Teksti suurus:

Rahandusministri 25. aprilli 2004. a määruse nr 97 "Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 69, 965

Rahandusministri 25. aprilli 2004. a määruse nr 97 "Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord" muutmine

Vastu võetud 10.06.2005 nr 44

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 97 «Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord» (RTL 2004, 50, 877) § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Lipsu kandmine on meestele kohustuslik.»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2005. aasta 1. juulil.

Minister Aivar SÕERD
Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json