Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2004. a määruse nr 298 "Koolipiimatoetuse andmine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 34, 263

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2004. a määruse nr 298 "Koolipiimatoetuse andmine" muutmine

Vastu võetud 09.06.2005 nr 129

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 79 1 alusel ning arvestades asjaoluga, et põllumajandusminister kehtestab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõike 3 alusel asjakohase õigusakti.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2004. a määruses nr 298 «Koolipiimatoetuse andmine» (RT I 2004, 68, 471) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 24 lõike 1 ning Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, milles sätestatakse EL nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 2 lõike 1 punkti c alusel.»;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json