Teksti suurus:

Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 70, 974

Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Vastu võetud 10.06.2005 nr 50

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70; 2004, 38, 258; 54, 390; 2005, 15, 83) § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Hellenurme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Hellenurme jahipiirkonna pindala on 16 370 hektarit.

(2) Hellenurme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Hellenurme jahipiirkonna piir kulgeb Atra–Aakre tee ja Söödi–Ametmäe tee ristumiskohast mööda Atra–Aakre teed Otepää–Rõngu maanteeni; teeristist mööda Otepää–Rõngu maanteed Tartu–Valga raudteeni Paluperas; Paluperast mööda Tartu–Valga raudteed Kalme teeni, jätkudes mööda Kalme teed Hellenurme–Elva maanteeni ning mööda Hellenurme–Elva maanteed Hellenurme suunas Liivaku talu lõunapoolse piirisihini; sealt mööda Liivaku talu lõunapoolset piirisihti Elva jõeni ning mööda Elva jõge Ülevärava taluni; seejärel mööda Illi–Mõrtsuka järve teed Luke–Päidla maanteeni ning mööda Luke–Päidla maanteed Laguja ojani; edasi mööda Laguja oja Makita ojani ning mööda Makita oja Tartu–Otepää maanteeni; siitpeale mööda Tartu–Otepää maanteed Makitani; Makitalt mööda Makita–Küüdneri maanteed Saluja–Kutsika teeni ning mööda Saluja–Kutsika teed Sulaojani; sealt mööda Sulaoja Tamme–Keldu teeni, jätkudes mööda Tamme–Keldu teed Krüüdneri–Neeruti teeni ning mööda Krüüdneri–Neeruti teed Neeruti teeristini; Neeruti teerisist mööda Neeruti–Vana-Otepää teed Elva jõeni, jätkudes mööda Elva jõge Nõuni–Otepää maanteeni ning mööda Nõuni–Otepää maanteed Otepää linna piirini; seejärel mööda Otepää linna põhja- ja läänepiiri Otepää–Pühajärve–Sihva teeni ning mööda Otepää– Pühajärve–Sihva teed Annimatsi matkarajani; siitpeale mööda Annimatsi matkarada Madsa teeristini Sihva–Arula maanteel, jätkudes mööda Sihva–Arula maanteed Arulani; Arulast mööda Arula–Palupera teed Äiduni; sealt mööda Äidu– Tsoru teed Tsoru taluni; seejärel mööda Tsoru–Päärdu–Piiri–Luiga talu teed Luiga taluni; Luiga talu juurest mööda Pästra oja Veska–Hellenurme maanteeni, jätkudes mööda Veska–Hellenurme maanteed Võlsi talu teeni ning mööda Võlsi talu teed Valga–Tartu raudteeni; sealt mööda Valga–Tartu raudteed põlluteeni ja mööda põlluteed Palupera ja Puka valla vahelise piirini; edasi mööda Palupera ja Puka valla vahelist piiri Söödi taluni ja siis mööda Söödi–Ametmäe teed Atra–Aakre teeni.

§ 2. Vana-Otepää jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Vana-Otepää jahipiirkonna pindala on 7290 hektarit.

(2) Vana-Otepää jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Vana-Otepää jahipiirkonna piir läheb Otepää–Nõuni maantee ja Elva jõe ristumiskohast mööda Elva jõge Vana-Otepää–Neeruti maanteeni, jätkudes mööda Vana-Otepää–Neeruti maanteed Neeruti teeristini; Neeruti teeristist mööda Neeruti–Krüüdneri teed Pikajärve–Neeruti teeni; sealt mööda Pikajärve– Neeruti teed Valgjärve–Otepää kõrgepingeliini trassini; edasi mööda Valgjärve– Otepää kõrgepingeliini trassi Pikajärve kõrgepingeliini trassini ning mööda Pikajärve kõrgepingeliini trassi Pikajärve teeni, jätkudes mööda Pikajärve teed Saverna–Otepää maanteeni; teeristist mööda Saverna–Otepää maanteed Kanepi– Otepää kõrgepingeliini trassini; siitpeale mööda Kanepi–Otepää kõrgepingeliini trassi Hinnomäe–Pransu teeni ning mööda Hinnomäe–Pransu teed Kanepi– Otepää maanteeni; teeristist mööda Kanepi–Otepää maanteed Põlva ja Valga maakonna vahelise piirini ning mööda Põlva ja Valga maakonna vahelist piiri Kooraste–Koigu maanteeni; edasi mööda Kooraste–Koigu maanteed Koigu teeristini; Koigu teeristist mööda Koigu–Vidrike–Sihva maanteed Sangaste–Otepää maanteeni, jätkudes mööda Sangaste–Otepää maanteed Postovitsa ojani; sealt mööda Postovitsa oja Sihva–Nüpli–Otepää maanteeni ning mööda Sihva–Nüpli– Otepää maanteed Otepää linna piirini; seejärel mööda Otepää linna piiri Otepää– Nõuni maanteeni ning mööda Otepää–Nõuni maanteed Elva jõeni.

§ 3. Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja

Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Valgamaa Keskkonnateenistus.

§ 4. Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 35 «Hellenurme ja Puka jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» muutmine

Muuta keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määrust nr 35 «Hellenurme ja Puka jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2004, 56, 935) ja tunnistada kehtetuks selle määruse §-d 1 ja 3 Hellenurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja osas.

1 Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonnad on moodustatud keskkonnaministri 18. aprilli 2002. a määrusega nr 25 «Valga maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» (RTL 2002, 52, 744) moodustatud Hellenurme ja Vana-Otepää rendijahipiirkondade baasil.

Minister Villu REILJAN

Halduse ja õiguse asekantsler
kantsleri ülesannetes Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json