Teksti suurus:

Harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala ja täiuse lubatud alammäärade kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 1999, 68, 893

Harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala ja täiuse lubatud alammäärade kinnitamine

Vastu võetud 01.04.1999 nr 39

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 17lõike 3 alusel määran:

Kinnitada harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala ja täiuse lubatudalammäärad (juurde lisatud).

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Rein RATAS

Kinnitatud
keskkonnaministri 1. aprilli 1999. amäärusega nr 39

Harvendusraie tegemisel metsa rinnaspindala jatäiuse lubatud alammäärad

Enamuspuuliik: mänd

Vanus Boniteediklass
Ia I II III IV V Va
G T G T G T G T G T G T G T
20 14,8 0,55 12,8 0,50 11,1 0,45 9,0 0,45            
25 16,5 0,55 14,4 0,50 12,8 0,50 10,5 0,45            
30 18,1 0,60 16,0 0,55 14,4 0,50 12,0 0,45 9,2 0,45        
35 19,3 0,60 17,2 0,55 15,7 0,55 13,3 0,50 10,4 0,45 9,0 0,45    
40 20,4 0,60 18,4 0,60 16,9 0,55 14,6 0,50 11,6 0,45 9,4 0,45    
45 21,3 0,60 19,3 0,60 17,9 0,55 15,6 0,55 12,6 0,45 9,9 0,45    
50 22,1 0,65 20,2 0,60 18,8 0,60 16,5 0,55 13,6 0,50 10,4 0,45 9,0 0,45
55 22,7 0,65 20,9 0,60 19,5 0,60 17,3 0,55 14,5 0,50 11,3 0,45 9,4 0,45
60 23,2 0,65 21,5 0,60 20,2 0,60 18,1 0,55 15,3 0,50 12,2 0,45 9,9 0,45
65 23,6 0,65 21,9 0,60 20,8 0,60 18,7 0,60 15,9 0,55 12,9 0,45 10,9 0,45
70 24,0 0,65 22,4 0,60 21,3 0,60 19,3 0,60 16,5 0,55 13,6 0,50 11,8 0,45
75 24,2 0,65 22,7 0,60 21,7 0,60 19,8 0,60 17,1 0,55 14,2 0,50 12,6 0,50
80 24,5 0,65 23,0 0,60 22,1 0,60 20,2 0,60 17,6 0,55 14,8 0,50 13,3 0,50
85 24,6 0,65 23,2 0,65 22,4 0,65 20,6 0,60 18,0 0,55 15,3 0,50 13,9 0,50
90 24,8 0,65 23,5 0,65 22,7 0,65 21,0 0,60 18,4 0,55 15,8 0,50 14,5 0,50
95 24,9 0,65 23,6 0,65 22,9 0,65 21,2 0,60 18,7 0,55 16,1 0,55 14,9 0,55
100 jaenam 25,0 0,65 23,8 0,65 23,1 0,65 21,5 0,60 19,0 0,60 16,5 0,55 15,2 0,55

Enamuspuuliik: kuusk

Vanus Boniteediklass
Ia I II III IV V Va
G T G T G T G T G T G T G T
20 12,7 0,60 10,6 0,55 9,2 0,50 7,5 0,45            
25 14,8 0,60 12,7 0,60 11,3 0,55 8,7 0,50            
30 16,8 0,65 14,6 0,60 13,2 0,60 10,4 0,50 8,0 0,45        
35 18,4 0,65 16,2 0,60 14,7 0,60 11,9 0,55 9,5 0,50 7,8 0,50    
40 19,9 0,65 17,7 0,60 16,2 0,60 13,3 0,55 10,9 0,55 8,5 0,50    
45 21,1 0,65 18,9 0,65 17,3 0,65 14,5 0,60 12,1 0,55 9,3 0,50    
50 22,1 0,65 20,0 0,65 18,3 0,65 15,6 0,60 13,3 0,60 10,6 0,55 7,7 0,50
55 22,9 0,65 20,8 0,65 19,1 0,65 16,5 0,60 14,3 0,60 11,7 0,55 8,3 0,50
60 24,0 0,65 21,7 0,65 19,9 0,65 17,3 0,60 15,2 0,60 12,8 0,60 9,0 0,50
65 24,9 0,65 22,3 0,65 20,5 0,65 17,9 0,60 16,0 0,60 13,7 0,60 10,1 0,55
70 25,6 0,65 22,9 0,65 21,0 0,65 18,5 0,60 16,7 0,60 14,5 0,60 11,1 0,55
75 26,6 0,65 23,4 0,65 21,5 0,65 19,0 0,60 17,2 0,60 15,2 0,60 11,9 0,60
80 jaenam 27,6 0,65 23,9 0,65 21,9 0,65 19,5 0,60 17,8 0,60 15,9 0,60 12,7 0,60

Enamuspuuliik: tamm, saar, vaher, jalakas

Vanus Boniteediklass
Ia I II III IV V Va
G T G T G T G T G T G T G T
20 13,0 0,60 10,9 0,55 9,5 0,55 7,7 0,50            
25 15,3 0,60 13,0 0,60 11,6 0,60 9,0 0,50            
30 17,3 0,65 15,0 0,60 13,6 0,60 10,7 0,55 8,2 0,45        
35 19,0 0,65 16,7 0,65 15,2 0,60 12,3 0,55 9,8 0,50 8,0 0,50    
40 20,5 0,65 18,2 0,65 16,6 0,65 13,7 0,60 11,2 0,55 8,8 0,50    
45 21,7 0,65 19,4 0,65 17,8 0,65 14,9 0,60 12,5 0,60 9,6 0,50    
50 22,8 0,65 20,6 0,65 18,8 0,65 16,1 0,60 13,7 0,60 10,9 0,55 7,9 0,50
55 23,6 0,65 21,5 0,65 19,7 0,65 17,0 0,60 14,7 0,60 12,1 0,60 8,5 0,50
60 24,7 0,65 22,3 0,65 20,5 0,65 17,8 0,60 15,7 0,60 13,2 0,60 9,3 0,50
65 25,6 0,65 23,0 0,65 21,1 0,65 18,5 0,65 16,5 0,65 14,1 0,60 10,4 0,55
70 26,4 0,65 23,6 0,65 21,7 0,65 19,1 0,65 17,2 0,65 14,9 0,60 11,5 0,60
75 27,4 0,70 24,1 0,65 22,1 0,65 19,6 0,65 17,9 0,65 15,6 0,60 12,3 0,60
80 28,4 0,70 24,6 0,65 22,4 0,65 20,0 0,65 18,5 0,65 16,3 0,60 13,1 0,60
85 29,5 0,70 25,0 0,65 22,7 0,65 20,4 0,65 18,9 0,65 16,9 0,60 13,7 0,60
90 30,5 0,70 25,3 0,65 23,0 0,65 20,8 0,65 19,4 0,65 17,5 0,60 14,4 0,60
95 31,5 0,75 25,6 0,65 23,2 0,65 21,1 0,65 19,8 0,65 17,9 0,60 14,8 0,60
100 jaenam 32,5 0,75 25,8 0,65 23,4 0,65 21,3 0,65 20,1 0,65 18,3 0,60 15,2 0,60

Enamuspuuliik: kask

Vanus Boniteediklass
Ia I II III IV V Va
G T G T G T G T G T G T G T
20 12,3 0,60 11,2 0,60 10,0 0,60 8,9 0,60            
25 13,8 0,60 12,6 0,60 11,1 0,60 9,8 0,60            
30 15,4 0,65 14,0 0,60 12,3 0,60 10,7 0,60 9,3 0,60        
35 16,7 0,65 15,1 0,65 13,3 0,60 11,6 0,60 10,1 0,60 8,4 0,60    
40 18,0 0,65 16,3 0,65 14,3 0,60 12,4 0,60 10,7 0,60 8,9 0,60 8,3 0,60
45 19,0 0,65 17,2 0,65 15,1 0,60 13,1 0,60 11,3 0,60 9,4 0,60 8,6 0,60
50 20,0 0,65 18,2 0,65 16,0 0,65 13,8 0,60 11,9 0,60 9,9 0,60 9,0 0,60
55 20,9 0,65 19,0 0,65 16,7 0,65 14,4 0,60 12,4 0,60 10,3 0,60 9,3 0,60
60 21,7 0,70 19,8 0,65 17,4 0,65 15,0 0,65 12,9 0,60 10,7 0,60 9,5 0,60
65 22,3 0,70 20,4 0,65 18,0 0,65 15,5 0,65 13,3 0,60 11,0 0,60 9,6 0,60
70 jaenam 23,0 0,70 21,0 0,70 18,5 0,65 16,0 0,65 13,7 0,60 11,3 0,60 9,6 0,60

Enamuspuuliik: haab, sanglepp

Vanus Boniteediklass
Ia I II III IV V Va
G T G T G T G T G T G T G T
20 12,9 0,55 11,7 0,55 10,4 0,55 9,1 0,55            
25 14,6 0,55 13,1 0,55 11,6 0,55 10,1 0,55            
30 16,3 0,55 14,6 0,55 12,8 0,55 11,1 0,55 9,6 0,55        
35 17,6 0,55 15,8 0,55 13,9 0,55 11,9 0,55 10,3 0,55 8,8 0,50    
40 19,0 0,60 17,0 0,55 14,9 0,55 12,8 0,55 11,0 0,55 9,4 0,50    
45 20,1 0,60 18,0 0,55 15,8 0,55 13,5 0,55 11,6 0,55 9,8 0,50    
50 21,2 0,60 19,0 0,60 16,7 0,55 14,2 0,55 12,2 0,55 10,3 0,50    
55 22,0 0,60 19,8 0,60 17,4 0,55 14,8 0,55 12,7 0,55 10,7 0,55    
60 jaenam 22,9 0,60 20,7 0,60 18,1 0,55 15,4 0,55 13,2 0,55 11,1 0,55    

Märkused.

1. Tabelites tähis «T» on puistu I rinde täius ja«G» on puistu I rinde rinnaspindala.

2. Tabelites antud normatiive:

1) suurendatakse 5% ulatuses puistutes, kus planeeringust jaõigusaktist tulenevalt on kasutusviisikskeskkonna- või sanitaarkaitse;

2) vähendatakse 5% ulatuses puistutes, kus planeeringust jaõigusaktist tulenevalt on kasutusviisiksrekreatsioon või kõrvalkasutus.

/otsingu_soovitused.json