Teksti suurus:

Agu Lellepi teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 66, 866

Agu Lellepi teenistusest vabastamine

Vastu võetud 13.04.1999 nr 449

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) paragrahvi 114 lõike 1 alusel vabastada Rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellep 14. aprillist 1999. a teenistusest tema enda algatusel.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN