HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seadus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2005, 16, 48

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.06.2005 otsus nr 855

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seadus

Vastu võetud 31.05.2005

§ 1.  Konventsiooniga ühinemine

  (1) Ühineda juurdelisatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooniga, mis on koostatud 1982. aasta 10. detsembril Montego Bays.

  (2) Teha käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud konventsiooniga ühinemisel järgmised deklaratsioonid:
  1) Euroopa Ühenduse liikmesriigina on Eesti Vabariik delegeerinud oma pädevuse konventsioonis käsitletud teatud valdkondades Euroopa Ühendusele. Nimetatud valdkonnad on loetletud 1998. aasta 1. aprilli deklaratsioonis, mille Euroopa Ühendus tegi konventsiooniga ühinemisel;
  2) kooskõlas konventsiooni artikli 287 lõikega 1 valib Eesti Vabariik konventsiooni tõlgendamise või kohaldamise vaidluse menetlemiseks konventsiooni lisa VI alusel loodud Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu ja Rahvusvahelise Kohtu.

§ 2.  Rakenduskokkuleppega ühinemine

  Ühineda juurdelisatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni XI osa rakenduskokkuleppega, mis on koostatud 1994. aasta 28. juulil New Yorgis.

§ 3.  Vabariigi Valitsusele volituste andmine

  Vabariigi Valitsus kinnitab mandrilava piirikomisjoni eksperdi kandidaadid konventsiooni lisa II artikli 2 ja Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu liikme kandidaadid konventsiooni lisa VI artikli 4 kohaselt ning nimetab lepitajad konventsiooni lisa V artikli 2, vahekohtunikud konventsiooni lisa VII artikli 2 ja eksperdid erivahekohtusse konventsiooni lisa VIII artikli 2 kohaselt.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json