus on mitte alla 60%

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, 202-203

Kokku 1 g/kg, välja arvatud või

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus, välja arvatud või

Karoteenid

E 160a

Vajalik kogus, välja arvatud lamba- ja kitsepiimast või

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg, välja arvatud või

Segarühm

Fosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Hapukoorevõi, 2 g/kg; võided, välja arvatud või, 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

3 g/kg, välja arvatud või

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud või

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 10 g/kg

Küpsetamiseks ettenähtud tooted, välja arvatud või

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg, välja arvatud või

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

Küpsetamiseks ettenähtud tooted, välja arvatud või, 10 g/kg

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 479b

Praadimiseks ettenähtud tooted, 5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud või

 

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 10 g/kg

Naatriumkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat

E 500

Hapukoorevõi, vajalik kogus

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Küpsetusplaatide määrded, kokku 30 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud või

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Neohesperidiin DC

E 959

Võided, 5mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tooted, välja arvatud või, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud või

2.2.2. Rasvaemulsioonid, mille rasvasisaldus on alla 60%

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, 202-203

Kokku 2 g/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus  

Karoteenid

E 160a

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Veel baseeruvad küpsetusplaatide pihustusmäärded, 30 mg/kg; võided, 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Võided, rasvasisaldusega mitte üle 41%, 100 mg/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

3 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 10 g/kg

Küpsetamiseks ettenähtud tooted

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid

E 476

Võided, rasvasisaldusega mitte üle 41%, 4 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

Küpsetamiseks ettenähtud tooted, 10 g/kg

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 479b

Praadimiseks ettenähtud tooted, 5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 10 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Küpsetusplaatide määrded, kokku 30 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Butaan

E 943a

Veel baseeruvad küpsetusplaatide pihustusmäärded kasutamiseks toiduainetööstuses ja toitlustusettevõttes, vajalik kogus

2-metüülpropaan

E 943b

Propaan

E 944

Neohesperidiin DC

E 959

Võided, 5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

2.3. Rasval põhinevad desserdid

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  3)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

4)

 

 

 

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; dessertide kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ning desserdid, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Kui toidule lisatakse vähemalt kahte järgmistest lisaainetest: gallaadid (E 310-312), butüülhüdroksüanisool (E 320) ja butüülhüdroksütolueen (E 321), siis iga lisaaine lubatud kogust tuleb vähendada proportsionaalselt üksteise suhtes nii, et protsentuaalne koostis ei ületaks 100.
3) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
4) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

3. Toidujääd

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg 1)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

800 mg/kg

2)

 

 

 

Aspartaam

E 951

800 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

320 mg/kg

Taumatiin

E 957

50 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

800 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Veel põhinevad tooted, 3 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

3 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 500 mg/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
2) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

4. Puu- ja köögiviljad (kaasa arvatud marjad, seemned, juurviljad ja seened)

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

4.1. Töötlemata puu- ja köögiviljad

4.1.1. Värsked puu- ja köögiviljad

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Tarbimiseks valmis pakendatud jahutatud puu- ja köögivili, vajalik kogus

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Vajalik kogus

 

 

 

 

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.1.2. Töödeldud pealispinnaga puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Ortofenüülfenool

E 231

Tsitrusviljade pealispinna töötlemiseks, 12 mg/kg  

Naatriumortofenüülfenolaat

E 232

Segarühm

Kampoli glütseroolestrid

E 445

Tsitrusviljade pealispinna töötlemiseks, 50 mg/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Puuviljad, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Meevaha

E 901

Tsitrusviljad, melonid, pähklid, pirnid, õunad, virsikud ja ananassid, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

Tsitrusviljad, melonid, pähklid, pirnid, õunad, virsikud ja ananassid, pealispinna töötlemiseks, 200 mg/kg

Mikrokristalliline vaha

E 905

Melonid, mangod, papaiad ja avokaadod, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks

Montaanhappe estrid

E 912

Tsitrusviljad, melonid, mangod, papaiad, avokaadod ja ananassid, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks 

Oksüdeeritud polüetüleenvaha

E 914

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

  

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.1.3. Kooritud ja/või tükeldatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kartulid, kokku 50 mg/kg; peenestatud sibul, küüslauk ja šalott, kokku 300 mg/kg; peenestatud mädarõigas, kokku 800 mg/kg

Segarühm

Õunhape (DL-)

E 296

Kooritud kartulid, vajalik kogus

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Kooritud kartulid, tarbimiseks valmis pakendatud jahutatud puu- ja köögivili, vajalik kogus 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.1.4. Külmutatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Seened ja valged köögiviljad, kokku 50 mg/kg; kartulid, kokku 100 mg/kg

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Vajalik kogus

 

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

 

4.2. Töödeldud puu- ja köögiviljad

4.2.1. Kuivatatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Puuviljad, 1 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kookospähklid, kokku 50 mg/kg; seened, kokku 100 mg/kg; ingver, kokku 150 mg/kg; tomatid, kokku 200 mg/kg; valged köögiviljad ja kartulid kokku 400 mg/kg; pirnid ja õunad, kokku 600 mg/kg; banaanid, kokku 1 g/kg; aprikoosid, viinamarjad, virsikud, viigimarjad ja ploomid, kokku 2 g/kg; kestaga pähklid ja teised puuviljad, kokku 500 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Granuleeritud kartulid, 25 mg/kg  

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Granuleeritud kartulid ja kartulihelbed, vajalik kogus

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  1)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Hüdrogeenitud polü-1-detseen

E 907

Pealispinna töötlemiseks, 2 g/kg

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.2. Puu- ja köögiviljad äädikas, õlis või soolvees

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Ainult oliivid, kokku 1 g/kg

Köögiviljad, kokku 2 g/kg; oliivid, kokku 1 g/kg  

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Ainult oliivid, kokku 500 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 100 mg/kg, välja arvatud oliivid soolvees; valged köögiviljad ja seened, kokku 50 mg/kg; kollased piprad soolvees, kokku 500 mg/kg; marineeritud pähklid, 50 mg/kg

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Köögiviljad (välja arvatud oliivid), vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Karoteenid

E 160a

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

200 mg/kg

Magushapud tooted

  

Aspartaam

E 951

300 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

180 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

100 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

200 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Raud(II)glükonaat

E 579

Oksüdatsioonil tumenenud oliivid, kokku 150 mg/kg  

Raud(II)laktaat

E 585

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.3. Konserveeritud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Seened, kokku 50 mg/kg; valged köögiviljad, kartulid, litšid, taastatud kuivatatud puuviljad, valgesüdamelised kirsid, kokku 100 mg/kg; tsitrusviljade tükid, kokku 250 mg/kg

Toiduvärvid

Erütrosiin

E 127

Kokteilipuuviljad ja Bigarreaux kirsid, 150 mg/kg

Kurkumiin

E 100

 

 

Tartrasiin

E 102

Püreeritud köögiviljad ja aedherned, 100 mg/kg

Konserveeritud punased marjad, kokku 200 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

Kinoliinkollane

E 104

 

 

 

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Püreeritud köögiviljad ja aedherned, 20 mg/kg

Roheline S

E 142

Püreeritud köögiviljad ja aedherned, 10 mg/kg

Must PN

E 151

 

 

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Konserveeritud punased marjad, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Puuvilja-marjatooted  3)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 1 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Äädikhape ja atsetaadid

E 260-263

Vajalik kogus

 

 

 

Piimhape ja laktaadid

E 270, E 325-327

Õunhape

E 296

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Viinhape ja tartraadid

E 334-337

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Artišokid, kaunviljad ja seened, 250 mg/kg

Kaltsiumkloriid

E 509

Vajalik kogus

Tinakloriid

E 512

Valge spargel, 25 mg/kg

Glükoondeltalaktoon

E 575

Vajalik kogus

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.2.4. Džemmid, želeed, keedised ja teised sarnased tooted

4.2.4.1. Džemmid, moosid, keedised, ekstra džemmid, želeed, ekstra želeed, tsitrusmarmelaadid ja magustatud kastanipüreed, mille lahustuva kuivaine sisaldus on vähemalt 60%

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg, välja arvatud ekstra džemmid ja ekstra želeed

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus, välja arvatud ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kinoliinkollane

E 104

Kokku 100 mg/kg, välja arvatud ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Erkpunane 4R

E 124

Roheline S

E 142

Lükopeen

E 160d

Luteiin

E 161b

Segarühm

Piimhape

E 270

Vajalik kogus

 

 

 

Õunhape

E 296

Askorbiinhape

E 300

Kaltsiumlaktaat

E 327

Sidrunhape

E 330

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaltsiumtsitraadid

E 333

Viinhape

E 334

Naatriumtartraadid

E 335

Naatriummalaadid

E 350

Algiinhape ja alginaadid

E 400-404

Kokku 10 g/kg, välja arvatud ekstra tooted

 

 

 

Agar

E 406

Karrageen

E 407

Jaanileivapuujahu

E 410

Guarkummi

E 412

Ksantaankummi

E 415

Gellankummi

E 418

Pektiinid

E 440

Vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Vajalik kogus

Sorbitaanmonolauraat

E 493

Tsitrusmarmelaad, 25 mg/kg

Kaltsiumkloriid

E 509

Vajalik kogus, välja arvatud ekstra tooted

Naatriumhüdroksiid

E 524

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Neohesperidiin DC

E 959

želeed, 5 mg/kg maitsetugevdajana

4.2.4.2. Punktis 4.2.4.1 nimetamata tooted, sealhulgas vähendatud energiasisaldusega džemmid, ekstra džemmid, keedised, moosid, želeed, ekstra želeed, tsitrusmarmelaadid ja magustatud kastanipüreed

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

Marmeladakokku 1,5 g/kg; Mermeladas ja teised punktis 4.2.4.1 nimetamata tooted (sealhulgas vähese suhkrusisaldusega ja suhkruta džemmid, želeed, marmelaadid ja magustatud kastanipüreed), välja arvatud Dulce de membrillo, 1 g/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Dulce de membrillo, 1 g/kg; Mermeladas ja teised punktis 4.2.4.1 nimetamata tooted (sealhulgas vähese suhkrusisaldusega ja suhkruta džemmid, želeed, marmelaadid ja magustatud kastanipüreed), välja arvatud Marmelada, - kokku 500 mg/kg

 

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg; sulfititega töödeldud puuvilju ja marju sisaldavad džemmid, želeed ja marmelaadid, kokku 100 mg/kg

 

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus, välja arvatud vähendatud energiasisaldusega ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Vajalik kogus, välja arvatud vähendatud energiasisaldusega ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kinoliinkollane

E 104

Kokku 100 mg/kg, välja arvatud vähendatud energiasisaldusega ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Erkpunane 4R

E 124

Roheline S

E 142

Lükopeen

E 160d

Luteiin

E 161b

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

1 g/kg

4)

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 1 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

1000 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  3)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Piimhape

E 270

Vajalik kogus

 

 

Õunhape

E 296

Askorbiinhape

E 300

Kaltsiumlaktaat

E 327

Sidrunhape

E 330

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaltsiumtsitraadid

E 333

Viinhape

E 334

Naatriumtartraadid

E 335

Naatriummalaadid

E 350

Algiinhape ja alginaadid

E 400-404

 

 Kokku 10 g/kg

Agar

E 406

Karrageen

E 407

Jaanileivapuujahu

E 410

Kastanid vedelikus, vajalik kogus

 

Guarkummi

E 412

Ksantaankummi

E 415

Gellankummi

E 418

 

Pektiinid

E 440

Vajalik kogus

  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Kaltsiumkloriid

E 509

Naatriumhüdroksiid

E 524

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Vajalik kogus

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Neohesperidiin DC

E 959

želeed, 5 mg/kg maitsetugevdajana

4.2.5. Suhkrustatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg  

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 100 mg/kg

Toiduvärvid

Erütrosiin

E 127

Kokteilimarjad ja kirsid, 200 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/kg  2)

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  3)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

800 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Alumiiniumsulfaadid

E 520-523

Kokku 200 mg/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.6. Puu- ja köögiviljal põhinevad desserdid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Frugtgrødja Rote Grütze, kokku 1 g/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Frugtgrødja Rote Grütze, 500 mg/kg

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

  

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

3)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

  

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipinaadid

E 355-357

Puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ja desserdid 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 g/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.7. Praetud või rohkes rasvas praetud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Eelpraetud kartulid, kokku 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Valged köögiviljad ja seened, kokku 50 mg/kg; kartulid, kokku 100 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.8. Puu- ja köögiviljatooted, v.a punktides 4.2.1-4.2.7

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg; želeeruv puuviljaekstrakt, vedel pektiin, kokku 800 mg/kg; kartulitaigen, kokku 2 g/kg

Ainult oliivid, kokku 1 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Oliivid, kokku 500 mg/kg; keedetud punapeet, 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Seened, valged köögiviljad, kokku 50 mg/kg; kartulid, kartulitaigen ning pirukate puuvilja-marjatäidised, kokku 100 mg/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Marinaadid, kastmed, Chutney ja Piccalilli, kokku 500 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Marinaadid, kastmed, Chutney ja Piccalilli, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

4)

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Puuvilja-marjatooted, välja arvatud tooted puuvilja-marjamahlast jookide tööstuslikuks valmistamiseks, vajalik kogus

 

3)

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Puuvilja-marjakompotid, vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Puuvilja-marjatooted, kokku 800 mg/kg; kartulitooted, kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud puuvilja-marjakompotid

Pektiin

E 440

Puuvilja-marjakompotid, välja arvatud õunakompotid, vajalik kogus

Kaltsiumkloriid

E 509

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Mostarda di Frutta, kokku 2 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

 

 

Välja arvatud puuvilja- marjakompotid

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud puuvilja-marjakompotid

1) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
4) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega.

5. Kondiitritooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

5.1. Kakao- ja šokolaaditooted

Värvained

Hõbe

E 174

šokolaaditoodete kaunistused, vajalik kogus

Kuld

E 175

Segarühm

Letsitiin

E 322

Vajalik kogus

Sidrunhape

E 330

5 g/kg

Viinhape

E 334

5 g/kg

Kummiaraabik

E 414

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glütserool

E 422

Vajalik kogus

Pektiinid

E 440

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Ammooniumfosfatiidid

E 442

10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

E 472c

Vajalik kogus

Polüglütseroolritsinolaat

E 476

5 g/kg

šokolaaditooted

Sorbitaantristearaat

E 492

10 g/kg

Karbonaadid

E 170, 500-501, E 503-504

70 g/kg rasvata kuivaine kohta, väljendatuna kaaliumkarbonaadina

 

Hüdroksiidid

E 524-528

Magneesiumoksiid

E 530

Meevaha

E 901

šokolaadi pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

šokolaadi pealispinna töötlemiseks, 500 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

5.2. Kondiitritooted peale punktides 5.1 ja 5.3 toodute (sealhulgas vähendatud energiasisaldusega tooted)

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

 

Kokku 1,5 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Kokku 300 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Glükoosisiirupil baseeruvadtooted, kokku 50 mg/kg

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

Pealispinna katted ja kaunistused, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  4)

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Alumiinium

E 173

Valikpagaritoodete kaunistamisel kasutatavate suhkruliste kondiitritoodete pinnakatted, vajalik kogus

Hõbe

E 174

Kondiitritoodete pinnakatted, vajalik kogus

Kuld

E 175

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

500 mg/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), tabletitud tooted  1), 500 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted  1), 1 g/kg; värskendavad pisimaiused 2), 2,5 g/kg

Aspartaam

E 951

1 g/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), tärklisel põhinevad tooted  1), tugevamaitselised värskendavad kurgupastillid  2), 2 g/kg; värskendavad pisimaiused  2), 6 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 500 mg/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), 500 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted  1), 300 mg/kg; värskendavad pisimaiused  2), 3 g/kg

Sukraloos

E 955

1000 mg/kg 2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted 1), 800 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted 1), 1000 mg/kg; värskendavad pisimaiused 2), 2400 mg/kg; tugevamaitselised värskendavad kurgupastillid 2), 1000 mg/kg; tabletitud tooted 1), 200 mg/kg

Taumatiin

E 957

Kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted 50 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

100 mg/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), 100 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted  1), 150 mg/kg; värskendavad pisimaiused  2), 400 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

500 mg/kg 2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted 1), 500 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted 1), 1000 mg/kg; värskendavad pisimaiused 2), 2500 mg/kg; arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  2); kakaod sisaldavad, kuivatatud puuviljadel või tärklisel põhinevad tooted  1), vajalik kogus

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

1 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

 

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

1,5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud želeetooted

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

Ammooniumfosfatiidid

E 442

Tooted, mis põhinevad kakao- ja šokolaaditoodetel, 10 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Polüglütseroolritsinolaat

E 476

Tooted, mis põhinevad kakao- ja šokolaaditoodetel, 5 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

 

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Hüdrogeenitud polü-1-detseen

E 907

Pealispinna töötlemiseks, 2 g/kg

Sorbitaantristearaat

E 492

Tooted, mis põhinevad kakao- ja šokolaaditoodetel, 10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Meevaha

E 901

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

  

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

Pealispinna töötlemiseks, 500 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

5.3. Närimiskumm

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1,5 g/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Gallaadid

E 310-312

Kokku 400 mg/kg

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Butüülhüdroksütolueen

E 321

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

Pealispinna katted ja kaunistused, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  4)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

 

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Hõbe

E 174

Pinnakatted, vajalik kogus

Kuld

E 175

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

2 g/kg

2)

 

 

Aspartaam

E 951

5,5 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 1,2 g/kg

Sukraloos

E 955

3000 mg/kg

Taumatiin

E 957

50 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

400 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

2000 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  2)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

2 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Vajalik kogus

1,2-propaandioolalginaat

E 405

5 g/kg

Karaiakummi

E 416

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 2 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Talk

E 553b

Vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Tsinkatsetaat

E 650

1 g/kg

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

100 mg/kg

Meevaha

E 901

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus  

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Mikrokristalliline vaha

E 905

Karnaubavaha

E 903

Pealispinna töötlemiseks, 1200 mg/kg

Karbamiid

E 927b

30 g/kg  2)

Atsesulfaamkaalium

E 950

800 mg/kg
(õ) 5.01.2010 16:48

3); taumatiini 10 mg/kg, ainult maitse tugevdamiseks

 

Aspartaam

E 951

2,5 g/kg

Taumatiin

E 957

10 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

150 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Glütserüültriatsetaat

E 1518

Vajalik kogus

Loetelu lisas 3

 

1) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
2) Ei ole lisatud mono- ja/või disahhariide vōi mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
3) Kui toidule lisatakse vähemalt kahte järgmistest lisaainetest: atsesulfaamkaalium (E 950), aspartaam (E 951), taumatiin (E 957) ja neohesperidiin DC (E 959), siis iga lisaaine lubatud kogust tuleb vähendada proportsionaalselt üksteise suhtes nii, et protsentuaalne koostis ei ületaks 100.
4) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.

6. Teraviljad ja teraviljatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

6.1. Teraviljad, tangud, helbed

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Polenta,kokku 200 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Odratangud ja saago, kokku 30 mg/kg; vaakumpakendis magusmais, 100 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Termiliselt eeltöödeldud tooted, kokku 200 mg/kg  1)  

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Segarühm

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Kiirkeeduriis, vajalik kogus

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

E 472a

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kiirkeeduriis, kokku 4 g/kg

Talk

E 553b

Riis, vajalik kogus

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

6.2. Jahud, tärklised ja kliid

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Tärklised, välja arvatud tärklised imiku- ja väikelapsetoitude jaoks, kokku 50 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 2,5 g/kg; küpsetuspulbriga jahu, 20 g/kg

L-tsüsteiin

E 920

Jahu, vajalik kogus

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

6.3. Eineteraviljad

Toiduvärvid

Karmiin

E 120

Puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, kokku 200 mg/kg  

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Vajalik kogus, välja arvatud puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad

  

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I

E 150a

Karamell II

E 150b

Karamell III

E 150c

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, vajalik kogus

Karamell IV

E 150d

Vajalik kogus, välja arvatud ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad

Karoteenid

E 160a

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, vajalik kogus

Annaatoekstrakt

E 160b

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, 25 mg/kg

Paprikaekstrakt

E 160c

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, vajalik kogus

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Vajalik kogus, välja arvatud ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus 3)  

Mannitool

E 421

Atsesulfaam K

E 950

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 1,2 g/kg  3)

Aspartaam

E 951

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 1 g/kg  3)

Isomalt

E 953

Vajalik kogus  3)

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 100 mg/kg  3)

Sukraloos

E 955

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 400 mg/kg 3)

Neohesperidiin DC

E 959

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 50 mg/kg  3)

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 1000 mg/kg 3), arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Vajalik kogus  3)

 

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

Granola-tüüpi tooted, 10 mg/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

6.4. Makarontooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Gnocchi, kokku 1 g/kg

Segarühm

Piimhape

E 270

Värske pasta, vajalik kogus

 

 

Askorbiinhape

E 300

Naatriumaskorbaat

E 301

Letsitiin

E 322

Sidrunhape

E 330

Viinhape

E 334

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Nuudlid, kokku 2 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

Gluteenivaba pasta ning vähendatud valgusisaldusega pasta, 10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Värske pasta, vajalik kogus

Glükoondeltalaktoon

E 575

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Gluteenivaba pasta ning vähendatud valgusisaldusega pasta

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Gluteenivaba pasta ning vähendatud valgusisaldusega pasta, vajalik kogus

6.5. Teraviljal või tärklisel põhinevad desserdid

Antioksüdandid, säilitusained

Nisiin

E 234

Mannapuding, tapiokipuding ning sarnased tooted, 3 mg/kg

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Vajalik kogus

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

3)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Tarretised, 6 g/kg; puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 1 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, katted ja kaunistused, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

  

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

6.6. Taignad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 12 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Isomalt

E 953

Vajalik kogus mitte magusainena

  

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT  (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

7. Pagaritooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

7.1. Leib ja teised lihtpagaritooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Jaemüügiks pakendatud viilutatud ja pakendatud osaliselt küpsetatud ning vähendatud energiasisaldusega tooted, kokku 2 g/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pakendatud leivad, saiad, sepikud, kokku 1 g/kg; vähendatud energiasisaldusega leivad, saiad, sepikud, pakendatud osaliselt küpsetatud leivad, saiad, sepikud, pakendatud väikepagaritooted (massiga kuni 200 g, kaasa arvatud), pakendatud pølsebrod, bollar, dansk flutes, kokku 2 g/kg, pakendatud viilutatud leivad, saiad, sepikud, kokku 3 g/kg

Toiduvärvid

Karamellid

E 150a-d

Linnaseleib, vajalik kogus

Magusained

Atsesulfaam K

E 950

Essoblaten, 2 g/kg

Aspartaam

E 951

Essoblaten, 1 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Essoblaten, kokku 800 mg/kg

Sukraloos

E 955

Essoblaten, 800 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Essoblaten,1 g/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Segarühm

Äädikhape ja atsetaadid

E 260-263

Ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning Pain courant française, vajalik kogus

 

 

  

Piimhape ja laktaadid

E 270, E 325-327

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Letsitiin

E 322

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Soda bread, kokku 20 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning Pain courant française, vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid

E 472a, d-f

Ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted, vajalik kogus

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 3 g/kg

Vajalik kogus, välja arvatud ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning Pain courant française

 

 

 

Stearüültartraat

E 483

4 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning Pain courant française

7.2. Valikpagaritooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Pakendatud osaliselt küpsetatud tooted ja tooted vee aktiivsusega üle 0,65, kokku 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Venitaignaküpsised ja kreekerid, kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Christmas pudding (ploomipuding), kokku 1 g/kg, ja pakendatud tooted vee aktiivsusega üle 0,65, kokku 2 g/kg

Gallaadid

E 310-312

Tordi-, keeksi- ja küpsisepulbrid, kokku 200 mg/kg  1)  

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  3) 

Mannitool

E 421

Atsesulfaamkaalium

E 950

Eritoiduna kasutatavad tooted, 1 g/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 2 g/kg

Aspartaam

E 951

Eritoiduna kasutatavad tooted, 1,7 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Eritoiduna kasutatavad tooted, kokku 1,6 g/kg

Isomalt

E 953

Vajalik kogus  3)

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Eritoiduna kasutatavad tooted, kokku 170 mg/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 800 mg/kg

Sukraloos

E 955

Eritoiduna kasutatavad tooted, 700 mg/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 800 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

Eritoiduna kasutatavad tooted, 150 mg/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Eritoiduna kasutatavad tooted, 1000 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Vajalik kogus  3)

 

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Täidised ja kaunistused, 2,5 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 20 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Täidised ja kaunistused, kokku 2 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

2 g/kg; täidised, katted ja kaunistused 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

Täidised, katted ja kaunistused, 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

10 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

4 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 10 g/kg; katted ja kaunistused, kokku 5 g/kg

Naatriumalumiiniumfosfaat

E 541

Sconesja biskviiditooted, 1 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Meevaha

E 901

šokolaadiglasuuriga magusate küpsiste pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

šokolaadiglasuuriga magusate küpsiste pealispinna töötlemiseks, 200 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Vajalik kogus mitte magusainena

  

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

8. Liha ja lihatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

8.1. Värske kodulooma-, -linnu-, küüliku- ja ulukiliha

Toiduvärvid

Võlupunane AC

E 129

Ainult tervisemärkide ja kohustuslike märkide jaoks

Briljantsinine FCF

E 133

Pruun HT

E 155

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

8.2. Hakkliha

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

8.3. Raie- või tükilihatooted

8.3.1. Kuumtöötlemata raie- või tükilihatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Nitritid *

E 249-250

Soolatud ja kuivatatud tooted, lisatav kogus kokku 150 mg/kg, jääksisaldus kokku 50 mg/kg; soolatud peekon, jääksisaldus kokku 175 mg/kg

Nitraadid

E 251-252

Soolatud tooted, lisatav kogus, kokku 300 mg/kg, jääksisaldus kokku 250 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Kuivatatud tooted, kokku 200 mg/kg  1)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad ja soolatud tooted, kokku 500 mg/kg, arvestatuna isoaskorbiinhappena

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg,  3)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

8.3.2. Kuumtöödeldud raie- või tükilihatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Nitritid*

E 249-250

Soolatud tooted ja konservid, lisatav kogus, kokku 150 mg/kg, jääksisaldus kokku 100 mg/kg; soolatud peekon, jääksisaldus kokku 175 mg/kg

Nitraadid

E 251-252

Soolatud tooted ja konservid, lisatav kogus, kokku 300 mg/kg, jääksisaldus kokku 250 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Kuivatatud tooted, kokku 200 mg/kg  1)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad tooted, kokku 500 mg/kg, arvestatuna isoaskorbiinhappena

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  3)

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg  1)

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Vajalik kogus mitte magusainena

  

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

8.4. Hakklihast tooted

8.4.1. Kuumtöötlemata hakklihast tooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220, E 221-224, E 226-228

Breakfast sausages, Burger meat, milles on köögivilja- või teraviljalisandeid vähemalt 4%, Butifarra fresca ja Longaniza fresca, kokku 450 mg/kg

Natamütsiin

E 235

Kuivvorstide ja kuivade toorsuitsu-salaamide pinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Nitritid*

E 249-250

Soolatud, kuivatatud tooted (kaasa arvatud kuivvorstid ja kuivad toorsuitsusalaamid), lisatav kogus kokku 150 mg/kg, jääksisaldus kokku 50 mg/kg

Nitraadid

E 251-252

Soolatud tooted, lisatav kogus kokku 300 mg/kg, jääksisaldus kokku 250 mg/kg

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad ja soolatud tooted, kokku 500 mg/kg, arvestatuna isoaskorbiinhappena

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vorstid, 20 mg/kg; Pasturmas, vajalik kogus

Riboflaviinid

E 101

Pasturmas, vajalik kogus

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Sorbasada, 135 mg/kg

Karmiin

E 120

Burger meat, milles on köögivilja- ja teraviljalisandeid vähemalt 4%, ning vorstid, 100 mg/kg, Pasturmas, vajalik kogus; Chorizo ja Salchichon, 200 mg/kg

Erkpunane 4R

E 124

Sorbasada200 mg/kg; Chorizo ja Salchichon, 250 mg/kg

Punane 2G

E 128

20 mg/kg

Breakfast sausages, milles on teraviljalisandeid vähemalt 6%, Burger meat, milles on köögivilja- ja teraviljalisandeid vähemalt 4%

Võlupunane AC

E 129

25 mg/kg

Karamellid

E 150a-d

Burger meat, milles on köögivilja- ja teraviljalisandeid vähemalt 4%, ning vorstid, vajalik kogus

Karoteenid

E 160a

20 mg/kg

Vorstid

  

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

10 mg/kg

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt, vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt  3)

Talk

E 553b

Vorstide pinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt

8.4.2. Kuumtöödeldud hakklihast tooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Pasteedid, kokku 1 g/kg

 Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

 

Natamütsiin

E 235

Kuivvorstide pinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Nitritid *

E 249-250

Soolatud tooted (kaasa arvatud vorstid), Foie gras, Foie gras entier ja Blocs de foie gras, lisatav kogus kokku 150 mg/kg, jääksisaldus kokku 100 mg/kg

Nitraadid

E 251-252

Soolatud tooted ja konservid, lisatav kogus kokku 300 mg/kg, jääksisaldus kokku 250 mg/kg; Foie gras, Foie gras entier ja Blocs de foie gras, jääksisaldus 50 mg/kg

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad tooted, kokku 500 mg/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappena

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

20 mg/kg

Pasteedid, pastad, vorstid ja tureens

Karmiin

E 120

100 mg/kg

Võlupunane AC

E 129

Luncheon meat, 25 mg/kg

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

Pasteedid, pastad, vorstid ja tureens

Karoteenid

E 160a

20 mg/kg

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

10 mg/kg

Kantaksantiin

E 161 g

Saucisses de Strasbourg,15 mg/kg

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

Pasteedid, pastad, vorstid ja tureens

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Foie gras, Foie gras entierja Blocs de foie gras, vajalik kogus

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  3)

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg  1)

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Hakitud ja kuubikuteks tükeldatud lihast konserveeritud tooted, kokku 4 g/kg

Talk

E 553b

Vorsti pinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud Foie gras, Foie gras entier ja Blocs de foie gras

 

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vajalik kogus  

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud Foie gras, Foie gras entier ja Blocs de foie gras

8.5. Söödavad vorstikestad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kollageenil baseeruvad vorstikestad vee aktiivsusega üle 0,6, vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus  2)

 

 

 

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Pruun HT

E 155

Karoteenid

E 160a

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Vajalik kogus

 

 

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

* Nitritit, mis on märgistatud «kasutamiseks toidus» võib müüa ainult segus keedusoolaga (nitritsool - naatriumnitriti sisaldus keedusoolas kuni 0,6%) või keedusoola toimeainega.

9. Kala, kalatooted ja meresaadused

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

9.1. Värske kala, kalatooted ja meresaadused

9.1.1. Värske kala ja kalatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg  

Naatriumtetraboraat

E 285

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

Kalamari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Kalamari

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

 

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

9.1.2. Värsked vähilaadsed ja molluskid

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Vähilaadsed ja kalmaarid, kokku 150 mg/kg, sugukonnad Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae 80 ja 120 ühiku vahel, kokku 200 mg/kg, üle 120 ühiku, kokku 300 mg/kg

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

 

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

9.2. Külmutatud kala, kalatooted ja meresaadused

9.2.1. Külmutatud kala ja kalatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg  

Naatriumtetraboraat

E 285

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Punase nahaga kala, kokku 1,5 g/kg

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalamari, kokku 300 mg/kg;
surimitooted, kokku 500 mg/kg  1)

Tartrasiin

E 102

Kalamari, kokku 300 mg/kg;
surimitooted, kokku 500 mg/kg  1)

 

 

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Töötlemata kala, vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Töötlemata kalafilee, kokku 5 g/kg; surimitooted, kokku 1 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud töötlemata kala

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

T��ötlemata kala, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud töötlemata kala

9.2.2. Külmutatud vähilaadsed ja molluskid

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Vähilaadsed ja kalmaarid, kokku 150 mg/kg, sugukonnad Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae 80 ja 120 ühiku vahel, kokku 200 mg/kg, üle 120 ühiku, kokku 300 mg/kg

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Töötlemata vähilaadsed ja molluskid, töödeldud vähilaadsed ja molluskid, kokku 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Vähilaadsed, 75 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 425

9.3. Keedetud, küpsetatud, praetud, suitsutatud, röstitud, kuivatatud või soolatud kala, kalatooted ja meresaadused

9.3.1. Keedetud, küpsetatud ja röstitud kala, kalatooted ja meresaadused

9.3.1.1. Keedetud, küpsetatud ja röstitud kala ja kalatooted

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalapasteet, kokku 100 mg/kg; kalamari, kokku 300 mg/kg; surimitooted, kokku 500 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari, kalapasteet ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Kalamari, kalapasteet ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Surimitooted, kokku 1 g/kg; kalapasteet, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.3.1.2. Keedetud, küpsetatud ja röstitud vähilaadsed, molluskid ja tooted nendest

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Keedetud vähilakad ja keedetud marineeritud pakendatud molluskid, kokku 2 g/kg

 Krevetid, kokku 2 g/kg; Crangon crangon ja Crangon vulgaris, kokku 6 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

 

 

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Pasteet, kokku 100 mg/kg; vähilaadsed, kokku 250 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Vähilaadsete pasteet, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.3.2. Praetud või rohkes rasvas praetud kala, kalatooted ja meresaadused

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.3.3. Suitsutatud, kuivatatud ja/või soolatud kala ja kalatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Soolatud, kuivatatud kala, kokku 200 mg/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kuivatatud tursklased, kokku 200 mg/kg

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Pruun FK

E 154

Kippers, 20 mg/kg

Annaatoekstraktid

E 160b

Suitsutatud kala, 10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalamari, kokku 300 mg/kg; suitsutatud kala, kokku 100 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari ja suitsutatud kala, vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  2)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.4. Kala, kalatooted (sh pastöriseeritud) ja kalapreservid

9.4.1. Kala ja kalatooted marinaadis, tarrendis või soolvees, k.a kalapreservid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Nitraadid

E 251-252

Marineeritud kilu, räim, heeringas, jääksisaldus kokku 200 mg/kg

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

200 mg/kg

Marineeritud ja magushapud tooted

  

Aspartaam

E 951

300 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

120 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

200 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Karpides või purkides kala, molluskid ja vähilaadsed, 75 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.4.2. Lõheasendajad, kaaviar ja muud kalamarjatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg

Naatriumtetraboraat

E 285

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315, E 316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Toiduvärvid

Amarant

E 123

30 mg/kg, välja arvatud lõheasendajad

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg;  lõheasendajad, kokku 500 mg/kg  1)

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.4.3. Kala, kalatooted (sh pastöriseeritud) ja kalapreservid peale punktides 9.4.1-9.4.2 toodute

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Surimitooted, kokku 500 mg/kg  1)

  

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Surimitooted, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Surimitooted, kokku 1 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Karpides või purkides kala, molluskid ja vähilaadsed, 75 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.5. Kalakonservid ja meresaaduste konservid

Antioksüdandid, säilitusained

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg

Naatriumtetraboraat

E 285

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Pruun FK

E 154

Kippers, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalamari, kokku 300 mg/kg, surimitooted, kokku 500 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

V��lupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40 825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

200 mg/kg

Marineeritud ja magushapud tooted

 

Aspartaam

E 951

300 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

120 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

200 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Surimitooted, karpides vähilaadsed, kokku 1 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Karpides või purkides kala, molluskid ja vähilaadsed, 75 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
2) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

10. Munad ja munatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

10.1. Värsked munad

Toiduvärvid

Toiduvärvid

E 100-180

Ainult munakoore kaunistamiseks või tembeldamiseks

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

10.2. Vedelad munatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 5 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 212-213

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 10 g/kg

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

1 g/kg

Alumiiniumsulfaadid

E 520-523

Munavalge, kokku 30 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

10.3. Külmutatud munatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg

Segarühm

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

1 g/kg

Alumiiniumsulfaadid

E 520-523

Munavalge, kokku 30 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

10.4. Kuivatatud või koaguleeritud munatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud tooted, kokku 1 g/kg

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

1 g/kg

Alumiiniumsulfaadid

E 520-523

Munavalge, kokku 30 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Trietüültsitraat

E 1505

Kuivatatud munavalge, vajalik kogus

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

10.5. Munal põhinevad desserdid

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

2)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; dessertide kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ning desserdid, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
2) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

11. Suhkrud ja mesi

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

11.1. Suhkrutooted (poolvalge, valge ja ekstravalge suhkur; suhkrulahus; invertsuhkrulahus; invertsuhkrusiirup; glükoosisiirup; kuivatatud glükoosisiirup; dekstroosi monohüdraat; veevaba dekstroos)

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 10 mg/kg; glükoosisiirup ja kuivatatud glükoosisiirup, kokku 20 mg/kg

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

11.2. Standardimata suhkrutooted

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 40 mg/kg; melass ja siirup, kokku 70 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Tuhksuhkur, kokku 10 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

11.3. Mesi

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

12. Sool ja maitseained, supid, puljongid, kastmed, salatid, pärm ning valgutooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

12.1. Sool ja soolaasendaja

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 10 g/kg

Heksatsüanoferraadid

E 535-536, 538

Kokku 20 mg/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Kokku 10 g/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

12.2. Ürdid, vürtsid, maitseainete segud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Maitseainesegud, kokku 1 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Maitseainesegud, mis põhinevad tsitrusmahladel, kokku 200 mg/l

Gallaadid

E 310-312

Maitseainesegud, kokku 200 mg/kg  2)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Maitseainesegud, välja arvatud ainult vürtsidest koosnevad segud, kokku 500 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Maitseainesegud, välja arvatud ainult vürtsidest koosnevad segud, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud värsked ürdid

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Maitseainesegud, 30 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Vajalik kogus

Välja arvatud värsked ürdid

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud värsked ürdid

12.3. Äädikad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 170 mg/l

Toiduvärvid

Karamell I-IV

E 150a-d

Vajalik kogus, välja arvatud veiniäädikas

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

12.4. Sinepid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 250 mg/kg, Dijoni sinep, kokku 500 mg/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Aspartaam

E 951

350 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 320 mg/kg

Sukraloos

E 955

140 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

12.5. Supid ja puljongid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Vedelad tooted, välja arvatud konserveeritud tooted, kokku 500 mg/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Gallaadid

E 310-312

Kuivatatud tooted, 200 mg/kg  2)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

110 mg/l

Supid  4)

 

Aspartaam

E 951

110 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 110 mg/l

Sukraloos

E 955

45 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

110 mg/l, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg

Merevaikhape

E 363

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 2 g/kg  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

12.6. Kastmed

12.6.1. Emulgeeritud kastmed

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

Kokku 2 g/kg; tooted rasvasisaldusega üle 60%, kokku 1 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Kokku 1 g/kg; tooted rasvasisaldusega üle 60%, kokku 500 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Kokku 200 mg/kg  2)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 500 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Aspartaam

E 951

350 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

450 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

75 mg/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

8 g/kg

Karaiakummi

E 416

10 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Polüglütseroolritsinolaat

E 476

Madala rasvasisaldusega kastmed, 4 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

12.6.2. Emulgeerimata kastmed

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Gallaadid

E 310-312

Kokku 200 mg/kg  2)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 500 mg/kg; välja arvatud tomatikaste  1)

 

  

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus; välja arvatud tomatikaste

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Vajalik kogus; välja arvatud tomatikaste

 

 

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Aspartaam

E 951

350 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

450 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

8 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Polüglütseroolritsinolaat

E 476

Madala rasvasisaldusega kastmed, 4 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

12.7. Valmis salatid; kakaol, kuivatatud puuviljal, rasval või piimal põhinevad võileivakatted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Salatid, kokku 1,5 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus  

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Vajalik kogus

 

 

 

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

Feinkostsalat, 350 mg/kg; võileivakatted  3), 1 g/kg

Aspartaam

E 951

Feinkostsalat, 350 mg/kg; võileivakatted  3), 1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Võileivakatted  3), 500 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Feinkostsalat, kokku 160 mg/kg;
võileivakatted  3), 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

Feinkostsalat, 140 mg/kg;
võileivakatted 3), 400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

Feinkostsalat, 50 mg/kg;
võileivakatted  3), 50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Feinkostsalat, 350 mg/kg;

võileivakatted 3), 1000 mg/kg; arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Võileivakatted, vajalik kogus  3)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

12.8. Pärm

Segarühm

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Pagaripärm, vajalik kogus

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

12.9. Valgutooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Valkudel põhinevad lihaasendajad, kalaasendajad ja vähilaadsete asendajad, kokku 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

želatiin, kokku 50  mg/kg, valkudel põhinevad lihaasendajad, kalaasendajad ja vähilaadsete asendajad, kokku 200 mg/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Valkudel põhinevad liha- ja kalaasendajad, kokku 100 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40 825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Valkudel põhinevad liha- ja kalaasendajad, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Köögivilja või taimse valgu baasil valmistatud joogid, kokku 20 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Neohesperidiin DC

E 959

Taimsete valkude maitsetugevdajana, 5 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
2) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
4) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega.

13. Eritoidud ja toidulisandid

Toiduaine rühm

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

13.1. Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud  1)

Segarühm

L-piimhape

E 270

Vajalik kogus

L-askorbüülpalmitaat

E 304

10 mg/l

Tokoferoolid

E 306-309

Kokku 10 mg/l

Letsitiin

E 322

1 g/l  2)

Sidrunhape

E 330

Vajalik kogus

Naatriumtsitraadid

E 331

2 g/l  6)

Kaaliumtsitraadid

E 332

Ortofosforhape

E 338

Vajalik kogus

3)

 

Naatriumfosfaadid, kaaliumfosfaadid

E 339-340

Kokku 1 g/l  6)

Karrageen

E 407

300 mg/l

Jätkupiimasegud  5)

Jaanileivapuujahu

E 410

1 g/l

Guarkummi

E 412

Imiku jätkupiimasegud, 1 g/l; osaliselt hüdrolüüsitud valke sisaldavad vedelad imiku piimasegud, 1 g/l   5)

Pektiinid

E 440

Fermenteeritud jätkupiimasegud, kokku 5 g/l

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

4 g/l  2)

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

E 472c

Pulbrina müüdav toit, 7,5 g/l; vedel toit, mis sisaldab osaliselt hüdrolüüsitud valke, peptiide või aminohappeid  4), 9 g/l;  2)

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Hüdrolüüsitud valke, peptiide või aminohappeid sisaldavad imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, 120 mg/l  2)

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

13.2. Imiku- ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegud ning jätkupiimasegud(teraviljasaadused ja teraviljatooted (lihtne teraviljatoit, teraviljatoit, makarontooted, kuivikud, ja küpsised) ning muud imiku- ja väikelapsetoidud)  1)

Segarühm

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Happesuse regulaatoritena, vajalik kogus

  

Äädikhape ja atsetaadid

E 260-263

L-piimhape ja L-laktaadid

E 270, E 325-327

L-õunhape

E 296

L-askorbiinhape ja L-askorbaadid

E 300-302

Rasva sisaldavad teraviljasaadused ja -tooted, sealhulgas kuivikud ja küpsised, kokku 200 mg/kg, puu- ja köögivilja- ning marjatoidud, kokku 300 mg/kg

L-askorbüülpalmitaat

E 304

Rasva sisaldavad teraviljatoidud, kuivikud, küpsised ja muud imiku- ja väikelapsetoidud, kokku 100 mg/kg 

Tokoferoolid

E 306-309

Letsitiin

E 322

10 g/kg

Sidrunhape

E 330

Happesuse regulaatoritena, vajalik kogus

 

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaaliumtsitraadid

E 332

Kaltsiumtsitraadid

E 333

Happesuse regulaatorina vajalik kogus; vähese suhkrusisaldusega puuvilja- ja marjatooted, vajalik kogus

L-viinhape ja L-tartraadid

E 334-336, E 354

Küpsised ja kuivikud, kokku 5 g/kg

 

 

Dinaatriumdivesinikfosfaat

E 450

Glükoondeltalaktoon

E 575

Ortofosforhape

E 338

Happesuse regulaatorina, 1 g/kg  3)

Naatriumfosfaadid

E 339

 

Teraviljatooted, kokku 1 g/kg

  

Kaaliumfosfaadid

E 340

 

Kaltsiumfosfaadid

E 341

Puuvilja- ja marjadesserdid, 1 g/kg

Algiinhape ja alginaadid

E 400-402, E 404

Pudingud ja desserdid, kokku 500 mg/kg

Jaanileivapuujahu

E 410

Kokku 10 g/kg, gluteenivabad teraviljatooted ja -saadused, kokku 20 g/kg

 

 

Guarkummi

E 412

Kummiaraabik

E 414

Ksantaankummi

E 415

Pektiinid

E 440

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid

E 472a-c

Karbonaadid

E 500-503

Ainult kergitusainetena, vajalik kogus

Soolhape

E 507

Ainult happesuse regulaatorina, vajalik kogus

Hüdroksiidid

E 524-526

Ränidioksiid

E 551

Kuivad teraviljatoidud, 2 g/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Oksüdeeritud tärklis

E 1404

Kokku 50 g/kg

 

 

Monotärklisfosfaat

E 1410

Ditärklisfosfaat

E 1412

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

E 1413

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

E 1414

Atsetüülitud tärklis

E 1420

Atsetüülitud ditärklisadipaat

E 1422

Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis

E 1450

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

E 1451

50 g/kg

13.3. Imiku- ja väikelapsetoidud meditsiinilise näidustuse korral

Segarühm

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Imiku- ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, happesuse regulaatorina vajalik kogus  

Äädikhape ja atsetaadid

E 260-263

L-piimhape

E 270

Vajalik kogus

L-õunhape

E 296

Imiku- ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, happesuse regulaatorina vajalik kogus  

L-askorbiinhape ja L-askorbaadid

E 300-302

Rasva sisaldavad teraviljatooted ja -saadused sealhulgas kuivikud ja küpsised, kokku 200 mg/kg; puu- ja köögivilja- ning marjatoidud, kokku 300 mg/kg

L-askorbüülpalmitaat

E 304

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, 10 mg/l

Rasva sisaldavad teraviljatoidud, küpsised, kuivikud ja muud imiku- ja väikelapsetoidud, kokku 100 mg/kg 

Tokoferoolid

E 306-309

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, kokku 10 mg/l

Letsitiin

E 322

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud 2), 1 g/kg; imiku- ja väikelapsetoidud, kokku 10 g/kg

L-laktaadid

E 325-327

 

Imiku ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, happesuse regulaatorina vajalik kogus

  

 

Sidrunhape

E 330

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, vajalik kogus

Naatriumtsitraadid

E 331

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud 2 g/l  6)  

Kaaliumtsitraadid

E 332

Kaltsiumtsitraadid

E 333

 

L-viinhape ja L-tartraadid

E 334-336, E 354

Küpsised ja kuivikud, kokku 5 g/kg

Dinaatriumdivesinikfosfaat

E 450a

Glükoondeltalaktoon

E 575

Ortofosforhape

E 338

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud  3), vajalik kogus; imiku- ja väikelapsetoidud, happesuse regulaatorina, 1 g/kg

Naatriumfosfaadid

E 339

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud kokku 1 g/l  3)  6)  

Teraviljatoidud, kokku 1 g/kg

 

Kaaliumfosfaadid

E 340

Kaltsiumfosfaadid

E 341

 

Algiinhape ja alginaadid

E 400

 

Pudingud ja desserdid, kokku 500 mg/kg

Naatriumalginaat

E 401

Ainevahetushäirete ja sonditoitmise puhuks kohandatud koostisega toidud imikutele vanuses alates 4 kuust, 1 g/l

Kaaliumalginaat

E 402

  

Kaltsiumalginaat

E 403

Propüleenglükoolalginaat

E 405

Toidud lehmapiimavalgu suhtes allergiliste ja kaasasündinud ainevahetushäiretega väikelastele, 200 mg/l

Karrageen

E 407

Imiku jätkupiimasegud, 300 mg/l 5)

Jaanileivapuujahu

E 410

Imiku jätkupiimasegud 5), 1 g/l; maost ja söögitorust tagasivoolavuse vähendamiseks ettenähtud toidud, 10 g/l

Imiku- ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegu ja jätkupiimasegu, kokku 10 g/kg; gluteenivabad teraviljatooted ja -saadused, kokku 20 g/kg

 

 

 

Guarkummi

E 412

Imiku jätkupiimasegud   5), 1 g/l; hüdrolüüsitud valke, peptiide või aminohappeid sisaldavad vedelad toidud, 10 g/l   4)

Kummiaraabik

E 414

 

Ksantaankummi

E 415

Aminohapetel või peptiididel põhinevad toidud mao- ja sooletrakti kahjustusega, valgu imendumishäiretega või kaasasündinud ainevahetushäiretega imikutele ja väikelastele, 1,2 g/l

Pektiinid

E 440

Fermenteeritud jätkupiimasegu, 5 g/l; toidud mao- ja sooletrakti haigustega imikutele ja väikelastele, 10 g/l

Imiku- ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegu ja jätkupiimasegu, kokku 10 g/kg; gluteenivabad teraviljatooted ja -saadused, kokku 20 g/kg

Naatriumkarbosümet��ültselluloos

E 466

Toidud ainevahetushäiretega imikutele ja väikelastele, 10 g/l või 10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud 5), 4 g/l; vähendatud valgusisaldusega toidud, 5 g/l

Teraviljatoidud, küpsised ja kuivikud ning muud imiku- ja väikelapsetoidud, välja arvatud imiku piimasegu ja jätkupiimasegu, kokku 5 mg/kg   2)

 

 

 

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid äädikhappega

E 472a

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid piimhappega

E 472b

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

E 472c

Pulbrina müüdavad imiku piimasegud ja jätkupiimasegud   2), 7,5 g/l; vedelad tooted, mis sisaldavad osaliselt hüdrolüüsitud valke, peptiide või aminohappeid   2) ja   4), 9 g/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Hüdrolüüsitud valke, peptiide või aminohappeid sisaldavad imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, 120 mg/l   2)

Karbonaadid

E 500-503

Kergitusainetena vajalik kogus, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

Soolhape

E 507

Happesuse regulaatorina vajalik kogus, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

Hüdroksiidid

E 524-526

Ränidioksiid

E 551

Kuivad teraviljatoidud, 2 g/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus  

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Oksüdeeritud tärklis

E 1404

 

 

 

Kokku 50 g/kg, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

 

 

 

 

Monotärklisfosfaat

E 1410

Ditärklisfosfaat

E 1412

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

E 1413

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

E 1414

Atsetüülitud tärklis

E 1420

Atsetüülitud ditärklisadipaat

E 1422

Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis

E 1450

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, 20 g/l

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

E 1451

50 g/kg, välja arvatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

13.4. Eritoidud meditsiinilisel eesmärgil

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

450 mg/kg

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 400 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

100 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

450 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

1,2 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  8)

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

1 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 2 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

13.5. Eritoidud kehakaalu alandamise ja kaalu kontrolli eesmärgil

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1,5 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Vajalik kogus

 

 

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

450 mg/kg

Aspartaam

E 951

800 mg/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 400 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 240 mg/kg

Sukraloos

E 955

320 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

100 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

450 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

1,2 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  8)

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

1 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 2 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

13.6. Eritoidud peale punktides 13.1-13.5 toodute

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

 

 

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  8)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

13.7. Toidulisandid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Vedelad tooted, kokku 2 g/kg

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Gallaadid

E 310-312

Kokku 400 mg/kg

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Butüülhüdroksütolueen

E 321

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Tahked tooted, kokku 300 mg/kg; vedelad tooted, kokku 100 mg/kg  7)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

Tahked tooted, 500 mg/kg; vedelad tooted, 350 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena,
2 g/kg

Aspartaam

E 951

Tahked tooted, 2 g/kg; vedelad tooted, 600 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 5,5 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Tahked tooted, 500 mg/kg; vedelad tooted, 400 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 1,25 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Tahked tooted, 500 mg/kg; vedelad tooted, 80 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 1,2 g/kg

Sukraloos

E 955

Tahked tooted, 800 mg/kg; vedelad tooted, 240 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 2,4 g/kg

Taumatiin

E 957

Vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

Tahked tooted, 100 mg/kg; vedelad tooted, 50 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 400 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Tahked tooted, 500 mg/kg; vedelad tooted, 350 mg/l; vitamiinidel või mineraalainetel põhinevad tooted siirupina või närimistablettidena, 2 g/kg; arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tahked tooted, vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Vajalik kogus

1,2-propaandioolalginaat

E 405

1 g/kg

Karaiakummi

E 416

Vajalik kogus

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  8)

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Vajalik kogus

Võrkstruktuuriga naatriumkarboksümetüültselluloos

E 468

Tahked tooted, 30 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Vajalik kogus

 

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Meevaha

E 901

Vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

200 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Polüvinüülpürrolidoonid

E 1201-1202

Tabletitud tooted, vajalik kogus

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Imiku ja väikelapse piimasegud ning võõrutustoidud võivad sisaldada kummiaraabikut (E 414) ja ränidioksiidi (E 551) neid sisaldavate toidukoostisosade lisamise tulemusena. Lisatavad toidukoostisosad ei tohi sisaldada kummiaraabikut üle 150 g/kg ja ränidioksiidi üle 10 g/kg. Tarvitamiseks valmis toidus ei tohi kummiaraabikut sisalduda üle 10 g/kg. Samuti võib esineda ka mannitool (E 421) juhul, kui seda kasutatakse vitamiini B12 lahustajana (mitte vähem kui 1 osa vitamiini B12 1000 osale mannitoolile, see tähendab 1:1000). Imiku- ja väikelapsetoitude polüküllastumata rasvhappeid sisaldavate toidukoostisosade katted võivad sisaldada naatrium-L-askorbaati (E 301) lisatuna vajalikus koguses. Tarvitamiseks valmis toidus ei tohi naatrium-L-askorbaati sisalduda üle 75 mg/l.
2) Kui toidule lisatakse vähemalt kahte järgmistest lisaainetest: letsitiin (E 322), rasvhapete mono- ja diglütseriidid (E 471), rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega (E 472c) ja rasvhapete sahharoosestrid (E 473), siis iga lisaaine lubatud kogust tuleb vähendada proportsionaalselt üksteise suhtes nii, et protsentuaalne koostis ei ületaks 100.
3) Imikupiimasegus ei tohi fosfori sisaldus olla üle 22 mg/100 kJ, kuna kaltsiumi ja fosfori suhe peab olema mitte alla 1,2 ja mitte üle 2,0. Jätkupiimasegus peab kaltsiumi ja fosfori suhe olema mitte üle 2,0.
4) Piimasegud, mille märgistusel esitatakse väide imiku piimasegude ja jätkupiimasegude erilise koostise kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määruse nr 436 (RT I 2000, 2, 6; 2002, 18, 101) punktiga 2 kinnitatud «Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõuete ning nende valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra» punktile 60.
5) Kui toidule lisatakse vähemalt kahte järgmistest lisaainetest: karrageen (E 407), jaanileivapuujahu (E 410) ja guarkummi (E 412), siis iga lisaaine lubatud kogust tuleb vähendada proportsionaalselt üksteise suhtes nii, et protsentuaalne koostis ei ületaks 100.
6) Piirnormi järgimisel tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määruse nr 436 (RT I 2000, 2, 6; 2002, 18, 101) punktiga 2 kinnitatud «Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõuete ning nende valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra» punkti 23 alapunktides 1 ja 2 toodud mineraaltoitainete sisaldusi.
7) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
8) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

14. Joogid

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

14.1. Mittealkohoolsed joogid

14.1.1. Veed

14.1.1.1. Looduslikud mineraalveed ja allikaveed

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

14.1.1.2. Lauaveed/soodaveed

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

500 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.1.2. Puuvilja-, marja- ja köögiviljamahlad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Sød … saft, Sødet … saft, … Mehu, Makeutettu … mehu, 500 mg/l

Käärimata viinamarjamahl (kirikuvein), kokku 2 g/l

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Sød … saft, Sødet … saft, … Mehu, Makeutettu … mehu,200 mg/l

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Ananassi-, apelsini-, greibi- ja õunamahlad suurköökide varustamiseks, kokku 50 mg/l; viinamarjamahl (kirikuvein) kokku 70 mg/l; laimi- ja sidrunimahl, kokku 350 mg/l; kontsentreeritud viinamarjamahl koduveini valmistamiseks, kokku 2 g/l

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l

1)

 

 

Aspartaam

E 951

600 mg/l

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 80 mg/l

Sukraloos

E 955

300 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/l, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Viinamarjamahl, vajalik kogus

L-õunhape

E 296

Ananassimahl, 3 g/l

L-askorbiinhape

E 300

Puuvilja- ja marjamahl, vajalik kogus

Sidrunhape

E 330

Puuvilja- ja marjamahl, 3 g/l

Kaaliumtartraadid

E 336

Viinamarjamahl, vajalik kogus

Rivieri titaanjuur

E 425

Köögiviljamahl, 10 g/kg

Pektiinid

E 440

Ananassi- ja grenadillimahl, 3 g/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Köögiviljamahl

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

Ananassimahl ja Sød … saft, 10 mg/l

Loetelu lisas 3

 

Köögiviljamahl, vajalik kogus

14.1.3. Puuvilja-, marja- ja köögiviljanektarid

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Köögiviljanektarid, vajalik kogus

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l

1)

 

 

Aspartaam

E 951

600 mg/l

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 80 mg/l

Sukraloos

E 955

300 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/l, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Piimhape

E 270

Puuvilja- ja marjanektarid, 5 g/l

L-askorbiinhape

E 300

Puuvilja- ja marjanektarid, vajalik kogus

Sidrunhape

E 330

Puuvilja- ja marjanektarid, 5 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

Köögiviljanektarid, 10 g/kg

Pektiinid

E 440

Ananassi- ja grenadillinektarid, 3 g/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Köögiviljanektarid

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Köögiviljanektarid, vajalik kogus

14.1.4. *Vee baasil maitsestatud joogid ja nende sarnased tooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

300 mg/l; kombineeritult bensoaatidega, 250 mg/l

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

150 mg/l

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Puuvilja- ja marjamahlast valmistatud joogid, kokku 20 mg/l; toodetes, mis sisaldavad glükoosisiirupit vähemalt 235 g/l, kokku 50 mg/l; Capilé groshelha, kokku 250 mg/l; Barley water, kokku 350 mg/l; kontsentraadid, mis põhinevad peenestatud puuviljadel, marjadel, puuvilja- või marjamahlal, kokku 250 mg/l

Dimetüüldikarbonaat

E 242

Lisatav kogus 250 mg/l, jääksisaldust ei tohi esineda

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 100 mg/l  2)

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l 1)

Aspartaam

E 951

600 mg/l 1)

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/l 1)

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 80 mg/l 1); gaseosa, kokku 100 mg/l

Sukraloos

E 955

300 mg/l 1)

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/l 1)

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/l 1), arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Puuvilja- ja marjamaitselise joogi pulbrid, 1 g/l

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 700 mg/l; spordijoogid, kokku 500 mg/l; taimsel valgul põhinevad joogid, kokku 20 g/l

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Kokku 10 g/l

Koduseks jookide valmistamiseks kasutatavad pulbrid

Merevaikhape

E 363

3 g/l

1,2-propaandioolalginaat

E 405

300 mg/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Sahharoosdiatsetaatheksaisobutüraat

E 444

300 mg/l

Hägused tooted

Kampoli glütseroolestrid

E 445

100 mg/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Tooted, mis põhinevad aniisil, kookospähklitel ja mandlitel, kokku 5 g/l  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/l

Taumatiin

E 957

0,5 mg/l maitsetugevdajana

Quillaia ekstrakt

E 999

200 mg/l

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.1.5. Kohv, kohviasendajad, tee, taimsed leotised ja teised kuumad joogid, välja arvatud kakao

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Vedelad teekontsentraadid ja taimsete tõmmiste kontsentraadid, kokku 600 mg/l

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Dimetüüldikarbonaat

E 242

Vedelad teekontsentraadid, lisatav kogus 250 mg/l, jääksisaldust ei tohi esineda

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Lahustuv maitsestatud tee ja lahustuvad taimsed tõmmised, 1 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Lahustuv tee, lahustuvad taimsed tõmmised, müügiautomaatides kohvil põhinevad joogid, kokku 2 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud maitsestamata kohv, tee ja kohviekstraktid

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Konserveeritud vedel kohv, kokku 1 g/l, pulbrid kuumade jookide valmistamiseks, kokku 10 g/l  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Pulbrid kuumade jookide valmistamiseks, kokku 2 g/l

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Vedelad puuvilja- ja marjatee kontsentraadid, teekontsentraadid ja taimsete tõmmiste kontsentraadid, kokku 500 mg/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Välja arvatud maitsestamata kohv, tee ja kohviekstraktid

 

  

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Meevaha

E 901

Kohviubade pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

  

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

Kohviubade pealispinna töötlemiseks, 200 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 425

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata kohv, tee ja kohviekstraktid

14.2. Alkohoolsed joogid, k.a alkoholivabad tooted

14.2.1. Õlled

Antioksüdandid, säilitusained

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Alkoholivaba vaadiõlu, 200 mg/l

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 20 mg/l, sekundaarse fermentatsiooniga vaadiõlu, kokku 50 mg/l

Toiduvärvid

Karamell I-IV

E 150a-d

Vajalik kogus

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

Alkoholivaba või mitte üle 1,2% alkoholi sisaldav õlu, «oud bruin» tüüpi tume õlu, õlu happelisusega mitte alla 30 milliekvivalendi väljendatuna NaOHna, lauaõlu (esimese virde sisaldusega alla 6%), välja arvatud «Obergäriges Einfachbier» 350 mg/l; 25  mg/l  1)

Aspartaam

E 951

Alkoholivaba või mitte üle 1,2% alkoholi sisaldav õlu, «oud bruin» tüüpi tume õlu, õlu happelisusega mitte alla 30 milliekvivalendi väljendatuna NaOHna, lauaõlu (esimese virde sisaldusega alla 6%), välja arvatud «Obergäriges Einfachbier» 600 mg/l; 25 mg/l  1)

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Alkoholivaba või mitte üle 1,2% alkoholi sisaldav õlu, «oud bruin» tüüpi tume õlu, õlu happelisusega mitte alla 30 milliekvivalendi väljendatuna NaOHna, lauaõlu (esimese virde sisaldusega alla 6%), välja arvatud «Obergäriges Einfachbier», kokku 80 mg/l

Sukraloos

E 955

Alkoholivaba või mitte üle 1,2% alkoholi sisaldav õlu, « oud bruin» tüüpi tume õlu, õlu happelisusega mitte alla 30 milliekvivalendi väljendatuna NaOHna, lauaõlu (esimese virde sisaldusega alla 6%), välja arvatud «Obergäriges Einfachbier», vähendatud energiasisaldusega õlu 10 mg/l; 250 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

Alkoholivaba või mitte üle 1,2% alkoholi sisaldav õlu, «oud bruin» tüüpi tume õlu, õlu happelisusega mitte alla 30 milliekvivalendi väljendatuna NaOHna, lauaõlu (esimese virde sisaldusega alla 6%), välja arvatud «Obergäriges Einfachbier», vähendatud energiasisaldusega õlu, 10 mg/l; 10 mg/l  1)

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Alkoholivaba või mitte üle 1,2% alkoholi sisaldav õlu, « oud bruin» tüüpi tume õlu, õlu happelisusega mitte alla 30 milliekvivalendi väljendatuna NaOHna, lauaõlu (esimese virde sisaldusega alla 6%), välja arvatud «Obergäriges Einfach bier», vähendatud energiasisaldusega õlu, 25 mg/l, arvestatuna aspartaami ekvivalendina; 350 mg/l, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Piimhape

E 270

Vajalik kogus

 

Askorbiinhape

E 300

Naatriumaskorbaat

E 301

Sidrunhape

E 330

1,2-propaandioolalginaat

E 405

100 mg/l

Kummiaraabik

E 414

Vajalik kogus

 

 

 

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

14.2.2. Õunasiider ja pirnisiider

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 200 mg/l

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 200 mg/l

Toiduvärvid

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/  2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja arvatud Cidre bouché

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Välja arvatud Cidre bouché

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l

Aspartaam

E 951

600 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 80 mg/l

Sukraloos

E 955

50 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

20 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/l, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

1,2-propaandioolalginaat

E 405

100 mg/l , välja arvatud Cidre bouché

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/l

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Kokku 5 g/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/l, välja arvatud Cidre bouché

Quillaia ekstrakt

E 999

200 mg/l, välja arvatud Cidre bouché

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.2.3. Viinamarjaveinid

14.2.3.1. Naturaalsed veinid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Vääveldioksiid

E 220

Punased veinid, 160 mg/l; valged ja roosad veinid, 210 mg/l; punased veinid jääksuhkrusisaldusega mitte alla 5 g/l, 210 mg/l; valged ja roosad veinid jääksuhkrusisaldusega mitte alla 5 g/l, 260mg/l; Spätlese, 300 mg/l; Bordeaux', Graves de Vayres'i, Cōtes de Bordeaux', St Macaire, Premičres Cōtes de Bordeaux', Ste-Foy Bordeaux', Cōtes de Bergerac'i (võib järgneda nimetus Cōtes de Sauvagnac), Haut Montravel'i, Cōtes de Montravel'i ja Rosette'i päritoluga valged veinid, Allela, La Mancha, Navarra, Penedčs, Rioja, Rueda, Tarragona ja Valencia päritoluga valged kvaliteetveinid, 300 mg/l; Auslese ja valged kvaliteetveinid: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Cālugāreascā, 350 mg/l; Beerenauslese, Ausbruch, Ausbruchwein ja Trockenbeerenauslese, 400 mg/l; Sauternes'i, Barsac'i, Caddillac'i, Cérons'i, Loupiac'i, Sainte-Croix-du-Mont'i, Monbazillac'i, Bonnezeaux', Quarts de Chaume'i, Coteaux du Layon'i, Coteaux de l'Aubance'i, Graves Supérieures'i ja Jurançon'i päritoluga valged kvaliteetveinid, 400 mg/l

Dimetüüldikarbonaat

E 242

Alkoholivaba vein, lisatav kogus 250 mg/l, jääksisaldust ei tohi esineda

Lüsotsüüm

E 1105

Vajalik kogus

Segarühm

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

Vajalik kogus

14.2.3.2. Vahuveinid ja poolvahuveinid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Vääveldioksiid

E 220

235 mg/l; kvaliteetvahuveinid, 185 mg/l

Dimetüüldikarbonaat

E 242

Alkoholivabad tooted, lisatav kogus 250 mg/l, jääksisaldust ei tohi esineda

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Alkoholivabad tooted, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Alkoholivabad tooted, vajalik kogus

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l

Alkoholivabad tooted

 

 

 

 

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

Vajalik kogus

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.2.3.3. Kanged kvaliteetveinid ja liköörveinid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Vääveldioksiid

E 220

Veinid jääksuhkrusisaldusega alla 5 g/l, 150 mg/l; veinid jääksuhkrusisaldusega üle 5 g/l, 200 mg/l

Toiduvärvid

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

Segarühm

Kaltsiumsulfaat

E 516

2,5 g/l, väljendatud kaaliumsulfaadina

14.2.3.4. Maitsestatud veinid, maitsestatud veinipõhjalised joogid ja maitsestatud veinist valmistatud kokteilid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Aperitiivveinid, 30 mg/l

Antotsüaanid

E 163

Americano, vajalik kogus

Kurkumiin

E 100

Americano, kokku 100 mg/l

 

 

 

Bitter sodaja Bitter vino, kokku 100 mg/l

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Amarant

E 123

Erkpunane 4R

E 124

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

 

Võlupunane AC

E 129

Kurkumiin

E 100

Maitsestatud veinist valmistatud kokteilid, kokku 200 mg/l  2)

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Maitsestatud veinist valmistatud kokteilid, kokku 200 mg/l  2)

 

 

 

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Maitsestatud veinist valmistatud kokteilid, vajalik kogus

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

Taimne süsi

E 153

Maitsestatud veinist valmistatud kokteilid, vajalik kogus

 

 

 

 

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.2.4. Puuvilja- ja marjaveinid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 200 mg/l; valmisvein, kokku 260 mg/l

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/l  2)

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/l

Metaviinhape

E 353

Valmisvein, 100 mg/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/l

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.2.5. Mõdu

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 200 mg/l

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Vajalik kogus

 

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/l

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.2.6. Piiritusjoogid

14.2.6.1. Kanged alkohoolsed joogid(rumm, viski, teraviljapõhine piiritusjook, veinist valmistatud piiritusjook, brändi, rosinatest valmistatud piiritusjook, viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjook, puuviljade või marjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjook, puuvilja-marjaviin, puuviljadest või marjadest valmistatud piiritusjook, õuna- või pirniveinist valmistatud piiritusjook ehk õuna- või pirniveinibrändi, gentsiaanpiiritusjook, kadakamarjamaitseline piiritusjook, köömnemaitseline piiritusjook, aniisimaitseline piiritusjook, mõrumaitseline piiritusjook ehk bitter, viin ehk vodka, liköör)

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Terveid pirne sisaldavad destilleeritud joogid, 50 mg/l

Toiduvärvid

Amarant

E 123

30 mg/l

Karamellid

E 150a-d

Whisky, Whiskey, maisipiiritus, (välja arvatud Korn või Kornbrand, ja Eau de vie de sičgle marque nationale Luxembourgeoise), destilleeritud veinipiiritus, rumm, Brandy, Weinbrand, marc (välja arvatud Tsikoudia ja Tsipouro ja Eau de vie de marc marque nationale Luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, vajalik kogus

Kurkumiin

E 100

Toiduvärvide nr E 150a-d juurde kuuluvas veerus «Piirnorm tarbijale müüdavas tootes» nimetamata tooted, välja arvatud puuviljapiiritus, destilleeritud puuviljapiiritus, Ouzo, Grappa, London Gin, Marachino, Mistra ja Sambuca, kokku 200 mg/l   2)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Annaatoekstraktid

E 160b

Liköörid, 10 mg/l

Hõbe

E 174

Liköörid, vajalik kogus  

Kuld

E 175

Riboflaviinid

E 101

Tooted, mida pole toiduvärvide nr E 150a-d kõrval veerus «Piirnorm tarbijale müüdavas tootes» nimetatud, välja arvatud puuviljapiiritus, Ouzo, Grappa, London Gin, Marachino, Mistra, Sambuca, ning liköörid, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/l

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Emulgeeritud liköörid, 10 g/l

Karaiakummi

E 416

Munaliköörid, 10 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l

Kampoli glütseroolestrid

E 445

Hägused joogid, 100 mg/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/l

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/l

Emulgeeritud liköörid

 

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 8 g/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Liköörid, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

14.2.6.2. Lahjad alkohoolsed joogid (alkoholisisaldusega alla 15 mahuprotsendi)

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

200 mg/l

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

200 mg/l

Toiduvärvid

Amarant

E 123

30 mg/l

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/l

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/l  2)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l

Joogid, mis koosnevad mittealkohoolse joogi ja õlle, õunasiidri, pirnisiidri, piirituse või veini segust  

Aspartaam

E 951

600 mg/l

Tsüklamiinhape ja tema soolad

E 952

250 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

80 mg/l

Sukraloos

E 955

250 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l

Sahharoosdiatsetaat-
heksaisobutüraat

E 444

300 mg/l

Hägused joogid

Kampoli glütseroolestrid

E 445

100 mg/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/l

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 8 g/l

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/l

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/l

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.

* Rühm, mis sisaldab järgmisi tooteid - mahl, siirup ja värskendavad joogid.

15. Suupisted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

15.1. Teravilja, kartuli või tärklise baasil valmistatud suupisted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

Kokku 1 g/kg

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Kokku 300 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Teraviljatooted, kokku 200 mg/kg  1)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

Soolatud ja kuivatatud tooted, 10 mg/kg; paisutatud või ekstrudeeritud, soolatud ja kuivatatud tooted, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Soolatud ja kuivatatud tooted, kokku 100 mg/kg; paisutatud või ekstrudeeritud, soolatud ja kuivatatud tooted, kokku 200 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Vajalik kogus

 

 

 

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Pakendatud, maitsestatud, soolatud ja kuivatatud tooted

Aspartaam

E 951

500 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

200 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

500 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 450-452

Kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

3 g/kg

Karaiakummi

E 416

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  2)

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg  

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Meevaha

E 901

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

Pealispinna töötlemiseks, 200 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

15.2. Töödeldud pähklid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

Kattega tooted, kokku 1 g/kg

 

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

Kattega tooted, kokku 300 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Kokku 200 mg/kg  1)

 

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

Maitsestatud kattega tooted, 10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Maitsestatud kattega tooted, kokku 100 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Kattega tooted

 

 

Aspartaam

E 951

500 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 450-452

Kokku 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

Katted,10 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  2)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Meevaha

E 901

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

Karnaubavaha

E 903

šellak

E 904

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
2) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

16. Toidugrupid, mida eespool toodud grupid ei hõlma*

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

16.1. Veel p��hinevad maitsestatud desserdid

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

150 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

2)

 

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuvilja-marjamaitselised desserdid ja desserttoitude kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Puuvilja-marjamaitselised desserdid ja desserttoitude kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad ja kaunistused, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

16.2. Katted (siirupid pannkookidele, maitsestatud siirupid piimakokteilidele ja jäätistele ning teised sarnased tooted), vaabad, lihatoodete želeekatted ning tarrendid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Lihatoodete želeekatted, kokku 1 g/kg

 

Kokku 1 g/kg

p-hüdroksübensoaadid

E 214-219

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Tarrendid, 500 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 40 mg/kg, välja arvatud lihatoodete želeekatted, köögivilja ja liha glaseerkiht ja tarrendid

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Välja arvatud lihatoodete želeekatted, köögivilja ja liha glaseerkiht ja tarrendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkumiin

E 100

Kokku 500 mg/kg  1)

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40 825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Katted, välja arvatud lihatoodete želeekatted, 3 g/kg; köögivilja ja liha glaseerkiht, kokku 4 g/kg;

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukl