Teksti suurus:

Taimekaitsevahendi ja toimeaine kohta esitatud andmete hindamise kord ning hindamise ja turule lubamise otsuse tegemise ühtsed põhimõtted vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 6 ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 63, 913

Taimekaitsevahendi ja toimeaine kohta esitatud andmete hindamise kord ning hindamise ja turule lubamise otsuse tegemise ühtsed põhimõtted vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 6 ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 01.06.2005 nr 60

Määrus kehtestatakse « Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 66 lõike 2 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse taimekaitsevahendi ja toimeaine kohta esitatud andmete hindamise kord ning hindamise ja turule lubamise otsuse tegemise ühtsed põhimõtted vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turule lubamise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172) lisale 6 ning taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatava taotluse (edaspidi taotlus) menetlemise kord.

§2. Andmete hindamise kord

Taimekaitsevahendi ja toimeaine kohta esitatud andmeid hindab ning taimekaitsevahendi turule lubamise või sellest keeldumise otsuse teeb Taimetoodangu Inspektsioon Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisas 6 nimetatud ühtsetest põhimõtetest lähtudes.

§3. Toimeaine Euroopa Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmiseks esitatava taotluse menetlemise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon hindab «Taimekaitseseaduse» § 60 lõike 1 alusel esitatud taotluse vastavust «Taimekaitseseaduse» § 60 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele kolme kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon hindab nõuetekohases taotluses toimeaine kohta esitatud andmete alusel toimeaine omadusi 12 kuu jooksul.

§4. Taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatava taotluse menetlemise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon hindab «Taimekaitseseaduse» § 65 lõike 1 alusel esitatud taotluse vastavust «Taimekaitseseaduse» § 65 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele kolme kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon hindab nõuetekohases taotluses taimekaitsevahendi kohta esitatud andmete alusel taimekaitsevahendi omadusi 10 kuu jooksul.

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juunil 2005. a.

1 EÜ Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turule lubamise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172), muudetud direktiividega 93/71/EÜ (EÜT L 221, 31.08.1993, lk 27–36), 94/37/EÜ (EÜT L 194, 29.07.1994, lk 65–81), 94/43/EÜ (EÜT L 227, 01.09.1994, lk 31–55), 94/79/EÜ (EÜT L 354, 31.12.1994, lk 16–31), 95/35/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 6–7), 95/36/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 8–20), 96/12/EÜ (EÜT L 65, 15.03.1996, lk 20–37), 96/46/EÜ (EÜT L 214, 23.08.1996, lk 18–24), 96/68/EÜ (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 25–34), 97/57/EÜ (EÜT L 265, 27.09.1997, lk 87–109), 97/73/EÜ (EÜT L 353, 24.12.1997, lk 26–28), 98/47/EÜ (EÜT L 191, 07.07.1998, lk 50–52), 1999/1/EÜ (EÜT L 21, 28.01.1999, lk 21–23), 1999/73/EÜ (EÜT L 206, 05.08.1999, lk 16–18), 1999/80/EÜ (EÜT L 210, 10.08.1999, lk 13–15), 2000/10/EÜ (EÜT L 57, 02.03.2000, lk 28–30), 2000/49/EÜ (EÜT L 197, 03.08.2000, lk 32–34), 2000/50/EÜ (EÜT L 198, 04.08.2000, lk 39–40), 2000/66/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 35–37), 2000/67/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 38–40), 2000/68/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 41–43), 2000/80/EÜ (EÜT L 309, 09.12.2000, lk 14–23), 2001/21/EÜ (EÜT L 069, 10.03.2001, lk 17–21), 2001/28/EÜ (EÜT L 113, 10.03.2001, lk 5–7), 2001/36/EÜ (EÜT L 164, 20.06.2001, lk 1–38), 2001/47/EÜ (EÜT L 175, 28.06.2001, lk 21–23), 2001/49/EÜ (EÜT L 176, 29.06.2001, lk 61–63), 2001/87/EÜ (EÜT L 276, 19.10.2001, lk 17–20), 2001/99/EÜ (EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14–16), 2001/103/EÜ (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 37–39), 2002/18/EÜ (EÜT L 055, 26.02.2002, lk 29–32), 2002/37/EÜ (EÜT L 117, 04.05.2002, lk 10–12), 2002/48/EÜ (EÜT L 148, 06.06.2002, lk 19–23), 2002/64/EÜ (EÜT L 189, 18.07.2002, lk 27–32), 2002/81/EÜ (EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28–30), 2003/5/EÜ (EÜT L 008, 14.01.2003, lk 7–9), 2003/23/EÜ (ELT L 081, 28.03.2003, lk 39–42), 2003/31/EÜ (ELT L 101, 23.04.2003, lk 3–9), 2003/39/EÜ (ELT L 124, 20.05.2003, lk 30–32), 2003/68/EÜ (ELT L 177, 16.07.2003, lk 12–16), 2003/70/EÜ (ELT L 184, 23.07.2003, lk 9–12), 2003/79/EÜ (ELT L 205, 14.08.2003, lk 16–18), 2003/81/EÜ (ELT L 224, 06.09.2003, lk 29–31), 2003/82/EÜ (ELT L 228, 12.09.2003, lk 11–28), 2003/84/EÜ (ELT L 247, 30.09.2003, lk 20–25), 2003/112/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 32–35), 2003/119/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 41–43), 2004/20/EÜ (ELT L 070, 09.03.2004, lk 32–34), 2004/30/EÜ (ELT L 077, 13.03.2004, lk 50–53), 2004/58/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 26–28), 2004/60/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 39–41), 2004/62/EÜ (ELT L 125, 28.04.2004, lk 38–40), 2004/71/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 104–106) ning muudetud EL Nõukogu määrustega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), 2004/99/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 6–8), 2005/2/EÜ (ELT L 020, 22.01.2005, lk 15–18), 2005/3/EÜ (ELT L 020, 22.01.2005, lk 19–23), 2005/25/EÜ (ELT L 90, 08.04.2005, 1–34) ja muudetud Euroopa Komisjoni otsusega 2005/303/EÜ (ELT L 97/38, 15.04.2005, lk 1–3) ning muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja EL Komisjoni määrusega 2229/2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 1–61).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json