Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a korralduse nr 1199-k «Põllumajandusloenduskomisjoni moodustamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 85, 1061

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a korralduse nr 1199-k «Põllumajandusloenduskomisjoni moodustamine» muutmine

Vastu võetud 18.05.1999 nr 576

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 25 lõigete 1 ja 2 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a korraldust nr 1199-k «Põllumajandusloenduskomisjoni moodustamine» (RT I 1998, 108/109, 1804) järgmiselt:

1) arvata põllumajandusloenduskomisjoni koosseisust välja Mart Opmann, Villu Reiljan, Olari Taal ja Andres Varik;

2) nimetada põllumajandusloenduskomisjoni esimeheks põllumajandusminister Ivari Padar ja komisjoni liikmeteks rahandusminister Siim Kallas, keskkonnaminister Heiki Kranich ja siseminister Jüri Mõis;

3) sõnastada korralduse punktis 3 Raimo Haava ametikoha nimetus järgmiselt: «Statistikaameti keskkonnastatistika teenistuse põllumajandusloenduse sektori juhataja kohusetäitja (komisjoni sekretär)».

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json