Teksti suurus:

Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 70, 975

Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Vastu võetud 15.06.2005 nr 67

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 24 lõike 3 ning EL Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.

§1. Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, milles sätestatakse nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest piima või piimatoodete maksumuse piires kuni 31. detsembrini 2005. a 3 krooni ja 34 senti ühe liitri toote kohta.

§2. Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json