Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks eksamiperioodide määramine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2005
Avaldamismärge:RTL 1999, 90, 1097

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks eksamiperioodide määramine

Vastu võetud 25.05.1999 nr 29

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) paragrahvi 24 lõike 41 alusel haridusminister määrab:

Põhikooli ja gümnaasiumi eksamiperioodid on:

1) põhikooli lõpetamiseks 7.--19. juuni;

2) gümnaasiumi lõpetamiseks 3. mai--14. juuni.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS