Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 94, 1177

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Vastu võetud 01.06.1999 nr 644

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155) paragrahvi 6 lõike 2 alusel teha Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RT I 1997, 48, 793; 1998, 23, 336; 108/109, 1806) punktis 2 järgmine muudatus:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Olari Taal.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks siseminister Jüri Mõis.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN