Teksti suurus:

Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 69, 969

Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 15.06.2005 nr 79

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4; 13, 63; 24, 180) § 56 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses (edaspidi taotlus) esitatavate andmete koosseis.

§ 2. Taotluse andmete koosseis

(1) Taotlusele kantakse:
1) farmatseudi või proviisori isikuandmed;
2) kutsenimetus;
3) andmed kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide kohta;
4) teenistuskäiku puudutavad andmed;
5) muud vajalikud andmed.

(2) Taotluse isikuandmete koosseis on järgmine:
1) eesnimi;
2) perekonnanimi;
3) kodakondsus(ed);
4) eelmine (eelmised) ees- ja perekonnanimi(-nimed);
5) isikukood (selle puudumisel sünniaasta, -kuu ja -päev).

(3) Taotluse kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide andmete koosseis on järgmine:
1) kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus eesti ja dokumendi väljastanud riigi keeles;
2) kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi;
3) kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi seeria ja number;
4) kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastamise kuupäev;
5) kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
6) varasem kutsekvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (liikmesriikide) poolt (kui on varem tunnustatud);
7) õppeasutusse immatrikuleerimise aasta.

(4) Taotluse teenistuskäigu ja sellega seotud andmete koosseis on järgmine:
1) viimase viie aasta töökoht (töökohad) (selle olemasolul), töökoha aadress, telefon, e-post;
2) ametikoht (ametikohad) (kui on olemas).

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud andmete koosseis on järgmine:
1) proviisori või farmatseudi kontaktandmed (elukoha aadress, telefon, e-post);
2) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
3) isikuandmete õigsuse kinnitus (allkiri).

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Minister Jaak AAB
Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json